Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"KEEP QUIET A FEW DAYS." •* V This is what the good doctor and kind friends say time and again to those whose nervea are all unstrung, worn out with labour and care, sleepless nights, poor appetites, unable to digest what little they do eat, and a gbneral miserableness all over. There is no doubt about the advice being good, but. ,liovv many of the suffering thousands canfollow it ? Not one in twenty. The clergyman who keeps together a large con- gregation the man that controls and engineers an immense business; the poor man with his family to support, as well as the wife who presides over the rich mans household, ecing that everything is complete and in order; or the mother who cannot afford a mtrsC, and is broken up by a fretful baby, must all go on, notwithstanding the advice to r, P, P QUIET A FFW DAYS What then are vou to d*>? To go on seems certain death. And drop all cares you cminot; the road looks dark, but'tis always darkest just before day. Will and determination have much to do with our ex\i>tence. Never give up. Study to find where you have gone against Nature the hardest, and abandon all things that do yon harm. Yet you will find it necessary at times to depend ■on a good reliable medicine to iieip you out. Hops are a nervine and tonic Podopholiri a cathartic and liver regu- lator; Buchu acts on the kidneys and urinary organs. These, properly combined with other ingredients, have proved the greatest medicine and general remedy ever prepared, and known throughout the world as Hop Bitters. « "DEMEMBER THIS:" Lt Tfy°nav« suffering from poorlliealth, or languishing on a bed i sickness, take cheer, for HOP BITTERS WILL CURE YOU. If you are simply ailing, if you feel weak and dispirited Without clearly knowing why, H? HOP BITTERS WILL REVIVE YOU. If you are a minister,-aml have overtaxed yourself with pastoral duties, or a mother, worn out with cave amI work, HOP BITTERS WILL RESTORE YOU. If you are a man of business, or labourer weakened by the strain or your everydav duties, or a man of letters toil- ing over your midnight work, HOP BITTERS WILL STRENGTHEN YOU. If Jon are suffering from overeating or drinking, or any dissipation or indiscretion, or are young and growingtoo fast, as is often the ease, HOP BITTERS WILL RE LIE YE YOU. fast, as is often the ease, HOP BITTERS WILL RE LIE YE YOU. If you are. in the workshop, on the farm, at the desk, anywhere, and feel that your system is overtaxed or needs cleausing, toning, or stimulating, without intoxicating, HOP BITTERS ARE WHAT YOU NEED, Ifyoti are old, your blood thin and impure, your pulse leeble. your nerves unsteady, and your faculties waning, or have Neuralgia, Rheumatism, or Gout, HOP BITTERS WILL CURE YOU, AND GIVE YOU NEW LIFE AND VIGOUR. Tf you have a