Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

MAE'N WIR! D YUA miloeda o Ddyoddefwyr oddiwrth Anhwylderau y Gwa3d a' Croen Dystiolaeth ddiolchgar i j'\ i 'J ËZ\ 11S'i DEI L I 1/' I¡ I ¡ '-J ,+) I \\<l f ,,{, I"" "t:} Y N G I J ¡' a 'j ,ii-}; ( t J J/in r:¡,\ I rli I ?!L/ /)¡'!i';7;\ I I u;v: G"I '.¡{,) DO D I J \1 Iv ) ") II j ,'J: t.(:: (?" l!;7¡-<> 'Q.t- ¡ {k¡ i ,¡,; ':I' ;J:' I g! ,(;¡:<:y 4J! I! /ù I ih ;l .<O;) 1\ ¡¡"'{' 'I .qj'¡ 1" < \I \f Hugh es 'è\ )J'i l: 'I \H ,j1. f f ¡ 'c' '1\ '\r.1\ :f'l. 1> f!Î1 ,It 'g B] ood ¡( -,)-\ ")" ,¡ t> ,;1/ 'í fr) "I I)) -4J PIl] 1 S -'0 4J.\ Fel Meddyginiaeth GYPLYM, EFFEITHiOL, a sicH o 8ywiro pob afreoleidd-dra yn natur oyfansoddiad y Gwaed ac gyayrohu cynifer o'r anhwylderau gresynol sydd yn olino pob dosbarth. lie- A GWNANT HYNY! Symudant bob sylwedd niweiaiol a gwenwynig o'r Gwaad ey. ffroallt a chynyrohant egni, eryfhant yr holl gyfansoddiad, a bywiocant bob rhan tufewnol o'r corff. Y mae piofiad f cyffredinol yn cadarnhau lie- Effeithiolrwydd Digymhar y lrwaed FedcTyginiaeth Fydenwog hon er symud a llwyr weilo bob amser GPLFFYG TRAUL. POEN PEN, BILIOUSNESS CORFFRWYMEDD, GWYNT-CHW YDD GWALL-DREULIIA-D (DYSPEPSIL),-CL#F-Ti?-iu-y 'O_ItO_E-N A- -TH RD3?IADAR Y Cl? l?, PENDDYNOD, ILA __AK P-CZIE14A. SCURVY, Y BLAST (EltYSIPELAS), PILES. h's, NERVES GWAN, ISELDER YSBRYD, ARENAU FTLOGLYD. POEN CEFN (LUMBAGO), Y GWYNEC-ON RHEUMATISM). I FENYWOD.-Y mae HUGHES'S BLOOD PILLS v *J*wya{ effeithiol er symud pob actios o'r Auhwyldeiuu sydd wjeddol i'r rliyw yn Hen ac Iemn.c. a gellir bob amse Ulbynu arnynt. &M»» TREIWCH HWYNT GWELLEAD SYDD SICR. SYLWER. —Nid oes dim yn ddi- II a chywir bob v TRADE MARK, °et LLUN Y GALON ar v Blwch fol ytaa. Gofynwch am HUGH -'S'S BLOOD ILLS, a mynwch weied Llun y Ga'oi V(1ynt. Gochelwch rbag cael uich uyllo. r,Ar Tveith gin bob Chemist a 2 w6rthwyr Patent Medicine am Is l^c, 9c, a 4s 6a: nou 'lanfoner eu I't I??lh P.O. iiett Staml)s i'r'i (,Iiviteiithurvvr, JACOB W ,,IES, 1"-inufactiiriila Chemist rei,,?ii-ili Ar weith yn ,k tu Afr B. D. WILLIA?NIS, Cl;elll?t, V'Iywouth, Pa GOMER'S BALMT ELI AT BOB CLWYF! GOME-R-'S- B-A-L-M a iaelia C?lwyfau ar y Traed '7C Y P-en. jw(l(if, Erysipelts, Maiiau Ilidiog a I)igroenedh, coriiwydoii Crtwnllyd, Coesaii Drwg. G()XER'S BALM a acha Fron?u a Pheii BronL p i i 1 e s, T r a c cl liwysedi, Toriadau Allan, Crach ?n Alheiiati a Gwyiiebau