Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

L'yfrau Cyfrifon Eglwysig. l v .A^ Kadw Cyfraniadau at y "Weinidogaeth, afi..&cm wedi eu rulio a'u hargraffu yn Clurp'j" Prisoedd, 7s. 6c, ac 8s. 6c. yr un MP^1, rhad. IV cael yn Swyddfa'r Tyst !2%rTydfi!. Memorial COLLEGE, BRECON. JOHN JONES, ZOAR,'S ENTRANCE SCHOLARSHIPS. ^HREE Scholarships of lOp each will be ibro °ffered for competition at the Entrance *at»ination. SUBJECTS. Gelaeral knowledge of the Old Testament,- special reference to Hosea and Amos. Wit eileral Knowledge of the New Testamerit, 3. special refergnce to Mark's Gospel. 4. ll()uaer's Odyssey, Book IX. 3.50 lines Georgics, Book 1. Scholarships of 40p per annum will be wiered to Graduates of any British University, who w8h to prepare for the B.D. of the Uniiersity of ales. 'l'BE OLD COLLEGE, CARLX^RTJEIElSr. -+- 13Pinei pals Rev. JOSEPH HARRY. I Mr. WM. ROBERTS. "ECENT SuccEssEs (TiiItEE Y.EAR,9.) "laioiiof ,iversityofWaies EI(I?IIT "log, 1! 6'e" '-I'o ea Elitrztiica SIXTY-TWO ((12) f rl3ce, )tori,,tud Biuks.. FLEVE\L (11) cO tic M,,di(??,l NI?NE (9) le argl?ip aiid Corti6cate wo (2) r c't erti c tes TWENTY-FIVE (2.,5) ONE IIUNDRED AND SEVENTEEN (117) • DISTINCTIONS GAINED IN 1902. 04Ldidates from this School iiare placed Ist ":Lilt at Entrance Exam. to Baptist College, Bangor. i?t ()4 List at EntE t Presb. Coll., Carmarthen. or, I,. iance xaiii. o ?t tjiv-1?t at Entrance Ex:tm. to 3lemorial College, BrecoD. ""OIIM-t.ric. of Wales-_the only Candidate (Mr B. J. bow,3n Pentre) in Ist 1)ivifion from all the Preparatory of South wai,?s. FourTLerrms, apply as above, | fSGOLYGWYNFRYN j (SEFYDLWYD 1880). rifathraw WATCYN WYN. j ATHRAWON CYNORTHWYOL :— Mr J. JENKINS (Gwili), a rQ, O. WI LLlAMS, B.A. (Hans. Wales) tech å.}f l'eUa'.{> Tymhor nesaf, Medi 1 Ð. AIK BOB MANYLION AT Y PRIFATHRA w. "he ACADEMY PONTYPRIDD J 1"l{ I<} p D HA'l'ION fOl' Cdleges, London and Welsh 1:iedical lilV. MatriculatioD) Preliminary Law and 1it¡¡ D ]flxalllÍuatioDs, and for Commercial PUl'- 'Qh lUTlE nE8UMED AUGUST 18th. For Terms J t'P Y to- ll. DUNMOR JED WARDS, M.A., Headmaster. ▲ I'r amcanion Cysegredicaf Defnyddiwch y peth Puraf yn unig.' G WIN OYIUNDEB ANFEDDWOL W-ELOH GWNEUTHUREDIG 0 RAWNWIN COCH, CYFOETHOG A MELUS. 50% yn rbatach na'r mwyafrif o Winoedd Cymundeb. Cwart 2s. a Is. 6c. Peint Is. 6c. a Is. Anfonir ein llyfryn "Communion Wine, what shall we use ?" yn rhad, end aufon am dano. Mae ynrhoddi gwybodaeth ryfedd, ac yn esbonio sut y codir prisoedd uchel fel rheol am nwyddau israddol ac anaddas, a dengys yu llawn beth sydd yu cyfansoddi' Gwin Pur.' THE WELCH GRAPE JUICE CO., 61-63, Farringdon Road, London. Anfonwch 6c mewn llythyrnodau i gael Potel Sampl o'r gwahanol fathau. Cludiad yn rhad. JONES'HOTEL, 7 a 8, SUFFOLK STREET, PALL MALL, LONDON (Successors to Mlt Roberts, Thanet Place.) Most Central Posit:on in London. Adjoining Trafalgar Square. Within five minutes of Charing Cross and the Houses of Parliament. 