Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

a MIL

BEEUDD WYD — GAIS AT MR. PWNS.

"DAL Y DD YSa L YN WAST AD."

AMRYW NODION. j

News
Cite
Share

AMRYW NODION. CIWES IAWN i'r gorchymyn—"Cesglwch y briwfwyd gweddUl," oedd ymddygiad y dynion a'r merched ieuainc anystyriol hyny mewn capel heb fod gan milltir o Ashton, Pa., yn lluchio eu gilydd a'r bara oedd yn ngweddill ar ol tea party, fel pe buasent yn curo eu gilydd ag eira. Yr oedd y yn edrych mor wrthun a gwerthu mwnci mewn pwlpud. MEWN pentref neillduol yn Pa., ar y 23ain 0'1' mis diweddaf, yr oedd canoedd o bob! yn bresenol mewn tea, party, a dim ond 9 yn y cyfarfod gweddi nos Thanks- giving! NIS GALLWN yn fy myw ganu yn well na hyn i ryw arweinydd canu, yn nghymyd- ogaeth B yr hwn oedd wedi ei lanw hyd yr ymylon gan Hunanoldeb: Pwffyddiaeth yn ei rym, By' i'w weFd yn fawr yn Jim, O'i draed i'w ben; Wrth ddysgu "eor y plant," Fe chwydda dros bob pant, Y c'weirnod deSr o'i ddant, Nes seinio'r nen.—Grwydryn. LLENYDDIAETH GOGLEDD-DDWYRAIN 0. —Cynaliwyd cyfarfod mawreddog un nos Sadwrn yn ddiweddar yn long room y Yankee House, gwestdy mwyaf un o brif ddinasoedd Ohio. Daeth tyrfa fawr yn nghyd, yn gynwysedig o lenorion, crach- lenorion, rhigymwyr marwnadol hir-wynt- og-holl ft'ug-farddaswyr—holl dalcen- slipiaid aphastyn-feirdd y pentrefi cylchyh- ol—dynion a fedrent rewi a dadgloi tawdd-gyrchau cadwynog a handlo j ped- war mesur ar hugain fel chwareu efo marbles; ie, dynion ag sydd yn gwybod y gwahaniaeth sydd rhwng dreifio engine a chwynu pytatws. Dywedodd Owen Fardd, y cadeirydd, mai unig amcan y cyfarfod oedd cynllunio tuag at gael urdd y Ford Gron i Ohio, ond fod pawb ateu rhyddid i siarad ar unrhyw bwnc a fuasent yn ddewis! Yna cafwyd can gan Llwytli Wythnos o Pentref Glo. Yna araeth gan Bryn Eirian ar y gelfyddyd o ladd moch; a dywedai fod y gwelliantau diweddaraf yn proii fod gwell ffyrdd i ladd moch na'u tagu ag ymenyn ac arllwys dwfr poeth arnynt. Yna araeth danllyd gan Cawr Gwerddon (Giant of Ireland.) Ei destyn oedd "Mis Ceiliogwydd;" hefyd gwnaeth sylw o'r ddinas gyflym-gynyddol yr oedd ynddi ar y pryd. Credai fod y Varieties a sefydliadau cyffelyb yn ddaioni i'r ddinas, yn fendith i gymdeithas, ac yn sylfaen llwyddiant y cyhoedd. Siaradodd y dorf gymaint ar bwnc urdd y "ford round" nes yr oedd pawb yn gweled pob peth yn troi yn round; a phan yn ymadael, tystiai pawb eu bod yn llawn yspryd, ac wedi eu llwyr foddloni.—John Arthur Jones. "Y LEXIWN YNY GORLLEWIN."