painful, dangerous cough, caused by derangement of the Liver, often taken for and called Con- sumption, HOP BITTERS WILL ALMOST INSTANTLY CURE YOU. TDEWARE of boerup pt<nf sold in all forms, -*— pretending to be like Hop Bitters. The only genuine is put UP in very large square-panelled amber coloured bottles, J)r. Soule a name blown on the glass, white label on one side, with black letters and green hop cluster. The other side yellow label. Directions in English and German.—Manufactured only bv HOP BITTERS COMPANY. For sale by all Chemists and Medicine Vendors. Saron, Bodedeyrn, Mon. DYMUNIR hyshyau nad yw yn cyfleus gan yr eglwys uchod i dderbyn unrhyw gyhoeddiad i bregethu (oddi- gerth mvfyrwyr y Colegau), heb yn gyntaf ohebu &V ysgrif- enydd, Mr Richard Thomas, Tymawr, Bodedeyrn, The Valley, Anglesea. Cyfuudeb Uchaf Caerfyrddin. CYNELIR Cyfarfod Chwarterol y Cyfundeb uehod yrf Jerusalem, Gwynfe. ar y dyddian Mawrth a Marcher, Awst yr lleg a'r 12fed. Cynadledd y dydd cyntaf am 2 o'r gloch Pregethu am 6. ac am 10, 2, a 6, yr ail ddydd. Dys gwylir y Parchn J. P. Williams, Llanelli, i bregethu ar Gyf- iawnhad," a D. A. Jones, Llangenech, ar Weddi Deu'uaidd. lUieni%arian Trysorfa y Jubili gan Bwyllgor rhwug yr eglwy i mwyaf teilwng yn y Cyfundeb. Bydd conveyance yn cyfarfod y trains canol dydd Mawrth yn Llangadog. Dysgwyliwn we'ed y frawdoliaeth yn gryno. W IW. THOMAS. Hope, Drefhewydd. v DYMUNA yr eglwys uchod hysbysu, nad yw yn derbyn cyhoeddiad neb i bregethu heh ohebu a'r Ysgrifenydd, L. Harding, Newton Nottage, Bridgend. Cyfarfod Chwarterol Cyfundeb Dinbych a Fflint. CYNELIR y Cyfarfod nesaf yn Ciergwvie, ar y dyddiau Lluzi a Mawrth, Gorphenaf 27ain a'r 2Sain. Y Gynadl- edd am 10 o'r gloch yr ail ddydd. Darllenir Papyr gan y Parch D Roberts, Wrexham, a phregethir ar fater roddir iddo gan eglwys y lie, gan y Parch D. Williams, Seion w H. IVOR JONES, Ysgrifenydd. Nebo, a Hebron, Penfro. "DOB goheVaeth o hyn aflan i Nebo, i Mr R Griffiths, Cil- "H TT8,11" af: L'andysilio, C ynderwen, R S.O., Pem i tiebron, i Mr L. Lewis, Silvania, Hebion, R S O., W! it- land. South Wales. B GRIFFITHS. Saron, Trewilliam. DYMuNIR hysbysu fod pob gohebiaeth a chyhoeddiaclau o h>Z-n-]m, danfou 1 Thomas John, No. 33, Alma Terrace, William's Town, near Pontypridd. Capel Mair, Aberteifi. DYMUNIR hyttbysu nad yw yn gyfleus gan yr eglwys ucbod i. dderbyn unrhyw gyhoeddiad i bregethu (oddigerth myfyrwyr y Colegau), heb yn gyntaf ohtibn. a'r vsgcifenvdd George Thomas, William-street, Cardigan. CYHOEDDIADAU DIWEDDARAF HUGHES & SON, WREXHAM Yn ystod 1885 YN UNIG" OEIRIADUR YSGRYTHYROL: g™ AJI y diweddar Barch. T. CHARLES, Bala. Mewn Croen Llo, ymylon marmor, aa wedi ei lorphen yn y modd harddafa goraf am y PRIS MSTYNGOL 0 BYMTHEG SWLLT. Mewn Lllan hardd, pris SI 6. MYNEGAIR YSGRYTH- rVI YEOL: gan y Parch. Peter