Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

LLOFFION 0 BELL AG AG08.

Y LOCUSTIAID.

0 EMPORIA, KANSAS.

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

GANWYD- JOB-Mehefin 16, yn Glasstown, Mo., merch i Mr. Evan Job ac Anne ei briod, dlweddar o Newburgh, 0.; gelwir hi Mary Jane. MILLARD-Mai 9, yn Columbus, Ohio, mab i Mr. William Millard a'i briod; gelwir ef Charles. WILLIAMS—Mehefin 7, yn Columbus, 0., merch i Mr. R. C. Williams (Cynhafal) a'i briod; gelwir hi Elizabeth Ann. JONES—Mehefin 14, yn Columbus, 0., merch i Mr. Andrew Jones, leu., a'i briod; gelwir hi Catharine. DAvIEs-Mehefin 15, yn Columbus, 0., mab i Mr. D. J. Davies a'i briod; gelwir ef Thomas Jefferson Davies. NICHOLAS DDU. PowELL-Gorphenaf 1, yn Scranton, Pa., bachgen i'r Pencerdd W. Aubrey Powell a'i briod; gelwir ef John R. Winthrop. JENKINs-Gorphenaf 2, yn Wheatland, Pa., mab i Mr. John W. Jenkins a'i briod; gelwir ef Thomas. P-R TOD WYD- JO-NEs-TITOMAs-GorpheDaf 3, yn Be- vier, Mo., yn nhy tad y briodasferch, gan y Parch. John W. Thomas, Mr. John Henry Jones a Miss Mary Thomas, y ddau o'r lie uchod. ROBERTs-JENKINs-Mai 20, yn Judson, Minn., ynei dy ei hun, gan y Parch. R. W. Jones, Mr. Owen R. Roberts a Miss Sarah A. Jenkins, y ddau o Judson. GRIFFITHS—JONES—Mehefin 19, yn nhy Mrs. D. Jones, Dutch Valley, Wis., gan y Parch Owen Jenkins, Mr. Robert Griffiths a Miss Elizabeth Jones, y blaenaf o ardal Salem, a'r olaf o ardal Ban- gor, Wis. B U FAB IV- JONEs-Mehefin 29, yn Wheatland, Pa., yn 7 mis, 3 wythnos a 2 ddiwrnod oed, Myfanwy, merch i Mr. David S. Jones a'i briod. Y dydd can- lynol hebryngwyd ei gweddillion marwol i gladdfa Sharon, Pa. WooDs-Mehefin 27, Charles A. Woods, un o perchenogion melin rolio Wheatland, Pa. JONES—Mehefin 27, John D. Jones, llys fab Mr. Cadwaladr Williams, New Hartford, N. Y., 3 -112 mlwydd, 5 mis a 13 o ddyddiau oed. ROBERTs-Mehefin 30, yn 2 flwydd a 10 mis oed, Kate, anwyl blentyn Hugh a Sarah Roberts, Faniamsville, Vt. Dranoeth claadwyd yr un fechan yn mynwent Poultney, pryd y gwasanaethwyd gan y patriarch Edward Rees. Catted y teulu galarus nerth l ymddiried yn yr hwn a ddywedodd "Gadewch i blant bycbain ddyfod ataf ft." PRYFDIRFAB. GRIFFITHS—Mehefin 24, yn Brown Town- ship, er Columbus, O.,arolihai wythnosau o gys- tudd caled, yn 45 mlwydd oed, Mrs. Jane Griffittis, prion Mr. John Griffiths, o'r ardal uchod. Yr oedd yn enedigol o Ogledd Cymru, nis gwn pa le, yr wyf yn meddwl mae Mallwyd. Bu yn briod am 22 o fiyn- yddoedd..Mae iddynt un mab. Daethant i'r wlad hon ryw 17 o flynyddoedd yn ol. Collodd ein brawd briod gofalus am dano, a'r mab fam dyner. Cladd- wyd hi dranoeth yn barchus gan yr ardalwyr, a gweinyddwyd yn y ty cyn cychwyn gan Robert Byn- ner, y W., a clian yr ysgrifonydd ar lan y bedd. Yr Arglwydd fyddo yn llon'd ei addewid i'n brawd yn ei alar dwys, medd yr eiddoch, DAVID HABKIES. JON-ES-ATehefin 26, yn Columbus, Ohio, yn 6 mlwydd a 6 mis oed, ar ol dim ond fdan ddiwr- nod o gysiudd caled yn y scarlet fever, Margaret Rossa, merch i Mr. John C. Jones a'i briod. Dyma fwlch eto yn y teulu hwn, ac yn y Band of Hope gyda minau. Dyma'r pnmed o'r teulu hwn wedi myned i ogoniant cyn gwybod am fawr o