Plant, Llygriadau t tIOsgiadatiyn iiiliol) i-biii o'r Corff. -COMER'S BALM a iacha Ddwylaw Toriadol, Llygaid Aluraiitau ol,,ru8, Crafu, S,,urv),, G%vy)le,oii, Cynial- 4u Poenus CII ddad, Tarwdeii,,Nl-alaetliati', &e. -Nla, GO,,iE,,wSYBAL- hyn)d effeithiol at bob iiiath Cllef3ldau allatiol y Corff. Rhodder I)rawf ariio. A a ,ed,r,,werth g ii bob Cheiiiistla gwertliwyr Pateiit 1,6 am Is lie y blwch, ne danfoiier ea gwerth "ewn Stamps at y Dargaiifyddwr- JACOB HUGHESI L?LTFACTURING CE[EAIIST, PENARTH, CARDIFF. BE A JOURNALIST Tho most attractive profession. None offers such opportunity for advancement to energetic young men. A ladder to wealth, social, political preferment. Immediate pay after completion of instruction. Utilize your spare time. JOURNALISM BY MAIL. Write to-day for Free Catalogue. CHRISTY INSTITUTE, 61, FLEET STREET, LONDON. CYMANFA MEIRION AM 1904. CYJSTKLII! y Gymaufa uchod yn Miowyn, Mehefin 9fod a'r lOfed, 1904. Ceir y manylion eto. j J. M. WILLIAMS. BETHEL, PENARTH. CYNELIR Cyfarfodydd Blynyddol yr eghvys nchod ar y Sul, Medi 20fed, pan y bydd yn pregethu y Parchn D. Richards, Myddfai, Llanymddyfri, a Ben Evans, Barry Dock. Yn canlyn, ar y Dun, bydd Cyfarfod Ordeinio Mr D. M. Thomns, o Goleg (Jaer- fyrddin. Uyfarfodydd am 2 a 6 o'r glocli. Taer wahoddir pawb i fod yn bresenol. Bydd darpariaetli ar gyfer dyeithriaid. b D. M. FRANCIS, Ysg. EGLWYS BRYNIWAN. DYMUNA eghvys Iiryuiwan hysbysu fod pob gohebiaeth fydcio ynperthyn iddihi i'vv cliyfeirio at j'r Ysgrifenydd—Mr SAMUEL DAYIES, Nantglas, Talog Itoad, Carmarthen. j CYFARFOD CHWARTEROL ANNIBYNWYR MON. YNELIP? yr ii(,-hod yn Pezitractli, dydcliau Lluii a e i M,-Lwrtli, Ilydrof 12fed a'r 13eg? 1903. Y G.Viiidi- edd am 1 o'r gloch y dydd cyntaf. Bydd cerbydau yn Llangefni yn cyfarfod tren 9.30 y boreu. Cemaes. J. S. EVANS, Ysg, b CYFARFOD CHWARTEROL MEIRION. CYNELIR y ncsaf yn Abergynolwyn, ar 3' dyddiau Iau a Gwcner. Modi lOfed a'r lleg. (Jynad)odd prydnawn y dydd cyntaf (nodir yr amser eto). Bydd hofyd yn gyfarfod urddiad Mr R. O. Evans, Cilcerwyn. Taer ddymunir am bresenoldeb y frawdoliaeth. b J. PRITCHARD, Ysg. CYFARFOD CHWARTEROL ARFON. CYNELIR y liesaf yn Oolwyn Bay, ar y dyddiau Mawrth a Mercher, Medi 22ain a'r '23ain. Y Gynadledd am 10.15 boreu yr ail ddydd. GAU y bydd hwn yn gyfarfod agoriad yr Addoldy Newydd,' ac hefyd yn gyfarfod croesawiad y Parch II. R. Williams, yn Weinidog ar yr Eghvys, vhoddir gwahoddiad cynes i bawb a allont i foci yn bresenol ar yr achlysur. Cofier am y casgliad arferol at Drysorfa y Dyledion. Yn y Gynadledd byddys yn ethoJSwyddogion y Cyfar- fuel Ohwartcrol am y dyfodol. Cadoirydd (am y Owyddyn), a Thrysorydd ac Ysgrifenydd (am dai'r blynedd). D.S.