Hide Articles List

7 articles on this Page

-00 YMOGELWCH RHAG DYNION,

News
Cite
Share

-00 YMOGELWCH RHAG DYNION, GAN SYLLOG, BACINE, WJS, LLITH I. Dyna ddywedoid un a "wyddai beth oedd mewn dyn"—a'r unig un fu erioed mewn cnawd allasai honi hyny. Ni fu dyagawdwr erioed yn troi yn mysg oymfer a gynieriadau gwahanol ag efe; Be yr oedd cyfeiriad <i ddysgeidiaelli yn fwy at sefyllfa fewnol ei wrandawyr na'u bywyd allauol. Gwyddai i barffeithrwydd werth y naill wrth natnr y Ilail-gwerth y ffrwyth wrth ansawdd a gwreiddyn y prea. Nid felly dynion. I newid y ffagr, ni chaniateir iddynt hwy fyn- ed ond i'r oyntedd allanol. Gadawn y geirian yn en p6ithynas wreiddiol, a chymwyswn hwy at gymeriadau yn ein hoes ni. Ystyr gyfyng, nid eang, yn ddiau sydd i'r gooheliad. Ni bu neb mewn cyaylltiad a'r natar ddynol yn meddn y fath gariad at ddyn a'r hwn a lefarodd y getriau. Daeth i'r byd nid yn unig i "fawrban y gyfraith," i "eondemnio peoliod yn y cnawd," ac i "ddi- nygtrio yr hwn oedd a reit* marwolaeth ganddo ond hefyd i waredu dynion, "fel neb ddim o werth tnag at ddyrchafu y ddvn- oliaeth yn mhob ystyr, ac yn arbemg yn yr yatyr uwchaf, fel efe. Yr byu a "Uniganedig Fab Dùw" yn ei aofyllta ddar- ostyngol, yn gystal a dytohafol, y rheswm, a ohymellydd i bob 11a:Ear o 61 plant dynion i waredu y byd ac i yrc cymdeithas. Yr oedd ei "byfffdwch enoed gyda meibion dynion." tan i ashu,t Nid yw y geiriati yn caniatau i ni j<as neb o adynion diygio""1" ? byd' "e'*° ystyr briodol, brBwdotiaeth ydyw o Adda. Niddylai dyu gaiao el ond yn uck anghymeradwyo a ehalfauyr byn fyddo yn ^irioaeddol dd'Wg. Nid yw y geitian iwaitb y" t.wyddedn dya.on fyw bywyd nUUdaeJig « C° o'r prif re.ymaa gan y Pabyddion dros sef. ■ jdlu a d»l i fyny JyMohto a lfcunda. ydyw -fod hyny yn fwy DlantehJÏol i fywyd o ddnwioldeb-ea bod wedi en 03n i fera Oddiwnh "y Uygredigaetb sydd yo y byd Gwir nas gellir myned yo rhy bell oddiwltb dlytowaaan peohadni»s 1.1 r m.»nt yu Sweithio yn a. ar byd; ond gelhr «ano nffurn yn y lyii»o« bab 1 r byd, ao y mae rbai o'r gweitbredoodd m wyai afl.n ac eicnjll wedi en ojflawoi daa gocbl OleEvdd Heblaw hyny, er nad yw dymon i "gydymfforflo »'« byd bwn," y m»ent jru- o«d ar lygredigaetb.u y byd, r.o yradwcbo eu symad. Ac ar wahan i hyny y mEi.E\ phlD.t dynion i ddadblyga a nwitkrm yr elta gym- deittaigar i raddan helaetb. Nid rbau o waith yggolioD private yn nnlg ycyw hYD. Nid ei ddyfgn (el moeian (vmmcr.y ?"»