Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

NOD I OX rJUiSOXOL.

MARWOLAETH SETH LLOYD.

GB YB WTLLIQJSF LLENYDD OL,…

[No title]

G WEI THFAOL—MA SNA CIIOL.

AT BAWBY PERTIIYN IDD YNT.

[No title]

News
Cite
Share

PITTSBURGH, Pa.—Efonodio Aneurin.- Daeth y bardd iddi o'r diwedd. Gwyr llawer o ymgeiswyr trwy broflad mai curwr didrugaredd yw Aneurin, ond erbyn hyn y mae ef wedi gorfod teimlo pwys y ffon. Pan y meddyliwn i hyn ddigwydd tua chymydogaeth Eisteddfod y Nadolig, nid ydym yn synu cymaint; eto synwn i radd- au, oblegid nid ydym yn cofio gweled un- rhyw Eisteddfod yn fwy tawel a liedd- ychol. Cymer dd yr amgylchiad pwysig hwn le yn nhy T. W. Davies, Ysw., U. S. Collector, ar y Third Ave. Allan fynychaf y ffonodir; ond defnyddiwyd y ffon y tro hwn yn mharlwr preswylfan Mr. a Mrs. Da- vies, a hyny yn mhresenoldeb dynion o fri ac en- wogrwydd. Enwau y rhai oeddent yn bresenol yd- ynt y canlynol: YrAnrhydeddusM.-S. Humphreys, H. J. Thomas, Ysw., Mr. Davies, tad T. W. D., Evan Jones, Ysw., David Lloyd, Ysw., Proff. J. W. Par- son Price, Ednyfed, Parch. M. Wright, D. Llovd Jones, Ysw., R. Roberts, Ysw., y Wasg, &c. Yn nghanol heddwch a mwyniant, cododd Proff. Price i fyny gan edliwio rhai pethau pigog i Aneurin. Ed- rychai arno mor llym agyr edrycharganwranniben, a rhoddodd gosfa mewn geiriau i'r bardd mewn modd meietrolgar. Ni wyddis o'r blaen fod unrhyw anghydwelediad yn bod rhwng y cerddor a'r bardd, ond amlwg i'r rhai oeddent yn bresenol, oddiwrth lygaid ffiamllyd, geiriau llymion, a modd trydanol y Proff., nad oedd y curo ond megys dcchren. Gal- wodd y beirniad a'r cerddor ar yr Anrhydeddus M. S. Humphreys i geryddu Aneurin am ei ymddygiad- au fel bardd. Cododd y Cymro urddasol i fyny, ac a gwen nefolaldd ar ei wynebpryd gwridgoch, dech- reuodd ganmol y bardd, soniodd am ei wrhydri, can- molodd ei erthyglau campus ar Lenyddiaeth y Cym- ry, traethodd ar ei ymdrechion gyda phob peth gwir Gymreig, adgofiodd y genedl trwy y gwvddfodolion o'i rhwymau i'w gydnabod am ei lafur clodadwy, ac fel arddangosiad o')i parch i Aneurin Fardd cyfiwyn- odd iddo ffon ardderchog, yr hon a wasanaethodd ar y pryd fel allwedd i eiriau gwresog Proff. Price.— Ebonwydden o'r goraf, ac aur o'r puraf a wnacfliaiit i fyny y ffon hon". Amlygodd Aneurin ei ddiolch- garwch iddynt mewn model tImeT h a clouiol, ae yn glimax ar y cyfan dywedudd: "I cannot say any- more, for this has beaten every tiling ont: or me." Ar ol hyn cafwyd areithiau doniol a ciianciiou fwyn- ol. Yr oedd yn bresenol delyn ysbleuydd, a violin- cello ardderchog yn cael eu chwareu ar droiou gan fysedd cywrain. Cafwyd cyfarfod hynod bleserus, ac nid yn fuan yr anghofir noson y 27ain o Ragfyr, 1875. Canodd Proff. Price yn ardderchog. Anrheg- wyd ni a chanenon Saesonaeg ac Italaidd yn rhagor- ol gan Mrs. T. W. Davies. "Melus moes eto." Pwy na hoffai ffon?- Un Oedd Yno. -110

LLAWER MEWN YCIIYDIG.

PR YDADY FA WB

•- FFRAINC.

Y GWRTHRYFEL YN SPAEN. ,N

Y GHWYLDROAD YN TWRCl.

YMERODRAETII GERMAN!

Y WLAD FA GYMREIG.

Y XLIV G YD G YNG OEFA.