Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

CYFARFOD YMADAWOL A CHYF

News
Cite
Share

CYFARFOD YMADAWOL A CHYF- LWYNIAD TYSTRB I'P,, PAROH J. H. PARRY, LLANGATWG. Nos Lun, M,hefir) 29ain, cynaliwyd cyfarfod yn x>f.fches iftj Llangat <g, CruhyweJ, ar yrnadawind y gwcinidog-y Parch J. Hywe! Pdrry-i gywe^yd gofal eglwys Llanfyllin. Llywyddwyd yn dra dehenif gan yr hybarch Dr Morris, Co)eg- Aberhonddu. Daeth oynullei'Ja ra^orol yn nghyrf, nid yn unig o eglwys Langatwg, ond hefyd llnaws mawr o gyfeillion Mr Parry o'r lie a'r ardal. Dechreuwyd trwy ddarlien a gweddio gan y Parch Mr JONES, Cwvmrhos, a chanwyd Bydd myrdd o ryfeddodau," &e. Wrth aor y cyfarfod, dywedodd y LLYWYDD: Yr oeddwn wedi bwriadu, a th efnti i fyned i Aber- ystwyth gyda'm cyfeiilion dros y gwyliau, ond pin dderbyniais y gwahoddiad i ddyfod yma, torais ar draws y cynllunian i foii yn bresenol. Mae yn dda ger)yf fo,l ym-t er dangos y parch uchel a deimlaf tuag at eich gweinidog. Ond ni ddaethum yn unig er mWYll Mr Parry, ond befyd er mwyn yr eglwys a'r gynull- eidfa. Yr wyf bob amser wedi eich cael yn' bobl dangnefe)dus, cariadlawn, a chvmwynasgar. Nid wyf yn caru bod mewn cyfarfod o'r iiitur yma; mae yn rhy debyg i ansladd. Nid dyfod yma heno i longyfarch Mr Parry yr wyf, ond i gydy.rdeimlo ag ef. Yo ddiau y mae yn galed i dori y cysylitiad. Gallaf siarao. yn brofladol-yr wyf wedi bod mewn eyffelyb g-yfwng fy hnn. Caniateweli i mi roddi vchvdig o'm han, s personol ar y pen hwn. Dechreuais fy niwaith swein- idogaethol yn Saddleworth, yn agus i Oldham, a chofiaf byth am y first impressions a'r cariad cyntaf. Mae un anigrylchiad a ddygwyddodd yno yn dyfod i'm cof yn awr. Un diwrnod, yr oeddwn yn preg thu ar un 0 r heolydd, ac weli gorphen, daeth dyn yn mlaen ataf, a dymunod(1 am i mi ganiataa iddo ofyn ychydij gwestiynau i mi. Ar ol peiruso peth, cydsyniais a'r cais. Cefais allan yn union fod hwn yn un o ganiyn- wyr Robert Owen, ac yn credii fod dyn vn greadur yr amgylchiadau, ac nad yw yn gyfrifol am ei farn mwy nag am ei tamtjoli corfforol..Cawsom ddadl frwd, ond gan fy mod yn fres o'r coleg, as yn ddwfn mewn meta- physics, Did yw yn ymffroat i mi ddyweyd ireyflill gael y gwaethaf. Parodd i mi argraffu fy mhamphlet ar Gytntoldeb dyn am ei sredo." Wel, i fyned yn mlaen, cefais alwad o Morley, ger Lee Is. Wylais a gweddiais, ond teimlais f .d yn rhaid myned. Yn awr, yr oeddwn yn myned i un o'r eglwysi henaf yn y wlad St. Mary's in the Wood. Bu hon yn eiddo y Pabyddion, a cher hanes am dani yn y "Doomsday Book" oeiddowilliani y Gorchfygwr. Ar ol hyn derbyniais alwad i gymeryd gofaI (;ole .AbebonddQ. Ni wyddwn ddim am hyn, ac ni cheisiais yr anrliydfdd ty nun. Y dyn fu