Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

The Greatest Success of Modern Pens. LOWE & WILLETS' £ CLO3^:D:Z-:K:E3 iPiEsisr -f T'f Send for 6d Sample Box, post free 7d. LOWE & WILLETS, Birmingham. SEED! SEED!! SEED! THF, most extraordinary value for the money in ~l_ Garden, Farm, Flowers, and Seed Potatoes. latest and the best. You cannot ask for the ^roug Seed. Send for a Sample Parcel of Garden and Slower Seeds, 16 Packets, together with a Free Packets Leeks of an enormous size. All for Is., or 14 ^AMPS.—LEWIS, SEED DEALER, Eastchurch-street, "heerness, Kent. .A_r r SWYDDOGION EGLWYSIG. LLYTHYRAU CYMERADWYAETH. EDI eu Hargraff'u ag enw yr Eglwys arnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. ^Hsoedd am* Flaendal, 3s. 6c., 5s., a 6s. 6c. loludiad yn rhad. Cynwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un "Ran ['w roddi i'r Trosglwyddedig; Un Han i'w at Weinidog, neu Swyddogion yr eglwys i ba un y trosglwyddir yr aelod, yn eu •tysbysu o hyny a chedwir y Khan arallgan yr eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS 4NI) SONS, Swyddfa'r TYST, Merthyr. At y Cyhoedd. Dymunir galw sylw, os am gael PROGRAMS Cymanfaoedd Canu Wedi eu HargrafFu yn Ddestlus, anfoner at Joseph Williams and Sons, Argraffwyr, Cyhoeddwyr, &c., Swyddfa'r I Tyst,' Merthyr. Hefyd, Argreffir pob math o Lyfrau yn Gymraeg a Saesoneg. P CYFAILL ANPFAELEDIG MENYW elenau PENNYROYAL Towle A STEEL ov T PENYWOD. sly IRA YN GYFLYM BOB AFREOLEIDDRWYDD »V IJ DA B0B RHWYSTR, a lliniara yr arwyddion poenus yad mor gyffredin i'r rhyw. Mewn Blycliau, Is l^c, 2s 9c yiivvyfa dri chymaint o swm), a'r mwyaf, 4s. 6c., gan holl nl^^lwy. Anforir i unrhyw le ar dderbyniad Postal "rder am Is. 3c., 2s. 10c., neu 4s. 7c., gan E. a. TOWLE a'i Ltd., Gwneuthurwyr, Manufacturing Chemists, ^°chelwch e'fel) chiadau, y rhai ydynt njweidiol a diwerth. JONES' HOTEL, 7 & 8, SUFFOLK STREET, PALL MALL, LONDON (Successors to MR ROIIERTS, Thanet Place.) Most "Central Position in London. Adjoining Trafalgar Square. Within five minutes of Charing Cross and the Houses of Parliament. 'Busses for all parts of London pass the end of the street. An Ideal Hotel to stay at. Home Comforts. Moderate Terms. Electric Light throughout Telegraphic Address—'Pleasant,' London. PROPRIETOR H. R. JONES. JONES' HOTEL. JONES wnaeth ei LYS yn dlysach-yn LLUNDAIN, A'i 11awnder wnai'n rhatach Hiliodd ei fyrddau'n haelach 0 fael i bawb am FIL BACH. HWFA MON. LLINELL Y MOR TAWELOC TRAMWYFA GYFLYM I DEITHWYR, LLWYTHI, A PHARSELI I BAHIA BLANCA (AM BUENOS AYRES), PORT MADRYN (AIM TRELE W, RAWSON, A PHORTHLADDOEDD EREILL AR- GENTINA), PUNTA AEENAS, AC ARFORDIR GORLLEWINOL DEHEU- DIR AMERICA. s s. Orcana 4,803 tuD. o Lerpwl ar y 14eg o Ionawr s.s. Orellana4,829 „ ar y lOfed o Fawrth Hefyd Tiamwyfa bythefnosol reolaidd or Twin Screw Mail Steamers i Brazil, R'ver Plate, a'r Atfordir GorllewinoJ, gan alw yn La Pallice, Richelle, a'r Porthladdoedd Ysbaenaidd a Phor- tugeaidd. Lletyoedd arddercbog i deithwyr y dosbarth