Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

§riniiatotta.

WILKES BARRE, PA.

News
Cite
Share

WILKES BARRE, PA. Gwawriodd Blwyddyn Gan-mlwyddol Bhyddid ac Aniiibyniaeth America, boreu Ionawr y laf, gyda llawer o drwst yma, fel mewn llawer lie arall, a llosgwyd llawer o bylor a barilau o olew i wneyd tân, a ddar- parodd Cwmpeini y Glo i'r pwrpas o am- gylch y ddinas. Treuliwyd y diwrnod hwnw gan y Cymry yma trwy wledda ar y danteithion a d arparwyd yn nghapel y T. C., lie yr oedd Tea ac Oyster Festival yn cael ei chynal, er mwyn cael arian i dalu y ddyled syid arno. Trodd allan yn weddol dda ar y cyfan, ag ystyried yr amser. Drwg genym nad oedd rhai yn cael digon o oysters am y tal, trwy eu bod yn gallu eu cyfrif, a bod pob un yn costio deg cent; ond dylid cofio mai oysters y cysegr oedd- ynt. Oddigerth hyn trodd allan yn dda, a chliriwyd rhai canoedd o ddoleri. Mae gweimdog y M. C., T. B. Thomas, yn gorphen ei efrydiaeth yn y Theological Seminary yn New York. Mae yno trwy'r wythnos ac yn pregethu yma y Sabboth, ac yn parhau i bregethu gyda nerth a llwydd- iant tuhwnt i brophwydoliaeth llawer un, cyn iddo ymgymeryd a'r gwaith o breg- ethu i'r eglwys hon. Rhoddodd esiampl dda i'r hen lanciau yma yn fuan, trwy gymeryd ymgeledd gymwys; a gwelir llawer un yn dilyn ei oi, ac mae yn cael y fraint o uno llawer mewn glSn briodas. Ewch ato, y rhai ydych barod mae yn deall y gwaith, gan ei fod wedi graddio ei hun, a diploma dda ganddo o Anderson College, Ohio. I I Mae yntau, Cynonfardd, yn edrych yn but dda, a chanddo g-ryn lawer o gadeiriau yn ei dy, a'r rhai hyny yn rhy debyg i'w gilydd; gwell fyddai i bwyllgorau yr Eisteddfodau nesaf fabwysiadu cynllun arall o gadeiriau iddo, sef yr easy study cliair. Carem weled Celyddon yn rhoi tro heibio yma, iddo gael eistedd yn un o hon- ynt, a Cynonfardd i'w gadeirio, a Mrs. Dim Chwareu Tegi gyflwyno iddo y gôd 11 9 ribanaidd, yn ol y drefn Eisteddfodol. Dichon mai rhyw beth fel hyn a feddvliai y bardd ffugvgadeiriol pan yn canu:— Y ft, bid siwr, a bia y clod, Ond ti wr bia y gadair a'r god. Carem fod yn fardd am bum' mynyd i wneyd Englyn. Mae Proff. D. J. Mason wedi symud o Danville i'r He yma, ac mae wedi eymeryd rooms ar Market Street. Llwyddiant iddo yma. Fe allai yr hysbysa y Proff. ei hun, a'i fwriad, i'r cyhoedd Cymreig trwy y DRYCH yn fuan. Mae y DRYCH yn cymeryd yn dda yn y lie hwn, ac y mae canmoliaeth uchel iddo. Da genym weled pob derbyniwr yn ceisio ei oreu i gael un newydd, trwy fod gwobr dda am hYllYJ heblaw y rhodd fawr o eiddo y Perchenog i bob un a dalo yn mlaen- sef y map tlws o Gymru anwyl a hoff, fel y dywedir yn ami gan filoedd o Gymry gwladgarol. Ond mae y Papyr ynddo ei hun yn werth yr arian i bob teulu. Rhodd- wch brawf o'r DRYCH am flwyddyn. Marwaidd yw masnaeh yma yn bresenol -dim ond dau waith perthynol i'r L. & W. C. Co. yn gweitliio y mis hwn, ond y mae argoel y daw .yn well yn fuan. Ychydig glywir yma yn awr am Patagonia, gan nad ydyw y Cymry yn caru y flfordd newydd i fyned yno, sef via Bangor a'r Cambrian Rocks, yn lie y Brazil Rocks. Dichon y rhydd y Chief dipyn o eglurhad, pa un yw y iiordd ddiogelafa havvddaf. Mae y Gym- deithas Lenyddol yn parhau yn fywiog, gan fod y cewri tu cefn iddi a'u liysbryd yn y gwaith. Bu y lienor D. O. Johns yn ilwyddianus eleni eto yn yr Eisteddfodau. Traddododd yr Anrh. Schuyler Colfax ar- aeth yn rdiwec-iclar, 'yn y Music Hall, ar Abraham Lincoln. Rhoddo d hanes cryno o'r merthyr hwnw i ryddid a gwirionedd; desgrifiodd ei fywyd boreuol ar y Western Prairies, a'i gynydd nes myned yn fawr, yn nghyd a'i benderfyniad i sefyll at y gwirionedd, yn yr hyn y mae yn esiampl i bob dyn ieuanc i'w efelychu, — Qohebydd, <iIí'

ADGOFION FY NHAITII.

[No title]

YSBRYD DIWYGIAD.

HAELLOM EGLWYSLG.

CAMBRIA, WIB.