Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMPvIT." DAN NAWDD EI MAWRHYDI Y FRENINES. CYNELIR YR Eisteddfod dBbt JShr TIOHOD YN ABERDAR, AWST 25ain, 26ain, 27ain, a'r 28ain, 1885, Mewn pabell gadarn, gyflous i bowb weled a chlywed, yr hon A GYNWYSA WITH MIL 0 EISTEDDLEOEDD. LLYWYDDIOS:-Y Gwir Anrbydeddus Arglwydd Aberdar; Syr George Elliot, Barwnig, A.S., Yv Anrhyd H. C. Bruce; Henry Biehad, Ysw A S C. H. J.imes, Ysw A.S. y Milwriad Kemeys-Tynte Yv Hybarch Archddiaeon Griffiths Gwilym Williams, Ysw. (Barnwr) a J. C. Parkinson, Ysw., Y H. ARWEINYDDION :-Parchn. W. Glanffrwd Thomas, St. Asaph; W. Jansen Davies, Cleckheaton; B. Evans ac R.' T Howell, Aberdar. ARTISTES Soprano, Miss Mary Davies, Miss Annie Marriott, Miss Lizzie Williams (Llinos y De), a Madanae Williams-Penn, It A.M. Contralto, Miss Spencer Jones, A.R A.M. Miss Eleanor Rees, R. A.M a Miss Katherine James, R. AM. Tenors, Mr Ben Davies, Eos Morlais, a Mr Dyfed Lewys, R.A.M. Bass, Mr Bridson, Mr Lucas Williams, a Mr Daniel Price, R.C.M. Canwr Penillion, Eos Dar. CYFEILWYR :-Mrs Frost. Caerdydd Mr R. Howell, Maesgwyn a Proff. A. N. James, Aberdar. Perfformir dwy Oratorio "SAMSON" (Handel) a "ROSE OF SHARON" (Mackenzie) gan Band a Chor o dri chant o bersonau. Agorir yr Orsedd a chynelir cyTarfodydd gan y Cymrodwion a Chymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol bob boreu. Dechreuir yr Eisteddfod bob boieu am 11 0'1' gloch, a'r cyngerddaii am 7 yn yr hwyr. Am fahylioupellach, gwelir y rhagleni. Y mae yehydig o gopiau o'r Rhestr o'r Testynau" ar law, a gellir eu. cael am 3Jc. yr un oddiwrth yr Ysgrifeiiyddion. (PARCH.) R. T. HOWELL, Ysg. Myg. JOHN R LEWIS, ysgn. T. HOWELLS (HywelCynon) XYsgIli CARTREF ODDICARTREF. eWE STY PRETFflT GRIFFITHS, 23, EUSTONVROAD, CROSS, LLUNDAIN. TELEBAU RHESYMOL. 7MWELWYR o Gymru, bookiweh i King's Cross Station L gyda'r Metropolitan Railway. WILLIAM GRIFFITHS, .84. Perchenog, diweddar o Abertawy. TY OYMREIG, I.LTJNDAIM 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C. Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. ILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei • *y fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- oad gan y lluaws a fu yn aros yn ei d$, wedi helaethu ? uchod, fel y gall sicrhau y dedwyddweh mwyaf i rafaelwyr ac ymwelwyr a. Llundain, am y pvisiau Waf rhesymol. Cardiff grammarIchool. A BOARDING AND DAY SCHOOL. ( y^ASSES now reading for the UNIVERSITY Colleges/the RA1:NING «-nd DENOMINATIONAL Colleges, the JUDICAL, LEGAL, and PHARMACEUTICAL Examin PirSh and for the CIVIL SERVICE and COMMERCIAL rVr ITd- WTIES resumed on MONDAY, JULY 28th, 18S4. l'or t rms, &c., apply to R. G. LEVI, 13, Fitzalan Place 18 7. r RHIANVA, TOWYN. SCHOOL FOR GIRLS. Principal—MRS J. PETER (TVidow of the late Prof. Peter, P.G.S.), PASSISTED BY QUALIFIED TEACHERS. successfully prepared for the Local Examinations. Aeims from Thirty Guineas. 9.19.84j DAVIES A'l FEIBION, S, 113 Hill SUAnE, UlttlWI, A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAVIES A'I NMEIBION, AM ORIADURON JO AUR ac ARIAN. DAVIES A'I TPEIBION, AM JEWELLERY JJ AUR ac ARIAN. DAVIES A'I THEIBION. AM GLOCIAU JD BOB MATH. DAVIES A>I THEIBION, am NWYDDAU JD ELECTROPLATED. DAVIES A'I TT^EIBION, AM FODRWYAU JD PRI0DAS a KEEPERS. DAVIES A'I TTIEIBION A GANIATA 10 YN Y JD CANT AM ARIAN PAROD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George, Llundain (Robert Brudenell Carter, Ysw., F. R.C.S.), yn dywedyd Y mae pris uchel y Pebble Lenses yn cael ei ad-dalu t2 wy. eu caledwch mawr, yr hyn a'u gwna yn Hai tueddol i gap] en tori a'u crafu. Mae Pebbles yn wir gymhwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yn debygol o gael en defnyddio yn barbaus nea am ysbaid hir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVIES A'l FEIBION (am 10s.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gan DAVIES A'l FEIBION stoc belaeth o bob math o Yspectolau a Lfygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN YVDULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, J FWELLE HY, PLATE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETHIIS, &e. 25.7.84.L. PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD! MAf MEDDYGIN1AETHI HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWIIYM EVANS: "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw." BETH YW Y QUININE BITTERS? "OHYSIGWRIAETH lysieuol enwog, wedi ei chymysjru yn v i modd mwyaf celfyddydg-ar a ffodus as y mae yn bosibl, yn eynwys elfenau gweithgar