Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DR. JENNER'S PHOSPHOROUS AND CHARCOAL PROVIDES the human system with thought, nerve, and brain food, and furnishes the elements of vitality, health, Mid strength. DR. TENNr,,R'S PHOSPHOROUS AND CHARCOAL are certain remedies for melancholia, nervous prostration, consumption, and impaired digestion. Depot: 172, Great Tielifield-street, Regent's Park, London, N.W In bottles, 2a. 9,1., 4s 6ù., 118." 22s and 38s. Fiom any Chemist or by post. DR JENNERS PHOSPHOROUS AND CHARCO At, iS a,marvellous remedy for the loss of NERVE POWER, and in the ARREST of PHYSICAL DECAY from whatever cause arising. It is invalnab e, and adts as a e'harm in CONSUMP- TION, EXHAUSTION, &c It has received the sanction of Sir Benjamin Brodie, Sir William Lawrence, Sir Thomas Wat-on. Sir Charles Locock, the College of Physicians, Sir James Ferguson, Sir Philip Cratnpton, Sir Edward Laskoth, Sir James Clark, Dr Miller, and Dr Lancaster. Order Dr. JENNER'S PHOSPHOROUS and CHARCOAL, and see that it bears tha correct address of the London Depot, 172, Great Tiehfield-streeb, Regent's Pink, London, N.W all others are a fraud. This is duly registered under the Trade Marks Act. Order :tho JENNER'S PHOSPHOROUS and CHARCOAL, and take no other. Order Of any OhenJsfc in the World. LONDON AGENTS: BARCLAY & SON, Earringdon, HEALTri, Yet oft we slight thy worth, 0 blessed flea th Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Toiich not our hearts, but pass unfelt, unknown." HAMLET. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAfLT USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TIMS AT Is nd EACH By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 04, High Street, Mertliyr Tydfil. As this Preparation is different froin all others sold wader the name of Dandelion Coffee, Pur chasers must BE SURE TO ASK FOR. AND SEE THAT THEY ABE SUPPLIER WJTH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, wlsen ONCE TRIMD will ALWAYS be Pi* RPRRRED, both tor its agreeable TASTR and liFFtCAOY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited OUT" MSR.IT. There's a proud modesty in merit! Averse frotti asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. JOSEPH WILLIAMS, arcraffydd trwy nerth NWY" SWYDDFA'R "TYST A'R DYDD" 21 A 22, HEOL GLEBELAND, Mbrthyr t ydfil. WNEIR Argraffwaith o bob math yn y modd mwyaf destlus, am Brisoedd •^he&ymoi, Bydd ylihyfrydwch gan J. W. anfon Estimates am Argraffu p TRAETHODAU, PREGETHAU, RHAG- LENAU cymanfaoedd CANU AC eistepdfodau. GWNEIR HEFYD BOB MATH 0 Gardiau Coffadwriaethol, Bliliaii, < Ad- roddiadau Eglwysig Adroddiadau ffianol a Llyfrau. Cyfrifori (Jlybiau, fdythyrau Efflwysig, ac Anerchiadau J^ylarchiadoL &c,- &c. KLTLG AT YK AFU.—Cynwysa iidynt M lys'3" danfc y llew a quinine, heh ddim mercuru yn- ae e^nivi'vM l!la'!lyn J'11 fflliel'i uwuhlaw en-ill fcl y rhai sieraf yn y D, n f » synin'd ditfyg treuliad, anliwyldernu geriaidd, poeu eylla inf .