Williams. Cynwysa dros 25,000 o Gyfeiriadau. Argraff- iad Newydd, wedi ei ddiwygio yn ofalus. Mewn Llian hardd, pris 316. CIFROlr 0 BREGETHAU U Gall y Parch. JOHN THOMAS, D.D., Liverpool ARGRAFFIAD NEWYDD. Mewn Llian, pris 3/6 DR. OWEN APt BERSON U CRIST, neu Amlygiad o Ddirgelwch Gogoneddus Person Crist,—DuwaDyn. At yr hwn y chwaneg'ir HANES YR ATH- RAWIAETH, gan y Parch. W. B. Poi'E, D.D., ynghyda Holiadau am Beroon Crist, gan y Parch. DR. EDWARDS, Bala. Mewn Llian hardd, pris 3!&. nR. OWEN ar yr YSBRYD U GL&N A'l WAITH. Ymdrinir yn y Traethawd hwn am ei Enw, ei Natur, ei Berson- oliaeth, ei oruchwyliaeth, ei Weithrediadau, a'i Elfcitliiau; ynnshyda Sylwadau Eglurhaol ac Amddiffynol ar ei holl waith yn yr Hen Gread-, agaeth a'r Newydd. PRIS GOSTYNGOL, Haner rhwym, 7/6 yr un. TRAETH0DAU DUWIN- I YDDOL: gan y Parch. L. EDWAKDS, D.D., Bala. TRAETH0DAU LLEN- I YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, D.D., Bala. Pris Gostyngol—Swllt yn unig. pABAN F'EWYRTH TWM: U (Argraffiad Newydd). Yn cynwys 208 o! Dudalenau Dwy-golofn, wedi eu hargraffu mewn; llythyren newydd ar bapur da, ynghyda 24 o Ddarluniau Mawr Ysplenydd, wedi eu darparu yn arbenig i'r gwaith hwn. Y Llyfr Rhataf yn yr ia.ith Crymraeg. ARGRAFFIAD NEWYDD. T AITH Y PERERIN DAR, » LUNIADOL: gan JOHN BUNYAN, gydaj 110 o ddarluniau eglurhaol ar ddar. Mewn Llian hardd ysplenydd, ymylon auPyPRISf GOSTYNGOL, 7/6. i ) Dwy Gyfrol, mewn Llian hardd, pris 3/6 yr un. PREGETHAU y Parch. D: ROBERTS, Wrexham (Caernarfon gynt).] Dwy Gyfrol-Mewn Llian hardd, pris 816 yr unj ORIAU GYDA'R IESU: iaen U BERSON A BYWYD Y GWAREDWR.} Gan OWEN/EVANS, Llundain (gynt o Llanbfyn- mair); Awdwr y cyfrolau ar "Gwyrthiau Crist," Dammegion Crist," &e. PRIS GOSTYNGOL, 7/6, yn Haner-rhwym, CO:n¿! U IAETH: Gan GEORGE LEWIS, D.D. Gyda Thraethawd Rhagarweiniol ar HANES DUWINYDDIAETH, gan L. EDWARDS, D.D., Bala. Mewn Lledr, ymylau cochion, pris 3/6. pYSONDEB Y PEDAIR U EFENGYL: Gan y Parch. E. ROBIN- SON, D.D.,LL.D., ynghyda Thraethawd Arwein- iol ar Wrtbddrych, Hanes, a Haneswyr y Pedair Efengyl, gan y Parch. L. Edwards, D.D.; a Nodiadau Eglurhaol gan y Cyhoeddwr; a Map- iau o Palestina, Jerusalem, a'r Demi, at ""1'" 1 anaeth Ysgolion Sabbothol y Dywysogaeth. CRYD-CYMALAU. CRYD-CYMALAU. MEDDYGIN1AETH NEWYDD AT Y CRYD-CYMALAU. DALIER SYLW. Addefir fod EMBROCATION JENKINS YN atimlnisiadwy i hawb ydynt yn dyoddef oddiwrth y J.. SCIATICA, GOUT, LUMBAGO, YSIGIAD, care YN Y CEFN a'r GWDDF, Ac., &c., gan ei fod yn amI yn rhoddi esmwythad bron yn uniongyrchol. Y mae wedi cael ei ddef- nyddio yn Uvvyddiaims am 4twor o flynyddau, ac wedi profi yn hynod eifeithiol mewn hen aohosion, ac yn enwedig mewn Rheumatic Fevers ond nid yw erioed o'r blaen wedi ei ddwyn o flaen y cyhoodd. Erfynir u os'iyjAgedig ar bob dyoddefydd loddi i'r Embrocation hwn brawf