Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

NOD I OX rJUiSOXOL.

News
Cite
Share

NOD I OX rJUiSOXOL. Mas un arall o enwogion Cymru yn ei fedd-y Parch. HUGH OWEN (.Meilir,) Periglor parchus, Llanerchymedd. Bu farw prydnawn dydd Nadolig, ar ol dioddef cystudd am oddeutu dau fis. Yr ydoedd yn ysgolliaig rhagorol, mewn amryw ieitli- oedd, yn fardd nid anenwog, ac yn feirniad y "I manwi a cliyfiawn. Yr oedd bob amser yn bleidiwr gwresog yr Eisteddfodau, ac wedi rhoddi ei bresenoldeb yn yr lioll Eis- teddfodau Cenedlaethol, o'r un a gynal- iwyd yn yr Aberffraw yn y flwyddyn 1849, hyd Eisteddfod Freiniol Bangor, 1874, ac yn gwisgo yr urdd o arclidderwydd, gan wasanaefliu yr orsedd mewn sel ac urddas mawr. Nid ydyw yn un gormodiaith yn- om ddy weyd fod ei enw parch us yn deilwng o'i ddathlu gan bob tafod Cymreig drwy Gymru oil, ac America hefyd. Cawn fod y Proffeswr MAX MTJLLER wedi cael cynygiad o Broffeswriaetli Goleg- awl yn FJorence, am y cyflog ticliaf a gyn- yghvyd o'r blaen i un proffeswr yn Itali. Ymae y Parch. LL. EDWARDS, o Aber- ystwyth, wedi cymeryd y gradd o M. A. yn Oxford. Er nad oes arlioliid yn angen- rheidiol i gael y radd hon ar ol y B. A., eto mae yn bwysig ei chymeryd, gan ei bod yn rhoddi bawl i bleidleisio dros aelod Sen- eddol. Gwelwn hefyd fod enw Mr. GRIF- FITH ELLIS (Bootle), o Goleg Baliol. Ox- ford, vii Rliestr yr honors men, yn y Final Classical School. Yr arholiad hwn, medd- ir, yw yr arholiad caletaf yn ybyd am radd- au. a da genym longyfarch y Cymro ar ei safie anrhydeddus. Ymgyfarfu nifer o gvfeillion yr Arch- dderwydd MYFYR MORGANWG, yn y Butch- ers' Arms, Pontypridd, y noson o'r blaen i gyflwyno i'r hen batriarch y swm o Ct40, 12s., a gasglesid iddo, fel arwydd o barch a cliydnabyddiaeth o'i wybodaeth henaf- iaethol. Cymerwyd y gadair gan Dewi Haran, ac yr oedd yn bresenol Mr. Owen, Ash Hall, Cowbridge, Mr. T. James, o'r Royal Academy, Mr. E. James, Mr. Rey- Holds, Merthyr, Mr. O. Morgan, ac eraill. Gwaharddwyd i Mr. CUMMTNGS, ysgol- feistr yn Rlios-llanerclirugog, gan Gyngor Addvsg Llundain i bregetliu athrawiaeth- au Wesleyaidd, nac athrawiaethau unrhyw enwad arall mewn ysgolion ar y Sabboth, ar y dybiaeth na ddylai unrhyw swyddog yn derbyn grants o arian y cyhoedd siarad drosunrhyw athrawiaethau neillduol. Dywed y Dydd fod yr Eglwys yn Nghym- ru wedi colli un o'i ser dysgleiriaf yn mar- wolacth y Parch. CANON JONES, Llandwr- og, yr hwn a gafodd fyw i'r oedran teg o 81 mlwydd. Ynei ddydd yr oedd "Jones Llanfihangel," a "Jones Vaynor" yn un o bregethwyr mwyaf poblogaidd Cymru. Un o "feibion y daran" ydoedd, ond yr oedd yn feddyliwr mawr hefyd; ac, eithrio yr hen batriarch, y Parch. David Parry, vicer Defynog (gynt "Parry Llywelyn,") nid oedd neb yn yr Eglwys mor boblogaidd a'r Parch. Canon Jones. Huw IOAN o Council Bluffs, Iowa, a ys- grifena: Trwy ryw angliaffael, ni chyr- liaeddodd fy Hir a Thoddaid, sef "Bedd- argraff i'r" diweddar Barch. HOWELL POWELL," law y beirniad Islwyn. Felly yr wyf yn ei aD fon i'r DHYCH, ac os bernir ef yn deilwng, rhodder ef ar fedd y gwr parchedig gyda'r llall:" I Dyma fedd gwron o'r dewrion dorwyd, I lawr o'i fawredd nef fllwr fwriwyd; Cristion ffyddlon o galon ei gwelwyd, Sef Howeil Powell dawel a diwyd; TIll o'i rai anwyl gan Ton arweinwyd. Draw o'i garcbar ac adre a gyrchwyd: 0 fyd o wagedd fe'i dygwyd—o'r ian I nef a'i doniau efe ordeiniwyd.