Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

1 !R FY LOR.

ETO IIR PYLOR.

Y GAREG FILL TIR.

: ' DANIEL WYN.

A YDYW III YN ANGBL?

HIRAETUG ANAM GYMRU.

News
Cite
Share

HIRAETUG ANAM GYMRU. Ymddyrch ochenaid lwythog- Hiraethua o fy mron, Am wel'd fy ngwlad, yr harddaf wlad, Hen Gymru fad yw hon; Mae met yn ei hafonydd, Cartrefle swyn yw'r wlad; Dos awel fwyn a d'wed fy nghwyn Yn awr yn nghlust fy Nhad. Yn Nghymru mae'm paradwys, Sef cartref nhad a mam, A Llwydlo"'n dlws sydd uwch y drws Mewn llinell gylchog gam; Mi welais heirdd balasau Wrth deithio trwy y byd; I'm serch mae rhain, fel nythod brain, Nis gallant ddenu'm bryd. Amerig fawr d' adnoddan, Trwy'r byd eheda'th glod; Mae'th ryddid (?) di, sy'n rhoi it' fri, Yn mhob man is y rhod; Ond pe cawn i'th Dalaethau A'th gyfoeth oil yn rhad, Fe'u taflwn hwynt i'r pedwar pwynt, Am fedd yn Nghymru fad. Er fod mawr wynt ystormus, A'r m6r a'i donau erch, Cydrhyngwyf 'nawr a gweled gwawr Hen Eden dlos fy serch; Ond. a! dan nawdd Rhagluniaeth, Mi groesa'r mor mewn hedd; Ac af ar hynt, yn groes i'r gwynt, I Gymru i gael bedd. Clan y Mississippi. lOAN NONNI.

RWYF YN FALCH FY MOD YN GYMRO."

ANNIB YNIAETH AMERICA.

JD rr JtCJJJJ > Ji ilLilfl).

WILLIAMSBURGE, IOWA.

Y DTWEDDAR BARCH. HUGH R.…

[No title]

HYDE PARK, PA.

LLOFFION 0 BELL AC AGOS.