'Busses for all parts of Londou pass the end of the street. An Ideal Hotel to stay at. Home Comforts. Moderate Terms. Electric Light throughout Telegraphic Addrcss-' Pleasnt,' London. PROPRIETOR H. R. JONES. JONES7" HOTEL. I). D. WILLIAMS, WHOLESALE BOOKBINDER, MACHINE RULER, AND ACCOUNT BOOK MANUFACTURER 53. CASTLE STREET, MERTHYR TYDFIL. OS am Envelopes wedi eu hargraffu at amcanion Eglwysig, anfoner i Swyddfa'r TYST, Merthyr Tydfil. ONI PYDDAI GWELL I MUST A. XT nODDI PRA WF AR I CWESTIWN PWYSlfi, BITTERS GWILYM EVANS. Nid ops un ddai-piriaoth feddygol a ddoil ei cljy- il ei elly- mharu am foment a ITTERS BI T T E R S W I L YiW W I L YINI G VANS E VANS Meddyginiaeth Bur, Meddyginiaeth Lysieuol, Meddyginiaeth Effeithiol, Meddyginiaeth Lwyddiauus, Meddygiuiaeth oreu yr oes. Mae pawb yn ei ganmol, Nid yw byth yn siomi, Ithydd nerfch i'r gwan, Adfeiiad iechyd i'r claf, A mwynhad bywyd i bawb, Bitters ITTERS w I IJYAI G )V I LYM VANS E VANS I TYSTIOLAETHAU. ANHREULIAD. Penzance, Ebrill 7fed. 1 oneddigion,—Yr wyf yu amgau yr arian gof- ynol am dair potelaid fawr o Quinine Bitters Gwilym Eva.ns. Y maent wedi prpfi mor werth- fawr, ae wedi gwneyd cymaint o les i mi, fel y teimlaf na ddylwn fod unamser heb eu cadw wrth law. Yr eiddoch yn Efyddlawn, T. DAVY WHITE. Coed Talywern, Dyffryn, Mehefin 18fed, 1903. Anwyl Syr, —Mae'n bleser genyf ddwyn tystiolaeth i'r Ueshad yr wyf wedi gael trvvy ddefnyddio eich Quinine Bitters clodwiw. Yr wyf wedi bodyn cymeryd cyfferi gan wahanol feddygon bob gwanwyn er's blyn- yddau, a gorfu i mi gymeryd trwy y gnuaf diweddaf, a chan nad oeddwn yn derbya fawr lies, penderfynais dreio Quinine BitieTí Gwilynx Evans, ae er ua chymerais ond tail- o boteli 2s !)c, yr wyf yn alluog i fyned ogwm- pas, a chredaf os gallaf gael dwy neu dair cto, y byddaf yn al'uog i wueyd fy iigwaith yn rhwydd. Gwendid yu unig yw nattir fy afiechyd. Yr eiddoch, &c., (Mrs) MARY A. WILLIAMS. BITTERS GWILYM EVANS. RHYBUDD. 4,11 GOCHELWCH DWYLLWYE. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label stamp, a photel. Gwerthir ef mewn poteli 2s. 9c., a 4s. t3c, yr un, Blychau yn cynwys tal-e potel 4s. 6c., am 128. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y percheiiogion,- iw IJUIKISIE SITfERS COMPAN LIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES PRIF ORUCHWYLIWR YN AMERICA— I Mr E P. WILLIAMS, Plymouth, Ptlnn,