Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL UYMRU. DAN NAWDD EI MAWRHYDI Y FRENINES. CYNELIR YR EISTEDDPO D UCHOD YN ABERDAR, AWST 25ain, 26ain, 27ain, a'r 28ain, 1885, Mewn pabell gadarn, gyfleus i bawb weled a chlywed, yr bon A GTNWTSA WTTH MIL 0 EISTEDDLEOEDD. IJIJYWYDDION :—Y Gwlr Anrbydeddus Arglwydd Aberdar; Syr George Elliot, Barwnig, A.S., Yr Anrhyd jH. C. Bruce; Henry Richard, Ysw., AS C. H. James. Ysw, A.S. y Milwriad Kemeys-Tynte Yr Hybarch Atchddiacon Gritfitlls Gwilym Williams, Ysw. (Barnwr); a J. C. Parkinson, Ysw., Y H. ARWEINYDDION:—ParchD. W. Glanffrwd Thomas, St. Asaph; W. Jansen Davies, Gieckheaton B. Evans ac R.' T. Howell, Aberdar. ■ARTISTESSoprano, Miss Mary Davies, Miss Annie Marriott, Miss Lizzie Williariis (Llinos y De), a Madame Williams-Penn, R A.M. Contralto, Miss Spencer Jones, A.R A.M. Miss E!eanor Rees, RA.M;. a Miss Katherine James, R. A.M. Tenors, Mr Ben Davies, Eos Morlais, a Mr Dyfed Lewys, R.A.M. Bass, Mr Bridson, Mr Lucas Williams, a Mr Daniel Price, R.C.M. Canwr Penillion, Eos Dar. < CYFRILWYR :-Mrs Frost, Caerdydd Mr R. Howell, Maesgwyn a Proff. A. N. James, Aberdar. Perfformir dwy Oratorio "SAMSON" (Handel) a ROSE OF SHARON" (Mackenzie) gan Band a Qllor o dri chant o bersonau. Agorir yr Orsedd a chynelir cyfarfodydd gan y Cymroderion a Chymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol bob boren. Dechreuir yr Eisteddfod bob boieu am 11 o'r gloch, a'r oyngerddau am 7 yn yr hwyr. Am far,ylion pellach, gwelir y rhagleni. Y mae ychydig o gopiau o'r "Bbestr o'r Testynau" ar law, a gellir eu cael am 3Jc. yr un oddiwrth yr Ysgrifenyddion. (PAKCU.) R. T. HOWELL, Ysg. Myg. JOHN R LEWIS, 1 Y T. HOWELLS (HywelCynon) 3 Isgn- CARTREF ODDICARTREF. GWESTY PREIFAT GRIFFITHS, 23, EUSTON-ROAD, l( I N G S CE 088, LLUNDAIN. TELERAU RHESYMOL. YMWELWYR o Gymru, bookiwch i King's Cross Station gyda'r Metropolitan Railway. WILLIAM GRIFFITHS, 11.7.84. Perchenog, diweddar o Abertawy. TY CYMREIG, LLUNDAIN 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C. Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. "riLLTAM ROBERTS a ddytnuna bysbysu ei ."V V fod, oherwydd yf anogaeth wresog a dderbyn- lodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu y lie uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyi- a Llundain, am y prisiau rawyaf rhesymol. C ARDIFF G RAMM A R SCH00L. A BOARDING AND DAY SCHOOL. GLASSES now reading for the UNIVERSITY Colleges, the TRAINING and DENOMINATIONAL Colleges, the MEDICAL, LEGAL, and PHARMACEUTICAL E yam in atioris, and for the CIVIL SERVICE and COMMERCIAL PURxum. DUTIES resumed on MONDAY, JULY 28th, 1884. n "°r terms, &c., apply to R. G. LEVI, 13, 1'itzalan Place Cardiff. 18 7.r ~~RH IA N V A ~T 0 W Y N. SCHOOL FOR GIRLS. PRINCIPAL—MRS J. PETER (Widow of the late Prof. Peter, F.G.S.), ASSISTED BY QUALIFIED TEACHERS. j-LS successfully prepared for the Local Examinations. -*» Terms from Thirty Guineas. !».19.84j DAVIES -All FEIBION, g, GUILDHALL SIjUAHE, CAEfiFTKHEIN, A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAVIES A'I "T7\EIBION, am ORIADURON -L) AUR ac ARIAN. DAYIES A'l TTVEIBION, am JEWELLERY JJ AUE ac ARIAN. DAVIES A'L THEIBION, am GLOCIAU JD BOB MATH. DAYIES A'L TPEIBION, am NWYDDAU JD ELECTROPLATED. DAVIES A'L TPEIBION, AM FODRWYAU JD PRIODAS a KEEPERS. DAVIES A'I TPEIBION A GANIATA 10 YN Y JJ CANT AM ARIAN PAROD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George, Llundain (Robert Brudenell Carter, Ysw., F.R.C.S.), yn dywedyd Y mae pris uchel y Pebble Lenses yn cael ei ad-dalu tiwy eu caledwch mawr, yr hyiv a'u gwna yn llai tueddol i gael en tori a'n crafu. Mae Pebbles yn wir gymhwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yn debygol o gael ea defnyddio yn barhaus neu am ysbaid hir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVTES A'I FEIBION (am 10s.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goren. Mae gan DAVIES A'I FEIBION stoc belaeth o bob math o Yspeetolau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN Y DULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, JEWELLERY, PLATE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETERS, &c. 25.7.84.L. PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD! MAI MEDDYGINIAETHl HYNOTAF YR OES BRESENOL YW I JL QUININE BITTERS GWILYM EVANS; "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw." BETH YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGWRTAETH lysieuol enwog, wedi ei chymysgu yn y modd mwyaf celfyddydgar a ffodus ag y mae yn bosibl, yn eynwys elfenau