Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

AT LODWICK A THOMAS.

GARIBALDI A'I GELWYDD.

GOHEBW\li :OI3iOWYDPOR.

WEST BANGOR, PA.

CREFYDDOL AC EGLWYSIG.

EHESWM AC YSGRYTHYR.

News
Cite
Share

EHESWM AC YSGRYTHYR. AT MR. HUGH WILLIAMS— Nid liawdd rhoddi atebion "eglur, anghwm- pasog a boneddigaidd," i ofyniadau sydd mor ddiffygiol yrr y priodoleddau hynj ag ydyw yr eiddocli, cyfeiriedig ataf trwy y DRYCH. 0 leiaf, nid hawdd i nd. Eto gwnaf a allaf i'ch boddhau. Gwir i mi "geisio," ac yr wyf yn ddigon hunandybus i gredu i mi hoyddo hjfyd yn fy erthyglau i ddatigos fod cynawmadau -Cristionogaeth, fel ei dcallir gan y rhai a :P-yfenwir yn uniongredwyr, yn gosod ei Sefol lianiad uwciilaw amheuaeth. Profi ei rhssymoldeb oedd eu hamcan, a bod eich o-oganiadau chwi a'cli brodyr o lioni fel Syfundraith a wna y trais mwyaf ar Ileswm yn anghyfiawn a disail. I ategu fy ng-os- odiadau o'i plilaid, yn gyson a'r fath fwriad,^ myfi a ymgedwais yn ochelgar a bwriadol' at ffeithiau a moudau ymresymiadol a gyfreithlonir ac a barchus gydnabyddir gan Reswm yn ddigonol i clerfynu acliosion eraill. Nid ydwyf yn credu fod Pabydd- iaeth, Mahometaniaeth, Confuciaeth, Zoro- a,steraeth, Buddhaeth na Rhesymoliaetli, ar wahan, na'chyda'u gilydd ychwaith, wedi gwneyd nac yn gwneyd, nac yn alluog i wneyd, nacyn arncanu at icnegd cymaint o les yn mllOb rhyw fodd i bcrson- au ac i'r byd, ag y mae Cristionogaeth, hyny yw, Uniongredaeth wedi ei ddeehreu ac yn sicr trwy Dduw o'i orphen. Eto, fel y gwypoch fy mod, yn nglyn a'r mater hwn fel rhai eraill, yn barod i wrandaw ar ac i dderbyn rhesiom, ymrwymaf yma—os prof well y gwrthwyncb, fel y dywedvvcli, "y gall weh yn ha-wdd" -1, ganiatau fir un- waith, yn ddiwarafun, ac ar gyhoedd i chwi yr oil a ofynwch ar eu rlian. Dyna atebiad diamwys i'ch gofyniad cyntaf. Am yr ail, digon yw dweyd nad ydycli eto wedi sefydlu y gwyn o anghysondeb yn ein herbyn, o lierwydd einbodyngorseddu Rheswm i'r graddau ygwnawn mewn cref- ydd, ac yn diorseddu Rhesymoliaetli.— Profwch yn gyntaf, os gwelwch yn dda, fod Rheswm a Rhesymoliaeth, yn eu liys- tyrion arferedig a dealledig yn dermau z7, cyfystyr, ac a newidiant a'u gilydd, fel ag yr ydych chwi trwy rywbeth tebyg i Juggleriaeth Buddhaidd wedi eu new id. Nid ydycll anwybodus o'r ffaith mai barn gydwybodol miliynau o ddynion goraf a mwyaf goleuedig y ddaear eto yw, mai yr liyn a ffrostgar-gyfenwch yn Rhesymol- iaeth, o holl grefyddau rhanau diwylliedig I y 11 y ddaear, ydyw y dlotaf o Beswm, a'rlawnaf o Ragfarn. Yn ngoleu y crybwylliad yna— oedd amlwg i bawb ond y dall-bleidiol o'r blaen-fe welwch cliwitliau mor anmherth- ynasol a disynwyr eich gofyniad-"Pa les ymresymu i gondemnio rhesymu?" yn ei gyfeiriad ataf fi neu ryw un o'm dal- iadau. Cincinnati. G. GRIFFITHS.

GAIR AT IOBTHRYN (iWYNKDIJ.

IXENLADRAD ETO.

DYDMADUR I'R T. C.

"SEB.EN tiOMEB" A I'HETHAU…

"0 NA BAWN ADERYN BA ;K."