Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

. O'M LLYFRGELL.

News
Cite
Share

O'M LLYFRGELL. ESBONIAD PRINCIPAL EDWARDS.* II. ia/E ymd"maetfi yr esboniwr a'r camymarfer- Qau yn y cynulliadau eglwysig yn ddyddorol cj^Q» yn enwedig i'n tyb ni ei ymdriniaeth a a-j^ymarferiad y Corinthiaid o ordinhad sanct- Swper yr Arglwydd. Cyfyd yr anhrefn edd Principal Edwards) yn ngl^n a Swper yr 8ef^ jT.ydd o'u camddirnadaeth o amcau Crist yn „ ydliad y Swper. Yna a yr Apostol yn ei Vi-6? eSluro, ar awdurdod Crist, natur Swper YlhglwYdd fel y dadblygir ef ,yn hanes y sef- j ''ad. ilhoddwn yma engraifft o'i esboniad. ■g ^or, xi. 23. Ego. Myfi yn bersonol." f anios e9° Yn arwyddo yr nn peth, ond yn fwY arbenigol. Cymharer 2 Cor. x. 1, a Gal. v. Mae Buttmann (N. S.>t. 115) yn dadleu fod S'0 yn ami yn cael ei ddefnyddio yn y Testa- eQt Newydd heb arbenigrwydd. Mae rhai engrelfftiau (er fy mod yn meddwl mai un o'r nodau a ddyfyna sydd yn engraifft) yn mha al y gallwn yn deg-amheu fod arbenigrwydd yn cael ei fwriadu. e.g. Gal. vi. 17. Ondyn ytan yma y mae ego yn arbenigol (yn erbyn De *» ette). Ymddengys adroddiad yr Apostol o'r sefydliad yn fwy credadwy pan feddyliwn ei fod wedi derbyn ei adroddiad yn bersonol oddi. ^rth yr Arglwydd. Parclabon apo tou kurion. j Be^a, Winer (Gr. § xlvii) Ellicott (ar Gal. • 1«). Neander, Meyer, Hofman, etc, yn credu fod yr Apostol wedi ei dderbyn nid oddiwrth GrIst yn uniongyrchol, ond trwy yr apostolion, trwy draddodiad. Eu hymresymiad cryfaf i j d y gwahaniaeth ystyr rhwng apo a para, j aenaf yn arwyddo y fi'ynonell pellaf; a'r olaf y ij.n9ne^ agosaf. Ond nid dyrna y rlieol yn Cymharer Thuc. i. 125, apli' apan- °i| okousan, ar bp, un y sylwa Poppo inso- eeQtius." Felly yn Matthew xi. 29, mathete ap' dt0°u. yr hwn sydd yn uniongyrchol yn dilyn. eute pros me, Col. i. 7, emathete apo Epaphra, loan i. 5, en akekoamen ap' autou. Mae uttniann (N. S. t. 145) yn addef hyn. Mae Calvin, Estius, Bengel, Osiander, 'shausen, Alford, Evans, etc, yn ei ddeall yn £ 0lygu datguddiad uniongyrchol i'r Apostol ei .Ulan gan yr Arglwydd wedi ei adgyfodiad.' yoia yr unig esboniad o'r gair sydd yn egluro hollol paham y mae yr Apostol yn crybwyll y Peth. Os gall ddatgan i'w ddarllenwyr fod p Per yr Arglwydd, yr hwn a sefydlwyd gan ^r,st cyn iddo ddyoddef, yn cael ei sefydlu eto *,an yr Arglwydd Iesu ar ol ei adgyfodiad, a °d ei sefydliad yn yr Eglwys o oes i oes wedi ei •jadarnhau 8an ddadguddiad uniongyrchol o'i adaruhau gan ddadguddiad uniongyrchol o'i eWYllys i'r Apostol, ac fel y sylwa Chrys., wedi PrOfi yn ddim llai pwysig ac eflfeitbiol na'r ydliad cyntaf, y mae amcan teilwng i eiriau 4P°stol yn eu cysylltiad a'r Corinthiftid ac ag ef ei hun. Cymerodd sefydliad arall o'r Swper gan yr jesu we(j; ej adgyfodiad le "yn Ernmaus. 1 nid oes lie i dybied mai dyma oedd un o canion ei ymddangosiad i'r ddau ddysgybl ? e je y dadguddiad uniongyrchol yma mewn ydgordiad ag, er yn gwahaniaethu oddiwrth y

Advertising

4k PEMBR-E.

Advertising

. ABERDAR.

Y GOLOFN WLEIDYDDOL. I -

. O'M LLYFRGELL.