Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

----0 GORYN Y MOELWYN MAWR.

News
Cite
Share

0 GORYN Y MOELWYN MAWR. yrp.f 8afle.—Diau y bydd canoedd 0 ddarllenwyr eHw?8T ymweiiad & godreaon y mynydd 4jjt Uc^°d tua dechreu mis Gorphenhaf, a bydd- lae efyd yn sicr o gydnabod yn unfryd unfarn, "ft oVi° y "e ^wn ^rsy^fa» Bydd mwy nag ei0h °nynt, feddichon, yneiddigedduwrthdrigfod g0j6 °hebydd, with sylwi ar yr haul tanbaid yn y ju r° goryn. Ond nid yw yn 4 Haf o hyd,' ar ogv„? wyn. O, na, y mae iddo yntau ei Auaf, yn °hon a* a byddai syniad y rhan fwyaf bur wahanol, pe talent ymweliad a'r ^y»o6/n misoadd Rhagfyr ac Ionawr, pan y gellir weyd am dano 'Ag eira, o'i draed i'w goryn—y saif Ac ar ei sedd ddigryn- Mynadd'weyd, mai iawn i ddyn Ð Fu ei alw yn Foelwyn °bi8 .^aid peidio crwydro, na ohwyno gormod, i1111 yn e* wen>' bydd golwg urddasol a reddog arno. 'FrY'n hyf dyrchafa i'r nen-yn rliyw Alp Llawn rhwysg uwch bro addien Gwae ingol blant gwyw angen, ^Wae bawb wel'd ei gob wen!' fl'od' ^0d-' ymi'n deisyf am hia desog,' y mae wedi awel ° r diwedd, ac y mae yn fendigedig yn llys yr Gyd i wrando ar y sibrydion gludir ganddi. Wyra ^aniatad y Golygydd, achynawsedd darllen- bwriadwn anfon llith yn awr ac eil— Cy^ '0 Goryn y Moelwyn Mawr.' Y mae jn fod yma newyd lion gwerth eu cofnodi, a chan gorcl Swan' mewn order rliagorol, ni bydd ond Oyf ?y* Pleserns i. wneyd hyny. \]^"Jarf°dydd yr Undeb yn Ffestiniog.—Dyma yr hon yn ymyl, yn talu yr'ail ymweliad a V tha °8> He y mae Annibynia yn alia mor fawr. T^vj e JTYsgrifenyddion lleol, y Parchn J. Hughes. 1Sia.U; ^a^or Phillips; a Mr Thomas, yn Pob &Waith, ac y maent hwy a'r pwyllgor yn rhoi iaf] ar waith i wneyd y trefniadau perffeith- 5iygJ 7 bydd y Cyfarfodydd eleni yn sicr o fed yn tyrfa « 0 oreuon yr Undeb. Da genym fod swn Jn gaiawr yn d'od, ac y mae 11awer o'r diweddariaid tydd ec%> Mis gwyddom am na thref na chylch bYni gtl meddu ar fwy o gyfleus ierau i roddi der- Jma 8°goneddus i'r Undeb na Ffestiniog. Y mae miejifpelau mawrion, ystafelloedd helaeth, a chyn- Werthfa°edd, nad oes yn Nghymra eu rhagorach am ^eraij iWro8i pob peth sydd dda. Y mae cyfleus- Jtftyj, ^ithio yn ardderchog, a'r gorsafoedd yn ejdol .naaQ y c.farfod.' Bydd yn dreat gwirion- elelli I hl1 Annibynwyr y byd dd'od i'r Undeb P0 i ddim ond i gael golwg ar yr ardal Mae yn chwith genym feddwl na chawn V difyr y Prif-fardd Watcyn Wyn, eleni 6 ^refniadau y cyfeillioa yn Ffestiniog yn °e<ld h' a ^y^d ir oylch poblog ymalgael gwiedd- P'lr°fa8ant eu rhagorach erioed. Rhoddwn 4gos lftd oaredig i bob Annibynwr, yn mhell ac JohwC, warafunwn i'r Cenedlo9dd dd'od i mewa y^^lani Vor Meibion y Moelwyn.