Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

-------__-CYFLWYNIAD TYSTEB…

News
Cite
Share

CYFLWYNIAD TYSTEB I'P, PARCH J. B. PARRY AR EI YMADAWIAD A £ LANSAMPET. .i;; Mae yn wybodus i cldarllenwyr y TvsT A'R ÐYDD fod Mr Parry newydd ymadael a'r lie ucbod i gy- meryd gofal eglwys Seisonig yn Burnley, Lan- V. cashire, heb fod yn mhell o Manchester. Ar ei ymadawiad, cynaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn effhvys Bethel, Llansamlet, i ganu yn iach iddo, ac i ddangos teimladau da ei gyfeiiiion tuag ato ef a Mrs Parry. Yn nbsenoldeb y Maer (yn herwydd afiechyd), cymerwyd y gadair gan y Cynghorwr R. Martin, a llanwyd yr esgynlawr gan weinidogion a lleyg- wyr y gymydogaeth. Y CACEIRYDO, wrth agor y cyfarfod, a ddy- ■^edfti fad yn fiin iawn ganddo ef fod Mr Parry yn ytnadael a'r gymydogaeth. Yr oedd pregethau Mr Parry yn feglur a didderbynwyneb, wedi eu cymysgu A n-.Nvyneidd-dra-pregethai yr hyia a 91 bdeii oiadd yn Efengyl bur, aeyr dedd llwyddiant thawi; wedi dilyn ei. lafur yn y lie, a gobeitbiai y byddai yr un uior 11 wyddianus eto yn ei le newydd. Yna galwyd ar Mr John Itees yn mlaen i ddar- Hen anerchiad ceid wedi ei barotoi i'w gyflwyno i Mr Parry. Gosodai yr anercbiad allan deimlad o I ofid yn herwydd ymadawiad Mr Parry &'r gymyd- ogaeth, yn mha le yr oedd wedi cymeryd dyddor- deb mawr yn mhob achos cyhoeddus er ei ddyfod- lad i'r lie, a gweddient ar Dduw am ei fendithio a. i lwyddo eto i fod yn ddefnyddiol i'w gyd ddyn- ioij yn y dyfodol. Cyflwynwyd yr anerchiad yn Ughanol cymeradwyaeth an Mrs Martin. I Yea galwyd ar Mr Lowes i gyflwyno i Mrs Parry ddau droedgawg pres. Dywedai Mr Lowes ei fod yn cefnogi pob tfair oedd eisoes wedi ei J ddyweyd, ac wedi ei osod allan mor brydferth yn anerchiad am Mr a Mrs Parry, ac yr oedd yn ialch 1 gael cyfleugdra i ddwyn t.ystiolaeth gy- "oeddus i'r gwafth rhagorol oecldynt wedi wneyd mewn cysylltiad a'r eglwys newydd Seisonig yn y lie. PAREY a ddywedai, wrth ddiolch am yr an- hegion, y buasai yn dda ganddo gael cyfleusdra i ddiolch i'r Maer am ei gymwynasau lawer iddo e? a r eglwys. Yn bersoiiol, yr oedd yn ddyledwr mawri Mr Martin, y cadeirydd, ara lawer o eiriau mawri Mr Martin, y cadeirydd, ara lawer o eiriau caredig a gweithredoedd da. Nid gwaith bawdd oedd tori cysylltiadau oedd wedi bod mor anwyl a obyfcsg. Canfyddai yn yr anerchiad linellau oedd yn rhoi llawer o hyfrydwoh iddo, sef ymg]ymiad, caredigrwydd-, ac edmygiad y bobl oedd wedi bod mown cysylltiad a hwy. Yr oedd gwestb yr an- erchiad iddo ef yn gyawysedig yn y ft'aith mai rliodd caredigrwydd oedd. Dyrnunai hefyd diolch yn garedig dros ei wraig ara eu rhoddion gwerthfavvr iddi hi., Yr oeJd wedi bod yn offer- ynol i roddi deheulaw cymddithas rhwng- y ddwy eglwys i 93 er pan oedd yn y ile, a bydd yn hyf- frYdwch mawr ganddo glywed a n eu llwyddiant ya y dyfodol. Yna cafwyd nifer o anerchiadau byr a pbwrpasol gan Y PARC}JN JJ Q Lewis, Treforris; T. E. avies, Landore; T. Dennis Jotes, Plasmarl; ynghorwr Freeman; a'r Mri Roberts a Llewelyn. Canwyd amryw ddarnau gan y cor rhwng yr erchiadau, a. diweddwyd y cyfarfod trwy ganu Ren Wlad fy Nhadau." ANNIBYNWB.

BSYSfMAvWE. -

- COLEG ABERYSTWYTH.

TYWALLT GWAED YN NGHYMRU.

[No title]

Advertising