Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TO STOP THAT COUGH WHICH IS PULLING YOU ALL TO PIECES, TAKE THE RIGHT REMEDY, DEAKIN'S MIRACULOUS CHEST, COUGH, AND Lu ng Healer. THE GREATEST TONIC AND LIFE SAVER, THE WORLD CAN PRODUCE. Sold in Bottles only, with Engravings of Inventors and Trade Mark, to pievent imposition and fraud. Prices: Is. lid. Post paid, Is. 3d. and 2s 6d. ♦ — REMARKABLE CURES CONSTANTLY REPORTED. VHTTD T TT7f7 health, happiness, IUUrV -Lire*. WELFARE, and COM- FORT, depend on these GENUINE ORIGINAL REMEDIES. SOLE PROPRIETORS:- G. DEAKIN & HUGHES, The Inflammation Remedies Co., BLAEN AVON. AND MAY BE OBTAINED OF ALL DRUG STORES, MEDICINE VENDORS, AND CO-OPERATIVE SOCIETIES. LllNELL Y MOR TAWELOG TRAMWYFA GYFLYM 1 DEITHWYR, LLWYTHI, A PHARSELI I BAHIA BLANCA (AM BUENOS AYRES), PORT MADRYN (AM TRELEW. RAWSON, A PflORTHLADDOKDD EREILL AR- GENTINA), PUNTA ARENAS. AC ARFORDIR GORLLEWINOL DEHEU- DIR AMERICA. B s. Orcana 4,803 t u ii. o L e i p w s. s. Orellana 4,829 Hefyd Tramwyfa bythefnosol reolaidd o'r Tioin Screw Mail Steamers i Brazil, River Plate, a'r Arfordir Gorllewinol, grll alw yn La Pallice, liochellp, a'r Poithladdoedd Ysbaenaidd a Phor- tugeaidd. Lletyoedd ardderchog i deithwyr y dosbartb cyntaf a'r trydydd. Meddyg a gwein- yddesar y bwrdd. Cabanau comfforddus, ystafell giniaw, baddonau, petdoneg, llyfrgell, &c., i'r trydydd dosbartb. Prisian rhesymol. Llwythi a pharseli am brisiau isel. Gwybodaethlawn gan Y Pacific Steam Naviga tion Co., 31-33, James-street, Jjerpwl CYrAILL ANFFAELEDIG MENYW Pelenau PENYROYAL Towle, A STEEL I FENYWOD- CYW1RA YN GYFLYM BOB AFREOLEIDDRWYDD SYMUDA BOB RHWYSTR, alliniara yr arwyddion poemis sydd mor gyffredin i'r rhyw. Mewn Blychau, Is lie 2s 9c cynwysa dri chymaint o svvm), a'r mwyaf, 4s. 6c., gan holl Fferyllwyr. Anforir i unrhyw le ar dderbyniad Postal Order am Is. 3c., 2s. 10c., neu 4s. 7c., gan E. 1. TOWLE a'i Gyf.. Ltd., Gwneuthurwyr, Manufacturing Chemists, Nottingham. Gochelwch efelychiadau, y rhai ydynt niweidiol a diwerth. EGLWYS PENRHEOL, CA PEL ISAAC. 1\/T A^, yr feglvvys hon wedi rhoddi galwad unfrvdol _LVJL i Mr William Harries, pregetliwr yn eu plith i ddyfod i'w bugeilio. Mae yntau wedi ateb yu gadarn- hao]. Cymer yr urddiad le dydd Mawrth y cyntaf o fis Awst. Rhoddir gwahoddiad gwresog i holl weinidog- ion y cylch i fod yu bresenol. b b Arwyddwyd dros yr eglwys, w EDWARD JONES, Ysgrifenydd. OLD COLLEGE SCHOOL, CA i^ivr Ax^rrn K :sr. +- Principals (Rev. JOSEPH HARRY. I Rev. J. B. THOMAS. List of Distinctions Gained by Pupils 1st at Entrance Exam., Presbyterian College, Car- marthen (1898) 1st at Entrance Exam. Trevecca College, Talgarth.. (,,) 1st Seven places at Entrance Exam. Presbyterian College. (1899) 1st and 2nd Division Matriculation of University of Wales. (.,) Six at Entrance Exam. Trevecca College (1 1) Four Matriculation of University of Wales (1900): Six at Entrance Exam. Presbyterian College (,,) Two to Baptist College, Bangor. Two to Trevecca, Two to Baptist College, Cardiff. (, ) 1st at Entrance Exam. Baptist College, Bangor (1901) Two to Brecon Memorial College. (,,) 1st at Entrance Exam. Baptist College, Bangor (1902) 1st at Entrance Exam. Presbyterian College (,,) 1st at Entrance Exam. Brecon Memorial College (,,) 1st Division Matriculation of University of Wales The John Jones' Scholarship (.,) 1st: and 2nd at Entrance Exam. Baptist College, Bangor. (1903) 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 6th, at Entrance Exam. Presbyterian College I (,,) Two Matriculations of University of Wales (,,) The John Joiies'Soliolarship (,,) ist Division King's Scholarship (,,) For complete List of Successes and Terms apply as above Limited number of Boarders kept at Air, Thomas' House COLEG Y GOGLEDD, BANGOR. (UN O'R COLEGAU YN MHRIFYSGOL CYlINiRu.) PRIFATHRAW H. R. REICHEL, M.A., LL.D. DECHREUA'R tymhor nesaf Hydref Sydd, 1905. t Parotoir ar gyfer arlioliadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llundain, y Gwi-s Meddygol yn Mhrifysgolion Llundain, Edinburgh, a Glasgow, ao arholiadau ereill. Rhoir addysg arbenig mewn Amaethyddiaeth ac Elect ical Engineering. Mae yn y Coleg adran Normalaidd i athrawon elfenol a chanol- raddol. Cynygir dros 20 o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o 40p i lOp y ilwyddyn, yn nechreu'r tymhor nesaf. Mae Ysgoloriaethau Tate yn gyfyngedij; i Gymry, ac Ysgoloiiaethau John Hughes yn gyfyng- edig i fechgyn aced yn sir Fon. neu sir Gaernarfon Dechreua'r arholiad am danynt Medi 19eg. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A w Y sgrifenydd a Chofrestrydd. SEED! SEED!! SEED!! fT^HE most extraordinary value for the money in JL Garden, Farm, Flowers, and Seed Potatoes. The latest and the best. You cannot ask for the wrong Seed. Send for a Samp'e Parcel of Garden and Flower Seeds, 16 Packets, together with a Free Packets of Leeks of an enormous size. All for Is., or 14 Stalnps.-LEWIS,. SEED DEALER, Eastchurch-street Sheerness. Kent. Y DARLUN DIWEDDARAF o Mr LLOYD GEORGE, A.S. Yn ol tystiolaeth pawb a'i gwelsant, y goreu ohono sydd eto wedi ymddaugos. Cymhwys i'w framio. MESURA 19t WRTH 15 MODFEDD. 2 I'w gael am Swlitpost free, gan T. BUCKLEY JONES, General Draper, Outfitter, Grocer and Provision Merchant, PARIS HOUSE, 26, 28, 281, H I GII-STR ICET, LLANFYLLIN, North Wales. The Greatest Success of Modern Pens. LOWE & WILLETS' FE.N' Send for 6d Sample Box, post free 7d. LOWE & WILLETS, Birmingham. ACADEMY, PONTYPRIDD. A THOROUGH PREPARATION for Colleges, and for London and Welsh University Mat- riculation. Preliminary Law and Medical Examinations &c. RE-OPENS, AUGUST 15th. For (Terms, Ac., apply to- E. DlNMOR EDWARDS, M.A., Headmaster. TAKE FOR.- OVGRS BRONCIIITIS, i ^KL^^roven efficacy. AN EVER READY HOUSEHOLD REMEDY. it LOOSENS PHLEGM. ALLAYS COUGH., GIVES IMMEDIATE RELIEF. LINUM CATHARTICUM' PILLS. •> "T FOR INDIGESTION & ITS EVILS. 5ICK4iEADACHE BILIOUS DERANGEMENT 4c. V AN AGREEABLE. APERIENT- J 'KAYS TIC PILLS' — •> CURE FACEACHE & NEURALGIA. > <■ •> Re Fuse SUBS 77 to res. •> ^aOLD BY ALL CHEMISTS THROUGHOUT GREAT BR I GIVE IT FREE. A GENTLEMAN who has suffered from Nervous Debility, Nervousness, Brain Fag, from Over Study, Sleeplessness, &c., will be pleased to forward particulars of simple self-treatment t I all Sufferers, on receipt of startiped addressed envelope. It is likewise a sure cure for Puffiness under the eyes, Neuralgia, Skin Diseases. Liver Complaints, Loss of Appetite, Nervous Diseases of all kinds, Predis- position to Consumption, Kidney Diseases, Impurities of the blood. Headaches, Coughs, Colds, Asthma, Loss of Energy, Catarrh, Bronchitis, Lung Troubles, Rheumatism, Backache, Confusion of Ideas, Palpitation of the Heart, and a number of other ailments. Thousands of Sufferers from all the varied Diseases which arise through a disorganised Nervous System have been cured by this Prescription, and I hope to add you to .these large cumbers. No matter how bad your case is you should try this Remedy, when cure will follow. Write to-day, it will cost you nothing, and cure is certain. AddressW. GRAY, Esq., Sutton House, Wood Green, London, N. Name this paper. Meddyginiaeth Ddyogel AT Anhwylderau'r Croen a'r Gwaed. Os ydych yn dyoddef oddiwrth unrhyw afiechyd sydd yn codi oddiar anmhuredd y gwaed, megys ECZEMA, SORJFULA, GWENWYN Y GWAED, CLWYFAU o unrhyw natur. CHWYDDIADAU CROENOL CLUNIAU DOLURUS, ORYDCYMALAU, GOUT, &c., dylech broti gwerth Clarke's Blood Mixture, y Gwaed Burydd ac Adferydd bydenwog. Gwarentir i glirio y Gwaed oddiwrth pob anmhuredd sydd yn CODI ODDIWBTH BOB ACHOS, ac y mae yn rbydd oddi- wrth bobpeth sydd yn niweidiol i'r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd i un o'r ddau ryw, o fabandod liyd heuaint jWiloedd o dystiolaethati o bob parth o'r byd. Oddiwrth yi holl Fferyllwyr a'r Ystordai, 2s 9c y botel. Gofynwch am Clarke's Blood Mixture GWYHWCH EEELYCHUDAU D:WERTH.