gweithgar y llysiau a gydnabyddir yn sryffredin y mwyaf rhinweddol o holl lysiau arferol yn y erelfyddyd ieddygol, sef QUININE, SARSAPARILLA, GENTIAN, BURDOCK, DANDELION, LAVENDER, a SAFFRON. Beth ydyw eu gweithrediad ? Cynorthwyant draul .yr ymborth, gwellhant a hwylusant y cylchrediadau, oryfhant y giau a'r cyhyrau, purant a ffrwythlonant y gwaed. bywiocant yr ysbryd- oedd, ac adlonant y meddwl a'r tymherau; symudant ymaith rwystx-au ae atalfeydd yn yr ermigau bywiol, fllaent yn rhoddi tone i'r holl gyfundrefn, Nerthant y rhanau gweiniaid yn y cyfansoddiad, ac oherwydd hyny, y rliai mwyaf agored i anwyden a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi enill iddynt en hmiain y gymeradwyaeth uchelaf fel y meddyglyn mwyaf eyfaddas ar gyfer pob math o wendidau a sefyllfa lsel nychlyd, a marwaidd, Aoesdynionobwysachymeriad wedi rhoddi iddynt gymeradwy- aeth a.n y pethau hyn ? Oes, y mae gan GWILYM EVANS ganoedd o lyth/rau cvmeradwyol i'r QUININE BITTERS oddiwrth Fed dy gin, Fferyllwyr, Pencadbeniaid, Offeiriaid, Gweinidogion, Oanwyr, Masnaehwyr cylrifol, a dynion eredadwy yn inhob dosbarth, o'r rhai sydd eu hunain wedi eu profi yn rhinweddol yn mhob sefyl!fa ae yn mhob amgylchiad. Dyma engraitf't deg o farn Cymry America ar QUININE BITTERS GWILYM EVANS:— CLOD I'R HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa., Rhagfyr 26ain. Fy ANWYL GYD-GENEDL,- Y mae clod yn ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTERS, a Brofodd i mi yn llon'd ei addewid mewn cysylltiad a rhan helaeth o'r anhwylderau a enwir yn y Drych, sef iseider ysbryd, curiad y galon, teimlad blinedig a cliysglyd, y gwaed yn tori, diffyg treuliad, gwaelder cyn bwyd, trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, ty ystumog yn chwyddo, bratliiadau disymwth yn fy oohrau nea methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mhen, <fcc. Rhwng yr holl flinderau hyn, yr oeddwn ddau tig cyn y Nadoligyn ei theimlo hi yn orcliwyl caled i gerdded i feWn i'r gwaith, heblaw fy mod- yn gorfod eistedd lawergwaith arhydy dydddan effeithiau yr anhwyl* derau; ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi methu gan guriad y galon, daeth i'm cof am QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a phenderfynais yn y fan, os cawn fyw i fyned allan yn y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt, ac felly y bu. Mid cynt yr ymolchais nag yr aetlium i store T. 13. Thomas, ar Brewery Hill, lie y mae cyflawnder o'r feddyginiaeth uchod ar werth, yn bur fel y mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, cliwi sydd yn tsimlo oddiwrth yr anhwylderau uchod, gwnewch brawf arnynt; sicrhaf y byddweh chwithau, mewn eaiilyniad, yn alluog i ddwyn yr un dystiolaeth." Yr eiddoch yn onest," "THOMAS T. DAVIES.* Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTERS hyn yn gyfaddas ar eu eyfer? Anhwylderau y giau, doluriau yr afu a'r arcnau, clefydau y ddwyfron. malldraul y cylla, anmliurdeb a gwe lidid yn y gwaed, &c. Y mae pob un o'r rhai hyn yn aehosi llawer iawn o anhwylderau ereill yn ngwahanol ranau o'r eorfF. Y mae rhinweddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrchol yn nerthu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rhanau hyn, ac felly yn dileu yr achos; o ganlyniad, y mae yn iachau llu o ail ddoluriau. Pa fodd y mae ei geisio, a bod yn sicr ein bod yn cael y gwir BITTERS? Gofyner fel hyn, "Potelaido QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a gofaler am weled— 1. Fod enw "GWILYJU EVANS, F.C.S., M.P.S. yn ysgrifenedig a stamp y Llywodraeth ar wddf pob potel. 2. Y Mae eiiw "GWILYM EVANS QUININE BITTERS" ar bob label. 3. Kid oes un botel i'w chael dan 2s. 9c. yr un os cynygir i chwi werth chweclieiniog neu swllt, byddweh wybyddus mai twyll a fl'ugind ydynt. 4. Na chymerwch eicli cynghori gan neb i gymeryd unrhyw fath o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn mor rhinweddol ae yn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Coder mai pethau da yn unig yr ymdrechir eu hefelychu, ac.y mae lluaws mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderehog a dihafal QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory, Llanelly Gwerthir mewn botelan 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un, neu cases 12s. 6c. yr un, yn eynwys 3 botel 4s. 6c. Y mae botel 4s. 6c. yn eynwys ddwy waith gyrnamt a botel 2s. 9c.; felly, gellir arbed swllt. D.S-Os teimlir anhawsder i'w pwrcasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awawr yn ddidraul, trwy y Parcel Post, am y prisoedu a npdwyd, r, 64