Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

HYNODRWYDD PARIS TILL E, OHIO.

News
Cite
Share

HYNODRWYDD PARIS TILL E, OHIO. Y mae rhyw hynodrwydd yn perthyn i bob peth. Y mae rhyw beth yn hynodi pob lie yn wahanol i bob lie arall; felly nid yw Paris yn eithriad. Un peth hynod am Paris yw, er ei bod yn bum' milldir ysgwar, nid oes o'i mewn na stor na grocery, na thafarn na saloon, na melin flawd i falu, na Rail Road, na bank glo. Lie hynod yw Paris, am y rheswm nad oes gan y Saeson yr un capel yn y plwyf; lie hynod yw Paris am y rheswm nad oes ond dau Wyddel yn y lie, a'r rhai hynyyn ddynion gwynion; lie hynod yw Paris am luosog- rwydd ei gweddwon a'i hen ferched, a phrinder hen lanciau; He hynod yw Paris am luosogrwydd gwragedd diepil, (ond y mae arwyddion fod y ffasiwn ar gyfnewid yn y cyfeiriad hwnw; He hynod yw Paris am luosogrwydd ei pherllanoedd a phrin- der ei hafalau; lie hynod yw Paris eleni am gyflawnder o datws a chaws. Miloedd o fwsieli o'r blaenaf a chanoedd o dunelli o'r olaf. Mae'r bresych a'r pumpkins, a'r maip yn ddirif. Lie hynod yw Paris am warthcg blithion. Y mae pawb yn berchen buches a phawb yn medru godro. Y mae yma ganoedd o fuchod. Y mae pawb yn anfon y llaeth j'r factory i'w wneyd yn gaws a maidd. Lie hynod yw Paris am luosogrwydd ei nice buggies" a'i "fine harness." Nid oes gan yr un llanc ieuanc yr un "show" eto r genethod os na fydd yn perchen ceuyl a buggy." Hynodir Paris hefyd am mai yma y mae dau o brif feirdd ein twr iSef Dewi Emlyn a Gabin- fl'u'rlvwed VT?1 yrkyfrydwch o'u gweled Fercher diwlddaf yddo! ya npapelVfAS^C^rt°S: y cor, dan arweiniad medrus mewn barddoniaeth, galwodd y UVWvdI," y beirdd talcen slip, ac atebodd Dewi vn unig, gan adrodd yr englyn canlynol: Fe ddaeth Gabintwr drylen, O'r lleuad yn wr llawen; Mae ei hyawdledd fel y mor, Mae ganddo for o awen. Yna cawsom amryw adroddiadau gyda'r' bechgyn av merched bychain. Cawsom ancrchiudau :wir dda hefyd gan William J. Evans a'r brawd ffraeth, Daniel W. Hughes.—Carem gael cyfarfod o'r fath bob mis o hyn hyd yr amser i ail ddechreu godro a gweithio caws, sef mis Ebrill nesaf. WM. PHILLIPS.

G WEI TUFA OL—MASNA CJfO L.

[No title]

NO I) ION CEIiDD OR OL.

EISTEDDFOD OL.

LLAWER MEWN YCHYDIG.

Newyddion Tramor.

NO DION riUtSONOL.