Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

NODION PEBSOFOL.

ORYBWYLLION LLENYDDOL, &G.

[No title]

[No title]

G WJEITHFAOL—MASNA CHOL. [

[No title]

News
Cite
Share

ARVON, MICHIGAN.-Cawsom golled yma trwy i Edno symud oddiwrthym; aeth ef a'i deulu i'r gweithfeydd haiarn. Gobeifh- iwn i'w symudiad brofi yn welliant iddo. Os wyf yn cofio yn gywir am yr adeg yr oeddych chwi ar eich taith i Isuvm Llyn Superior yma, ni fuoch chwi (J. W. Jones) ddim pellach na Manetta. Mae cyfleusder- au teithio wedi ychwanegu ac ymestyn llawer iawn y il'ordd yma er yr adeg hono. Talai yn dda i chwi dalu ail ymweliad a'r lleoedd y buoch, a dod i'r ardaloedd peilen- ig hyn, i weled y gweithfeydd haiarn a chopr helaeth sydd wedi eu hagor yma ar ol hyny. Pe deuecb, caech ddigonedd o olygfeydd rhamantus. Nid llawer o ol celfyddyd a welir yma eto. Byddaf yn gresynu yn ami na buasai genyf lygaid i weled anian achalon i'w theimlo, a rhyw beth arall. Nid wyf yn cofio pa fodd y byddwch yn dweyd y peth hwnw, ond byddaf yn teimlo diffyg o ryw beth bob dydd wrth syllu ar y gwahanol olygfeydd. Mae y tYllJor hwn o'r flwyddyn (y gauaf,) yn gallu fforddio arlwyaeth wir btydf erth isylwedydd. Credwyf pe buasai barddon- iaeth yn rhywle yn fy enaid, y cawsai ei thynu allan gan y gwrthrychau dirif a welir yma. Yr wyf yn sier nad all celf vclclyd, holl wledydd cred, yn yr wyl ganmlwyddol, y siaradir ac yr ysgrifenir cymaint am dani, ddangos dim a ddeil gydmariaeth a rhyf- eddodau yr anial-goedwigoedd hyn. Pan fyddaf n myned oddiyma i'r pentref agosaf atom, L'anse, pellder o ddeuddeug milldir, byddaf yn myned trwv deml ysblenydd, a hono yn llawn o bob amrywiaeth. Yil yi- Aipht, onide, y dywedir fod ben deml yn cynwys arluniau a cherfiau ydynt yn rhagori ar eithaf a goreu celfyddyd y bed- waredd-ganrif-ar-bymtli«g. Credwyf fod gwynt wrth fyned a dyfod, nad wyr neb i ba le, yn troi cywreiniacli cerflad ar yr eira trwehus yn y coed yma, na dim a welir yn llysoedd ysblenydd Carnac, na beddrodau Thebes, a synwn i ddim nad oes yma uchelderau ddeuant i'r golwg ryw adeg mor ramantus a Pyramids yr hen Aipht en- wog, Am amaethyddiaeth, nid oes yma ddim gwerth son am dano. Nid rhyw lawer fyddwn yn feddwl am y fuwch a'r ddafad yma; ond wedi dod yma mae arnaf cliwith- dod am gael gweled ambell i hen ffarmwr gwyneb-coch, colofn cynaliaeth y gwled- ydd. Ni byddaf un dydd yn y flwyddyn yn clywed brefiadau y gwartheg a'r defaid; pan yn eu mysg, nid oeddwn yn eu prisio nac yn meddwl dim am danynt; ond wedi eu colli, rhywbeth digrif iawn yw y cof am danynt. Codir cryn lawer o gloron a gwair, a cheirch y ffordd yma, ond yn mhlith boncyffion coed gan mwyaf. Yreiddoch, R. R. WILLIAMS.

LLAWER MEWN YCHYDIG.

[GYDA Y PELLEBYR TANWERYDDOL.]

Y GWRTHRYFEL YN SPAEN.

Y CHWYLDROAD YN TWRCl.

NODION TRAMOR.

AT BA WB Y PERTH YN IDDYNT.

0 WASHINGTON, D. C.,