Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DR. JENNER'S PHOSPHOROUS AND CHARCOAL PROVIDES the human system with thought, nerve, and brain food, and furnishes the elements of vitality, health, and strength. DR. JENNER'S PHOSPHOROUS AND CHARCOAL are certain remedies for melancholia, nervous prostration^ consumption, and impaired digestion. Depot: 172, Great Tichfield-street, Regent's Park, London, N.W. In bottles, 28. 9d., 4s 6d., lis., 22s and 33s. From any Chnmist or by post. DR. JENNERS PHOSPHOROUS AND CHARCOAL is a marvellous remedy for the loss of NERVE POWER., and in the ARREST of PHYSICAL DECAY from whatc-ver cause arising. It is invaluab e, and acts as a charm in CONSUMP- TION, EXHAUSTION, &c It has received the sanction of Sir Benjamin Brodie, Sir William Lawrence, Sir Thomas Watson. Sir Charles Locock, jhc College of Physicians, Sir .James Ferguson, Sir Philip Ci'ampton, Sir Edward Lasketh, Sir James Clark, Dr Miller, and Dr Lancaster. Order DR. JENNER'S PHOSPHOROUS and CHARCOAL, and see that it bears the correct address of the London Depot, 172, Great Tichfield-street, Regent's Paik, London, N.W all others are a fránd. This is duly registered under the Trade Marks Act. Order DR. JENNER'S PHOSPHOROUS and CHARCOAL, and take no other. Order of any Clieniisfc in the World. LONDON AGEXTS: BARCLAY & SON, Farviiigdon. HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed Health Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweet joys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass unfelt, unknown." HAMLET. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEL'S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is nd EACH 2 By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. As this Preparation is different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers m'nst BE SURE TO ASH FOR. AND SEW, THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TEIED, will ALWAYS be PR■ RFRRRED, both for its agreeable TASTE and EFFICACY. This is why it lias obtained from public opinion an unsolicited OF IMIESiOLlET. There's a proud modesty in merit! Averse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DJRYDEN. JOSEPH WILLIAMS7 ARGRAFFYDD TRWY NERTH NWY, SWYDDFA'R "TYSTA'RDYDD" 21 A 22, HEOL GLEBELAND, MERTHYR TYDFIL. QWNEIR Argraffwaith o bob math yn y modd mwyaf destlns, am Brisoedd kesymol. Bydd yn hyfrydwcli gan J. W. anfou Estimates am Argraffu ïRAETHODAU, PREGETHAU, RHAG- LENAU CYMANFAOEDD CANU AC UISTEDDFODAU. GVVHEIE HEFYD BOB MATH 0 Gardiau Coffadwriaeihol, Biliau, Ad- roqcliadau Eglwysig Adroddiadati Tp^i10 a Cyfrifon Clybiau, ^iytliyrau Eglwysig, ac Anerchiadau ^ryfarciiiadol, &c>- &c- YRUN.VEFAU DR KING AT YR AFU.—Cynwysa d'lyn^ dant y Hew a quinine, lieb ddim mercury vn- a° rllal ''yn yn mhell uwclilaw ereill fel y rlini sieraf yn y Den <3itf-VS treuliad, anhwylderau geriaidd, poen cylla,ae toii-lT^ySitnadau ac afreoleidd-dra perthynol i'r afu a'r mhob man!'C 1 perffaith iecl,yd- Cwerthir relenau Dr King "CANYS Y QWASD YW Y BYWYD.' GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CL AEKB. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol I?Rhwn ni ellir rhoddi cymeradwyaeth rhy nehel am- LAN1IAU aGLOEWIv GWAED o bob ASMHUREDD, Iacha Hen Glwyfau Iacha Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddf Iacha Gluniau Cornwydlyd Dolurus Iacha Benddllon neu Bisgwrn ar y lvvneb Iacha Glwyfau Orachlyd; Iacha Gornwyd Caneraidd Iacha Aficchyd y Gwaed a'r Croe 1 Iacha Chwyddiadau Chwarenol Iacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yu codi ¡ n oddiar ba achos byna,g.1 Gaa fod y Cymysgedd hwn yn ddymutiol i'r archwaeth, ac yn cael ei warantu yn rhydd oddiwrth unrhyw betli niweidiol i'r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd poi'thynol 1 unrhyw 1111 o'r ddau ryw, y niae y Perehenog yn ert'yn ar i ddyoddefwyr roddi prawf aviio ev eael allan ei iawr werth. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. "North-street, Audenshaw (ger Manchester). Ithydd i mi bleser mawr i roddi fy nhystiolaeth i efrc-itliiau rhyfeddol eicli Gwaed Gymysgedd, yr hwn sydd wedi fy ngwella o droed a inigwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i rni bodwar o archollion, yr hyn a'm hanalluogodd i ddilyn fy ngalwedigaeth am bedair blyncdd, yn yst.od yr h wn amser bum mown pump o wahanol glafdai ac o dan bymthcg o wahanol feddygon. O'r diwedd eymheilwyd ti i roddi prawi ar eicli Gwaed Gymysgedd, ac ar ol cymeryd tair o phiolau bychain yr oeddwn yn alluog i fyncdat fyngwaith, ac erbyn i mi gymeryd naw neu ddeg o phiolau yr oeddwn wedi fy llwvr wellhau. Gallweh wneyd y def- nydd afynoch o hyu er budd dyoddefwyr ereill.—Y: ?iddocli yn parehus, ±ijIjIAMS." Ar werth mewn phiolau 2s 9c yr un, ac mewn Cistiau, yn cyn. wys cliwe' gwaitli cymaint, lis yr un— digon i effeitliio gwelll'iad hollol yn y mwyafrif mawr o aehosion hir-sefydlog—gan yr lioll FferyJlwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breintlythyrol trwy yr hoU Deyrnas Gyfunol a thnvy y byd, neu a antoilii, i unrhyw gyf- euSad ar dderbyniad 33 nen132 o lythyrau eeiniog, gan y LINCOLN & MIDLAND DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark—"Gwaed. Cymysgedd." CYHN, BUNIONS, A CHYMALAU CHWYDDEDIG y Co)-nand Bunion Plasters yw yr unig fedd- yginiaeth wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bob plasterau, tarianau, lieu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Drwy ystwytho yn uniongyrchol y croen tew amgylchyno!, dar- iy&da y'boen ar unwaith, a dilyna y corn ynifuan ar ei ol. Gol'yna Bunions a Chymalau chwyddedig y bodiau t'wy o amser i wella yn Ilwyr, ond y mae y gweithrediad yn gicr. Blychau. Gwerthir hwyntgan Fieryllwyr, &c., yn mhob man. NERTH OOEFFOROL, GIEUOL, MEDDYLIOL, A THTIEULIOC MAWR a ddilyna trwy ddefnyddio Pepper's Quinine Iron Tonic. Trwy roddi bywyd newydd yn y giau, cyfocth- ogi y gwaed, a chryhau y galluoedd eyhyrol, ditlana arwyddiou o wendid, dychwela yr archwaeth, darfydda llesgedd. a eheir ad- newyddiad iechyd. Mynwch gael Tonic Pepper. Gellir oi gaol yn awr mewn poteli 2s 6c. Ar wertU YII mhob man. Costia oddeutu licydogn. TARAXACUM A PODOPHYLLIN.—Mae y fedd. yginiaetli lion rliag anliwylderau yr afu yn rhydd oddiwrth mercury, ac yn gymysgedd o sudd llysiau dant y llew a mandrake. Y mac yn dda rhag our yn y pen, marweidd-dra, rhwymdra, gwyntogrwydd, dwfr poeth, diffyg treuliad, anhwylder geriaidd, diffyg archwaeth at fwyd, anghysur cyffredinol, trymder, &e. Taraxacum a Podophyllin Pepper, trivy gynhyrfu yr afu i Weitli- redu yn neillduol o dyner ar y eylla, ydyw y feddyglniaeth ddy- ogelaf, a'r un y gellir ymddibynit fwyaf amt. Poteli, 2s Dc. Ar werth yn mhob man. Mynweh gael meddyginiaeth Pepper. Duo GWALLT GWYN.—Cynyrcha Lochyer's Sulphur Ilail- Restorer shade berffaith naturiol mewn ychydig ddyddiau. Nid oes un gwallt-adferydd yn debygi eiddo Lockyer am ci harddweh a'i weithrediad glanhaol ar y gwallt, gan beri iddo dyfu bob amser. Poteli mawrion, Is Go. Ar werth yn mhob man. GWELLA ANHWYLDEEAIT y CROEN.