Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

y CRONICL CENADOL • • CYHOEDDIAD MISOL DARLUNIADOL, DAN NAWDD Oymdeithas Genadol Llundain Pris Ceiniog. GTOLYGTDD Y PARCH W. DAVIES, LLANDEILO. CYNWYSIAD RHIFYN MEDI. Y diweddar Heiiadur Thomas Williams, Y.H. (gyda darluniau). Llais y Tadau, gan y Parch Oradog Owen, A.T.S., Llandysilio, Penfro. ^weddiau Uenadol, gan Oliver, Gowovton. ^edyddfaen Coffadwriaethol Chalmers (gyda darlun). Adgofion am Bregethwyr Brodcirol, gau T. T, ^eth ddylai Eglwys Dduw wnouthur ? Angeu Syniad Uwch am yr achos Ooundol, gan y Griffith Parry, Llanbadarn F.nvr. Darlun—Pentrcf Paganaidd. I'w gael yn Swyddfa'r TYST, Merthyr. N* & F B B t* *m t* MB ?* DEAFNESS I conscientiously re- commend Aerial Medica. tion it is the only true means of removing the causes of catarrh and deaf- ness. It restored my hearing after fifteen years; am able to hear ordinary conversation perfectly. Pains in head and back of ears which Nvere almost unbearable have left me and general health is much improved.Miss Bailey, lüO, High Street, Poole, "I suffered twelve years from chronic catarrh, Violent attacks of sneezing, chest affection, noises in ears, and partial deafness and was getting worse. Two Physicians told me there could be no cure as long as I continued my trade (as baker); however I used Aerial Medication, and found it most satisfactory. The irritation, sneezing and colds were soon overcome, discharge and noises checked and hearing restored. This treatment being simple and pleasant to use, and free from pain, I am doing my beat to make it known.G. R. Britton, 31, Cookson Street, Blackpool. "For over twelve years I suffered from deafness, and was daily growing worse. A. Clergyman recommended me Aerial Medication, showing photo of the patient residing at Upton Park, and after investiga- ting found a cure had been effected in an extremely difficult case of twenty- five years' standing. I commenced this treatment and I am nleased to state tt completely cured me. It is such a pleasure to hear again; all conversation and preaching is quite distinct. I have shown the treatment to two Physicians and they quite approve of it. Would advise anyone Buffering from dnafness to give it a trial."— Mrs. M. A. Arthur, 5, West Park Avenue, Saint liellers, Jersey. CURED FREE. To prove beyond doubt that this t reatment is a Positive cure for deafnees, catarrh, threat and lung diseases, I will, for a short time furnish conditionally Medicines for three months' treatment 'r«r*.—Address J- H. MOORE, M.D, (U.S.A.), Dept, ..A Blooms- bury, London, W.O. J LYFRAU Cyfrifon wedi eu darpara i J* gadw Cyfrifon y Weinidogaeth yn hynod sytQol o^Swyddfa'r TYST, Merthyr Tydfil. Bf BE BB CHAMS E E 8 FOR ALL BILIK AND BUS ME. Sick Headache, Constipation, Wind Weak Stomach, Impaired Digestion Disordered Liver & Female Ailments -¥ In Boxes, 1s. lld., and 2s. 9d. each, with full directions. THE is. lid. BOX CONTAINS 56 PILI.8, -=,=-=..c- _=-<:< CYrAILL ANFFAELEDIG MENYW Peienau ™A1 Towle A STEE Tj T PENTWOD- CYW1RA YN GYFLYM BOB AFIŒOLEIDDltWYDD SYMUDA BOB RllWYSTll, alliniara yr arwydllioll points sydd mor gyffredin i'r rhyw. Mewn Blycliau, Is nc, iifl He (cynwpa dri chymaint 0 SWill), a'r mwyaf, 4s. 6c., gan lioll Kferyilvvyr. Anforir i unrhyw le ar dderhyniad 15, 30, neu 55 stamps, gan E. 1. TOWLE a'i Gyf., Owneuthurvvyr, (it), Long Row, Nottingham Gochelwch efelychiadau, y rhai ydynt niweidiol a cliwertli. ENGLISH BOOKS G S ON SALE AT JOSEPH WILLIAMS, 'TYST' OFFICE, MERTHYR TYDFIL. Sent Post Free at prices mentioned for Cash with Order. s. d. STORY OF THE NATIONS. WALES By O. M. Edwards 5 0 THE SLEEPING BAUD. By Ellis Wynne 2 ti WELSHMEN, FROM EARLIEST Times to Llyweiyn. By Rev. Thos. Stephens, B.A., F.Il.G.S. 3 0 WARS OF TEE JEWS. By Josephus 2 0 THE 1,000 BEST POEMS IN THE World. 