Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD. A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Pesivch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Givddf, Anivyd, Poeri Gwaed, Colli'r Llais, Pas, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! T .yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau u oh oil. '"ae nnioedd yn eu hanwybodaeth yn dyoddef ao yn nycliu °„wi™an'lwylderau y frest, yn pesyohu bron yn ddibaid, 001,1 fu cwsffg-an ddiffyg- anadl, lieb ymofyn am foddygin- cylansoddiaderwydd hyny, yn niweidio ae yn gwanycliu eu DALIED Y CYFRYW SYLW. Y mae meddyginiaeth sicr ac effeitliiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aienusol pa till y mae canoedd yn barod i dystiolaethu- D A V I E S'S OOUGH jyj" IXTUEE jYL Ni raid cymeryd ond un dogn er profi ei ddyl&nw&d union CJ reiioi—yn rliyddhau y fflem, yn clirio y llais, yn cynesu ac yn ci'yiiiau y rrest, g;an weithio pob anwyd a chrygni ymaith. Ni raid lrittb ohii canlyniadau anwyd na pliesweh, ond gofalu fol potclaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYDD POB DYN YN FEDDYG I'W DEULU At holl anhwylderau y scwddf, a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. Beth ydyw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig at Beswcli a Brest oraeth z~—J)avies s Cough Mixture. l a beth ydyw y eymwynaswr storeii i bawb sydd yn cael ei (lino a Anadl?~7W<.s's Cough Mixture. A wyddoeh cliwi pa beth a ddylid ei g-ymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn goehion, y fiVoenau yn llawn, a'r gwynt yn fyr?-lJavies's Covah }'Iixtvre. „ ddarpariaeth oreu at ryddhau y ftiem ac csmw j than Brest, ddolurns ? -navies's Couyh Mixture. %Iixturt lac y Dolur Gwddf ar unwaith ?—Davies's Cough PA LE T MAE Davies's Cough Mixture i'w gael P Gan bob Druggist, mewn potelau, Is. lie., 2s. Sc., a 4s. 6e. (Y mae c eryn arbediad trwy gymeryd y poteli mwyaf). •<oraler tod cmv HUGH BAVIES" ar stamp y Llywodraetli. oydar Parcel Post, imrhyw fainfcioli, 3c. yn rhagor. 1- TYSTIOLAETHAU, Dywed Mr T. Krecse, cariwr coed, Llai)brynmair Cef,,is liollol mchad oddiwrth anwyd a phcswcli trwm drwy gymeryd un ootol. Dvwed H. Davies, Cwmcemryw Farm, Glasbwll" Gwnewch y uelnydd a tynoch o f'y euw i. Nis gallaf ganmol gormod ar etoh 1 atcnt Cough Mixture. Tybid fy mod yn nsrafael y darfodedigaeth onu trwy ffymeryd eieh meddyginiaeth, dyehwelwyd fii'mcyrlawn leoliyd. Ithyddhaodd y fiiem, gadawodd y pesWcli fi, a chefais. tollol iachad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Parch LJ. B. Roberts, Ffestiniog:- "Dan oehain anwyd yn- nycliti- L'r lungs Yn rhyw lesg weitliredu; Mwy cars trwy y Cough Mixture cu, Oes o iecliyd ddibesyciiu!" DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth yclyw y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad?—Davies's Tonic and Antibilious l'ill.. Betli sydd yn fedd,yginiadh effeithiol at boen yn yr Ysgwyddau? —Davies's Tonic and A ntibiUou., Pills. c Y Au. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd? Oes—Davies's Tonic and Antibilious Pilh. Bet.hyd.vw y ddarpa: iaeth fwyaf effeitliiol at godi yr Arehwaeth at Fwyd ?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills o werth aiimli.islsidwy i bawb sydd yn dvoddef oddiwrth v Clefyd Melyu, om-.ad y Galon, Diffyg Treuliad, Pocn yn y Pon, luieumatism, y Ddtmodd.Neura]gia,aSurn:YnyrYstumofr &e'• Macnt yn hawdd cu f-ymcryd, yn^ddyogel holIoJ i bob oed a rhyw. Nid Ydynt yn achosi y poen lleiaf yn eu lieffaitli ar y cortf ond gweithiantymaithyrafleehyd, ganBuroy Gwaod n hollol oddi Wrth bob anhwylder sydd yn achosi toriad allan, &c. ifi ddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a Nychdod, Diffyg. Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd, &e., fed hebddynt, gan eu bod yn eodi yr Arehwaeth at Fwyd, ae yn cryfhau y Nerves a'r Corff vn gyffredinol. BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystumog ac yn y Cetn, Diffyg Arehwaeth. ae Iselder Ysbryd'am fisoedd; ondgalwodd eyfaill fy sylw at DAVIES'S PILLS: Cy- merais ddau fiycliaid, a chefais adferiad trwyadl. Ydwyi. ifce.. WILLIAM WILLIAMS. MEWN BLYOHAU, Is. He. A 2. 9c. I'w cael gan bob Druggist, neu anfonir blyehaid drwy v Post oddiwr Ji y Perehenog ar dderbyniad eu gwertil mown stainps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), MACHYNLLETH, Medallist of the South Lendon School of Chemistry and Pharmacy Qualified Dispenser of Medicinejof the Ap jthecaries' Hali, London 8,2.S4.r, UN DEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG. Yn y Wasg, pris Is., YR ADRODDIAD 0 Gyfarfodydd Blynyddol yn Undeb yn Aberystwyth, YN eynwys Araeth y Llywydd, Pregetliau yr Undeb, y Papyrau a ddarllenwyd, a'r Areithiau a draddodwyd Fellla siomer neb. anfoner yr eirchion heb oedi i'r Ysgriten. ydd, y Parch. W. THOMAS, Whitlnud, E.S. O., South Wales. Anfoiiir 6 copi yn rhad trwy'r post am bris 5. GORPHWYSGAN (REQUIEM), CAN W. JARRETT ROBERTS (PENCERDD EIFION), Caernarfori a Bangor. "HUNO MAE MEWN NEFOL HEDD." YN AWR YN BAROD, REQUIEM ar y tustyn uctiod, & gyfinsoddwyd er diffuant goffadvvriaeth Jo'r diweddai' a'r arifarwol Barchedig EDWASD STEPHEN (TANYMARIAN). Hen Nodiant, 6c.; Sol-ffa, 3c Yr elw aiferol i lyfr- Nerthwyr a chorau, r "MAE SEION YN DDIHEDD," SEF REflUIBM GYNULLEIDPAOL ER COFPABWRIAETH AM Y PARCH. E. STEPHEN, TANYMARIAN. Y geiriau gan Wtacyn Wyn. I'w chael gan yr awdwr John Cledaii Wil lianis. New Tredegar, via Cardijf. Pris 4c. gyda'r post 4Jo. Telerau arferol i Lyfrwerthwyr a Chorau. « y Special Appoint' ments to H.M„ The Queeni :m and H I. and R H. The Crown Prince" t>f Germany. CAMBRIC POCKET H ANDKEBCUIEFS HEMMED FOR USE. Children's Is. fxl. dox. Ladies' 2s. fid. Gents' 3s. Sd „ Gents' :is Sd ALL PURE FLAX. Hemstitched. Ladies' 3s lid. doz. Gents' 6s. Od. „ "The Cambrics of ROBINSON and CLEAVER have a world- wide fame "-Ql(en. Samples and Price Lists Post Free. ROBINSON & CLFAVEEi the Royal Irish Linen Warehouse, BELFAST. PELENI LLYSIEUOL KEBNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y pon, Auhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rliwymecid, Gewynwst, a Dolut- v Wyneh, TREIWCH BBLBNI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fycha'n, ac felly yn hawdd i'w cymeryd, ac tud yw yn artaetivheidiol i ares yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maenfc yn cryfhau y cyfansoddiad, ac y maent weds eu treio gan filoedd, ac we'di eu datgan fel y feddyinniaeth oreu yn y.byd. Gyraeradwyaeth oddiwrth J. Balbimie, Ysw., M.A., M.D., darlithvwr ar- Ddansoddiaeth, a,c awdwr Traethawd ar y Turkish Bath, <te. Yr wyj wedi profi, y Peleni sydd ijn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kemick, ac yr-wyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd we'di profi, eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaeih wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylwedddu metelaidd a Wiiveidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor iadol goreu i'w cymeryd rhag boUrwymedd, ag a. tun i AM danynt. Arwyddwyd J. BALBIBNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o eyraeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PELoENI KERNICK yn cryf. hau a bywiocu yr holl gyiansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd we ii eu darganfoJ. Gellir en cael gan enrhyw ifevyllydd, BCU gan Ddir- prwy, penodedig, mewn blyehau Is. IJc. a nc. gyda chyfarwyddiadau pa focId i'w cymeryd. leisenau Llusieuol Kernick I LADD LLYNGYR. MAE y Teisonan hyn y feudygini eth fwyaf -I- effeitbiol i ladd L) yngyr sydd wedi eu dynyi'r cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu heffaith, fel y grail plant o bob oed a sefyPfa eu cymgryd gyda'r dycgelwcb mwyaf. Y maent hefyd inor waaanaethgar bJ8:f,t o gyllii gwan, a gwedcau jlwyd, gan ei fod yn cryfhau y cyfanaoddiad trwy greu arehwaeth. •ST Pc byddai niamau yn gwybod gwerth y Teisenau } hyn, fyddai dim un teJ]u hebddynt. I'w cael mown blyehau Is. lie. a 7|c. yr an, gaa y 2 dirprwywyr sydd yn-gtvertbu Pelt ni Llysieuol Kernick, Byddwch ofalus i waled fod yr enw ar bob sypyn ueu tiweb. Bsnrsoitf si an6m doza d6,mm NEW PATENT (No. 4658), "LUDGATE" WATCH, SILVER GOLD £ 5 5^ £ 12 12. imlfy 3 '^SvnN IS A II SPECIAL STRENGTH SILVER ENGLISH LEVER MY BEST LONLTON MAKE, WITH THREE-QUARTER PLATE MOVEMENT. JEWELLED THROUGHOUT. CHRONOMETER BALANCE, WITH DAMP AND DUST PROOF j PATENT RING BAND, AND 1 EXTENDED BARREL, IN MASSIVE STERLING SILVER DOME CASES WITH CRYSTAL GLASS FRONT WINDS & SETS HANDS & OPENS AT BACK, MAKING IT A BETTER WATCH THAN ANY .£10 WATCH IN THE MARKET, ITS ADVANTAGES OVER THE OLD AND FAULTY FULL PLATE BEING ENORMOUS, AS THE ^LUDGATE" WATCH WILL LAST ONE HUNDRED YEARS, IT NEVER BREAKS, AS IT CANNOT BE OVER- WOUND, AND NEVER NEEDS EXPENSIVE REPAIRS; IS A BETTEtt TIMEKEEPER; IS A BETTER WATCHj AND IS BETTER VALUE THAN ANY OTHER WATCH SOLD FOR .£10 IN TOWN OR COUNTRY. WILL STAND ROUGH USAGE OF ALL KINDS, AND IS THEREFORE THE BEST W\TCH AND EQUALLY SUITED FOR WORKMEN, RAILWAY MEN, MINERS, GENTLEMEN, BOYS, AND ALL WHO REQUIRE A PERFECT WATCH OF EXTRA STRENGTH FOR HOME, INDIAN, OR COLONIAL USE. MADE IN THREE SIZES, AS UNDER: WORKMEN'S LARGE SIZE (As SKETCH).- „ MINER'S & RAILWAY MEN'S, EXTRA LAR^ SIZE, AND FOR GENERAL WEAR, MEDIUM SIZE. SENT FREE AND SAFE AT OUR RISK TO ALL PARTS FOR 95 5s. Od. CASH, OR P.O.O., PAYABLE AT G.P.O. PRICE IN 18-CARAT GOLD CRYSTAL GLASS CASES TWELVE GUINEAS. SPECIALLY NOTE that J. W. BENSON is the only Maker of a Three-Quarter Plate English Watch for 2 k5 5s., and that our Patent Ludgate" Watch, cannot be had through, or of any Watchmaker 1n the Kingdom. Any infringement of the Patent Higiits will be proceeded against. A Book eX" pliilning the advantages of this Watch over the Full Plate English Watches sold by all other makers, will be sent Post Free on application, to J. vv. bektsoN, WATCHMAKER, TO H.M. THE QUEEN. THE STEAM FACTORY, 62 AND 64, LUDGATE HTLL, E.C., AND 25, OLD BOND STREET, W., LONDON. Illustrated Pamphlets of Watches from < £ 2 to £ 500t Hold and Silver Jewellery, Clocks (House, Chime, and Tusret) and Musical Boxes, free on application. CLUB ASSOCIATIONS. FOPE MEN, SECRET- ARIES OF FLUENDLY SOCIETIES, AGENT»» & others will find their Incomes a nsiderably increased by establishing Clubs, for the New Patent Ludgate W -tch, as it is worth from £ 5 to £ 10 more than a»y English Watch sold, and therefore bound to sueersedO all others in the market.