■ ig, ond betyd tel dadbiygiad o r uimr djyt, 01 yn y wedd oreu ami. Gwir fod i hyu ei borygl fel y rbau fwyaf o bethau a«J o yu anhawdd dealt dynion; ond y mae yn gym- orth er hyny i Rrstodio y natui ddynol--i ddeall ei gweodidau fel ag i'w goohelyd, at i edmygu ei rhagoriaethati, 83 i'w heftlyc a. Y mae yn barotoad efEeithiol hefyd i gymer. yd rhan mewn gwaith gwahsnal rauan CYUl- deitbas. Nid yr ebol sydd yn pori 80 yn prancioyn y taats eydd gymwjs i vaith, ond yr hwn a dorwyd i mewn -fn dan diin- iaeth, ao a roed yn y tresi. Y mae amaeth* wyr yn gillach yn en oeucdlaeth gyda pheth- an o'r fan, na rhieni nen warcheidwaid plant, a phobl ieaaino. Draohefn, nid rhag pob math o ddynion y gwaherddir. 0!'r anwyl, nage. Tra mae y byd yn mhob oes wedi ei halogi a rhai o'r dynion gwaethaf allasai "yr nn drwg" en dysgn, y mae, o'r tn arall, wedi ei fendithio a llu o'r dynion rhagoraf. Ni bnasai gwar- eiddiad a dylanwad addysg, oelfyddyd, ao yn enwedig Oristionogaeth, yr hyn ydynt oni bai fod dyrion felly wedi bod yn llafuiio mewn gwahanol oesan a g-wledydd-dynion o'r ysbryd mwyaf didwyll a difrifc 1, o'r oyd. ymdeimlad dyfnaf, o'r syniadan eangaf, o'r ymroad mwyaf penderfynol, ao o'r amcanion arnchelaf a theilyngaf-dynion o'r fath a or. deiniwyd gan "Dduw rhagluniaeth" i fod yn greawdwyr oyfnodsu, ao yn gynalwyr cenedl. aettran. Yn hytraah nag ymogelyd rhag y oyfryw, dyneswn Rtynt —eisteddwn wrth en traed, a sngnwn o'u dysgeidiaeth. Tra yr ydym ni mogy. yn rhodio mewn cOllydd lleidiog, nen yn tramwyo ar waltadeddan eang oyn y noa, y maent hwy yn "oleaad- an" i gyfeirio atynt sc i rodio yn en llewyroh. Byth na weler newyn yn ein gwlad am ddyn. ion o'r fath. Y mae oymdeithaa yn bell ar ol, ao yn ddigon anhawdd ymhel a hi fel y mac, heb fyned yn ddim gwaeth. Nid dyn. ion hollol lygredig ac annnwiol ohwaitb, fe dybiwn, a olygir yn y gooheliad. Er nad ymbalogai y Gwaredwr yn y gradd lleiaf a phechod, eto ymgymJsgai a phublioanod a pheohadnriaid; ymboithai a lletyai gyda rhai o'r oyfryw. Yr oedd ganddo ddosbarthiadan neilldnol mewn golwg-rhai na phetrnsai gyboeddi cyfres o waeau nwoh en penan, ac oddiwith pa rai nid oedd gan ei ddylynwyr ond y gwaethaf i'w ofni. Yn y cysylltiad preienol ni chyfeiriwn yn gymaint at an- nnwolion oyhoeddua-doabartbiadan mwyaf llygredig oymdeithas. Oeir rhai felly yn mhob ardal a gwlad; a3 mewn un ystyr y mae y oyngor yn briodol gyda golwg ar rai felly, yn enwedig pobl ietiaino. Pa fath ddynion ynte a olygwn tydd i'w gochel? Oeiair ateb mewn llythyr nen ddau yn ddy- lynol, os ffawd a'i myn.

- MISS ROSINA DAVIES.

k WEEKLY NEWSPAPER, ESTABLISHED…

BETH PE GWELID HI'N TROI ?

- Syr John Jones.

[No title]

Y GORUWCHNATURIOL MEWN CREFYDD,