Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EISTEDDFOD &ENEDLA.ETHOL CYMRU. DAN NAWDD EI MAWRHYDI Y FRENINES. CTNELIE YE EISTEDDFOD UCHOD YN ABERDAE, AWST 25ain, 26ain, 27ain, a'r 28ain, 1885, Mewn pabell gadarn, gyflens i bawb weled a chlywed, yr hon A. GTNWYSA WYTH MXL 0 EISTEDDLEOEDD. LLYWYDDI0NY Gwlr Anrbydeddus Arglwydd Aberdar; Syr George Elliot, Barwnig, A.S., Yr Anrhyd H. C. Bruce; Henry Richard, Ysw., A.S C. H. James, Ysw., A.S. y MilwriadKemeys-Tynte Yr RybarchArchddiacon Griffiths, Gwilym Williams, Ysw. (Barnwr) a J. C. Parkinson, Ysw., Y H. ARWEINYDDION;—Parchn. W. Glanffrwd Thomas, St. Asaph; W. Jansen Davies, (Jieckheaton B. Evans ac R' T. Howell, Aberdar. ARTISTESSoprano, Miss Mary Davies, Miss Annie Marriott, Miss Lizzie Williams (Llinos y De), a Madame Williams-Penri, R A.M. Contralto, Miss Spencer Jones, A.R A.M. Miss Eleanor Rees, RA.M; a Miss Katherine James, R. A M. Tenois, Mr Ben Davies, Eos Morlais, a Mr Dyfed Lewys, R.A.M. Bass, Mr Bridson, Mr Lucas Williams, a Mr. Daniel Price, R.C.M. Canwr Penillion, Eos Dar. CYPEILWYRMrs Frost, Caerdydd Mr R. Howell, Maesgwyn a Proff. A. N. James, Aberdar. Peifformir dwy Oratorio "SAMSON" (Handel) a "ROSE OF SHARON" (Mackenzie) gan Band a Chor o dri chant o bersonau. Agorir yr Orsedd a chynelir cy'arfodydd gan y Cymrodorion a Chymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol bob boreu Dechreuir yr Eisteddfod bob boieu am 11 gloch, a'r cyngerddau am 7 yn yr hwyr. Am fauylion pellach, gwelir y rhagleni. Y mae ychydig o gopiau o'r Rhestr 04r Testj-nau" ar law, gellir eu cael am 3Je. yr un oddiwrth yr Ysgrifenyddion. ° (PARCH.) 1$. T. HOWELL, Ysg. Myg. JOHN R LEWIS, 1T„ T. HOWELLS (HywelCynon) > Iug11* CARTREF ODDICARTREF. GWESTY PRETFAT CRIFFITHS, 23, EUSTON-ROAD, RING'S CROSS, LLUNDAIN. TELERAU RHESYMOJV YHWELWYR O Gymru, bookiwch i King's Cross Station gyda'r Metropolitan Railway. WILLIAM GRIFFITHS, il-7.84. Perchenog, diweddar o Abertawy. TY OYMREIG, LLUNDAIN 9, THANET-PLACE, T E M P LE" BAR, STRAND, W. C. Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. i "\X7~ILLTAM ROBERTS a ddymuna bysbysu ei fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- lodd gan y llnaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu ? He nchod, fel y gall sicrhau y dedwyddvvch mwyaf i orafaelwyr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau ^Wyaf rhesymol. CARDIFF grammaeTschool. A BOARDING AND DAY SCHOOL. (CLASSES now reading for the UNIVERSITY Colleges, the TRAINING and DENOMINATIONAL Colleges, the DICAL, LEGAL, and PHARMACEUTICAL Examin Pursuits for the CIVIL SERVICE and COMMERCIAL DUTIES resumed on MONDAY, JULY 28th, 1884. Cardi^erms' ^C'' aPl3^r LEVI, 13, Fitzalan Place ~TH IA N V A, TOWYN. SCHOOL FOR GIRLS. ■pRlNCI,PAL—MRS J. PETER (Widow of the late Prof. Peter, F.G.S.), ASSISTED BY QUALIFIED TEACHERS. TJPILS successfully prepared for the Local Examinations. erms from Thirty Guineas, 9.19.S4j DAVIES A'I FEIBION, s, immu itiw, ukiiei, A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAVIES A'l TpElBlON, am ORIADURON JD AUR ac ARIAN. DAYIES A'L TTIEIBION, am JEWELLERY Jj AUR ac ARIAN. DAVIES A'I TTIEIBION. am GLOCIAU JD BOB MATH. DAVIES A'I TPEIBION, AM NWYDDAU JJ ELECTROPLATED. DAVIES ATTHEIBION, AM FODRWYAU JD PJJIODA^ a KEEPERS. DAVIES A'I THEIBION A GANIATA 10 YN Y JJ CANT AM ARIAN PAROD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George, Llundain (Robert Brudenell Carter, Ysw., F. R.C.S.), yn dywedyd Y mae pris uchel y Pebble Lenses yn cael ei ad-daln tiwy eu caiedwch mawr, yr hyu a'u gwna yn llai tueddol i g-ae] ea tori a'n crafu. Mae Pebbles yn wir gymhwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yn debygol o gael eu defnyddio yn barhaus neu am ysbaid hir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVIES A'I FEIBION (am 10s.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. I Mae gan DAVIES A'I FEIBION stoc heJaeth o bob math o Yspectolau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN Y DULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, JEWELLERY, PLATE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BABOMETERS,&c. 25.7.84.I¡. PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD! MAI MEDDYGIN1AETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw." BETH YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGWRIAETH lysieuol enwog, wedi ei chymysgu yn v modd rawyaf celfyddydgar a ffodus ag y mae yn bopibl, yn eynw.ya elfenau gweithgar y llysiau a gydnabyddir yn tryffrcriin y