Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

CYMANFA GERDDOROL ANNIBYNWYR…

News
Cite
Share

CYMANFA GERDDOROL ANNIBYN- WYR MON. Cynaliwyd y gymanfa uchod yn Nghapel Dinas, JjJangefni, dydd Llun, Mehefin 29ain. Llywydd- yn wirfedrus gan Mr H. Lewis, Y.H., Llew- Lodge, Bodedeyrn. Yr arweinydd ydoedd y "arch W. Emlyn Jones, Treforris. Y cyfeilyddion oeddynt Miss A. J. Williams, Beaumaris; Miss Ahomas, London House, Menai Bridge; Miss **arker, Llanerchymedd; Miss Thomas, West- bury Mount, Caergybi; a Mr Lewis Jones, Llan- gefni. Dechreuwyd y cyfarfod cyntaf am ddau o'r 8^och drwy ddarllen a gweddio gan y Parch R. Williams (Hwfa Mon). Canwyd y tonau canlynol -.Ramah, Bryntirion, Y Delyn Aur, Shiloh, Ips- wich, Bryn Calfaria, Hyfrydol, a Huddersfield. ■Khoddwyd dadganiad ardderchog hefyd o'r anthem 11 Caned preswylwyr y Graig." Anerch- Wy-d y cyfarfod yn fyr ac i'r pwrpas gan y cerddor galluog, y parch E. Cynffig Davies, Menai Bridge, ^echreuwyd cyfarfod yr hwyr gan y Parch J. Williams, Niwbwrch. Canwyd y tonau canlynol: ^"•Twrgwyn, Llansanan, Aberystwyth, Tanymar- lai>> Saul, Bryniau Canaan, a Hendre, yn nghyda'r nthemo" Addoliad (J. Ambrose Lloyd). Cynyg- i^yd gan y Parch E. C. Davies, ac eiliwyd gan y ■^arch R. Williams (Hwfa Mon), "Bin bod, fel ^ymanfa Gerddorol, yn dymuno dadgan ein teim- ad o hiraeth a cholled ar ol y diweddar Barch E. Stephen, Tanymarian, i'r hwn yr ydym felEnwad aan gymaint o rwymau am ei wasanaeth anmhris- jadwy yn nglyn a chaniadaeth y cysegr, a'n bod ^etyd yn dymuno datgan ein cydyrndeimlad a^ysaf d'i weddw a'i.blant yn eu galar mawr ar ol Priod a thad tyner a charedig." Yr oedd y (lyraanfa hon yn llwyddiant yn ngwir ystyr y gair. Yr oedd y capel eang yn orlawn. Bernid fod y gynulleidfa yn rhifo oddeutu 1,300. Yr oedd y canu hefyd yn ardderchog. Yr oedd cyd- "Wysedd y lleisiau yn hynod dda, ac y mae llawer ° glod yn ddyledus i'r Parch E. C. Davies yn pgtyn 4 hyn, gan mai iddo ef yn benaf yr ymddir- leawyd y gwaith o drefnu safleoedd y gwahanol elSlau. Teg ydyw i ni hefyd ddyweyd ein bod yn dra. rhwymedig am lwyddiant ein Cymanfa i'r Parch W. Emlyn Jones, yr hwn a wnaeth ei waith yn wir feistrolgar. Cafwyd anerchiadau yn ystod y cyfarfod hwyrol gan y Parchedigion T. Evans, Amlvsrch; J. Donne, Llangefni D. Rees, Capel Mawr; ac R. Williams (Hwfa Mon). Atnlygodd ein brodyr y Methodistiaid Calfinaidd garedigrwydd nid bychan trwy eu parodrwydd yn raoddi at ein gwasanaeth eu capel eang, yr hwn Ydyw yr adeilad mwyaf cyfleus yn Llangefni at gynal Cymanfa Gerddorol. Tyddyn Gyrfar. J. H. HUGHES, Ysg. «

CAERPHILI.

Y S TA L Y FER A.

LLANFACHRAETH, MON".

S E ION, MON.

PENMABNMAWE, -

[No title]