—Iluw loan. Pan y mae cymaint o son am y diweddar fardd CYNDDELW, y mae yn dwyn i'n cof yn naturiol y Cynddelw gwreiddiol, oddi- wrth yr hwn y cafodd y diweddar Cyn- ddelw ei ffugenw. Y mae yn sicr fod Cynddelw hen yn mysg y cynfeirdd, ac yn enwog hefyd, yn eu plith. Yr oedd yn byw rhwng y flwyddyn 1150 a 1200, ac o lierwydd maintioli ei gorff a'i daldra, gelwid ef Cynddelw y Prydydd Mawr. Fel y canlyn yr anercha R. W. Morris, "West Bangor, Pa., y BARDD CUDD: Brydydd glan, o pwy yth hanwyd,-dywed? 'Does dewin na phrophwyd 'N abl i ro'i'm wybod p'le'r wyd, Na pha oed, na phwy ydwyd. Medda Boston nifer o ddynion, y rhai ■ar gyfrif y trethi mawr a delir ganddynt, a ellir ystyried yn gyfoethog. Gwneir y tal- iadau mwyaf ar ystad y SEARS a'r Fifty Associates. Yna daw yr ardrethiadau a ganlyn: Moses Williams, $2,531,400; H. Hollis Hunnewell,$1,716,000; John A. Lowell, $1,405,400; William Minot, leu., $1,183,600; James Parker, .$1,095,500; Frederick R. Sears,$1,262,200; Henry R. ITnoo0?8, ^1-032,500; Arioch Wentwarth, fnA ri00; .William W. Tucker,$1,181,- Francis Adams i'r swm o$856,000. Mae y nodedig Dr. CUMMING wedi pro- fEwydo unwaith eto am ddiwedd ybyd, i ddigwydd y tro hwn yn Medi nesaf Un cysur yw, y cawn amser i orphen gyda'r Arddangosfa Ganmlwyddol, oml bydd vn yddoi?r ai" Gm hetholiad Arlyw Cyrhaeddodd y Parch. OWEN GRIFFITHS <Giraldus,) adref i Utica yn ddiogel, ar ol taith gysurus yn y sefydliadau gorlle'winol Y-mae ganddo rai "Adgofion" i'w cvhoprini yn y rhifynau dyfodol o'r DRYCH. Dywedir fod y Milwriad OWEN LEWIS WILLIAMS, Craig-y-don, Sir Fon, yr hwn -sydd yn awr yn ngosgordd Tywysog Cymru I yn yr India, wedi ei benodi, ar ei ddych- weliad, i aros yn yr Aipht er trefnu a dis- gyblu y Marchlu Aiphtaidd. Yn y flwyddyn 1862, daetli EYAN ELLIS (Afaon), o Lundain i America; a'r gair di- weddaf a gaed od iiwrtlio oedd yn Mai, 1869. A wyr rhywun rywbeth o'i hanes? Dylid hysbysu mai mab ydyw i Griffith Ellis, Tanymarian, Bettws-y-coed. REMSEN, N. Y.-Nos Sadwrn yr 8fed cyfisol, cafwyd cyngerdd o'r fatli oreu yn y ddinas lion gan Proff. W. A. Powell, Scranton. Cynorthwywyd ef gan gorbu id- ugol Eisteddfod UtiCA, dan arweiniad Mr. GrifTith E. Jones. Ofer amcanu darlunio y boddhad a roddodd y naill a'r Hall i'r gyn- ulleidfa Er fod yr ystafell yn orlawn, eto gallwn sicrhau pan ddaw y Proff. Powell i'r ardal hon y tro nesaf, v caiff lawer mwy o gynulleidfa. Bendith ar ei ben, medd— It. A.

MARWOLAETH SETH LLOYD.

GB YB WTLLIQJSF LLENYDD OL,…

[No title]

G WEI THFAOL—MA SNA CIIOL.

AT BAWBY PERTIIYN IDD YNT.

[No title]

LLAWER MEWN YCIIYDIG.

PR YDADY FA WB

•- FFRAINC.

Y GWRTHRYFEL YN SPAEN. ,N

Y GHWYLDROAD YN TWRCl.

YMERODRAETII GERMAN!

Y WLAD FA GYMREIG.

Y XLIV G YD G YNG OEFA.