Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

WEDI'R CYFAN, iechyd a nerth ydyw'r fendith 'tttjggA fvvyaf. Byddai llawer gwr goludog yn foddlon cyfnewid ei gyfoeth am iechyd. Byddai llawer gweithiwr yn barod i amddifadu ei hun o lawer peth er mwyn cael adferiad o'i nerth a gollodd gan afiechyd. Pa gysur fyddai cael dychwelyd eto at ei waith a bod yn enillydd bara ei deulu I'r ad- feredig, y methedig, a'r efrydydd blin y mae Glendenning's Beef & Malt Wine yn ffrynd mewn angen. Ceig Eidion, Brag, a Gwin. Tri peth da, a thri peth cynorthwyol. ????j??i?i?NjTT??S??U??t???? !? N?????????M?FM?a???My?? ??????i?iXfB?MBE? !'w gaet gan Win Fa?nachwyr yn mhob man am 2/- .A- 3/9 GoCHtLWCH NWYDDAU FfUGIOL K?'?M??f/?'??H???/</O???M'?/4!C/a/?0??)?/?? .'V??i'M? <?'??M .-—" Mae gennyf wybod&eth bersonoi o wneuth- ti riad 'Glendenning's Beef and Malt Wine a gwn ei fod yn bfir |I§111§ ac iachus. Mae yn dra gwerthfawr nid yn unig i'r claf, ond hefyd ïr glowri y gweithiwr alcan, a'r celfyddwr, pa rhai a gant les trwy'r fath wtybwr maethlawn a chynhyrnot, yr hwn a rhagora ?r y gwirod neu'r ddiod a gymerir yn rhy fynych a pharod J?C?H?O?.?C'J ?"?''?'?'??'???-'?C."????? W. Glendenning & Sons,. Ltd 67, SHAFTESBURY AVENUE, ^gMBpr LONDON, W. A he al Newcastle-on- Tyne Dundee ESTABLISHED 1667 6iiIt loop"" LLYNGYR MAN (TH READ WORMS). DARGANFYDDIAD pwysig i Blant a Dynion mewn Oed sydd yn cael eu poeni gan y Llyngyr Mân. Gwellhad buan a sicr trwy gymeryd LOZENGES HUGHES at y LLYNGYR MAN. Yn rhad trwy y Post ar dderbyniad Is 3c mewn Stamps neu P.O. oddiwrth y Perchenog- H. MARTYN HUGHES, M.R.P.S., Pharmaceutical Chemist, 74, Ogwy-street, Nantymoel, Glam. BYWYD 0 WIR LAWENYDD, A'r Modd Sicr I'w Gyrhaedd. ESBONIAD NEWYDD AR LYFR Y PREGETHWR. YS'Tfl Ilua??-s o iN,?r o sifle focl y 2:w?titli liwti yn riioadi T i(llyiit r3yiiiad newyd(ltni Lyfc y Pr,tliwr, ae ya pu,?fi el fod yti llyfr liawor mwy dyd?lovol a chysitut-,xwa iitg y tyb?r yn gyffre(lin, Pris 2s 6e, gyda'r I)oit 2, ?) Ritocitti bit?t) am bris pod war (10s), gydadarlun o'r Awdw, y Paicli II U GII DAVIES (Pencerdd Maelor). AT ARWEINYDDION CORAU PLANT. Mae cyfres o ddai-nau at wasanaeth plant, i Soprano ae Alto, yn awr ar law. Pris dwsln, 9c 50, 2s (ic 100, 4a So. CRiSTi^isr A. ru PTJAWT (CRISTIANA FOR CHILDREN). I ddau lais—S. ae A. (B,.os dewisir). Pris yn SoJ-ffa, 4c. MARI JONES A'l BEiBL. Pria yn Sol-ff i, 3c. I'w cael -an yr Aw I wr- HUGH DAVIES, G.T.S.C. (Pencerdd Maelor), Plasmarl Landore, It S.O., Glam. Anfonir rhestr o Gerddonaeth