["wystriadau ac afreoleidd-dra perthyriol i'r afu a'r sierliati perffmtli mchyd.. Gwerthir J'elenau pr King CANYS Y GWAED YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol I?Rhwn ni ellir rhoddi cyrrvraclwyaeth rby uchel am- LAN HA U aGLOEWlyGWAED o bob ANMII UltEDD, Iacha Hen Giwyfau „ Iaclia Hen Giwyfau Crawnllyd yn y Gwddf Iacha Glunian Cornwydlyd Dolurus Iaclia Bendduon neu Bisgwrn ar y Wyneb Iacha Giwyfau Orachlyd Iacha Gornwyd Caacraidd Iacha Atieeliyd y Gwaed a'r Oroe i Iacha Cliwyddiadau Chwarenol Iaclia y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur,yn codi IE oddiar ba achos bynag. Gan fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ao yn cael ei warantn yn rhydd oddiwrth unrhyw beth niweidiol i'r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o'r ddau ryw, y mae y Perchepos yn erfyn ar i ddyoddefwyr roddi prawf arno er cael allan ei fawr werth. Miloedd o Dystiolaethau o',boo parth. "North-street, Audenshaw (ger Manchester). Rhydd i mi bleser mawr i roddi fy nhystiolaeth i eft'eithiau rhyfeddol eich Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd wedi fy ngwella o droed a migwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd I an bedwar o archollion, yr byn a'm lianalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth am bedair blynedd, yn yatod yr hwn amser bum mewn pump 0 wahanol glafdai ac o dan bymtheg o wahanol teddygon. U r diwedd cymhellwyd fii roddi prawt ar eich Gwaed Gymysgedd, ac ar ol cymeryd talr o phiolan bychain yr oeddwn yn alluog i fvnedat fy'iiSWaitli, ac erbyn i mi gymcryd naW neu ddeg o Dhiolan yr oe'ddwtt wedi fy llwyr welllmu. Gallweii wneyd y det- nydd afynocli o liyn erf b»udd dyoddefwyr ercill.-xr eiddoch yn parchus, WiJLIAMS." Ar werth mewn phiolau 2s ficyr till, ae mewn Cistiau, yn cyn- wys chwe'gwaith cymaint, lis yr uu—digon i effeithio gwellhad holiol yn y mvvyafrif mawr o achosion bir-sefydlog—gan yr holl Fforyllwyr a Gwerthwyr Meddygiuiaeth Breintlythyrol trwy yr holi Deyrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a anfonir i unrhyw gyf- ei..ia\1 ar dderbyniad 33 neu 132 o lytliyrau ceiniog.gan y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark—"Gwaed Cymysgedd." CYBN, BUNIONS, A CHYMALAU CHWYDDEDIG Y BODIAU,—Vcller's Corn and Bunion Platters yw yr uaig" t'edd- ygiiiiaetti wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianatr, neu gymysgiad a ddytewiwyd en'oed. Drwy ystwytho yn unioiiffyrehol y croeit tew amgylcuynol, dar- lydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fuan ar ei oi. u-otyna Huniom ftOhymalau ehwyddedig y bodiau fwy o amser i weJla yn llwyr, ondy mae y gweithrediad yu sier. Blyuup-u. (jrwertiur hVynt gaa'Fteryllwyr, yn inhob man. NEETH COKFFOROL, GIEUOL, MEDDYLIOL, A TrriiEULtOL MAWII a ddilyna trwy duefnyddio Pepper's Quinine a ad Iron Tonic. Trwy roddi by wyd ueWydd yn y giao. cyfoeth- ogi y gwaed, a chrylmu y gallnoecld eyiiyrol, ditiana arwyddion o wendid. dycllwela yr archwaeth, darlydda liesgedd, a cheir ad- newyddiad iechyd. MyuWcli gael Tonic Pepper. Gellir ei gael yn awr mown poteli 2s 6c. Ar werth yu mhob man. Costia oddeutu l]cydogn. TARAXACUM A PODOPHYLLIN.M ae y fedd. yginiaeth hon rliag auhwylderan yr alu yn rhydd oddiwrth mefcam, ae yn gyiBysgedd o sndd llysian dant y llew a mandrake. Y mac yn dda riiag cur yn y pen, marweidd -dra, rhwymdia, gwyntogrwj'dd-dwi'r poeth, dilfyg treuliad, anhwylder geriaidd, difiyg archwaeth at J wyd, anghysur cyfl'redinol, trymder, &c. Taraxacum a Podopiiyllin Pepper, trwy gyuhyrfu yr afu i weith- redu yn neillduol o dyner ar y cylla. ydyw y feddygimaeth ddy- ogelaf, a'r un Y gellir ymddibynu fwyaf arnt. Poteli, 2s Dc. Ar Werth yn mhob man. Slynwch gael roeddyginiaeth Pepper. Duo GWALLT GWYN.