—Yr ydym ?ill mwyaf gwresog yn llongyfarch ein cyf- Mr Cadwaladr lioberts, ar fuddugol- Ijltiijp^blenydd ei Gor enwog yn Eisteddfod y 86r j j yn y Bala. Y mae ef wedi arwain ei (i^n^ ^goliaeth ngeiniau o weithiau, ac yr oedd SHy ^iad yn y Bala yn odidog. Nid oes neb t>a'u ^hoedd hyn wedi gvvneyd mwy i ganiadaeth 0 Oanygrisiau. Nid yw, er ei holl 6s8eUln c'ianu ar faes cystadleuaeth, wedi Otferol 80 waith yn y cysylltiadau Cjffredin ac Jn Qa 5 °nd y mae wedi ymdaflu i'r gwaith gartref a^e^r yn y l!e uchod y canu 9uan j yn y wlad yma. Daeth y gymydogaeth fl an8os eQ g^erthfawrogiad o'i dalent a'i jV?y gyflwyno iddo dysteb sylweddol. Eidd- ^ddiin, 1. bir oes i arwain ei gor campus eto i i^f)° thau pellacli. ^yfro] Annihynol Meirion—D^na ydyw teitl Ryda d 01 Bregethau, gan Weinidogion Meirion. §&n y p Qniau, &c., o'r awduron, yr hon a olygir Llewelyn Morgan, Harlech. Dylai i^r J^n^r Meiri°n deimlo yn ddiolchgar dros ben Vq; Vr^an' ain wynebu ar yr autariaeth bwysig eUhriaj fydd yn gofadail arosol o rago oldeb Meiji 01 '^>wlpn<i Meirion.' Llenwir pwlpudau to8 rh gaQ weinid°gion> a dyweyd y lleiaf, nad Sorach o ran gallu a dawn yn perthyn i'n thraff yw Mr Morgan wediarbed na thraul l'w gwneyd yn deilwng o'r awdwyr ddafv^ b^dd Jn un o'r cyfrolau gwerthfawr- a'laQ o'r Wasg. Hyderwn y bydd yr Sddi^ dylifo i Mr Morgan. Dymunwn iddo >, Tai j)}ja&Vfr gyda'r gyfrol. ^'t^vest yw gweled fod Cym.Mthas M^6sto]01 Me rion yn symud yn mlaen i godi tai ^mewn manau canolog ya y sir. Mewn sir mor ddiwygiadol a Meirionydd, ni ddyJai fod un math o anhawsder i allu rhoi bwriad da fel hyn mewn grym yn Iled fuan, a throi y sefydliadau allan fel ag i fod yn hollol lwyddianus. Mae tai fel hyn yn talu yn pampus mewn mwy nag un ystyr ) n Llanrwst a Llangefni. Gweinidog Newydd Salem, Ffestiniog.-Y mae y Parch T. Griffiths a'i deulu wedi ymsefydlu fel gweinidog dyfodol yr eglwys uchod. Rhydd y cylch dderbyniad calonog i Mr Griffiths, a llongyf- archwn y frawdoliaeth yn Salem ar eu gwa th yn s crhau gweinidog mor rhagorol. Mynodd Cynghor yr Eglwysi Rhyddion yn Bethesda, ddangos eu parch iddo, a'u gwerthfawrogiad ohono, drwy gyf- lwyno iddo ddwy anrbeg sylweddol L.wn, mewn aur, y naill ar ran Oymdeithas Grefyddol y chwior- ydd, a'r lla l gan Gynghrair yr Eglwysi Rhyddion. Rhagorol, yn w'r. Hyderwn y bydd Mr Griffiths a'i deulu yo gysurus a llwyddianus iawn yn ei faes newydd, yr hwn sydd ag hanes dyddorol iddo. Y mae yna gewri wedi bod yo gwasanaethu yno, sef y Parchn Alun Roberts, B.P. Cragwyson Davies; a W. Pari Huws, B.D. Y mae yutau yn olynydd teilwng iddynt. Cymanfa Meirion. Y mae y gymanfa uehod erbyn hyn yn mysg y pethau a fu, ond erys adgofiad hapus am dani am amser maith. Diau ei bod yn mhlith un o'r cymanfaoedd mwyaf bendithiol gaf- wyd yn Meirion erioed Cynaliwyd hi eleni yn Nhrawsfynydd, lie a gwlad sydd wedi arfer a rhoddi derbyniad tywysogaidd iddi, ac ni buont yn ol y waith hon. Gwnaeth y Parch J D. Richards, gweinidog galluog a