cyntaf a'r trydydd. Meddyg a gwein- yddes ar y bwrdd. Cabanau comfforddus, ystafell ( giniaw, baddonau, petdoneg, llyfrgell, &c., i'r trydydd dosbartb. Prisiau rhesymol. Llwythi a pharseli am brisiau isel. Gwybodaethlawn gan Y Pacific Steam Naviga tion Co., 31-33, James-street, Lerpwl. Bywyd. o Wir Lawenydd, A'r Modd Sicr I'w Gyrhaedd. ESBONIAD NEWYDD AR LYFR Y PREGETHWR. TYSTIA Iluaws o wJr o saffe fod y gwaith hwa yn rhoddi ■ iddynt syniad newydd am Lyfr y Pregethwr, ac yn profl ei fod yn llyfr llawor mwy dyddorol a chysurlawn nag y tybir yn gyffredin. Pris 2s 6c, gyda'r post 2s 9c. Rhoddi bump am bris pedwar (10s), gydadarlun o'r Awdwr, y Parch HUGH DAVIES (Pencerdd Maelor). AT ARWEINYDDION CORAU PLANT. Mae cyfres o ddamau at wasanaeth plant, i Soprano ac Alto, yn awr ar law. Pris dws'n, 9c 50, 2s 6c 100, 4s 6c. CRISTIANA RII J?R,A.:RSRT (CRISTIANA FOR CHILDREN). I ddau laia-S. ac A. (B,.os dewisir). Pris yn Sol-ffa, 4e. MARI JONES A'I BEIBL. Pris yn Sol-ffa, 3c. I'w cael gan yr Awdwr- HUGH DAVIES, G.T.S.C. (Pencerdd Maelor), Plasmarl Landore, R S.O., Glam. Anfonir rhestr o Gerddoriaelh yn rhad. OS am Envelopes wedi eu hargraff'u «t amcanion Eglwysig, anfoner i Swyddfa'r TYST, Merthyr Tydfil. BITTERS Gwilym Evans. ♦ Cynwysa y Meddyglyn rhagorol hwn rin- weddau iachaol ac adgryfhaol y priflysiau medd- yginiaethol adnabyddus trwy yr holl fyd. BITTERO nWILYll/l rYANO ITTERO UWILYIVI LVANO, Cymeradwyir gan FEDDYGON, DADANSODDWYR, A FFERYLLWYR, A chanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf arni, fel Meddyginiaeth Oreu yr Oes AT DDIFFYG TREULIAD, DOLURIAU YR AFU GWEN DID GIEUOL A phob math o Wendid. Mae yn gwella doluriau a chlwyfau yn yr Ymysgaroedd, yr Arenau a'r Afu, ac yn feddyginiaeth sicr iddynt BITTERS GWILYM EVANS. I iachau tywmynau ac anhwylderau o bob math. Yn y meddyglyn hwn ceir MEDDYGINIAETH BUR, MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, MEDDYGINIAETH EFJFFITHIOL, MEDDYGINIAETH LWYDDIANUS, MEDDYGINIAETH OREr YR OES, MAE PAWB YN EI GANMOL, NID YW BYTH YN SIOMI. RHVDD NERTH I'R GWAN, ADFERIAD IECHYD I'R CLAF A MWYNHAD BYWYD I BilWB. Meddyginiaeth, Effeithiol. TYSTIOLAETH. Blek hf-y Nook, ger Oldham, Chwefror 24ain, ANWYR SYR,—Byddaf ddiolchgar os anfonvrch i mi butelaid 43 6c o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich bysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymaryd eich Bitters nag ydwyf er's chwe' mis ar ol t eio llawer oddoctoriaid ymi, yn swydd YOlk, ac yn Liver- pool. Yr wyf ynrhoddi y clod yn benaf i'ch Q iinine Bittel s cbwi, a gallaf ddyweyd ei fod yn well na'l' un feddygiuiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. BITTERS GWILYM EVANS. ZW RHYBUDD. a GOCHELWCH DWYLLWYK. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label stamp, a photel, Gwerthir ef mewn poteli 2s. 9c., a 4s. 6c. yr un Blychau yn cynwys talr potel 4s. 6c., am 12s. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y perchenogion,— QUININE BITTERS MIMTIMNI} COMPANY LIMITED, I LLANLLYJ SOUTH WALES.