—CynyrcLia Lochyer's Sulphur Hair Restorer shade berfl'aith naturiol mewn ychydig ddyddiau. Sfid oes un gwallc-adferydd yn debyg i eiddo Locltyer am ei harddweh a'i Weitlirediad glanhaol ar y gwallt, gan beri iddo dyfn-bob amser. Poteli mawrion, Is 6c. Ar werth ^yn mllob man. GWELLA ANHWYLDERAU Y CRoEN.-Bydd PrSalplwliue Lotion symudyr holl darddiadau, plorod, cochni, llynorod.cen, gerwinder, &c., mewn ychyeig ddyddiau. Bydd i Sulpholine ymosod ar hen anhwylderau y ot-oeii, a'u difetha Yl1 IlwFr. J1 ae yn wlybwr neillduol o hyfryd a diberysl, yn cynyrchu eroen cliri Gwerthir y Sulpholine Lotion gan yr holl Fteryltwyr. Poteli, 2s ge, BYDDARDOI), SWN YN Y CLUSTIAU, &C.— Seller's Essence for Deafness sydd YIl parhau i fod yr unig- feddyg- iniaetU o unrhyw werth. Y mae ei ailu i glirio rhydau y glust, ae yn ami i wella "lien chosion, wedi ei brofi am cliwarter canrif. I'w roddi ar cotton wool. Poteli, Is lie. l'w gael yn mhob man. BLAS H YFRYD.- Cracrqft's Areca-Nut Tooth Paste.—Drwy ddefnyddio y iJeint-lvveh peraroglaidd moethus hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iacli, a dysglaer lei ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ae yn neillduol ddelnyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu liesgeuluso. Ár Wertli gan yr holl Gyfiyrwvr. l'otiau Is. a 2s. yr un. (Mynwch Cracroft's.) ANHWYLDEHAU YR AFU.- Y mae tair rhan o bedair o'n hanhwylderau yn. cael eu haehosi gan fethiant yn ngweithrediad yr atu. Mae ychydig ddognau o Ur Kiny's Dan- delion and Quinine Liver PiUs, lieb mercury, yn feddyginiaetli nertliol. Gwnant yr un gwasauaetli yn gymhwys a mercury, lieb ddim o'i anghytleusderau a'i beryglon. Syrnuda Pelenau Dr King boll anhwylderau yr afu a'r cylla, anhwylder ;geriaidd, cur yn y pen, liesgedd, poen yn yr ysgwyddau, dwfr poeth, diffyg treuliad, rhwynidra, ac felly sicrhau perHaith iechyd. Y mae yr hen Belenau hyn yn para i fod \s feddyginiaeth i'awr a blaenafat anhwylderau yr afu. Ar wertli yn mhob man. AT OLCHI Y GWDDF A'II SAFN, defnyddiwch Pepper's Tannin Throat Gargle. Mae yn gymliwysiad gwerth- i'aM'r at ddolur y gwddf, pa un bynag ai enynol, rliyddliaol, neu t'aNN-r at ddoltii, 31 lynorol. Oymeradwyir Tannin Gargle yn gryf i siaradwyr, cantor- ion, &e„ fcl dyogelydd gwerthfawr. Y mae hefyd yn burwr gwerthisnvr fei geuau-olcl), gan ei fod yn neillduol o hylryd, cyf- nerthol, a gianliaol. Poteli. Ar Worth yn mhob man. "SULHOLINE OAP" sydd sebon o wnetitliur- iad fieryllol hynod bur, wedi ei fwriadu i fod at wasanaeth eyflied- inol, a'r hwn sydd rydd oddiwrth yr olelv egrol, niweidiol, sydd yn nodweddu sebon o wneuthmiad cyflredin ac cinmher- ffi.iili. Cn rhagorol yw y Sulpholine Suap at ymolclii ar bob adeg, a gu'na y eroen yn dyner, clir, ae ystwyth. l'ablet. Bcyriui. Ar werth yn tnliob man. j RHWYSTIW PESWCH.—Ychydig ddognau o Pepper's White Cough Mixture a welllia y peswch mwyaf poenus, gaii roddi rhyddbad ac esmwythder i'r pilenau a'r pibellau gwynt evnhyrftis. Gan ei fod yn gweithredn YI1 lliniarol, ey, ac esnwyhaol. y mae felly yn wahanol hollol i'r meddyginiaethau cyfirediii rhag y peswch. Poteli. Ar weilh yn mhob man. oo Impurity of the Blood. Unless the blood be kept In a pure state the constitution must be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- aminations of the blood and system generally. They C[uietl but certainly, overcome all obstructions tending to produce ill health, and institute regular action in organs that arc faulty fromirritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely oil these Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main spri ngs of life, and thus save thousands from a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends them to ev cry household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or young person gnicled bv the directions which accompany each box of llolleway's Pills, has at once-available means for checking disease, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, th3 female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- Ueney and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the mo.;t salutary power in all affections of the liver, and all irregularities of the St01llfLCh and bowels; they restore a healthy, function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast Out all impurities. Weak Stomachs.—Impaired Digestion. The wisest cannot enumerate one tithe of the distressing symptoms arising from enfeebled digestion, all of which .m:1ý be readily dispelled by 'these admirable Pills, as tbey rouse tha stomach, liver, and every other organ of digestion to that Wealthy tone whiclt fully enables them to convert all food and drink to the nourishment of the body-hence, these Pills are the surest strengthened, and the safest restorative in nervousness, wasting, and chronic debility. Coughs, Colds, Influenza, and Sore Throats. For curing diseases of the throat, chest, and lungs, these Pills have established for themselves a pre-eminently world-wide fame, as they purify the Wood, and regulate its circulation. Coughs, common colds, influenza, bronchitis, asthma, pleurisy, inflammation of the lungs, and even consumption in its early stages, are successful 5y treated with this medicine, particularly if Holloway's Ointment-he well rubbed upon the chest and back night and Hottoway's Pills- are ihs best remedy ftnanni in the world for the following diset!sps Ague r Asthma Bilious Complaints 11 Blotches on the Skin Bowel Complaints Debility | Dropsy f Female Irregularities Fevers of all kinds j Gout 33>adache Ill" 't;Jstion •r.i Complaints ljumbago :eiIe3 Hheumatism detention of Urine Scrofula, or King's Evil Sore Throats l Stone nnd Gravel 'fconJary Symp- toms | Tie-Doloreux Ulcers Venereal Affections Worms of all kinds Weakufis:; from whatever cause, &0., &c. The Pills and Ointment are sold at Professor Hor,T.OWAy'g Establishment, 588, Oxford Street, London, also b, nearly every respectable Vendor of Medicine tliron-riiont the Civilised World,' in Boxes and Ports, fit Is. lid.. 2s. !II1., 4s. ,1. lis., ?2'f and 33s. each. The smal'esb Box of PHi, coutuntwt dozen; J and the smallest Pot of Ointment o ic .moo. Full printed directions are affixed to e :ch lic-x and Pnt, and can be had in any language, even in TurkUu, Arabic. Armenian., ffessian, or Chinese. No. 16-2. QWYDDFA 1 TYSr A'B DYDD amLyfran obob O math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd adan Seisonig. Hpfvd pob math o waith aryraffc. GWA11ENTIR y bydd i UN BLYfHAJn ft CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol, yn .un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn ardymhero], Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol neu a anfonir i unrhyw g-yfeiriaci am 60 o lythyroodau, glii y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DKUG COMPANY, Lincoln. Gorurhwylwyr Cyfaii- werthoiBarclay a'i Feibion. Llundain. 4'r holl Dai Cyianwerthol.