thalentog y cylch dyddorol yma ei ran mewn modd canmoladwy iawn, a chafodd pobl ei ofal yn barod ac ewyllysgar i gydweithio sg ef, a'r ysgrifenydd medrus Mr Omri Roberts. Hefyd, yr oedd yr esgynlawr yn bobpeth i'w ddymuno, wedi ei chodi mewn lie hynod o fanteisiol i siarad a gwrandaw, ac yr oedd yn gredit mawr i'r cynllunydd, Mr W. Foulkes Jones, Y.H., Corwen. Ac i goroni y cwbl, eafwyd tywydd ardderchog, fel y dylifai can- oedd 0 bob cyfeiriad iddi. Cafwyd cynadledd neill- duol o ddymunol y diwrnod cyntaf, yr hon a lyw. yddid mewn modd nodedig o ddeheuig gan Mr J. Parry, Y.H., Bala. Cafwyd trafodaeth ddyddorol ar y Mesur Addysg, yn nghwrs pa un y dywedwyd rhai pethau hynod o iach. Yr oedd y penderfyniad arno yn ngofal y meddyg pybyr, Dr Lloyd o Dowyn, a chymerwyd rhan pellach gan y Mri J. Jordan, Bala; J. Adams, Abermaw; W. T. Rowlands, Tanycoed; y Parchn G. Davies, Brynbowydd; Evan T. Davies, Llandrillo Rhys Davies, 'Corns L. Davies, Corwen; H. W. Parry, Aberllefeni; T. Talwyn Phillips, B.D.; a'r Cadeirydd. Cafwyd arwyddion y noson gyntaf ein bod. i gael eymanfa eithriadol o dda, pryd yr arweiniwyd y gwasanaeth ar y maes mewn modd effeithiol gan y Parch Mr Harries, gweinidog newydd y Brithdir a'r cylch. Pregethwyd yn neillduol o afaelgar gan y Parchn Peter Price, M.A. a G. Penar Griffiths. Am saith o'r gloch dranoeth, eafwyd cyfarfod gweddi yn Ebenezer, 0 dan arweiniad yr Hybarch E. Morris, Dyffryn. Yr oedd eneiniad amlwg ar y cyfarfod hwn, ac ynddo tarawyd cyweirnod uchel a phriodol i waith mawr y dydd. Am ddeg, awd drwy y rhm arweiniol gan y Parch W. Pari Huws, B.D. Cododd Mr Huws y gynulleidfa fawr i dir uchel rhyfeddol, a theimlid fod y lie yn ofnadwy o gysegredig. Nid yn fuan yr anghofir y rhan yma o wasanaethy gymanfa eleni. Aetn a ni ar ei union i ymyl y nefoedd. Caf- wyd oedfa rymus, pryd y pregethodd y Parchn B. Davies ac Elfet Lewis. Am ddau, |dechreu- wyd gan yr Hybarch E Morris, Dyffryn, a theimlad pawb oedd fod yn werth d'od i'r gymanfa i uno yn y weddi daer offrymwyd ganddo. Yr oedd yn amlwg o dan eneiniad y nef, a'r dorf fawr wrth eu bodd, am fod y lien rhyngom a'r presenoldeb Dwyfol wedi myn'd yn deneu iawn. Pregethwyd yn effeithiol gan y Parchn Peter Price, M.A., a Penar Griffiths. Am chwech, arweiniwyd mewn darllen a gweddio gan y Parch T. Talwyn Phillips, B.D. Yr oedd yntau hefyd yn neillduol 0 ddymunol a gafaelgar. Pregethwyd yn nerthol ac effeithiol gan y Parchn B. Davies ac Elfet Lewis. Felly y terfynodd y gymanfa eleni, a thystiolaeth pawb ydoedd ei bod yn un o gymanfaoedd deheulaw y Goruchaf. Yr oedd arogl esmwyth ar yr oil ohoni, a'r teimladau yn codi yn uchel. Er fod rhai miloedd wedi d'od yn nghyd, ymddygodd pawb yn addas i'r Efengyl. Bydd adgof melus am dani am flynyddau lawer. G.

UNDEB YSGOLION SABBOTHOL GOGLEDD…

[No title]