- Bydd i'r Salpholine Lotion symud. yr holl darddiadau, plorod, cochni, Ilynorod, cen, gerwinder, &c., mewn ychyeig ddyddiau. Bydd ill- Sulpholine ymosod ar hen anhwylderau y croen, a'u difetha yn llwyr. Maeyn wlybwr neillduol o hyfryd a diberygl, yn cynyrchu croen clir. Gwerthir y Sulpholine Lotion gan yr holl Fj'eryllwyr. Poteli, 2s 9c. BYDDAEDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &C.- Belter's Essence for Deafness sydd yn parhau i fod yr unig feddyg- iniaeth o nnrhyw werth. Y mae ei allu i glirio rhydau y glust, ac yn ami i wella hen aehosion, wedi ei brofi am chwarter eanrif. I'w roddi ar cotton wool. J'oteli, Is lie. l'w gael yn mhob man. BLAS HYFBYD.— Cracroft's Areca-Nut Tooth Paste.—Drwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moethus hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iach, a dysgfaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei berarogl, ac yn neillduol ddefnyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu liesgeuluso. Ar werth gan yr holl Gyflyrwvr. Potiau Is. a 2s. yr un. (Mynwch Cracroft's.) ANHWYLDERAU YR AFU.—Y mae tair rhan o bedair o'n hanhwyldcrau yn cael eu liachosi gan fethiant yn ligWeithrediad yr atn. Mae ychydig ddognau 0 Dr Kiny's Dan- delion and Quinine Liver P'ills, lieb mercury, yn feddyginiaeth nerthol. GWnant yr un gwasauaeth yn gymhwys a mercury, heb ddim o'i anghyiieusderau a'i beryglon. Symuda Pelenau Dr King holl anhwylderau yr afu eylla, anlIwylder :geriaidd, cur yn y pen, llesgedd, poen yn yr ysgwyddau, dwfr poeth, diffyg treuliad, rhwymdra, ac felly sicrhau ieqhyd. Y mae yr hen Belenau hyn yn para i fod > feddyginiaeth fawr a blaenaf at anhwylderau yr afll., At- werth yn mhob man. AT OLCJU Y GWDDF SAFN, defnyddiwcli Pepper's Tannin Throat Gargle. Mae yn gymhwysiad gWertli- fawr at ddolur y gwddf, pa un bynag ai enynol, rhyddhaol, neu lynorol. Cymeradwyir Tannin Gargle yn gryf i siaradwyr, cantor- ion, &c., fel dyogelydd gwertlifawr. Y mae hefyd yn burwr gwei'thfawr fel genau-oleh, gan ei fod yn neillduol o hyfryd, cyf- nerthol, a glanhaol. Poteli. Ar werthyn mhob man. "SULHOLINE sydd sebon o wneuthur- iad fferyllol liynod bur, wedi ei fwriadu i fod at wasanaeth cyffred- inol, a'r hwn sydd rydd oddiwrth yr olew egrol, niweidiol, sydd yn nodweddu sebon o wneutliuriad cyffredin ac anmher- ffaith. Un rhagorol yw y Sulpholine Soap at ymolchi ar bob adeg, a gwna y croen yn dynor, clir, ac ystwyth. Tablets, Cc yr un. Ar werth yn mhob man. j HHWYSTRO PESWCH.—Ychydig ddognau o Pepper's White Cough Mixture a wcllha y peswch mwyaf poenus, 'gan roddi rhyddhad ac esmwythder i'r pilenau a'r pibellau gWYllt cynhyrfus. Gan ei fod yn gweitliredu yn Uiniarol, cysurol, ae esmwytlulOl, y mae felly yn wahanol hollol i'r meddyginiaethau cyffredin rliagy peswch. Loteli. Ar worlli yn miiob man. r.Vr'AF40 BMW. Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution must be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess thli power of removing or neutralizing all cfw«- aminations of the blood and system generally. Thev rjuieUv, but certuinly, overcome all obstructions tending to jn-odaco ill health, and institute regular action in organs that are faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, anrl nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, they act upon the main springs of life, and thus save taoasandi I'rova a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluable Pills recommends thern to ev cry household as a remedy for the first departure from health. Any mother, nurse, or j'oung- person; guided by the directions which accompany each box of Holloway's- Pills, has at once available means for checking. disease,, purifying the blood, and expelling from the system all gross humours. They are indeed, at all ages, th,3 female's trie<5 friend. Disorders of the Liver with Flatu- lency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic cIi.