—Gellir cael tocynau rhad gyda'r tren o amryw Jooedd am ddydd Mercher. L. WILLIAMS; Ysg. e. CYFUNDEB CYMREIG MYNWY. •>,YNELlR Cyfarfod Chwarterol nosaf y Cyfundeb J hwu yn y Morfa, ar y dyddiau Mercher a Iau, Medi 23ain a'r 24ain. Dysgwylir y brodyr canlynol i bregethu ar y pynciau-y Parch It. Humphreys, Troedrhiwgwair, i brogethu ar Adouedigaoth,' a'r Parch LI. E. Jenkins, Trelyn, ar fater a ddevviswj'd gan yr eglwys. Hefyd, dysgwylir y Parch T. Ilees, Sirhowi, i ddarllen papyr yn y Gynadledd boreu yr ail ddydd ar Y Gallnoedd er daioni sydd y tuallan i'r Eglwysi j R. E. PEREGRINE, Ysg. HEIIMON, MOELTRYFAN. OYNELlR cyfarfodydd i ordeinio y brawd ieuanc Mr D. R. Williams, o Goleg Oaoz-fyrddin, yn weinidog i'r eglwys uchod, nos Fercher a dydd lau, Medi 16eg a'r 17eg, pryd y cymerir rhan gan y Parchn Profit D. E. Jones, M. A., Caci-fyrddiu R. E. Williams, itesolved W. Rheidiol Roberts, Aborsoch II. Davies, Abererch yn nghydag amryw creill. e H. O. JONES, Ysg. CYFARFOD CHWARTEROL CEREDIGION. CYNELIR y nesaf yn Llechryd, dyddiau Mawrtli a Mercher, Hydro! 27ain a'r28ain. Y Gynadledd am 2 o'r gloch ddydd Mawrth. Progethiriios Fawrth a thrwy y dydd dranoeth yu y drefu arferol. Estynir gwahoddiad cynes i'r holl frawdoliaeth. Da frodyr, de'wcb yn lju. H, HERMONYDD WILLIAMS, CYFARFOD CHWARTEROL DINBYCH A FFLINT. YNELII,' y iiesiaf yn PNvil?-I ,,as ar y dyddi,,iu Me, c elicr ae lau, Ilydi-of 14cg a'r 15[ccl. Y Gynadl- edd ain 10 o'r glocii yrtil ddydd, ya yi- liou y i-li3,dd y Cadeirydd ei anerchiad ymadawol o'r gadair. Preg- ethir ar y pwnc gan y Parch E. Evans, Wern, a'1' bregeth Ddirwestol gan y Parch J. P. Gough, Caer- gwrle. T. ROBERTS, Ysgrifenydd. CYFUNDEB GOGLEDDOL MORGAN WG. YNFTIP?, y (,yftrfod Chwirtei-ol nosaf i)os Liiii dydd MaNvi-th, Ilydrc?f 12fed a'r 13eg, yii Iteol- -cry,. Dys ivylir i'r Parch J. AV. Price '.t'i-oedyrliiw 9 1 1 i dd-ai-ll(,,ii pzlpyr ar ff oi-dd i wiie?,(! y Gyfeill?ich yn fwy atdyniadola'r Parch J. H. Williams, Taf Fcchan, i bregethu ar y pwnc, sef, < Argyhoeddiadau Crefyddol Pendant, a'r angen am danynt.' Bydd y Gynadledd