Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-:=- ereill wedi gwn-jud arcli-^V wyf wecli wiliadmamvl i mewn i ansawdd mP C^!E()I&Cir3E9S GEORGE'S PILE AND Gravel^\ /it i j- it- B/ Pills," ac yr wyf yn cael eu f bod yn gviansoudedig or cyjjcinau — y. — « /"l trT^'tf i/ \V Ihjxii'nol tyncraf. Yr wyf wedi eu defuyddio\\ I 1L E Cat G 18. l\ V IL fL I b°d yn £ }'f»n3oddedig o ddefynddiau I yu helneth am flynyddau. lawer mewn j lly$icuol, Xid oes ynddynt ddirn o natur I private pvacticc, a hyny gyda llwydiliant Oil Y C v I 8 it ii A |i f 1 Li JLiO* I fetelaidd. Yr YDWYF OR FARN eu I | no'lcdifj. Khoddant esmwythad buan l rai I g II I mewn" sefyllfa anobeithiol o hervvydd y If I BOD YN FEDDYGINIAETH DRA GWERTH- If V, Piles a'r Grave]. Ac nid wyf yn petruso Jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWR AT Y DOLmtlATT HYNY AR GYFER \dTff;frr,r,r,gWiTw'' m I MEWN TRI O DDUU.IAU \v "• EAI Y MAENT wedi j \v A at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: Xk^P etj HAMCANU. jg?/ £ Gravel. — u 1 n n n n ft a SjF MUIAES, NO.I-GEOBGES PILE&GBAVELPILLS. %oon, No. 2-GEORGE'S GRAVEL PILLS. 1 »■ ■ • ■ No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. y- ■ GOCHELWCH DWYLLWYR. I ———————- GOCHELWCH DWYLLWYR. [ —— Mewn blyohau Is. lie. a 2s. 9o. yr un. r Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, r GOCHELWCH DWYLLWYR. |! GOCHELWCH DWYLLWVR. [ —— Mewn blyohau Is. lie. a 2s. 9c. yrun.. „ r Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, r ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgyleh GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch i bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn t,.T, rvT, "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad | wirioneddol. DR*Y YR H0LL Fm neb arall. f 1 .r.r. C = £ ✓ = | P0EN~YH Y GEFM | | CHWYDO W J TRftED j IjJ^DdsWikTll | POEM YN^Y LWYHAO j JJTOT, SWICT, COUC, J IMFRPO^FTCMILOLI f LUMBAGO, SGiATICft. J f RHWYMEDD, &c.^ || ]• -■ a ■ '1 —g G-EOKOE'SS i- 1 MR -GEOT'GK I DEAK SIK. RIIYMNEY. 8 T J XT' ifr j {? fl \J rA T I haye much pleasure in bearing testimony to tlie 1 Dear Bir,—Your Pills take well here, if *"■* 4-1 **• v 1 4-4 great efficacy of your pm» for Piles and. Gravel. I always { i recommend them with the greatest confidence to my cus- ], and ill time I shall have a large' opening F ~1~TT T CT< timers as betaK superior to any other medicine ill relieving I a _C _L J IJ I 3 those troublesome and painful disorders, and am rarely I for them.—Yours truly, If disappointed even in most obstinate cases. 1 p nAWV I I remain, yours truly, 1 • u CkenM t„ the Itoyal Family. [ y mae y Pelsni hyn yn Fcddyginiaeth FRANKLIN DIXON. SICR. GUAN, A DIOGEL I'R w w PILES A'R GRAVEL, —, at; i laatrs o anhwyidciau ereill sydd bob I y^\ni[<\d<'ll'r'' an, J 6 J °J X' ft#0, • PbEN YN Y CEFN' VSCAFNDER YN v PEN. D.FFYG A»TO SYB,- f' '• G«'ELI/i iD TREUL1AD, RHWYMEDD, LI.YNCER MAN, D.FFVG Ie, ac anwyl iaWU i mi /■ «*, /■■ t- 2^ ANADL, POEN YN Y« ARENAU A'R LWYNAU. 8URNI f hefvd. Yl" Wyf Wedi bod yn NX • if; 0 Xui r yfj YP. YSTYMGG, POEN DiRFAWi? YN Y ccLUDDtON, & ymlin('hi gan y Piles ii'i Gruvel, yn n^hyd a 37L O'laf llawcr O flvnyddau SWAEW GWYHT, COLIC, TEIMLAO o BWYSAU YN Y f s,.iMi i,nvr ar rai i«nseraii yn dnfcwnol, am tuft N\ r °i)'i "i i) co~> CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDO, douddeg lnlynwld, ac amy pump misolaf cyni mi A j *y c'11J Y a 1'C. ».l 1' u l'avei. iJlili'.Cl ,p V ovvrR POETH, OWFR-ATALIAO, Y CWELEDIAD YN j' gaej gafacl ar eicli peleni chwi, yr oeddwn wedi fy yr Oeddwn yu ailuov i sefyll ar fy BWLAC ANE"LUP.SYOHOFP A blap ANYMUNOLYN llwyr gactliiwo i aros yu y ty. Yr oedd y fatli bot'ii A „i .1 GENAU, POCN VN Y POFHV v//DY;jO, CHWYUDIANT #' g&fidns yn fy ng-holuddion, i'y npliyli«, a'm yspyfalnt, a 1 J ''L y })'■ 11 ■' aouo^lt 1 nil; a r /ft v:i C ptie-n mawr yn fymhen, ac, yn f'iMw r^an bciulrtt, felnas I ysgafnder yn i'v 111 hen. Fe Wliaeth Doctoriaid 1 r«vw«T.i»» I eallwn amWffred"p»tlum yn eu lliw o-u ilun priodol; mown ,1 I AIIA, I U»0'J3AHT tSV^rYTiJAS. U i ^5lir yr owldwji wt-'di fy hvyr undwyo gan bocn a selm, tci ;| 1! A"«-lCw-re a Mertnyr eu goreu 1 mi, ac yr I 8 nas Rallwn P«yin fod m#U i ml t-yth wella; ond dioloh i j wyf wedi talu iddvnt bunoedd lawer am livny, I PERcneNcii, I Awdwr poi. daioni. a pharch i ciiwitiwn. | l\ nnd T1; ,11 i i i I „ ™ ,N 6 n nihen byt-hefww, drwy ddcfnvddio eicli Teleiu jn.[« I 1\ oncl m duerbyniais tnwr lies oddiwrtxi lltl o :l J. g. GEORGE, cu-n cyfarwyddyrt, yr «eddwn yn gailu dilyn fy ngalwedi- /# honynt, Prynrii* tl-vclnid O GEOPGE'S gaeth «yda?r epni a-phleser. Yr oeddynt yn fy ngwella ;l pITMnil(, I O 1ULU"UjB. IT T V \Y T A" braiddhehynwybodimi^ran y m»dd tavvel ac esmwytli V, riLEb ami GRAVEL PILLS, a cnymorais J Ji 1 Jt O yr oeddynt yn gweitliredn arnaf. ddau ddogn o hon^it-yy ydn-yf yn J GLAMORGANSHIRE. a,l'r yn dd.yii inch. ,'J — maent A(tli fy adfcryd I'm gwres fei cynt, .Jf BENJAMIN EDWARDS, C gj/ t, X^Cv.'MDARE, ABERDAEE. — ^5,.— „ DAVID DAVIES. -=:¡ Argraffedig 110. Chyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwener Gorphenaf 3,1885