Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

BRYN SEION, CADOXTON.

-------------., --------------------__-----------DYFFRYN…

News
Cite
Share

DYFFRYN AERON. Ynad Ueddtoch Newydd. Llawenycha y dyffryu yn fawr ar ddyreliafiad y boneddwr di- ymhongar, Mr John Jones, Cwmere, i'r Fainc Ynadol. Mae Mr Jones er's rhai blynyddoedd yn ddiacon ac arweinydd y gâo, yn eglwys Ty'nygwndwn, ac yn frawd i Mrs B. Carolan Davies. Mae Mr Jones hefyd y n lienor gwych, ynawdurdod uchel mewn amaethyddiaeth wydd- onol, ac wedi enill llawryfoa yr Eisteddfod Genedlaethol, a meusydd ereill. Hir oes iddo i fwynhau yr anrhydedd, Cyman-fa Ysgolion.-—Cvnaliodd Ysgolion Sal Canolbarth Aeron, sef Ysgolion Cilcenin, Di.. hewyd, Ty'nygwndwn, a Troedyrhiw, eu Cymanfa Ysgolion eleni yn Cilce .in, dydd lau, Mai 3lain. Holwyd y ddwy ysgol flaenaf gan y Parch J. J. Jones, B.A., Llanelli; a'r ddwy olaf gan y Parch E. J Edwards, Brynrhiw- galed. Caed dwy bregeth gan y ddau holwr am 6. Cafwyd Cymanfa ragoroi iawn. TEITHIWR.

. CYMANFA GANU CYLCH PENYBONT-AR-OGWY.

UNDEB YSGOLION SABBATHOL CYFUNDEB…

CANOLBARTH CEREDIGION.