am 10.30 o'r gloch yrail ddydd Hirwaun. T. EDMUNDS, Ysgrifenydd. CYFUNDEB DEHEUOL MOFGANWGT" ^YNELtR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb w uchod yn y Tabernacl, Aberafon, nos Fawrth a dydd Mercher, Medi 22ain a'r 23ain. Pregethir y noson gyntaf am 0 r gloch, a bydd y Gynadiedd am 10.30 boreu ddydd Merchor o dan lywyddiacth y Parch G. Lloyd Evans, Owmafon, y Cadeirydd. Yn ystod y cyfarfodydd, dysgwylir y Parch D. Jones, Cymer, i bregethu ar Anfarwoldeb yr Enaidy Parch J. Morris, Caerau, ar Ddirwest a'r Parch R. Walters' Garth, ar Y Pwys i Broffeswyr Crefydd fod yn Ffydd- lon i'w Hargyhoeddiadau.' Rhoddir gwahoddiad calonog i'r holl frawdoliaeth, a phawb a all ei gwneyd yn gyfleus i fod yn brosenol. w JAMES EVANS, Gwoinidog. SALEM, TRELYN. C^YFEIRIEB y Gohebiaetliau i'r Ysgrifenydd. 22, J High street, Fleur-de-Lis, via Cardiff. Dros yr eglwys, w JOSHUA JENKINS. CYFUNDEB GORLLEWINOL MORGANWG. CYNELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uchod yn Gorseinon, nos Lun a dydd Mawrth, Medi 14eg a'r 15fed. Y Gynadledd am *10.30 yr ail ddydd. Darllenir Papyr ar Y Beibl a'r Ysgol Ddyddiol,' gan Mr J. Rhys Davies. Cwmbwrla. Prcgethir ar y pwnc, Matthew xxii. 21, gan y Parch M. G. Dawkins, Birch- grove. Pregethir hefyd ar Ddirwest,' yn un o'r oedfaon. J. IIYWEL PARRY, Ysg. PITIS DWY GEINIOG YN Y MIS. RHIFYN MEDI, 1903. CENAD HEDD, DAN OLYQIAETII J. BOWEN-JONES, B.A., Aberhonddu. CYNWY S I AD. Y Parch David Lewis, Llanelli (gyda darlun). Teyrnas Dduw o'cli mewn chwi, gan y Parch J. Solon Rees. Iihwymedigaeth yr Eglwys tuag at yr Ysgol Sul, gan y Parch R. E. Davies, Dinas Mawddwy. Cofnodion Misol—Cyfaill—Dywenydd Mawr—Glad- stone-Hal Tân-Addolwyr Llundain—Cyfoelh Mawr—Y PabLeo-Y Pab Leo XIII. Congl y Gyfeillach-Gwynach na'r Eira. Eglwysi Caethion a Rhyddion. Teithio gyda'r Iesu-Tair TC)n. Y Golofn Farddonol-Mynydd Duw, gan Mr Arthu Rowlands (Ab Uthr), Plas Penyddeuglawdd, Rhyl —Ffynonau Elim, gan y Parch J. L. Jenkins Ynysforgan. Congl yr Adroddwr—Tipyn Bach o Lwyddiant, gan R J. Derfel-Yiiiholitdaii, gan Ap Oyilin. Nodiadau Llenyddol. Y Wers Sabbathol, gan y Parch R. E. Davies, Dinas Mawddwy. I'w gael yn Swyddfa'r TYST, Merthyr Tydfil. MRLLEN A SIARAD SEF mim ? rRCH. T. C. mm (GYNONFABDD), AR BLiOCUTION PRIS 3s. Gellir ei gael yn ddi-Araut, trwy'r Post os anfone blaendal gyda'r archeb i JOSEPH WILLIAMS, SWYDDFA'B TYST, MertLyr.