Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

§riniiatotta.

WILKES BARRE, PA.

ADGOFION FY NHAITII.

[No title]

YSBRYD DIWYGIAD.

HAELLOM EGLWYSLG.

News
Cite
Share

HAELLOM EGLWYSLG. -Cyhoeddodd y Parch. George H. Hep- worth, New York, fod ei eglwys mewn dy- led yny swm 0 $189,000; ac o'r swm yna y mae$100,OJO ary wystl gyntaf, a $89,000 ar yr ail wystl. Costiodd y tir $125,000 a'r adeilad$150,000 yn rhagor. Mae y Dr. yn bwriadu ymgymeryd a'r gwaith o gasglu y swm uchod, a chlirio y capel. —Mewn cyfarfod perthynol i Eglwys Loegr yn Leeds, yn ddiweddar, dywedodd yr Esgob fod eisiau 15 o eglwysi newydd- ion yn y lie, a 500,000 i dalu am danynt.— Caed casgliad gwirfoddol yn y fan,' yr hyn a gyrhaeddodd y swm o $150,000! c) -Dywed un o newyddiaduron Mexico fod gan y Protestaniaid 125 o gynulleidfa- oedl, ac 11 o eglwysi, a 99 o ystafelloedd i addoli; a bod gan yr eglwysi Protestanaidd eiddo gwerth tua $139,000; 28 o ysgolion dyddiol, 28 o ysgolion nos, dau nawddle i blant amddifaid, dwy ysgol dduwinyddol, chwech argraff-wasg yn cyhoeddi llenydd- iaeth grefyddol, chwech o gylchgronau crefyddol, 122 o oruchwylwyr, a $100,000' wedi eu defnyddio y flwyddyn hon—$151 er cario yn mlaen y gwaith. OSHKOSH, Wis- YFeibl Qyrndeithas Gym- reig-Cynali wyd ein 25ain cyfarfod blyn- yddol yn Bethesda, Ion. lleg. Wedi de- chreu yn y dull arferol, darllenwyd y cyf- rifon, y rhai a gymeradwywyd ar sail tyst- iolaeth y prawfyddion. Yr oeddynt fel y canlyn: Derbyniadau—Arian ar law dlléùhreu y flwyddyn 1875,$29.08; llyfrau ar law.$79., 10; derbyniadau y casglyddion, $188.00; llyfrau a dderbyniyvyd,$5.08—yn gwneyd cyfanswm 0 $301.26. Treuliadau-Donation i'r Fam Gymdeith- asl f211.20;am ddrafft, 50c.; postage, &c., 30c.; llyfrau, $5.08; rhoddion o lyfrau, $5.77; arian ar law, $40.18; llyfrau ar law, $38.23, yn gwneyd cyfanswm 0 $301.26. Dewiswyd yn swyddogion am y flwydd- yn ddyfodol: Llywydd, Parch. John K. Roberts; Is-lywyddion, Parch. D. Price, Thomas Roberts a James R. Williams; Try- sorydd, Joel W. Morgan; Ysgrifenydd, Evan Jones. Dewiswyd hefyd 8 o gyd- drefnwyr a 12 o gasglyddiiSn. Cafwyd cyf- arfod lluosog drwy y dydd ar hwyr, ac ar- eithiau doniol a phwrpasol af yr achlysur, Nid yw nifer y Cymry yn y sefydl'iad hwn ond bychan, eto maent. yn llawer mwy ifyddlon gydag achos y Beibl na'u tymyd- ogion yr Americaniaid. e Mae y Gymdeithas hon er pan ei sefydl- wyd wedi talu i'r Fam Gymdeithas fd> y canlyn i Talwyd i'r Fam Gymdeithas am lyfrau,$918.47; anfonwyd yn donations i'f Fam Gymdeithas, ^3407.60, yn gwneyd cyf- answm donations ac am lyfrau yn $4326.07. -Evan Jones, Ysg. SOUTH BEND, MIWN.