yn rhad. ARIAN ARIAN -+- THE SUCCESSFUL' BUILDING SOCIETIES. —♦ Y MAE YR EIGHTH SWANSEA 'LIBERAL BUILD!NG SOCIETY yrt lion a gynulir yn Ysgoldy Ebenezer, Abeitawe, yn barod i dderbyn unrhyw symiau ar Log, o Bam' Pant i Fil o Bunau. Dychwelir yr arian i'r neb fyddo yn dewis eu gaiw i fyny ar odau lis o rybudd, ac mewn amgylchiadau noilliuol lie angenus ar dri diwrnod o rybudd. Cyfeiiier Gobobiaetliau i'r Ysgrifenydd- MR W. A. DAVIES, lscoed, Swansea. COLLEGIATE SCHOOL, PONTYPRIDD. HEAD MASTER THOS. HOWATT, B.A., (Load, and Wales), 2nd Class Honours in Philosophy 1st Class Teachers' Diploma (Cambridge). ASSISTED BY JENKIN JONES, B.A. (London). Session 1903-4 opens on Sept. 15th. TUDENTS are pi-(,p,.ired for Matricul,,Atioii & sitnil,,tr Ex,,tniiiiqtioiis. Aloderii nictliocis, llfrieioi.t teacl'- S ing, Excellent Results. Limited Accomodation in Students' House.' A prospectus will be sent on application. The School may be seen at any time. Scholarship and Prizes awarded. YN AWR YN BAROD. Y Parch W. Thomas, Gwynfe: El FYWYD A1 WAITH. Gan T. GWYN THOMAS. CYNWYSA hefyd ysgrifau gwerthfawr gan Watcyn Wyn; y Parchn John Thomas, Merthyr, a W. Davies, Llandeilo Mr Boriah Gwynfe Evans, &c. Tri o ddarluujau. Pris 3s net. Drwy y Llythyr- dy, 3s 3c. Telerau i ddosbarthwr. Archebion i Kev T. GWYN TIIOMAS, 6, Drummoud-road, Ilkeston UNDEB YSGOLION SAB- BATHOL YR ANNIBYNWYR CYMREIG. Llawlyfrau y Tymhor, Mai, 1903- Ebrill, 1904. Gyhoeddedig ac ar Werth gan Bwyllgor yr Un lifaes Llafur. 1. Dosb. I.—Llawlyfr Rhan I.— Hanes lesu Grist i'r Plant: O'i Enedigaetb byd y Pasg Cyntaf. Mewn 12 gwers syml, gyda gofyn- iadau ac atebion ar bob Gwere, ac 8 dartun. Gan y Parch. J. Grawya Jones, Aberdar. Piia 2c. yr yr un, neu Is. Se y dwsin. Cludiad yn lhydd. 2. Dosb. II.—Llawlyfr ar Hanes Barnwyr Israel. Gan y Parch D. II. Williams, M.A., Barry. Pris 4c., neu 3s. 4c. y dwsin. Y cludiad yn rliydd. Maes Llafur dwy flynedd. Y ddwy Ran yn un. Ni weithir hwy ar walian. Ceir ynddo map lliwiedig rhagorol ar Wlad Canaan, fel y rnanwyd hi rhwng y llwythau, Ca gymeradwyaoth gyffredinol y wasg. 3. Dosb. III. a IV.—Maes y Llafur, Actau i-xii. Yr Yrfa: 0 Jerusalem i Antioch. Gan Y Parch. G. Penar Griffiths, Pentre, Abertawe. Pris Is. Ueir ynddo map lliwiedig, yn egluro Teithiau yr Aposrol Paul. Mae yn un 0 r Ilyfran iiiwyaf oi faint am swllt a gyhoeddwyd yn Gymraeg, ac y mae enW yr awdwr yn gwarautu gwerth a nodwedd y gwlitil, Enilla gymeradwyaeth wrcsog y wasg. 4. Cofnodydd yr Athraw (Class Register). Trefnwyd