Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EIN TEljEMAtf AM 1875. Pris yn mlaesi Haw$2.50. iW Pris y DRYCH i Glybiau ..$2 20 riW Pris y DRYCH i Canada .$2 70 ,tW Pris y DRYCR i Gymru 350 -laifosier arian mewn Post Office Order neu Registered Letter, neu mewn Dra ft ar ineio York, taladwy T. J. GRIFFITHS, DRYCH OFFICE. UTICA, N. Y. DAVID W. LEWIS & CO., COMMISSION MERCHANTS, No. 85 & 87 BROAD ST., NEW YORK. YR YDYM YN AWR YN GWNEYD MASNACH er'S U11 mlynedd ar b^mthcg, a dymunem ddiolch i'n hen gyfeillion am eu hymddiried ynom Mae ein mas- nachdy, 85 & 87 Broad St., congl South William St., yn oleu, eang a chyfleus; a thelir sylw uniongyrchol i lotian o YMENYN, CAWS nea DDOFBDNOD, a anfon- ir i'n gofal gan Amaethwyr Cymreig Swyddi Oneida, Madisoa, Herkimer a Lewis. Marciwch y parseli a c&yfeiriwch lythyran i DAVID W. LEWIS & CO., Yn ol y cyfeiriad uchod. 1-18'76 ~yttaw ». CYHOEDDIAD JNEWYDD rR BED- YDDWYR. AT YR EGLWYSI BEDYDDIEDIG: Gan fod yr enwad Bedyddiedig heb GYHOEDDIAD MISOL, a bod mawr angen a dymuniad am dano, a dim yn cael ei wneyd gan neb, ar ol hir ddisgwyl a chymell mae rhagdrefniadau wedi en cvvblhau i ddwyn cyhoeddiad allan o Swyddfa y Drych, lie eis- oes y cyhoeddir Y Cyfaill a Blodau yr Oe8-Y RHIF- TN CYNTAF I YMDDANGOS YN NECHREU EBRILL YN dan yr enw Y WAWR." Bydd Darlun o ROGER WILLIAMS, y Bedyddiwr enwog, a thad rhyddid crefyddol yn America, ar yr amlen. Gyda y bydd yr Hysbysiad hwn o flaen y cyhoedd, byddyr eglwysi yn derbyn cylchlythyrau yn cynwys y manylion. Sicrheir y bydd Y W.A. WR" yn ateb i'w henw, ac na fydd ar ol o ran ei gynwys wysiad a'i ddiwyg i unrhyw fisolyn Cymreig. Disgwylir cefnogaeth pob Bedyddiwr drwy y wlad i'r anturiaeth. El bris fydd SI.50 i bawb a dalant yn mlaen llaw. Ceir gwybod mwy o fanylion eto. Anfoner pob gohebiaeth i'r cyhoeddwr— OWEN GRIFFITHS (Oiraldus), 5 Blandina Place, Utica, N. Y. TYSTIOLAETH YR ARGRAFFYDD. Yr wyf fi 'wedi gwneyd cytundeb gyda'r Parch. Owen Griffiths i argraffu Y Wawr," ac ymrwymaf i 'w dwyn allan yn brydlon a rheolaidd am flwyddyn. Swyddfa y DRYCR. T. J. GRIFFITHS. WILKESBARRE 1 U". i.;I. MUSICAL INSTITUTE. Y mae D. J. J. MASON (diweddar Brif Athraw y ISanrille Musical Institute) wedi symud i Wilkes- bfirre, swydd Luzerne, Pa., lie mae yn barod i gyf- ranu addysg yn holl Gan trenau Ymarferol Cerddor- iaeth. Am hysbysrwydd pellach anfoner am cata- logue at D. J. J. MASON, Principal, WLLKESBABRE MUSICAL INSTITUTE, 3 9 WilkesbarrC; Luzerne Co., Pa. < £ iit a'tt l^erpntogr. Counter Hoper, o LANSANAN.—Y mae digol) wedi ei gyhoeddi ar V mater hwn. Ni chyhoeddir un gair eto, o dan ffligenw beth bynag. Cauwyd allan nifer o hanesion lieol o'r rhifyn hwn er ein gwaethaf—hanesion o Nelson, Coalburgh, P.ieblo, Bevier, Nekama, Divide, Brookfield, Ebcns- burJh, Randolph. Dewi Aberarth.-Yr oedd yn dda genym gael gair oddiwrthych; a hyderwn y byddwch o ran eich inchyd yn alluog i ysgrifenu rhyw FANION yn ach- 17 i'r DRYCH, fel yn y dyddiau gynt. ■ I—ll—HIIIIMII—I— IIHIHIII ■■MPHBIIII lllllflllBII WIHIIIII III! II II IIIIMilllll minn mini

------------------DYDD IAU,…

EIN MAP 0 GYMBXJ.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

"SUPERVISORS" SWYDD ONEIDA.

TWNEL RHWNG LLOEGR A FRAING.

TALU DYLED Y DEHEUWYR.

CYMREIGYDDION UTICA.

Y XLIV GYDG YNGORFA.