y llysiau a sydnabyddir yn cryffrediny mwyaf rhinweddol o holl lysiau arferol yn y eelfyddyrl feddveol, sef QUININE, SAR3APAIMLLA, GENTIAN, BURDOCK, DANDELION, LAVENDER, a SAFFRON. Beth ydyw eu gweitlirediad ? Cynorthwyant draul yr ymborth, gwellhant a hwylusant y eylcbmliadan, cryfhant y giau a'r cyhyrau, purant a ffrwythlonant y gwaed bywiocant yr ysbryd- oedd, ac adlonant y meddwl a'r tymherau; symuilant ymaith rwystrau ao atalf'eydd yn yr ermigau bywiol, Maenf yn 'rlioddi tone i'r lioll gyfundrefn, Nerthant y rhanau gweiniaid yn y eyfansoddiad, ae oherwydd hyny, y rliai mwyaf agored i anwydon a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi eniil iddynt en hunain y gymeradwyaeth uohelat fel y meddyglyn mwyaf eyfaddaa ar gyfer pob matli o wendidau a sefyllfa lsel nychlyd, a marwaidd, A oesdyniono bwys a chymeriad wedi rhoddi iddynt gymeradwy- ys, aeth a.-n y petliau hyn ? Oes, y mae gan GWILYM EVANS ganoedd o lyth/rau cymeradwyol i'r QUININE BITTEKS oddiwrth Feddygon. Fferyllwyr, Peneadbeniaid, Offeiriaid, Gweinidogiori, Canwyr, Masnaehwyr eyfrifol, a dynion eredadwy yn mhob dosbartli, o'r rliai sydd eu hunain wedi eu profi yn rhinweddol yn mhob sefyllfa ac yn mhob amgylchiad. Dyma engraiff't deg o farn Cymry America ar QUININK BITTERS (TWILYM EVANS:— CLOD I'R HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Willcesbarre, Pa.. "Rhagfyr 26ain. FY ANWYL (JYD-GENEDL,- Y mae clod yn ddyledus GWHYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn llon'd ei addewid mewn cysylltiad a rhan helaeth o'r anhwylderau a enwir yn v Drych, sef iselder ysbryd, curiad y galon, teimlad blinedig a. chysgiyd, y gwaed yn tori, diffyg treuliad, gwaelder eyn bwyd. trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, ly ystumog yn chwyddo, bratliiadau diaymwth yn fy ochrau nes methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mhen, &c. Rhwng yr holl flinderau hyn, yr oeddwn ddau hs eyn y Nadoligyn ei tneimlo hi yn orchwyl caled i gerdded i t'ewn i'r gwaith, heblaw fy mod yu gorfod cistedd lawergwaitli ar liyd y dydd dan effeitkiau yr anhwy!« dcrau; ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi methu gan guriad v galon, daeth i'm cof am QUININE BITTERS GWILnI EVANS, a plienderfynais yn y fan, os cawn fyw i fyned allan yn y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt, ae felly y bu. Xid eynt yr ymolehais nag yr aethum i store T. B. Thomas, ar Brewery Hill, lie y mae cyflawnder o'r feddyginiaeth uchod ar werth, yn bur fel y mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, chwi sydd yn teimlo oddiwrth yr anhwylderau uchod, gwnewch brawf arnynt; sicrliaf y byddwcli chwithau, mewn canlyniad, yn alluog i ddwyn yr un dystiolaetli." Yr eiddoch yn onest," "THOMAS T. DAVIES." Pa ddoluriau yw y rliai y mae y BITTERS hyn yn gyfaddas ar eu cyfer? Anhwylderau y giau, doluriau yr afu a r areimu, elefydau y ddwyfron, malldraul y cylla, anmhurdeb a gwe ndid yn y gwaed, &c. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi llawer iawa o aufiwylderau ereill yn ngwahanol j-anau o'r eorff. Y mae rliinweddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTEKS yn iiiiion- gyrchol yn nertliu, yn puro, ae yn symud rhwystrau yn y rhanau hyn, ac felly yn dileu yr achos; o ganlyniad, y mae yn iachau Uu o ail ddoluriau. Pa fodd y mae ei geisio, a bod yn sicr ein bod yn eael v gwir BlTTEllS? Gofy'ner lei hyn, "Potelaid o QUININE BITTEKS GWILYM EVANS, a gofalei- am weled- 1. Fod enw GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn ysgi'ifenedig a stamp y Llywodraeth ar wddf pob potel. 2. Y mae enw "GWILYM EVANS' QUININ12 BITTERS" ar bob label. 3. Nid oes un botel i'w ehael dan 2s. ge. yr un os cynygir i chwi werth chwecheiniog neu swllt., byddwcli wybyddus mai twyll a ft'ugind ydynt. 4. Na chymerwcli eicli cynghori gan neb i gymeryd unrliyw fath o gymysg arall o dan yr lien esgus ei fod yn 11awn mor rhinweddol ac yn rhatacli. Esgus gwael a tliwyllodrus yw hWna. Cotter mai pethau da yn unig yr ymdreehir eu hefelychu, ac y maelluaws mawr o eielychiadau i feddyginiaeth ardderehog a dilia'al QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory Llanelly Gwerthir mown botelau 2s. 9c. a 4s. fie. yr un, heu cases 12s. 6c. yr un, yn eynwys 3 botel 4s. 6c. Y mae botel 4?. Gc. yn eynwys ddwy waith gymalllt a botel 2s. Ve.; felly, gellir arbed swllt. D.S.—-Os teimlir anhawsder i'w pivrcasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awdwr yn ddidr^ul, trwy y Parcel Post, am y prisoed.i a no dwy d.. y, 5,4 •