Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

I Tyst' I Cenad Hedd,' a'r Croniel Cenadol,' &c., Merthyr Tydfil. 0 .}o () MAE Joseph Williams & Sons, Argraffwyr a Chyhoed dwyr, Yn barod i yingymeryd Ag mn Argraffii POR MATH 0 LYFRAU- Cyfrolau o Bregethau Adrodd- iadau Eglwysig Programs Cy- manfaoedd Canu ac Eisteddfodau pob math o Gerddoriaeth yn y Sol-ffa Cardiau Gwyliau Te, Cyngerddau, Darlithiau, a Cliyfar- fodydd Blynyddol; Envelopes at Wasanaeth Eglwysig; a Llyfrau Cyfrifon o bob math. POSTERS 0 bob Lliw a Maintioli. -=- ¡ Pob Archebion i'w hanfon i— r Joseph Williams F& 'Sonsi 21 a 22 Heol Glebeland,;yorlL#r a 88 Heol Fawr, i IVItJI lllyr. BEIWS FOR ALL TT Ri IRT BILIUS AND-NERVOUS DISORDERS. Sick Headache, Constipation, Wind, Weak Stomach, Impaired Digestion Disordered Liver & Female Ailments In Boxes, Is. Hd., and 2s. 9d. each, with full directions. 2 THE Is. lid. BOX CONTAINS 56 PILLS. -< ALBUN ¡. ABERHOHDDU Crown 4to.. 324 pp., wedi ei rwymo yn hardd PRIS 7s. 6c. Al OLiaiABl'H r —;— PARCH T. STEPHENS, B.A., P.R.G.S. LLUNDAIN. I Yn cynw ys Byr-Gofiantau o Hen Fyfyr- wyr ac Atbrawon y Sefydliad pan yn y Fenni, Crcesoswallt, Gwrecsam, Llaiilyllnt, y Drefnewydd, ac Aberhonddu, o 1755 1880. Wedi eu hvsgrifenu gan luaws o Weinid- ogion adnabyddus. Gyda 267 o Ddarluniau ohonynt, yn nghydav Colegaai. CYNwysa HEFYD YR ERTHYGLAU CANLYNOL. 4lanes Boreuol yr Athrofa, gan Proff. D. Rowlands, B.A., Aberhonddu, Y Coleg yn Aberhonddu, gan y Parch E. Powell, Pontardulais. Pregethwyr yr Oes a Fu, gan y Parch W. Thomas, Whitland. Pregethwyr Cymru Fydd, gan y Parch D. Adams, B.A., Liverpool, a D. Silyn Evans, Aberdar. Ystafell y Coleg, gan C. R. Jones, Ysw. Y.F Safle yr Enwad a'r Weinidogaeth yn America, gan Dr. Cynonfardd Edwards. Barddoniaeth gan Hwfa Mon, Watcyn Wyn, Corwg, Dewi Medi, a Penar. Pob archeb i'w hanfon gyda blaendal i- Joseph Williams and Sons, SwyddfoW T.Yst" MEETHVK TYDFIL- LLYFRAU CYMRAEG AR WEETH GAN JOSEPH WILLIAMS & SONS, B W Y'DDPA'R TYST,P' MERTHYR TYDFIL. ANFONIR unrhyw un o'r Llyfrau canlynol yn rhad drwy y Post ar dderbyniad ou gwerth mown Stamps Oeiniog neu Bostal Order, talodig i Joseph Williams & Sons. Cofiant Dr. Rhys Gwesyn Jones, Utica, 3s. loc. Cofiant y Pareh. Phylip Griffiths, Alt wen, gan y Parch. S. Thomas, Newmarket. Pris 3s. Y Beibl a'i Ddehongliad, gan y Parch. Hugh Jones, D.D. Pris 5s. Yr Eglwys, ei Sacramentau, a'i G-wein- idogaeth, gin y Parch. W. James, B.A., D.D., Manchester, Pris 3s. 6d. Hanes Duwinyddiaeth, gan y Parch L. Edwards, D.D. Llian,2s. Sc. Gwyrtliiau yr Arglwydd lesu, gan y Pàrcr. •• Owen Evans,D.D., Llundain. Llian. 2s. 6c. Cydyi-iaith Dyddanus, yn cyn wysagos i 600 o Fyr-hanesion am. ddyoddetiadau a gwaredigaethaupobl Dduw —Hanes Pregethwyr ac Awdwyrenwog. Llian,2s.3c. Hanesion y Beibl, gyda 300 o Ddarluniau, gan y Parch Thos. Levi. Llian,2s.3c. Pris gostyngol. Y Profiedydd Ysgrythyrol, neu Eirlyfr cryno ar iaterion Ysgrythyrol dan adra iadau priodol. Llian, Is. 6c. Y Cofiadur Ysgrythyrol, sef dosraniad manwl 0'1' hoi Fcibl, Yn cynwys dygwyddiadauliynod wedi cu gosod yn ol y drefn isgrythyrol. Llian, Is. Gc. Athrawiaeth yr lawn, gan y Parch. Lewis Edwards, D.D. 2s. 9c. Llysieu-lyfr Teuluaidd, o waith yr enwog • 'ulpepper, gyda 120 o Ddnrluriiau Llysieu, at yr 1lyn jl yelr.yanegwyd LL YSIEUAtSTH MEDDYUOL Parry, Glan- ygors. Llian. 4s. 6c. A1"weiniail i'r Efengylau gan y Parcb. Griffith Party. Aberystwyth. LJiau, Is. (ic. Y Testament Daearyddol, gyda sylwadau ar 11 dros dair mil o adnodau, gan Scorpion, a'rdiweddar Proff J. Peter. Hdyd, cynwys Eiriadur Daearyddol, Taflen o Pwysau, Mesurau, &c. Llian. 3q (k LIedr, 5fc. Daearyddiaeth Palesiina. Llian, Is. 6c. Llawlyfr V Beibl, gan Dr Angus. Llyfr o wertn anmhrisiadwy i Athrawon aDysgyblion yr irsgol Sul Llian, 5s. Pregethau y Parch Owsn Thomas, D.D., Liverpool. 5e. Testament yr Ysgol Sabbathol. Cynwysa y Liverpool. 5e. Testament yr Ysgol Sabbathol. Cynwysa y Cyfeiriadau Cyflawnaf, Nodiadau Eeiiniadol, Eglurhaol, a ■ Daearyddol: Sylwadau ar Eiriau, Arferion, &c., yn nghyda T'viethawd yn egluro Aracan, Materion, ac Ieuhwedd pob Lljfr, gan amryw 0 Weinidogion. oyt 1, Matthew i Rtiufeiniaid. lis. Cyf. 2, Corinthiaid i Dadguddiad. 12s. Cymru fu, Casgliad o Hanesion, Traddodiadau, Chwedlau. a Damegion Cymreig. Llian, Pris gostyngol. 2s. Y Dyn leuane. Cyfres o Anerchiadau, gan y Parch. O. L. Roberts, Liverpool. Pris Is. (ic. Gofiahty TriBrawd o Lanbrynrnair, gall Dr Pan Jones. Lilian Hardd, Argraffiad ucwydd Chwedlau neu Ddamcgion Æsop. Dwy Gyfrol yn \\D. Llian, 2s. Huaangofiant Rhys Lewis. Gweinidog Bethel, 'jan Daniel Owcn. Llian,2s. C. Profedigvethau Enoo Hiiws, gar awdwr 'Rhys Lewis.' Llian, 2s. 9c.