Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

AGERLONGAU CAERDYDD.

Advertising

NODION O'R GOGLEDD..

CWM RHONDDA.

Cyfarfodydd, &e. --------'-..

Y GOLOFN WLBIDYDDOLi-

News
Cite
Share

i Rael ei chwilio a'i osod o'r neilldu wrth fym- PWy nifer o ddynion sydd yn cynhyrfu yn unig er tnwyn sicrhau eu hamcanion personol. Dar- *'r Peu oec^ yr helynt. Siarad- Vn fr ^ew'a' Tori o'r Toriaid, yn gryf iawn jyp ^yn Syr Michael. Aelod o'r iwerddon yw g r Lewis, ac y mae yn ddyn parchus—un o pr°testaniaid llym Ulster ydyw, ac aelod gyda'r ^resbyteriaid. Dywedai Mr Samuel Morley, fo^n cy^arf°^ yQ y Brifddinas nos dranoeth, ya gywilydd ganddo ef weled yr hyn a gy- r le, a bod yn dda ganddo glywed Mr eWIs yn codi ei lef yn erbyn y fath gyngrair a fodoIai rhwng Parnell a'r Weinyddiaeth. PLEIDLAlS Y GWYDDEL YN ETHOLAETH A.TX LLOEGB. Pwy gy,J5 J gaei hon yn yr etholiad nesaf ? ae Churchill a'i gwmni yn gwneyd bid am J11, Edrycha y Tori yn mlaen dipyn trwy 8^5y3ylltu -^arn^' y presenol yn unig v! f n ganddo. Gwir fod y presenol KW(>-fi;tern.pwy8is yn y cyfrif' .fel y densys y vji^ediadau Seneddol y dyddiau hyn. Mae a • 'Binyddiaeth bresenol yn cael pasio votes Wa'n.0^ Perthyn°l i'r Ivrerddon mewn un nos- Phl"j fu.asa^ yn g°fya pythefnos o ddadl a y J5. e*8i° *'r Weinyddiaeth flaenorol. O ydyw, sef if y Presen°l yn rhywbeth yn enwedig yn c bresenol y blaid Doriaidd yn y Ty {.fp^din. Ond y mae y dyfodol yn y golwg yd. Dywedodd Syr Charles Dilke yn Chis- dro 008 Fawrth, cylchlythyr wedi ei anfon j^J yn ol i'r Tory Agent yn mhob etholaeth yn *»«?. a bod y cylchlythyr hwnw wedi ei yddo gan Richard W. Middleton — prif J/^y blaid Doriaidd. Amcan y cylchlythyr n Jnaholi yn nghylch nifer y G-wyddelod, a'u leis niewii etholiad—a oedd nifer eu pleid- erKlai1 ya ddigon i droi y fantol dros, neu yn icli^unrhyw blaid? Go dda, onide? Dyma a yx bobl yn gofalu am Gyfausoddiad Prydain, 0t,j yJaorwydd yr Y mherodraeth. Dim pwys ^jejj} y°^ W gael dyfod i swydd. Enill y -feawl 8 yw y Pwnc> ac na-c ymholer yn rhy Vn yn n £ ?hylch y moddion. Gwelir yn eglur fod Salisbury a Churchill a'u llygaid ar tal ,?*s y Gwyddel yQ yr etholaethau yn gys- L a'i bleidlais yn y Ty Cyffredin, a dyma'r nad oedd diwedd ar eu hedliwiadau i'r a eiQyddiaeth flaenorol, gan son byth a hefyd rv vj Kilmainham Treaty ar ol i Parnell gael ei yn u1 °'r carc^ar- Mae yr elfen Wyddelig ya J) j- y^us yn Hawer o'r etholaethau. Mae ag .}g°n i droi yl fantol, os bydd y pleidiau yn leo 8AW gilydd. Mewn dau neu dri yn unig o y mae felly yn Nghymru — Caerdydd, Ale J] yr' Abertawy, a hwyrach Wrexham. Mae hvrt v1" ac Aliertawy yn ddigou dyogel, a. bar e,raf fod y lleill hefyd. Ehaid i ni fod yn D0r- x gyfrif ar y Gwyddel o hyn allan yn yr T y Parnell yn dictator nid yn unig yn (jw ond yn mhob man He byddo dr08 m' -atydd am bleidleisio i0n„ y Tori, os na bydd ymgeisydd o'i blaid un- aet £ yrn ^ua ar y maes- oraQ hyay. diw^jVawer felly yQ yr etholiad cyflPredinol ^ydHfaf' • ya genyf i'r blaid ,rydig fod yn ddigon cryf yn yr etholaeth- Jar a j" Senedd i fod yn hollol annibynol ar eHol a kyderaf mai i hyny y daw. Yn bres- Gwv^_[rori sydd .y.n, gwneyd bid am vote y yddel, ac y mae iddo groesaw i'w chael. FOUKTH PARTY NEWYDD. M i fynae y Fourth Party blaenorol wedi ei lyncu \Yejy San y Weinyddiaeth, neu wedi llyncu y Uifgjfy^diaeth iddi ei hun. Pedwar oedd eu eym' .ac y mae y pedwar mewn swyddi, ond rir