Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

GWLEI DYDDO L.

News
Cite
Share

GWLEI DYDDO L. CWYNA Mr Chamberlain fod y Radicaliaid Je^ydd mor ystyfnig yn erbyn diwygiadau Qeddyw ag y dywedid fod yr hen Doriaid yn y dyddiau gynt. Pur anhawdd i'r falh Rynaysgfa wneyd cartref yn nghalon unrhyw O'aid. Amrywiol yvv y sibrydion diweddar \Vedi bod am sefyllfa y Cyfrin-gynghor. Eto Jdoabyddir yn bur gyffredinol fod argyfwng I'lawr ger Haw. YMLEDDIR y brwydrau etholiadol am y seddau gweigion o ddifrif. Bydd cipio eiddo 8t, AndreNys yn gwtieyd y pleidiau yn gyfa'i-tal Yll yr Alban. Y Toi-iaid biau y mwyafrif Y"() er yr Etholi.,id Cyffi,edinol. Dysowylir ?Ir ]Brodi-ick, Ys(yi?ifenydd Rhyfel, i slarad o blaid yr ymoeisyd'd Toriaidd yn Rochester. "I ?Zid ylv yn a Irferiad i aelod o'r Cyfi-in -gynohor gy tne" yd rhan mewn etholiad felly, ond gwneir eithriad y waith bon. Y mae y ddt- guddiadau diwe(Idar am sefyllfa di,ueiias 8??yddfa Rhyfel yn eyfreithloni, debygid, yr YMyriad eitliriadol hwn o eiddo Mr Brodrick. t' to nid yw'n debyg y gall ei ymyriad fod yn fa tais yn bresenol i'r ymgeisydd Toriaidd. d oes esbonio i ffwrdd i fod ar y Llyfrau eision diweddar, ae nid yw y ?vlad mewn eYNN,air i wrando fawr ar esousodion gwelit Plif gynrychiolydd y Swyddf"a. dd ?'XELWIR yn ddifloesgni o bob cyfeiriad am 'NvYc,iad ti-wyadl diymdroi, yn nghyfan- goddi?'d y S yddfa Ithyfel. Yr oedd Arylwydd Rosewbery er's tro wedi galw am hy?. Arglwydd Kitchenei-, yn ol Rosebery, Ch e.? eir tyrfa yn cytuno Ao, ef heddyw, yw yr arw 0 '7 i ddwyn oddiamgylch y diwygiadau hllaenrheidiol. Geir Cynghrair Glowyr Deheudir Cymru Y" golygn g cy waitli sylweddol yn yr Etholiad ff"ediiiol sydd ger Ilaw. Gofynir am lais Y gldwyr trwy y tugel yn'nglivlcb y priodol- deb lieu arall o ddewis ymg;isydd Llafar "4ewIl saith ereill o Ranbarthau Seiieddol yn ? -'De- Yn mhlith y saith, ceir enwau Gog- "a4d a Gorllewin Mynwy, Dwyrain a Clianol Al"rgallwg, a Dwyrain Caerfyrddin. CYXKLIWYD cyfres o gyfarfodydd Ilwydd- lall'49 iawn yn y Rhondda yn ddiweddar dan 13',Idd unol Cyindeithas Lafurawl a Rhydd- frydol Y Rhondda a ChynLhrair y Glowyj-. Y ?rif areitilwyr oeddynt kabon, A.S., a Mr Will Crooks, A.S. TkiFnWYD y si allan fod yn mryd Syr e'ary Campbell Bannerman i ymneilldno, Ilid Ya unig o arweinyddiaeth y Blaid Rydd- fryd0l, ond o fywyd Seneddol ond ni Col'Odd Syr Henry amser i hysbysa y ey- hoe4? Ilad oedd sill o wirionedd yn y si. Nid gWr i di,oi cefn yw Syr Henry ar y fath amser ri hwn. Y14LEDA Madiad y Gwrthwynebwyr Godd- i dalu y Dretli Ysool enwadol newydd fawr. Ceir byddin' luosog eisoes wedi Yr4ro8tra dan ei faner. Talodd rhywtin an;- ad'labyddus y gyfran dAl ddisoynai ar gapel Y l?,5dyddwyr yii North Carry, ac arbedwyd Y Parch W. Pr ice, y gweinidog, trwy hyny, o d?i lllwr[iod o garchar. Ceir Mountain Ash a Phenrhiwceibr yn ymuno yn galonog a Mudiad y Gwithodiad Goddefol.

j CONGL YR' ADOLYGYDD.

- GWEITHFAOL.

AMRYWIOL.

GWIBDEITHIAU RHAD. -