Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

CYFARFODYDD.

News
Cite
Share

CYFARFODYDD. WERN, GER GWRECSAM. Cynaliodd yr eglwys uchod ei gwyl flynyddol eleni fel arfer ar yr ail S, I a'r Llun, y 14eg a'r 15fed o Awst. Y gwahoddedigion eleni oeddynt y Parchn O. Lloyd Ower, Birkenbead, a J. M. Williams, Towyn, Meirionydd. Cafwyd gweinidogaeth rymus iawn yn yr oil o'r oedfaon. SAUNDERSFOOT.-Cynftli,vyd cyfarfod blyn- yddol y Capel Coffadwriaethol, Sabbath, Awst Meg, pryd y pregetbwyd dair gwaitb gan y Parch J. Cradoc Owen, A.T.S., Bethesda, Penfro. Daeth tyrfaoedd mawrion yn nghyd i wrandaw y gen. adwri. Mae y capel bellach yn rhydd o ddyled, a'r rhagolygon, fel y gwelsom y Sabbath uchod, yn hynod o ddysglaer. SEION, WAUNGRON. Sul a'r Llun, Awst 14eg a'r 15fed, cynaliwyd cyfarfodydd blynyddol yn y lie uchod pryd y gwasanaethwyd gan y Parchn Ben Davies, Silob, Pontardulais, a D. LI. Williams, Machen. Cafwyd pregethau grymus ac effeithiol, a cbynulliadau lluosog, a dychwelwyd rhai o'r gwrandawyr. CAPEL SUL, CYDWELI.-Sabbatb, Awst 7fed, bu cyfarfod blynyddol yr eglwys uchod, pan y pregethodd y Parch G. Penar Gr:ffitbs, Pentre Estyll, dair gwaith i gynulleidfaoedd gorlawnion gydag arddeliad. Agorwyd cyfarfodydd y pryd- nawn a'r hwyr gan y Parch J. Davies (B), Bryn- troedgam, a Mr J. Beynon, Pen'rallt, myfyriwr o Hen Goleg, Caerfyrddin. Nos Lun eilwaitb, pregethodd Mr Davies, Bryntroedgam, yn rhag- otoi iawn i gynulleidfa fawr. Cafwyd cyfarfodydd rhagorol o'r decbreu i'r diwedd. Hyderwn y bydd ei argrafE yn aros mewn roodd achubol.- W. G. Jenkins. SARN. Cynaliwyd gwyl bregethu yn y lIe uchod Mawrth a Mercher, Awst 9fed a'r lOfed, pryd y pregethwyd yn hwyliog a nerthol gan y Parchn J. Charles, Dinbych, a J. O. Davies, Talwrn, Coedpoeth. Hyderwn y gwelir ffrwyth lawer yn dilyn.-Gwilym. L L A, N D E I L 0, PENFRO. Cynaliodd yr eglwys boa ei cbyfarfodydd blynycidol eleni dydd Sul a nos Lun, Awst 14eg a'r 15fed. Pie<ethwyd yn rymus ac effeithiol iawn gan y Parcln H. T. Jacob, Peniel, ac E. Evans, Llanbedr. Gobeith- iwn y bydd bendith yo dilyc.

Advertising

TYSTEB GENEDLAETHOL WATCYN…

YR YSGOL SABBATHOL. ,