oSdi.au y faciieddton. Mae'r nefoedd yn tynu ati ei hun; eto y mae yn galed i deimLad i beidio grwgnach. lihodd- ed F Arglwydd yn ei drugarrdd gymorth cyfateboi ] r anven sydd ar ein hanwyl frawd a chwaer ja y brofeaigaeth chwcvw hon. Cafodd gladdedigaeth barchus yn ochr ei chwaer yn y Newark Cemetery. Gwe.nyddwyd ar jr amgvlc.rad gan y Parchn. E. T. Evans a T. Roberts, aV ys^-ifenydd. DA VID HAKKIES. LLOYD-Mehefin 22, yn Brier Hill, Youngstown, 0., yn S3 mlwydd oed, Mary Jane, an- wyl briod Mr. Thomas Lloyd, ac unig fereh y Parch. D. Probert. Bu ei phr?od a hithau yn Nghymra yn treulio y gauaf diweddaf. ac ar eu clycaweliau yn New York cafodd hi ei chymeiid yn glaf, a daeth ad- ref i dy ei rhien;, a chafodd gystudd frwm am chwe wythnos, sef y darfodedigaeth twyllodrus. Daeth jn ddeHiad o deyrnas Crist pan yn leuanc, a bu yn addurn i'w pb'.otles nes gorphen ei gyda, mewn Hawn obaith by wyd tragwvdaol. Canmola; djner- wch ac hae\rY,(.edd ei thad natiriol yn ol ei allu; o-id dywc(lai ei bod hi jn myned at Dad Holloyl'- oethog, ac a roddai ide11 hi bob Dethangerrheicdoi, ac ychydig fyny dau cyn ei hjmadawlad adroddai yr em) n- On Jordan's stormy b inks I stand And Celst a wishful eye, To Cauaan's fair and happv land Where my possessions lie," &c. Daeth cynulleidfa fawr o wahanol getiedloedd i'w hangladd. G-weinvddwyd y gwasanaetli cysegredig gan y Parchn. D.J.Nicholas IforEbbwyt a J. W. James, Mineral Ridge, yn Gymraeg, a'r Parch. Mr. Nicholson, Youngstown, yn Saesneg. Gadawodd briod a baban, yn ngbyd a rhieni, i alava ar ei hoi. LLOYD-Gorphenaf 3, yn Brier Hill, Youngstown. 0., yn 4 mis oed, Albert Lloyd. maban Thomas ac M. J. Uoyd. Ni chaiodd j .• uu bach ond deg diwrnod o alar ar ol ei anwyl lam. Ar y 4ydd o Orphenaf gosodwyd ei weddillion i huno ar fynwes ei fam hyd ddydd y codi eyffi-edinol. Gweinyddwyd yn ei gladdedigraeth yn Gymraeg a Saesonaeg gan y Parch. D. J. Nicholas (Ifor Ebbwy). COFNODYDD. THmIAs-Iehefin 22, y Parch. W. J. Thomas, Shenandoah, Pa. Dyoddefodd am tna thair wythnos dan effeithiau'r bilious fever. Brodor oedd o Gwmafon, Morgauwg, D. C. Yr oedd yn wvr i'r diweddar Barch. Dafydd Jones, Clydach. Yn Shen- andoah y dechreuodd bregethu, yno yr urddwyd ef, ac yno y bu favw. Ar y 25ain daeth tyrfa luosog yn nghyd er hebrwng ei weddillion marwol i'r bedd. Gweinyddwyd ar yr achlysur—cyn cychwyn o' r ty gan D. A. Evans, Drifton; yn y capel, dechreuwyd ganL. Lake, IVtoJianoy, ac anerchwyd y gynullaidfa gan D. E. Evart1; Plymouth; a chyflawnwyd y gwasanaetli ar lan y bcdd gan T. C. Edwards, Wilkes-Baire. Yn <^r hwyr cynaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn y capel, pfcyd y traddodwyd anercniadau gan y gweinidogion ciybwylledig a chan aelodau o'r eglwys'Gynulleidfa- ol-J-dechreuwyd yr oedfa trwy weadi gan y Parchn. .Mr. Jones (B). Da oedd genym fod y fath gymeriad yn cael ei rhoddi i'r brawd yinadawedig, ynneillduol tystiolaeth aelodau yr eglwys oedd dan ei ofal. Y teimlad oedd, 0 na chawn farw o farwolaeth yr uniawn." Gadawodd wraig a phedwar o blant i alarn ar ei ol, a bydded i'r Hollgyfoethog Dduw fod yn Farnwr i'r weddw ac yn Daa i'r amddifad. UN OEDD YNO.

MABW-GOFFA.

Advertising

[No title]