yn foddion i'm dwyn yno oedd y diweddar Proff. Morgan, Caerfyrddin, yr hwn sydd wedi myned; llawer wedi myned, ac awn iiinao yn i< ^VjWn aF eu Xma yfory wedi myned. i taclau a r profrwydi, pa le y maent hwy p Yr ,wyf yn cydymdeimlo a, Mr Parry a'r eglwys. Mae colled mawr ar ol dynion parcbus a da. Mae yma arwyacnon eich bod yn teimlo yn anwyl iawn tnasr at eich gweinidog. Gobeithio y byddwch o hyn allan fel aelodau yn gofaln y naill am y llall. Mynwch gariad Crist yn eicn calonau; mae geiriau Crist i Pedr yn taro i ni gyd, A wyt ti yn fy narharu I?" Mae hyn yn angenrheidiol yn mhob Cristion-yn y pw pud, yn y sêt, ac yn yr Ysgol Sabbothol. Diolch fod llnoedd yn 91u gwl^d yn awybod yn brofiadol beth yw hyn. Ni threuhat ragor o'ch amser. Gobeithio y bydd y siarad yn fnddiol i ni gyd. Cauwyd, yn Saesoneg, I am thine, 0 Lord," o Sion y Jiwbih, Galwodd y Doctor ar y Parch Mr JENKINS, gwe'iiidog y Bedyddwyr yn y Ile, yr hwn a ddyweiiotid Yr wyf yma yn cynrychiuli y Bedyddwyr, ac i gydnabod llafur Mr Parry gydag achos lesn Grist yn yr ardal. Da genyf eich gweled yn dangos eich parch mewn ffordd mor anrhydeddus yn y dysteb. Daethom yma yn agos yr un ameer. Bu Mr P. yn gweithio yn galed gycia'r Br,tish Sebool yma, a theimlir collad yn yr ardal ar ei ol. Dros fy eglwys, dymun if iddo Dduw yu rhwyd i yn ei le newydd.° Parch Mr JONES, Llanelli, a ddywedodd Oyfuo. fyddais a Mr P. yn Llandain flynyddau yn ol, ac nid oedd yr argraff gyntnt yn Hafriol; ond teimlwn pa fwyat y bydiiwn yn yrnwneyd ag ef, mwyaf i gyd yr oedd yn gwella fel cyfaill. Dr" g iawn genyf goll cytaill mor garedig o'r ardal. Dymanaf Duw yn neith amlwg iawn iddo: A ^-r ni Ebbw Vale, a ddywedodd Adnabyddais Mr P. am naw mlynedd yr oeddetn yn gydfyfyrwyr yn y coleg, a cbefais ef bob amser yn gyfaill pur a chydwybodol. Bydd ei symudiad yn golled i Langatwg, ond yn enill iLanfyUin. Mae yn neilldnol o rida genyf weled y teimlad rhagorol sydd yma rhyngddo a'i eglwys, fel yr arddangosir yn y dysteb. Dymunaf yn galonog iddo lwyddiant mawr eto yn y dyfodol. Parch Mr JONES, Talybont, a ddywedodd: Y mae genyf ddau reswm dros fod yma heno, sef parch i'r eglwys,.a pharch calon at Mr Parry. Mae wedi canmol Dawer iawn arnoch fel eglwys wrthyf, gan ddyweyd eich bad yn garedig iawn id,do yn mhob j'styr. Yr • yn cyclna^0^ ei lafur mewn modd an- rhydedduS)iawn yn y dysteb. Yr oeddem ein dau yn y colea gyda n gilydd, a lion iawn genyf wel'd yr hybarch Ddocior yma yni Uywydda. Drwg Re.»yf ?madael a Mr P. Gobeithio y caiff nerth, ac iechyd, a llawer o wenau yr Ysbryd gydag ef i adeiladu yr eglwys yn Larfyllin fel y gwriaeth yma. I Mr MORGAN, Hope House, Gilwern, a ddywedold Lion gcnyf weled nad yw yr eglwys yn