Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Llyfrau Cyfrifon Eglwysig. AT gadw Cyfraniadau at y Weitiidogaeth, &c., wedi eu rulio a'u liargraffu yn arbenig. Prisoedd, 7s. 6c. ac 8s. 60. yr un Cludiad yn rhad. I'w cael yn Swyddfa'r TYST Mertbyr Tydfil. MEMORIAL COLLEGE, BRECON. JOHN JONES, ZOAR,'S ENTEANCE SCHOLARSHIPS. THREE Scholarships of lOp each will be J- offered for competition at the Entrance Examination. SUBJECTS. 1. General knowledge of the Old Testament, with special reference to Hosea and Amos. 2. General Knowledge of the New Testament, with special reference to Mark's Gospel. 3. Homer's Odyssey, Book IX. 350 lines 4. Vergil's Georgics, Book 1. Also Scholarships of 40p per annnm will be offered to Graduates of any British University, who wish to prepare for the B.D. of the University of Wales. THE OLD COLLEGE, CAE5IAETHEN. -+- PrincioalsS Rev'J0SEPH HARRY, principals | MR WM RQBERTS. RECENT SUCCESSES (THREE YEARS.) Miitviuulation of University of Wa'es EIGHT (S) •Theological Colleges Entrano SI XT If-TWO (<;•) ^ol.ege of Preceptors and Banks. ELEVEN (11) Pharmaceutical and Medical NINE (i)) Queen Scholarship and Certificate TWO (2) Commercial Certificates TWENTY-FIVE (25) Total ONE HUNDRED AND SEVENTEEN (117) DISTINCTIONS GAINED IN 1902. C indidates from this School were placyrt 1st on List at Entrance Exam, to Baptist College, Bangor, -st on List at Entiancd Exam, to Presb. Coll., Carmarthen. ht 0:1 List at Entrance Exam, to Memorial College Brecon. 1st Division M itric. of Wales- the only Candidate (2v?r j j'iowen, Pentre) in 1st Division from ill the "rep,, i-;ltory School j of South Wales. For Terms, apply as above. 7- YSGOLYGWYNKfffi (SEFYDLWYD 1880). Prifathraw WATCYN WYN. ATIIRAWON CYNORTHWYOL:- Mr J. JENKINS (Gwili), a MrG. O.WILLIAMS, B.A.(Hons.Wales) E>echreua'r Tymhor nesaf, Medi 15. ANFONER AM BOB MANYLION AT Y PRIFATHRAW. The ACADEMY, PONTYPRIDD "jDR'iPAKATION for Colleges, London and Welsh -A- Uuiv. Matriculation, Preliminary Law and Nodical Examinations, and for Commercial Pur- suits. DUTIES RESUMED AUGUST 18th. For Terms "c-, apply to— E, DUNMOB EDWARDS, M.A., I Headmaster, I'r amcanion Cysegredicaf Defnyddiwch y peth Purafyn unig.' G WI N OYMUNDEB JL U in5 ANFEDDWOL WELCH GWNEUTHUREDIG 0 RAWNWIN COCH, CYFOETHOG A MELUS. 50% yn rbatach na'r uiwyafrif o Winoedd Cyniundeb. CWART 2s. a Is. 6c. PEIKT Is. 6c. a Is. Anfonir ein llyfryn Communion Wine, what shall we use ?" yn rhad, oud anfon am dano. Mae yu l'hoddi gwybodaeth ryfedd, ac yn esbonio sut y codir prisoedd uchcl fel rheol am nwyddau israddol ac anaddas, a dengys yu Ilawn beth sydd yn cyfansoddi' Gwin Pur.' THE WELCH GRAPE JUICE CO., 61-63, Farringdon Road, London. Anfonwch 6c mewn llythyrnodau i gael Potel Sampl o'r gwahanol fathau. Cludiad yn rhad. IIOTEL, 7 a 8, SUFFOLK STREET, PALL MALL, LONDON (Successors to Mit KOBEIITS, Thanet Place.) Most Central Posit!on in London. Adjoining Trafalgar Square. Within five minutes of Charing Cross and the Houses of Parliament. 'Busses for all parts of London pass the end of the street. An Ideal Hotel to sby at. Home Comforts. Moderate Terms. Electric Light throughout Telegraphic Address—'Pleasant,'London. PROPRIETOR H. R. JONES. JONES' HOTEL. University College of South Wales 1 and Monmouthshire, Cardiff. SCHOOL OF MEDICINE. ALL Classes are open to both men and women students who may spend three out of the five yeors of their Medical Curriculum at this College. Special Courses are given in preparation for the Examinations for Diplomas in Public Health. A class is held for Sanitary Inspectors. Information regard- ing fees and a Prospectus of the School may be obtained by application to the DEAN OF THE FACULTY OF MEDICINE. 8 am Envelopes wedi eu liargi-affu at am can ion Eglwysig, anfoner i Swyddfa'r I TYST, Merthyr Tydfil, All§MIL k I ONI l F Y D D A I GWELL I MINAU RODDI PEAWP AR OWEST!WIN PWYSlG. BITTERS GWILYM EVANS. Nid oes un ddarpariaeth feddygol a ddeil ei chy- mharu am foment a BITTERS n WILYM VVANS ITTERS UWILYM CiVANS Meddyginiaeth Bur, Meddyginiaeth Lysieuol, Meddyginiaeth Effeithiol, Meddyginiaeth Lwyddianus, Meddyginiaeth oreu yr oes. Mae pawb yn ei ganmol, Nid yw byth yn siomi, Rhydd nerth i'r gwan, Adfeiiad iechyd i'r claf, A mwynhad bywyd i bawb. BITTERS ITTERS n w I LYM U W I LYM EVANS VANS I TYSTIOLAETHAU. ANHREULIAD. Penzance, Ebrill 7fed. Foneddigion,—Yr wyf yn amgau yr arian gof- ynol am dair po tela id fawr o Quinine Bitters Gwilym Evans. Y maent wedi profi mor werth- fawr, ac wedi gvvueyd cymaint o les i mi, fel y teimlaf nit ddylwn fod un amsor heb eu cadw wrth law. Yr eiddoch yn ffyddlawn, T. DAVY WHITE. Coed Talywern, Dyffryn, Mehefiu 18fed, 1903. AlJwyl Syr, —Mae'n bleser genyf ddwyn tystiolaeth l r lleshad yr wyf wedi gael trwy ddefnyddio eich Quinine Bitters elodwiw. Yr wyf wedi bodyncymeryd cyfferi gan wahauol feddygon bob gwanwyn er's blyn- yddau, a gorfu i mi gymeryd trwy y gauaf diweddaf, a chan nad oeddwn yu derbyn fuwr lies, penderfynais dreio Quinine Bitters G wilym Evans, lie er na cbymerais ond tail- o boteli 2s 9c, yr wyf yn alluog i fyned ogwiii. pClS, a chredaf os gallaf gael dwy neu dair eto, y byddaf yn al'uog i wneyd fy ngwaith yu rhwydd. Gweudid yn uuig yw natur fy aficchyd. Yr eiddoch, &c., (Mrs) MAny A. WILLIAMS. BITTERS GWILYM EVANS. Ci6- REYBVDD. M, GOCHELVVCH DWYLLWYE. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label stamp, a photel. Gwertliir ef mewn poteli 2s. 9c., a 4s. tic. yr un Blychau yn cjnwys tair potel 4s. 6c., am 12s. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y perchenogion,- PINS BITTERS MNIIFACIDRING COKPAN: LIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES PRIF OEUOHWYLIWR YN AMERIOA- Mr R D. WILLIAMS, Plymoutb. Penn.