teg. Mewn potelau Is. lie. yr un. Ar werth gan Fferyllwyr a Medicine Dealers, neu gyda r Post am 15 stamps, oddi- wrth A T Jenkins. CHEMICAL LABORATORY, FERNDALE, PONTYPRIDD. GORUCHWYLWVR CYFANWERTH Meistri Barclay a Feibion 95, Fairingdon-street, Ll tindait), B.C., a W. T. Hicks a'i Gyf., 28, Duke-strcet, Caerdydd NEWYDDINJ 6c. yr un. Fy Nfiwlad fy hun Gwlad y Mvnyddoedd Gwraig y Cadben Gwersi fy Mam Teyrn y Cotd Anwyl Gymru Oil i Bass neu Alto. Eden y Byd Genetli y Meddwyn Bachgen y Meddwyn] Y Gadair Wag Teyrn y Coed Anwyl Gymrll Oil i Tenor neu Soprano | CYDYMAITH Y DADCANYDD. § Pedair o Ganeuon yn y ddwy iaith a'r dda nodlant am 7c. drwy y post. I | han I. i Baritone neu Mezzo-Soprano Rhan j Soprano neu Tenor. aWYRTHTAU C RIST. Cantata i Blant. S.F. Cc, H.N. Is 0c. Gairiaii yii unig, 2e. Y TRI GOF. Triawd i T.T.B., 6c. LLUSERN YW DY AIR I'M TRAED. Deuawd ddwy Soprano neu ddau Denor, 6c. 1 I'w cael gan yr Awdwr, H. DAVIES, A.C. (Pencerdd Maelor), BRYN GWYN, CEFN, RHIWABON. Rhestr o gantawdau, anthemau, &c., chael yn rhad. Yr elw arferol arweinyddion. r SWANSEA HOCS FERMENT BUILDING SOCISTY. CADEIRYDD-PARCH B. WILLIAMS, Abertawy. ARIAN AR LOG. DERBYNIK unrhyw symiau o arian gan y Gymdeithas ucliod Klioildir llog o BKDATR PUNT y cant am symiau o dan £ 25, a PIIEDAIR PUNT A CHWEUGAIN y cant am symiau o Y,2, £1.000, a'r ymrwymiadau dyogelaf, yn oly gyfraith Seneddol am danynt. Rhoddir PUM' PUNT y cant a rlian o r elw i feodianosyr pats, up shares. Rhoddir bentliyg unrhyw swm ar Mortgage ar dai neu diroedd, a gellir cael 20 mlynedd i ad-dalu, os dewisir. Tchr treuliau y Mortgage, gan y Gymdeithas. Ymofyner a'r Ysgrifenydd—Mr T. H DAVIES 18, Union- street, Swansea. 28.3.84.1' ARIAN ATWNA ARIAN. TRWY FUDDSODDI YN OF'ALUS mewn Soddion a Chyf- ranau, gellir yn a ml ddyblu arian mewn diwrnod. Ceir yr un elw ar gyfavtaledd oddiwrth o elO i 41,000. Y gyfun- drefnanghyfrifol. Anfonir yn rhad ac yn rhycld trwy y Post yç lyfr Eglurhaol (5ed argraffiad), Cyfeiriad, GEORGE EVANS & CO., Stockbrokers, 141 & 142, Gresham House, Old Broad Street, London. "Y CWMWL TYSTION." HOLWYDDOUEG ar Hanes Teulu y Ffydd-Abel, EnQcll, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Caleb, Josur Pebora a Barac, Gedeon, Jephtha, Samson, Samuel, a Oatyau Gorchest-gampau a dyeddef trwy Ffydd, mewn •» <> benodau- Y Trydydd Argraffiad—y Med, lOfed, llcff. a'r 12fed ill.. Pris fic.; gyda'r post, ftje.; neu 9 am 8s. 6c., a 2? am 10s., yn/ gyda'r post I'w ffae! ga» yr awdwr-JOHN JONES, Llarig^ Brynaman, RS.O., South ales. no AC UCHOD YN WYTHNOSOL, Gail Jo A perthynol i un o'r DDAUEYW, enill y uchod liawdd ac yn ouest bob wytlinos, licb i hyny ymyi'd o *invelope. galwedigaethau preaenol. Am fanjlion, &e,, amgauer ]) gyda chyfeiirad personol rinio. l I'lVAio, COMPANY (P. 627), Merchants, Birmingham, Mae hp wirioneddol