Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

PWY SY'N O WAD IT EI TAITH?

iESGEIr)Us-JSOIR ME. RCHED!

DYRCHAFlAD Y GLOWYR CYMREIG.

AR DDECHREU BLWYDDTN

"EISTEDDFODAU YN EEI^I^DITH!"

YMD.DYGIAD AT IEUENCTYD.

AT HUGH WIJITTINGTON.

[No title]

EIX G (HIE B WYli- HARD DO…

News
Cite
Share

EIX G (HIE B WYli- HARD DO L. PRYDDEST FA-RWNADOL—Mewn colofn- au eraill, gwelir Pryddest J. H. Powell, Hyde Park, er coffadwriaeth am y diwedd- ar Barch. HOWELL POWELL; ac fel hyn y dywed yr awdwr am Feirniadaeth ISLWTN ar ei gyfansoddiad: MM. GOL.—Yn gymaint AG i'r Bryd (lest hon fed yn gystiidleuol yn Eisteddfod New York, y Nsdolig diweddaf, y mae yn canlyn y dylwn nodi cairnea d 'au wrth ei chyiiwyno i'r cyhoedd, mewn trefn i egluro i'r darllenydd fy rheswm dros ei chyhoeddi. 1 n fy mod yn edmvgydd eithafol o ISLWYN fel bardd, teimlwn yn dra hyderus wrth ddanfon y Bvyddest i'r gystadlenaeth y cawswn feivmadaeth alluog ac afldyseiadol, y cyfryw a fuasai yn gatfael- iad i'r wlad wetli ei cbylvoeddi, gan nad beth fuasai tynged y cyfansoddiad; ond yn hyn fe-'m siomwvd yn ddirfawr. Druan o Islwyn y beirmad-! Ym- ddengys i mi y profa ei sylwadan ar y pryddestan yn eglur un o ddati heth; sef, naill a'i fod Islwyn yn a b ddifad o allu beirniadol, nen yrite ei fod yn tyb- ied y gwnai rhywbeth y tro i feirdd a llenorion Am riea. Condemnia Islwyn y farwnad hon' yn wholesale am ei meithder- ei bod" yn rhy faith o lawer," er nnd yw ond 388 llinell: tra nad yw yn beio y Bryddest fuddugol amfeithder o gwbl. yr noil sydd yn rhifn 626 o linellau. Gadawaf i'r cyhoedd i fiirnu" os nad ydyw hyn yn anghysondeb a dweyd y Ile,i.,f. Er nad wyf yn amheu y posibilrwydd r Bryddest wobrwyedig fod yn oreu, eto credwyf y dylasai y feirniadaeth gynwys y prawf o'i rhasror- iaeth. Y mae Islwyn pan y dywed— Nie gwyddom ni am un EJcgy' o werth yn y Saes'naeg dros o gylch haner can' llinell o hyd," yn profi nad ywwedi darllen y cyfan; neu ynte y mae yn dra diffygio^, mewn rhifyddiaeth, gan fod y standard elegies Sefo- nig yn amrywio o. 126 i 326 o linellau. Hefyd y mae ei Farwnad ef ei hun i Myddfai, tae wactb am hyny, yn 320 o linellau. Y mae consistency yn jewel hyd yn nod mewn beirniadaeth Gymreig. Yn ngwyneb yr anghysonderau a nodwyd, yn nghyd ag haeriadau y bei niad fod y farwnad hon yn dra diflfygiol mewn orgraff, cystrawen a choethder," yn annib nol ar ei meithder. yr wyf yn ostyngedig ddymuno ei chyf- lwyno drwy gyfrwng y DBYCH i lys y werin-y llys nwchaf a mwyaf didnedd yn ddiameu i apelio am farn. ,Gan na chymer y feirniadaeth ond gofod bychan, dymunwn gael ei chyhoeddi eto gyda'r Bryddest, mewn trefn i'r darllenydd wrth gymharu gael dal y ddwy wyneb yn wyneb. Wrth wneuthur nyn, nid fy amcan yw agor dadl Da chweryl a neb ar y pwnc; na, y mae genyf ormod o barch i enw y di- weddar Barchedi^ Howell Powell, yn nghyd ag i deiraladau drylliedig ei weddw a'i blant galarus, i feddwi am sarnu ei goffadwriaeth drwy gyfnewid cledd ag unrhyw un dros ei feddrod. tieddweh i'w lw h, a crobeithio y bydd y Bryddest fuddugol yn gofadail deilwng o'i rinweddau am oesau i ddyfod ar faes llenyddiaeth Gymreig. Gyda hyn o nodiad- an, yr wyf yn ei chytlwyno i farn y cyhoedd -J. H, Powell. J. W. D.—Da gyfaill, ymrhechwch am synwyr cyffredin da yn eich cyfansoddiad- au, os na ellwch gael Barddoniaeth. CAN I T. ISAAC JONES—"Berwch eich can i lawr" i'r haner, ac anfonweh hi yma wed'yn. Y mae'r doniol a'r ffraethbert Thos. Isaac Jones, Ysw., yn haeddu can o Glod well o lawer iawn. Dylech ganu 3 neu 4 penill campus am wningen; ond os meth- wch chwi anfon cwningen drla i'r swyddfa, a hono agos gymaint a "chi llwyd Mr. Jones. LLINELLAU I FY WYR, gan B. T"—Cymer- wch chwithau yr un cyngor ag a roddwyd l'ch brawd o Church Hill. Penill neu ddau caboledig fuasai yn llawn ddigon. I S. AB DEWI-Nic1 oes cyngliane dd tyia: v llinell flaenaf, sef "Y goedwigm;dtt fc^ndio"- aid goedtoig a diga. ffoe^"Mq jsaan i godi gynghaneddol N;_(l 0es-synwyr yn y drydedd linell—We^'j y iv5(, .i14lodawd.n Benywaidd yw ''gog." iVlff^iwch .reokra barddoniaeth yn a my-a-wch -eu vsels'cr- oli yn llwyr v eich ieuenctyd, gra fod cy- aV'3rcld ynoch i ddysgu y gelfydd- yd ddie M Q farddoni. JTAELOG- MON—Y mae tuedd dda yn eich penillion; ond rhaid i chwithau roddi mwy o'ch amser i gramadeg iaith eich mam, a llai i geisio barddoni, onide nifydd- wch ond sport i bobl y wasg. IFOR GLYN-Drwg genym, Ifor bach, or- fod taflu y gan hon i'r fasged. Na ddigal- onweh er hyny, eithr llafuriwch yn ddiwyd. i feistroli y Gymraeg. GWERYDDON-Cynyg da, ond yn ddiffyg- 101 y tro hwn. Er engreifftiaq, mdwaV ganlyn: "0 hyd mae eu bryd V I guro ar y gwirion.1' Brydarguro, ac nid bryd dd G mrd aidd. "Gwirw Wiiaiii. bob drwg eiriaw" syd(I d-I y- biydsain" ijibiriant lwy bob drwg eiriau, wnelai y tro. "Yno ffoant i'w hen ffau" sydd anghywir, isel ac anghynganeddol. Yna ffoant i'w ffeuau f}'ddai'n gywir. "Collir bwy yn eu cellau." 1 mae "ffau" 3rn unigol, a cellau" yn lluosog, a'r ddau yn golygn yr un peth. Y mae es^yll vr englyn diweddaf yn aafeddygmiaetbol — Cynygiwch eto. ENGLYNION I'R TAFARNWR, gan H. I. Lied wael a chymysglyd mewn amserau a phersonau. Diwygiwch hwynt oil, a gwn- ewch hwynt oil yn un rhyw o englynion.

[No title]