y llyfryn hwn gan law fedrus a chyfarwydd y Parch J. Grawys Jones, i gyfarfod ag angen neillduol. Pris 1e. yr un, trwy y Post, He- G (Jopi, 7c; 12 Copi, Is. 2e. Yrcll i'w cael oddiwrth Ysgrifenydd y PwyIlgor- D. MORGAN DAVIES, Cwmbach, Aberdar. COLEG Y GOGLEDD. BANGOR. (UN O'R COLEGAU YN MHEIFYSGOL CYMRIC) PBIPATHRAW — H. R. REICHEL, M.A., LL.D. EClIr'?EUA'R tymlior liesaf Hydref laf, 1903' D p?ti-otoir ti- gyfor arboliadau Pi-ifys-ol (jyrorti. rbai o eiddo Prifysgol Llundaiti, y Cwrs if?'ddygol Y" lvlhrifysg lioii Edinbur-li a Glasgovy, ae arlloli,,dl" 0 dd- ereill. Rhoddir addysg arbeiiig meivn AmaethY iaothae-E,IectricalEyigi)ieeriitg. Mae yn y Coleg A(] )-till Normalaidd i athrawon elfenol a chanolraddol. Cynygir dros 20 o Ysgoloriaethau, yn mewn gwerth o 40p i lOp y flwyddyn i'r rhai fyddo y ymaelodi yn y Coleg gyda dechreu'r tymhor Mae Ysgoloriaeth Syr A. L. Jones (30p), ac Ysgol0^ iaethau Tate yn gyfyngedig i Gymry. Dechreua arholiad am dauynt Medi 15fed, Ceir pob manylion gan JOHN EDWARD LLOYD, M.A., Ysgrifenydd a Chofrestrydd. ATHROFA PRIFYSGOL CYMRU, ABERYSTWYTH. LLYWYDD: Y Gwir Anrhyd. AKGLWYD-D RENDEL. » PP.IFATIlItAw T. P. ROBERTS, M A. LL.D. (Vict.). .d' 1U1 CYNWYSA y cwl's 0 Addysg y pal'otoad angenrhe1 10 I,d lladdau mewn Gwyddoniaeth, Cyfmith, a CheJfYcl} i yn Mhrifysgol Cymru, a bydd befyd yn wasanaeth1 .d. efrydwyr)'n parotoi ar gyfer Graddau Prif,l'sgolion It I} yU ychajn, Cael'grawnt, a Llundain, ae astudiaeth Feddygo y.Pl'ifysgolion hyn, ae YI1 yr Ysgotl:md. laidd Gall meibion a merched dderbynir i'1' Adl'an Nol'nt'b;'aw. fyned trwy y cwl's gofynol at fod,}'n Athl'awon ae. A 01 at esau Trwyddedig, a rhoddir hefyd barotoad ne1lldu waith Athrawon mewn Ysgolion Canolraddol. )11ewll YIl J'r adran A maethyddol, eyfrenir .1'1' addysg hWYs Amaethyddiaeth, a phyneiau perthynasol sydd yn gym aet]l" i Amaethwyr, GOl'uehwylwY1' Tir, Athrawon mewn :D1J3 se. 'ddiaeth, &e., a rhoddil' parotoad ar gyfer y grad ] n '{i.'r mewll Amaethyddiaeth a'r AlllOIiadau YI1 ,!g}, Sur- National Diploma in Agriculture1 a Thystysgru y veyor's Institution: Nenadd J"Jetya yr efrydwyr mewn tai yn y dref, neu n E }.: yr Efrydwyr, a'r I£frydesau dan arolygiaeth MISS edi el Carpenter mewn Neuadd eang (Alexandra Hall), W darparu ar eu eyfer.. pifer CYllelir arholiad yn mis Medi, pryd y cYl)ygill fa helaeth 0 Ysgoloriaethau, rhai yn agored ae el gyfyugcdig i GYUlry.. n ,lioO, Am Prospectus y gwahanol Adranau, a Pl10b 111a ) ymof)'l1el' â p. '1'. M OR'l'IMl' R, GREEN, OOFRESTRYJ)