mwyaf rhinweddol o holl lysiau arferol yn y srelfyddyd feddygc!, sef QUININE, SARSAPARILLA, CENTIAN, BURDOCK, DANDELION, LAVENDER, a SAFFRON. Beth ydyw eu gweithrediad ? Cynorfchwyant draul yr ymbortb, gwellhant a hwylusant y cylchrsdiadau, cryfhaiit y giati a'r cyhyrau, purant a ffrwythloriant y gwaed. bywiocant yr ysbryd- ocdd, ac adlonant y meddwl a'r tymhcrau; syidudant ym.iith rwystrau ac atalfeydd yn yr ermigau bywiol, Blaent yb rlioddi tone i'r holl gyfundrefn, Nerthant y rhanau gweiniaid yn y cyfansoddiad, ac oherwydd liyny, y rliai mwyaf agored i auwyiJcn a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi pniit iddynt en hunain y gymeradwyaeth uchelaf fel y meddyglyn mwyaf cyfadda3 ar gylcr pob math 0 wendidau a sefyJlfa isei nychlyd, a marwaidd, A oes dynion o bwys a chymeriad wedi rhoddi iddynt gy merad \vy. aetli y pethau hyn ? Oes, y mae gan GWILYM EVANS ganoedd o lyth/rau cymeradwyol i'r QUININE BITTERS o<l<liwrtli Feddygon, Fferyllwyr, Pencadbeniaid, Olfeiriaid, Gwoinidogion, Canwyr, Masnachwyr cyfrit'ol, a dynion credadwy yn mliob dosbarth, o'r rliai sydd eu hunain wedi eu profi yn rhinweddol yn mhob sefyllfa ac yn mhob amgylcliiad. Dyma engraifft deg o farn Cymry America ar QUIXTXK BITTERS WVILYM EVANS CLOD I'R HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." "Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa.. "Rliagfyr 2Cain. "Fy ANWYI, GYD-GENEDL,—T mae clod yn ddyledns GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddo! dd.A sef y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn llon'd ei adder, id mewn cysylltiad a rhan helaeth o'r anhwylderau a cmvir I yn y Drych, sef iselder ysbryd, curiad y galon, teimlad blincdig a chysglyd, y gwaed yn tori, diffyg treuliad, gwaelder cyn bwyd. trymder anarferol ar ol bwyd, diffyg arehwaeth at t wyd," ty ystumog yn chwyddo, brathiadau disymwth yn fy ochran neu methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mlien, &c. Rliwng y, hili flinderau hyn, yr oeddwn ddau fis cyn y Nadolig yn ei theiinlo hi yn orchwyl ealed i gerdded i fewn i'r gwaith, lieblaw fy mod yn gorfod eistedd lawergwaitli ar hyd y dydd dan effeithiau yr anh" yi. dcran; ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi methu gan cruriad. Y galon, daetli i'M cof am QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a plienderfynais yn y fan, os cawn fyw i fyned allan yn y pryÜ., nawn, y gwnawn dreial arnynt, ae felly y bu. Nid eyut yr ymolchais nag yr aethum i store T. B. Thomas, ar Brewery 11 ill, lie y mae cyt'lawnder o'r feddyginiaeth"uehod ar werth, ya bur jd. y mae yn tarddn yn ffynon fawr Llauelli deg, Yn awr, cli vvi sy Jd yn teimlo oddiwrth yr anhwylderaa uchod, gw-newch braw t arnynt; sicrliaf y byddwch chwithau, mewn canlyniad, yn aliuog i ddwyn yr un dystiolaetli." Yr eiddoch yn onest, "THOMAS T. DAVIES.' Pa ddoluriau yw y rhai y mae y BITTERS hyn yn gyfaddas at en Anhwylderau y giau, doluriau yr afu a'r arena; elefydau y ddwyfron, malldrauly cylla, anmhurdeb a gwe tulid Yn y gwaed, &c. Y mae pob un o'r rliai hyn yn achosi ilawer iawu" o anhwylderau ereill yn ngwahanol ranau o'r eorft'. Y mno rliinweddau y llysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrchol yn nerthu, yn puro, ac yn syinud rhwystrau yn y rhauaii hyn, ac felly yn dileu yr aclios; o ganlyniad, y mae yn iachau liuo ail ddoluriau. Pa 1'odd y mae ei geisio, a bod yn sicr ein bod yncael y gw. r BITTERS? Gofyner fel hyn, "Potelaido QUININE BLTTKHrt GWILYM EVANS, a gofaler am weled- l! Fod enw GWILYM EVANS, F.C.S., J.I.P.S. yn ysgrifenedig a stamp y Llywodraeth ar wddf pob potel. 2. Y mae enw "GWILYM EVANS' QUININE ar bob label. 3. Nid oes un botel chael dan 2s. 9c. yr UI1 os cynygir i ei v. l werth chwecheiniog neu swllt, byddwch wybyddus mai twyil I. ydynt. 4. Na chymerwch eicli cynghori gan neb i gymeryd unrliyw huh o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn liawn inor rkinweUetisf acynrhataeh. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Colier ¡Wit pethau da yn unig yr ymdrechir eu hefelyehu, ac y mae lluav.s mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderehog a dihafal QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory, Llanelly Gwei tliir mewn botolau 2s. 9c. a 4s. fie. yr un, neu cases 12,s. Cr. yr un, yn cynwys 3 botel 4s. 6e. Y mae botel 4s. lie. y n cy ravy s felly, gellir arbed swllt. i>.S.—Os teimlir anhawsder i'w pwrisasu, gellir ei gael oddiwr tit yr Awdwr yn ddidraul, trwy y Parcel Post, arny pvisoe(!(l a nodwyd. r, -'>,4;'