gadael i d'dyn mor deilwng fyned heb ei gydnabod. Diolch am weled cyfaill yn dringo i fyny, ac n^d wyf yn edrych ar y cyfarfod yma yn un galaras. Mae yn hapus genyf fod yma i dd,nsos fy mharch tnag at Mr P. Gobeithio y bvdd p bendithion penaf y Nefoedd yn ei ddilyn i Llanryllin. Canwyd Jesus, keep me near Thy side," o lyfr backey. Parch J. EVANS (M.C.), Dauycastell, Crickhowell, a d(fyw( dodd: Yn ddiau mae genyf gymaint achos i ondio am ymawiad Mr P. a neb yn bres nol, oblegid buom yn gyfeillion mynwcsol am bum' mlynedd. Yn wir, mae thai yn carogymeiyd y n-iili am y llall-llawer gwaith y cefais "Good moniinj, .Mr Parry." Cawsom lawer ymgotn felus ar wahanol faterion. Da genyf weied y fa'h gydymdeimlad gan y praidd at y buaail hyn sydd yn coroni pob ymadawiad, oblegid yr ydym yr adeg hyny yn gadael teimladan da ar ein hoi. Da iawn genyf weled y Doctor yn bresenol; mae genyf barch mawr i'w enw. Dymunaf i Mr P. bob nawdd a nerth oddiwrth Dduw. Mr THOMAS WILLIAMS, London House, Crickhowell, a ddywedodd: Os yw ealwys Llangatwg yn colli gwemidog ffydrllon, yr ydwyf finau yn colli cyfai'l mynwesol. Ni chefais ddim yn Mr P. erioed i amhen ei grefydd na'i gyfeillyrar^ch. Gobeithio y cawa gwrdd eto mewn lie na bydd cyfarfodvdd ymadawol. Gallaf yn onest ddymuno iddo Dduw yn rhwydd, gan obeithio y caiff eglwys Llangatwg eto v einidoo, da i Iesu Grist. Mr LEWIS RICHARDS, ysgrifenydd eglwys Llan- gatwg, a ddywedodd: Mae llawer yma heilo yn cufio yr amgyichiadau o. da,, ba rai y (laoth A/Ir P. i'll plith cafodd alwad uiifrydol genym, Mae wed: bod ynia am búm' mlynedd, ac wedi codi yr eglwys i safle anrliyd- eddus, gan fod yn ddidratngwydd i bawb. Nid oodd arno byth ofn dyweyd ei feddwl yn onest. Teimlaf yn chwith iawn i ymadael ag ef, oblegid fod yr eglwys wedi ymserchu cymaint ynddo. Gobeithio y bydd Dnw yn myned gydag ef i'w le ne*ydd. Ynl galwodd y Cad-irydd ar Mrs vY. MORRIS, Ty'r Ash, aolod o'r eglwys, i gyflwyno i Mr Parry bwrs yn cynwys X23 ar ran yr eglwys. Mr PARRY a ddywedodd Diolch yn fawr i chwi. Nisgallaf braidd ddyweyd gair. Meddyiiais wedi traddodi dwy bregeth ymadawol y ddoe, y buaswn yn well heno, ond teimlaf yn wanach. Carwn ddyweyd llawer. Buoch fel eglwys yn dra charedig tuag- ataf oduiar wyf yn eich plith. Pan yn dyfod yma bum' mlynedd yn ol o'r coleg, yr oe idwn heb ddim profiad o'r gwa th o fugeiiio eglwys, ac nid oes neb a wyr y teimladau a feddiana fyfyriwr yn y cyfwng yna ond y rha; sydd wedi bod mewn tebyg sefyllfa, Paudd,etliiim yma i syflenwi o'r coleg, swynodd yr ardal fi gan ei phrydfcl th ch, a theimlais fod fy serch yn eact ei houill at y lie. Gallaf ddiolch i chwi fel eglwys am y rhyddid a gefais genych ac am y Uwyddiant