eu lie fel plaid gan ddynion ereill pur yn n°j Eisteddant below the gang-way, yr ^eth^w yn ^ur awgrymiadol o'u hannibyn- flaen' Mae eu nifer yn lluosacach na'r blaid fel J>r° ac 08 pery pethau i fyned yn mlaen Oygj J^^nt, cynydda eu nifer yn feunyddiol. aio^pj- y eu gilydd gan wahanol achosion— wedi dwyn rhai—anfoddlon- a par 1 weled y blaid Doriaid yn llaw Churchill | s.ydd wedi dwyn ereill. Cydnebydd ehavro ^ard Clarke ei fod ef yn siomedig am na ei 8,wydd- Ysgrifenodd i'r perwyl hyny yn u holwyr yu Plymouth. Yr oedd ei lythyr Kid ?/ mwyaf dynol a welais erioed. ead yu ceju ej deimlad, a hawdd oedd gweled ei fod yn glwyfedig. Synai pawb ei fod ef allan. Efe fuasid yn ei enwi gyntaf i fod yn ddadleuydd eyffredinol. Mae yn siaradwr campus, ac yn un a wnaeth fwy nag odid vr un. i ddwyn ei blaid i sylw yn ddiweddar. Ac eto aed heibio iddo heb gydnabod ei fodotaetb. Gwaith Churchill oedd hyn hefyd. Yif oedd Clarke yn rhy gryf iddo ef i'w drafod fel y mynai, a chadwyd ef allan. Pan ddaeth Clarke i'r Ty cymerodd ei sedd yn union yr un fan, ond nid yr un ochr, ag yr oedd sedd Churchill a'i dri chanlynwr. Yn fuan daeth Arglwydd Lennox, gwr siomedig arall, ato, ac ar ei ol ef Mr C. E. Lewis, ac y mae yno amryw erbyn hyn o aelodau fyddai yn arferol o eistedd yn union tu ol i'r Weinyddiaeth fel arwydd o'u cefnogaeth ddiwyro. Y gwir yw, mae Churchill wedi dwyn elfenau i'r blaid a'i chwala yn yfflon, a dyfodol tywyll sydd iddi yn ddiau. PAROTOADAU AB GYFER YR ETHOLIAD. Mae y ddwy blaid yn bur brysur yn parotoi i'r frwydr. Mae mwyafrif yr etholaethau wedi dewis eu hymgeiswyr, a bydd yn contest yn y rhan fwyaf o leoedd. Mae hyn yn iachach. Mewn ychydig o etholaethau yn Nghymru y ca yr aelod y peth a elwir yn walk over. Tybiwyd unwaith y cawsai Mr John Roberts, Bangor, beth felly yn nosbarth Eifion o sir Gaernarfon, ond y mae Mr Nanney, Gwynfryn, yn sefyll eto. Tynodd yn ol unwaith, a dywectid mai gormod o Ryddfrydwr ydoedd i allu sefyll fel Tori. Fodd byn,ag,llwyddwyd o'r diwedd i'w gael i sefyll, a rhaid cydnabod mai gwrthwyn- ebydd peryglus ydyw. Perchir ef yn fawr gan bawb, ac y mae yn feistr tir rhagorol iawn. Gresyn na fyddai yn Rhyddfrydwr. Rhaid i'r Rhyddfrydwyr weithio yn egniol cyny llwydd- ant i ddychwelyd eu hymgeisydd. Mae yn anhawdd gwybod beth fydd canlyniad yr ethol- iad nesaf. Mae rhai yn hyderus iawn y ceir mwyafrif mawr i'r Rhyddfrydwyr y mae ereill yn ofni, ac nid heb achos mewn llawer man. Dywedir fod gweithwyr amaethyddol Lloegr yn rhyfeddol o anwybodus. Dywedodd y bonedd- wr a ymladdodd frwydr yY oodstock yn erbyn Randolph Churchill wrthyf yn ddiweddar, fod anwybodaeth y bobl yn ddiarebol, a bod screw y ffermwyr yn ddaneddog iawn. Yr oedd ef wedi cael prawf o hyny yn Woodstock. Ond o'r ochr arall, mae crefftwyr a gweithwyr trefol yn mlaenllaw iawn, a gwyddant fwy am wleid- yddiaeth na Ilawer o'r rhai a anfonir i'r Senedd, a throant y fantol. Dylid gochelyd ymraniadau. Drwg genyf weled nad yw pethau yn fawr gwell yn Nwyrain Morganwg, a dosbarth y Rhondda. Darllenais erthygl arweiniol mewn papyr dyddiol yr wythnos hon yn condemnio Mr Bowen Rowlands a'i gefnogwyr-erthygl i lydanu y rhwyg yn lie ei gyfanu. Hwyrach nad oes dim yn well na gadael i'r ddau fyned i'r poll bellach. Dysgwylir y bydd i'r Senedd gael ei gohirio tua diwedd yr wythnos gyntaf yn Awst, a chymer yr etholiad cyffredinol le tua'r drydedd wythnos yn Tachwedd.