—Ar ol cryn lawer o oediad, dymunwyf ar ran Presbyteriaid Minnesota, roddi cyfrif o ffrwyth fy llafur casglyddol yn Wisconsin y gwanwyn diw- eddaf. Bydd laweu iawn, ti ferch Seion, a chrechwena, ti ferch Jerusalem, sef eg- lWys gyntaf y Presbyteriaid Cymreig yn Judcion, canys diddyledwyd dy gapel. Swm y casgliad sydd fel y canlyn: Bangor, Wis., $14.70; Fish Creek $18.30; Prcscaeron $5.- 10; Blaenycae$15.10; Lake Emily $6.95; Jerusalem, W. P.,$3.32; Seion, W. P., $7.50; Milwaukee$17; Chicago $3; Racine $27.15; Dodgeville a'r cylchoedd$16.30; Arena$11.60; Goshen, Blue Mounds$11.10; Cambria$18.85; Salem, Columbus$7.07; tref Columbus $7.10; Bethesda,, Waukesha $10.45; Jerusalem, etc $14; Moriah, eto, $6.77; Bethania, eto $6.05; Seion,, eto$8.- 60; Mineral Point $7.50. Derbynia.is ewyllys da amryw eglwysi Presbyteraidd. Yn mysg y lluaws- enwaf yn gyntaf eglwys Winona, yn yr lion y mae Mr. Wm. R. Williams, Lake Emily gynt, a Mr. T'lios. Thomas, Bangor, Wis. yn El- ders gwir barclius, a'r blaenaf yn arwein- ydd y canu. Well done, fecligyn anwyl, dringwch i fyny. Deallwyf hefyd eu bod yn gwneyd busnes da mewn ystyr fasnach- ol. Derbyniais oddiyno $20; Milwaukee P.$46.10; Chicago $147.25; Racine 35.12; Waukesha 12.80; tref Columbus $10; MaJ- ison $17; Stillwater ^17; Portage City $15. Yn y lie olaf y mae yr Anrh. Llewelyn Breese a'r Parch. Wrn. Parry, mewn an- rhydedd a chymeradwyaeth fel Elders yn yr eglwys Bresbyteraidd, ac yn hynod gyf- rifol a pharchus fel masnachwyr yn y dref; ac amryw deuluoedd eraill gwir barchus, rhy ami i'w henwi. Eweh rhagoch, anwyl gydgenedl, a Duw yn rhwydd i chwi,mewn I pob peth da. Dylwn gydnabod haelfrydedd a chared- | igrwydd dihafal Mr. Thomas Davies, La > 'rosse, yr hwn a'm hanrhegodd a chaseg 'rtlifawr i'm gwasanaethu gyda'r etengyl 1 V cvlchoedd hyn, ac am yr ymgeledd 'usol a gefais yn ei_ fath-dy cyfleus, a r 2* wn groesaw a gefais yn ei balas hardd; eyila olfderbynied fy nidwyll ddiolchgar :ul! y' dymuniadau at Dduw ar ei ran wclu iddo feddianu yr unrhyw werthfawr IwV'r# a feddianodd ei fam a'i dad, y di- ttydd' i3arch. Daniel Davies, Cefn Canol, :weddfi!T.. aidwrn. Cyflwynwyf fy niolch- ,Suv l.)i-'$ii garwch gwresocaf am y derbyniad croes- awgar a gefais gan eglwysi a cbynuileidfa- oedd y T. C. yn Wisconsin. Caraswn en- wi personau neillduol, y rhai fuont yn dra charedig a cliynorthwyo] i mi, oni byddai i hyny chwyddo fy ysgrif yn ormodol. Der- bynied y cyfryw a'r oil a gyfranasant at yr achos teilwng hwn, duiolchgarwch yr eg- lwys a'r gynulleidfa, yr oil o'i, rbai a god- asant ar eu traed pan y rhoddais gyfrif o'm taith. A phan fynegais fod y casgiiad yn ddigon i dalu y ddyled a'r holl draul, yr oedd y dagrau o lawenydd yn llifo dros ruddiau llawer, a'r holl gynulleidfa yn cyd- uno yn eu diolchgarwch i bawb a'u cyn- orthwyodd allan o'u cyfyngder. Eu gos- tyngedig was yn rhwymau yr efengyl— Daniel Rowlands.

CAMBRIA, WIB.