—BUYMA amser brwd yn y far West y Lexiwn di- weddaf. Gwlad amaethyddol ragorol sydd genym ni yma; gallwn godibron bob math o yd yma, ond ar y cyfan, braidd yn oer ydyw yr hinsawdd i godi corn, ac felly ychydig o'r blaid hono a elwir Democrat- iaid sydd yma. Mae rhyw gysylltiad an- wahanadwy rhwng pob gwir Ddemocrat a chorn, a hyny, meddir, am fod rhyw drwyth yn dyfod o hono sydd yn asgwrn cefn y blaid. Felly y blaid bono a elwir y Republicanod, sydd yn dal awen y Ilywod- raeth yn eu dwylaw'yma; ond nid ydynt hwythau, Mr. Pwns, yn ddibechod bob amser. Pan gyfodant hwy ddyn ar eu toeyn i unrhyw swydd, hyd yn nod y swydd a lleiaf o arian ynddi, a'r dyn hwnw yn hollol analluog i gyflawni dyledswydd- au y swydd, mae gan y werinos hawl yn ei dwylaw i redeg unrhyw ddyn cymwys ar docyn independent, ac felly y bu yma yn union, a mawr fuyr eleetioneero ar bob ochr. A fuoch chwi erioed wrth y gwaith pleser- ushwnw, Mr. Pwns? Cyn y gall dyn fod yn ben campv r arno, rhaid iddo osod gwydrau o gwarter modfedd o drwch ar ei lygaid, gwisg o dair modfedd, neu ragor o bres ar ei wyneb, tafod hynod o hir—box- iad o cigars, a swm go lew o'r cefnau gwyrddion yn ngwaelod ei boced; yna efe fydd y dyn, ac aifl: y werinos ar ei ol yn lluoedd. Ie, Mr. Pwns, hyd yn nod pe byddai ond penbwl, os bydd wedi ei wisgo a'r wisg uchod, caiff y swydd dan ganu. Y mae tipyn o ddaioni yn dyfod wrth y gwaith hwn. Ca ami un o'r "brodyr" gynorthwydrwy y difrod a wnaed arnynt gan y "C'liogod" am ei vote, &c. Money makes the mare go, sydd eithaf gwir yn mhob modd. Ceir ychwaneg ar hyn ryw dro eto. Dy gyfaill-Llygadog. YMGOM Y DDAU GANTWR—Dau fachgen go lew y w Johnjy Basswr a Tomos y Tenor. Heblaw eu bod yn gantwrs di-ail; maent yn rhai garw lawn am ddadleu, ond pynciau cerddorol Jydd braidd bob amser yn eu hymgomiau. Cydgyfarfyddasant un noson yr wythnos ddiweddaf, a chlywsom ninau y ddadl ganlynol: TmfOs. A wyddost ti fod yr hynaf- iaethydd, yr hanesydd, yr athronydd, y na- turiaethwr, y pregethwr, yr ieithyddwr, a'r bardd. GWERFYL, yn gantwr or radd flaenaf? JOHN Y BASSWR. Na wydclwn i yn wir, yn wir! Tortros, We], y mae, yn siwr i ti. Mae ei y pgr if yu y DRYCH diweddaf yu profi ei fod yn fwy cerddor na Beethoven, Mozart, na riaiKlel; ac uid yw yn aili neb ond i "li-wil- ym y Dyflryn!" A be lol mae y Cymreig- yddion yna yn dudi rhyw Simons, a rhyw Aubry, ac Ap Modoc, i farnu yn y 'Stedd- fod nesaf, pan mae y fatli music box yn sy- mud yn ein canol ? JOHN Y BASSWR. Oh, Oh! Ni wyddwn i ei fod wedi enill y fath enw mawr fel can- twr; ond y mae rhywbeth i'w ddysgu yn y byd yma bob dycid. Daeth y ddau frawd i'r penderfyniad o gynyg y genius yn farnwr y canu yn yr Eis- teddfod nesaf. "Yankee Doodle" fel Dou- ble Chorus i fod yn brif destyn, a gwobr o 150 o sentiau. Ar hyn aeth y ddau ym- gomydd i ffwrdd. Y r eiddoch—Llygadog.

LLINELLAU

Advertising

Family Notices

Y DIWEDDAR BABCH. B. DAVIES.

MARWOLAETH Y PARCH. THOMAS…

[No title]

YMOFYNIAD AM