Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

..----.--..---------AR DAITH…

CREFYDDOL AC EGL WYSTG.

YMSON Y LODES D TVYLLEDI G.

News
Cite
Share

YMSON Y LODES D TVYLLEDI G. [Er gwneyd y testyn yn fwy barddonol, tybir fod y gwrthrych o addysg uchel a haniad anrh' deddus. Os cedwir hyn mewn golwg, fe allai, Had yw yr iaith yn rhygoeth, na'r syniadau yn rhy hedegog ac ath- rony dol.] Och I yma yn y tloty gwelir fi, Mewn neillduolrwydd cas., yn byw ar draul Y plwyf yn mhlith yr anffodusion hyn, Y rhai ni feddant fawr o serch y naill Tuag at y llall, na dim tuag ataf fi. Gwael yw'r ymborth, a thlodaidd yw y wisg; Oud llawer tlotach yw y gricin hon, Na wyr am ddim ond truenusrwydd dwys. Paham y daethym i'r fath le a hwn? Y baban bach a wena ar fy mron A etyb hyn, ffrwyth anghyfreithlon eerch. Rhag tadol wg, a rhng crenlonach wg Y byd y ciliais. (Fy anwyl fam, I anamserol fedd disgynodd hi, Rhag llidiog ur a gwarth ei hunig ferch.) Mae syniad afiach yn y byd am hyn, Y Ilances fiyddio ffolog ydyw hi; Y llanc twyllodrus, gwron ydyw ef. Os hudir merch rhaid hefyd ei chaeau, A goaod ant n6d rhag cyflwrdd neb A ni. Trwy gymod bacu dianga ef, A heb y nOd osodwyd gynt ar Cain. Cwymp Lucifer, mab y wawrddydd, yw cwymp Y fenyw deg a fedda radd a bri, Sef cwymp o uchelderau urddas gwych Lawr i ddyfnderoedd isaf gwarth a gwae, o uchelderau diniweidrwydd pur Lawr i waelodion is halogrwydd brwnt. Anadferadwy yw ei chodwm hi, Mor 13n yw llanc, mor aflan ydyw merch I Y cyfnewidiad tra disymwth hwn, O'r palas marmor fewn i'r muriau hyn, O'r sidan main i'r sachlen arw hon, 0 sylw byd i esgeulusdod llwyr, Sydd eto addysgiadol im', ac yn Anogaethol i ddiolchgarwch dwys; Os wyf heb dad, mae genyf nefol Dad, Heb wrthrych hoff, mae genyf Iesu Grist, Y Cywir hwnw na chyflawna gam, A'r Diddrwg nad oes yn ei enau dwyll. I bechaduriaid cyfaill ydoedd gynt, I bechaduriaid cyfaill yw yn awr, A chyfaiil yw i mi, ac arno ef Gorphwysaf fel ar sail na siglir byth. Gan rag] iiiiiaetb dadleuir ddrwga da, Y da sydd oil o Dduw, a'r drwjr sydd oil o ddyn. Y brofedigaeth chwerw hon, I lodes deg y chwerwaf dan yr haul, A drefnwyd er fy lies, cymeiliad cryf I wadu byd a throi i'w ganlyn ef. Rhagrithiol fyd heb fod yn bur ei hun A ofyn burdeb Ilawn, y grasol Dad, Santeidflrwydd oil, a edrych ar y gwael, Sef ar un halogedig fel myfl. Caseion byd ynt. ei anwyliaid ef, Ysgubion byd ei etholedig rai I 0'1 fawr dyiierwch Duw a'm cadwodd i Rhag < fid mwy, rhag dau eithafnod hyll, Rhag rhuthro yn rhyfygusger ei fron, Rhag suddo'n is i lygredigaeth gwaeth. Rosenddle, Wis. JOHN EDWARDS. i

[No title]

[No title]

HYNODION ST. HELENA.