sydd wedi bod ar fy ymdrechion, rhaid i chwi gydnabod y Doctor sydd yma heno. Pan aetbum i'r coleg, yr oeddwri yn eithaf raw. Llawer gwaith y dywedodd yr hybarch Ddoctor yn y dosbarth am i ni gael Crist yn ganolbwyrit ein preaethau, 110 i dftenellu gwaed yr Oen ar bob tudalen o'n gwaith. Yr wyf wedi amcanu i gario v cvnahor yna allan. Yr wyf wedi ceisio efelycha yr Arglwjidd Iesu wrth ffurfio fy nghymeriad, ac er nad yw fy mywyd wedi bod y peth a ddymuriem, os oes unrhyw rinwedd ynddo, i lesu y byddo y diolch. Yr wyf yn yr un teimlad a'r apostol-" Yr wyf yn cyrchn at y n6d," y yamp uchel o alwedigaeth Duw yn Nghrist Iesu. Cyri te,fynu, diolchaf i'm cyfclllion y gweiridogion o'r lie yma am eu parch, a'r cymhorth maent wedi bod i mi. Hefydr diokh i bawb am ddyfod yma he o. Yr wyfyn eich gadael j treuliais amser hyfryd yma, ac ni ddy- munwn byth gael bywyd mwy hapus. Diolch am y teiuilsdau cia. sydd wedi eu siarad yma heno, ac i chwi oil am y rbodd ragorol hon. Mr JOHN LKWIS, Prisg Farm, diacon, a ddywedodd Ni charwrt byth gael gwell gweinidog na Mr Parry. Teimlais ddaioni a chysur mawr o dan ei weinidogaeth, a gobeithiwn gael ei gadw am amser maith. Gobeith'o y bydd llaw yr Arglwydd yn amlwg eto gydag ef yn y dyfodol. Parch D. THOMAS, Llangynidr, a ddywedodd: Yn ystod arosiad Mr P. yma, eododd yr eglwys o fod yn un 0 r rhai pel af yn ol i sefyll yn y rhes flaenaf yn mysg eglwysi ysir; acer ei fod yn ymadael. gallaf yn galonog ddymuno Duw yn rhwydd iddo. Yr oedd hefyd yn ddeinyddiol a dylahwadol yn y d'cf, He felly teimlir colled ar ei ol. Dywe !od<i y Doctor fod Mr Parry yn un o'i gyfeillion peuaf o'r niyfyrwyr o A ber bonddu, a chredaf na ellwch fel eglwys wneyd yn well na gofyn i'r Doctor ddaofon un eto o'i gyfeillion penaf o Aber- honddu yn weini log i chwi. Bydded i'r Arglwydd fod gydag ef. Yna cynygiodd Mr Parry fod dioIchgarwcb gwresocaf y eyfarfod yn cael ei dalu i'r Cadeirydd am ei ymdrech i fod yn bresenol. Eiliodd y brawd Mr JOHN RICHABDS, diacon, a dywedodd Mae yn deyrnged o barch i ni fod y fath ddyn a Mr Parry wedi bod yn weinidog yma, a phan ystyriom ei fod yn canlyn y fath ddyn a'r enwog Morgans, Llanfyllin, nis gallaf lai na theimlo yn falch fy mod wedi cael bod dan ei wenidogaeth am bum' mlvnedd. Tedwng i'w dyweyd hefyd fod y dysteb wedi ei chasglu trwy ymdrechion Mr W. Thomas, Llanbedr- road, Crickhowell, diacon ffyddlon yr eglwys hon, ac un o'r cymeriadau dysgleiriaf yn y wlad. Cyfeiriodd y Cadeirydd at y personam oedd wedi bwriadn bod yn bresenol, ond wedi rnethu. sef y Parchn J. Alun Roberts, B.D., a J. Lloyd Widiams, B.A., Caerdydd. Yr oedd y Doctor mewn teimladau hyfryd, GOWKB^DP.

SILOH, MAESTEG.

DWYREINBARTH CAERFYRDDIN.