óe:1,3e. These famous Pills exercise the most salutary power in all affections of the liver, and all irregularities of the stomach and bowels j they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast Out all impurities. Weak Stomachs.-Impaired Digestion. The wisest cannot enumerate one tithe of the distressing symptoms arising from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by these admirable Pills, as they rouse the stomach, liver, and every other organ of digestion to that healthy tone which fully enables them to convert all food and drink to the nourishment of the body-hence, these Pills are the surest strengthened, and the safest restorative in nervousness, wasting, and chronic debility. Coughs, Colds, Influenza, and Sore Throats. For curing diseases of the throat, chest, and lungs, these Pills have established for themselves a pre-eminently world-wide fame, as they purify the hlsod and regulate its circulation. Coughs, common colds, influenza, bronchitis, asthma, pleurisy, inflammation of the lungs, and even consumption in its early singes, are success Cully treated with this medicine, particularly if Holloway's Ointment be well rubbed upon the chest and back night and ll1.iH"ilÍ1\t', Hollomafis Pills are the best remedy known in the world for the following diseases Ague Headache I Stone and Gravel Asthma 111,-1 'dstion Secondary Symp- Bilious Complaints Liver Complaints toms Blotches on the Skin Lumbago Tic-Doloreux "Bowel Complaints Piles Ulcers Debility Rheumatism Venereal Affections Dropsy Retention of Urine Worms of ail kinds Female Irregularities Scrofula, or King's Weakness from Fevers of all kinds Evil whatever cause, G-out Sore Throats &c., &c. "Bowel Complaints Piles Ulcers Debility Rheumatism Venereal Affections Dropsy Retention of Urine Worms of all kinds Female Irregularities Scrofula, or King's Weakness from Fevers of all kinds Evil whatever cause, G-out Sore Throats &c., &c. The Pills and Ointment are sold at Professor HOT,LOWAY'S Establishment, 533, Oxford Street, London, also In nearly every respectable Vendor of ifedicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at Is. J ',I.. 2s. M.. 4s. Gd., 11s.. 2ZR., and 83s. each. The smallest Box ol' l'ills contains fonr dozen u and the smallest Pot of Ointment one oukce. Full printed directions are affixed to e dl Box and Pot, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic. Armenian., Persian, or Chinese. No. 16—2, SWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfran obob k3 math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd adau Seisonig. Hefyd pob math o waith aryraffr. ^WAREOTIR y bydd ruF^TYcillD-» CLARKE S B 41 Pills I wella pob dyferlif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn ardymherol, Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gaa yr holl Fteryllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am 60 o ly thyrnodau, Ken y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DRUG COMPANY, Lincoln. Gornchwylwyr Cyfan- werthol -Barclay a'i Feibiou, L'.und^in. a'r holl Dai CyiariwerthoU