1st and 2nd Series, each 2 6 BRIEF COUNSELS CONCERNING Business 2 6 WELSH G RAf MAR-ACCIDENCE. By. Proff. E. Anwy], M.A. 2 8 ROWLAND'S WELSH GRAMMAR, 4 0 TRANSCENDENTAHSM. By Rev. Joseph Cook 1 6 EVERY MAN'S OWN LAWYER 6 8 A POPULAR HISTORY OF THE FREE CHURCHES. By Rev. Silvester Home, M.A. G 0 JAMES CHALMERS. Auto- biography and Letters 3 6 HENRY DRUMMOND. By Cuthbert Lennox 2 10 GIPSY SMITH. His Life and Work by Himself 2 10 HEINRICH EWALD. By Prof. Witton Davies 3 10 THE GOSPEL AND SOCIAL QUESTIONS. By Ambrose Shepherd 2 6 "FT A "NT TO S E IjIA-Q CATECISM at wasanaeth yr Ysgol Sul, parotoedig gan y C Parch J. Titlollass, Merthyr, a Mr J Lloyd, Penydarreu Pris Ceiniog yr un, neii 10c y dwsin, carriage paid. Anfoner anidanyut swyddfa'r TVST, Moithyr Tydfil. LLYFRAU CYMRAEG AR WERTli OAN JOSEPH WILLIAMS B W Y IJI)PA'R TYST," MERTHTE TYDFIL. ANFONIE unrhyw un o'r Llyfran canlynol yn rhad drwy y Post ar dderbyniad eu gweith mewn Stamps Ceiniog neu Bostal Orders taledig i Joseph Williams Coflant Dr. Rhys Gwesyn Jones, Utica, 3s. 10c. Yr Epistol at y Rhufeiniaid, gan y Parch Abel J. l'arry. (Jyf. 1. Pris 3s. Y Beibl a'i Ddehongliad. gan y Parch. Hugh Jones, D.D. Pris 5s. Yr Eglwys, ei Sacramentau, a'i Gwein- idogaeth, gan y Parch. W. James, A., D.D., Manchester, Pris 3s, 6d. Hanes Duwinyddiaeth, gan y Parch L. Edwards, D.D. Llian, 2s. 8c. Gwyrtliiau yr Arglwydd Iesu, gan y Parch Owen Kvan3,D.D., Llundain. Llian, 2s. 6e. Cydynaith Dyddanus, yn cynwys agos i 600 a JTyr-hanes ion am ddyoddeliadaua gwarcdigaethaupobl Dduw —llancsl'regethwyrac Awdwyrenwog. LJian.2s,3c. lanesion y Beibl, gyda 300 o Ddarluniau, gau y Parch Thos. Levi. Lilian,2s.3c. Prisgostyngol. Profiedy-dd Ysgrythyrol, neu Eirlyfr cryno ar iaterion Ysgrythyrol dan adra iadau priodol. Llian. Is. 6c. Y Cofiadur Ysgrythyrol, sef dosraniad manwl r lioll Feibl, yii cynwys dygwyddiadauliynod wedieu gosod n oly drcin ysgrythyrol. Llian, Is. 6c. Athrawiaeth yr lawn, gan y Parch. Lewis Edwards, D.D. 2s. 9c. Llysieu-lyfr Teuluaidd, o waith yr enwog t'ulpepper, gyda 120 o Ddc.rluniau Llysicu, at yr hyn a ychwanegwyd LLYSIl fUAiiTXI MEDDYGOL Parry Ulan- ygors. Lliau. 4s. 6c. kywe,iniad i'r Efengylau gan y Parch. Griffith ^^•ry. Aberystwyth. Llian, Is. 6c. Y Testament Daearyddol, gyda sylwadau ar dros dair mil o adnodau, gan Scorpion, a'rdiweddar ProfF J. Peter. Ilefyd, cynwys Eiriadur Daearyddol, Taflen o Pwysau, Mesurau, &e. LJiall 3s. 6i. Lledl", Daearyddiaeth Palesiina. Llian, is. 6c. Llawlyfr v Beibl, gan iJr Angus. Llyfr o wertn anmhrisiadwy i Athrawon aDysgybliou yrYsjrol Sul Lliain. 5s. Pregethau y Parch Owen Thomas, D.D. Liverpool. 5s. Testament yr Ysgol Sabbathol. Cynwysa Cyfeiriadau UyfJawnaf, Nodiadau Beirniadol, Eglurliaol, a Daearyddol: Sylwadau ar Kiriau, Arferion, &c., yn ngliyda Traethawd yn egluro Amean, Mateiion, ac leilhWcdd pou Llyfr, K»n amryw o Weinidogion. flyf. 1, Matthew i Khufeiniaid. lis. C-, f. 2, Corititliiaid i Dadguddiad. 12s. Oymru fu, Casgliad o Hanesion, Traddodiadau Ohwcdlau, a DameKion Cyrareig. Llian,Pris gostyngol. 2s 3 Coflant y Parcri. W. Rees, D.D., (Gwilym iliraethog). 7s. 6c. Coflant y Tri Brawd o Lanbrynmair, gan Ix Pan Jones. Llian llardd. Argralliad ncwydd Ohwedlau neu Ddamegion iEsop. Dwy Gyfrol ynun. Llian, 2s. Hunangofiant Rliys Lewis. Gweimdog Bethel gan Daniel Owen. Llian, 2s. 3c. Profedigiwethau Enoc Huws. gan awdwr'Rhy a Lewis.' llian, 2s. tic.