Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

%L T7~EBP QUIET A FEW DAYS." This is what the good doctor and kind friends say time and again to those whose nerves are all unstrung, worn out with labour and care, sleepless nights, poor appetites, unable to digest what little they do eat, and a general miserableness all over. There is no doubt about the advice being good, but how many of the suffering thousands can follow it? Not one in twenty. The clergyman who keeps together a large con- gregation the man that controls and engineers an immense business; the poor man with his family to support, as well as the wife who presides over the rich man's household, seeing that everything is complete and in order; or the mother who cannot afford a nurse, and is broken up by a fretful baby, must all go on, notwithstanding the advice to KEEP QUIET A FEW DAYS." J-X What then are you to do? To go on seems certain death. And drop all cares you cnnnot; the road looks dark, but 'tis always darkest just before day. Will and determination have much to do with oil, existence. Never give up. Study to find where you have gone against Mature the hardest, and abandon all things that do you harm. Yet you will find it necessary at times to depend on agood reliable medicine to help yon out. Hops are a nervine and tonie l'odopholin a cathartic and liver regu- lator; ISucfiu acts on the kidneys and urinary organs, These, properly combined with other ingredients, have proved the greatest medicine and general remedy ever prepared, and known throughout the world as Hop Bitters. REMEMBER THIS X tJ If you are suffering from pooi-;health, or languishing on a bed of sickness, take cheer, for HOP BITTERS WILL CURE YOU. If you are simply ailing, if you feel weak and dispirited Without clearly knowing why, ff HOP BITTERS WILL REVIVE YOU. If you are a minister;and have overtaxed yourself with pastoral duties, or a mother, worn out with care and work, HOP BITTERS WILL RESTORE YOU. If you are a man of business, or labourer weakened by the strain of your everyday duties, or a man of letters toil- ing over your midnight work, HOP BITTERS WILL STRENGTHEN YOU. If you are suffering from over eating or drinking, or any dissipation or indiscretion, or are young and growingtoo fast, as is often the case, HOP BITTERS WILL RELIEVE YOU. If you are in the workshop, on the farm, at the desk, anywhere, and feel that your system is overtaxed or needs cleansing, toning, or stimulating, without intoxicating, HOP BITTERS ARE WHAT YOU NEED, If you are old, your blood thin and impure, your pulse feeble, your nerves unsteady, and your faculties waning, or have Neuralgia, Rheumatism, or-Gout, HOP BITTERS WILL CURE YOU, AND GIVE YOU NEW LIFE AND VIGOUR. If you have a painful, dangerous cough, caused by derangement of the Liver, often taken for and called Con- sumption, HOP BITTERS WILL ALMOST INSTANTLY CURE YOU. T2EWARE of bosrns stuff sold in all forms, pretending to be like Hop Bitters. The only genuine is put up in very Urge square-panelled amber coloured bottles, l)r. Soule's name blown on the glass, white label on one side, with black letters and green hop cluster. The other side yellow label. Directions in English and German.—Manufactured only bv HOP JUTTERS COMPANY. For sale by all Chemists and Medicine Vendors. Tysteb y Parch D. Evans, Britonferry. DYMUNTR cydnabod' vn ddio'chgar dderbyniad y symiau canlynol tuagat y dysteb uchod £ s. c. Parch J. Davies, Tontnawr ,050 T. Freeman, Ysw., Abertawy 0 2 (5 Mr W. Davies, Pontardula's .026 Mrs Davies, eto .026 Mr David Davies, eto 0 2 6 Dros y Pwyllgor, W. MORRIS, Ysgrifenydd. 14, Railway-terrace, Briton Perry. Cyfundeb Gogleddol Morganwg. (TTNELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn J Bethania, Dowlais, nos Lun a dydd Mawrth, Gorphenaf 13eg a'r 14eg. Pregethir y nos gyntaf, a bydd y Gynadledd am 10 30 yr ail ddydd. P J. THOMAS, Ysg. Nebo, Felindre, ger Abertawy. /1YNELIR Cyfarfodydd Urddiad Mr D. H. Thomas, o Golee \J Caerfyrddin, yn nghyda'r Cyfarfod Elynyddol, yn yr Eglwys uehod dydd Sul a Llun, Gorphenaf 5ed a'r 6fed. Dy- iBunir presenoldeb gweinidogion y Cyfuiicleb. Eglwys Bethel, Aberdar. BWRIADA yr Eglwys uchod gynal Cyfarfodydd Jubili dydd Sul a dydd Llun nesaf, Gorpheuaf 4ydd a'r osd Prydnawn Llun, am 2.30, cynelir Cyfarfod SEFYDLIAD Y PARCH D. 0. BRACE, pryd y taer ddymuna. yr eglwys a'r gweinidog am biwenoldeb cynjter o weinidogion y Cyfundeb a alio ei gwneyd yn gyfleus. 1 mdreclia yr eglwys eu gwneyd oil yn gysurus. Dros yr Eglwys, W. R. HUGHES. Bethesda, Llangynwyd. BYDD Mr David Morris, Treherbert, i gael ei Urd lo vn d WRvdd°fn hl!! yS Uchod' dydd Merfher, Gorphenaf Bydd yR blea« genym weled gweinidogion y cylch yn bresenol. Dros y? eglwys, bresenol. Dros y? eglwys, w THOMAS REES, Ysgrifenydd. Telerau y Tyst a'r Dydd., Anfonir ef trwy y Post am Chwarter yn ol y tcle'.au canlynol :-1 (os telir yn mlaen) am 2s; 2 am 3s 4c. 3 am 4s. 6c. Os na thelir yn mlaen, 1 am 2s. 2c; 2 am 3s. 9c.; a 3 am 4s 11c. ARIAN, abiak. V MAE y SECOND SWANSEA "LIBERAL BUILDING buOlLI Y, yf l^n a gynelir yn Ysgoldy Ebenezer, a, yu fcarod j dderbyn unrhyw symiau ar Log, o Un pUnt i Fil o Bunau Swyddogion y Gymdeithas ydynt—y T. ^ees> D.D., Cadeirydd; Mr. J. J. Evans Iron- moiiger High Street, Swansea, Trysorydd a Mr. W. A. Davies, S4, bt Helon s Road, Swansea, Ysgrifenydd Dychwelir yr a,MKn^i'r ne?-dd dewis eu Salwifyi'y, arddau fiso lybndd. Gyfemer pob gohebiaethau i'r Ysgrifenydd D. S -Gall y rhai ag arian ganddynt i'w gosod allan ar log deimlo y byddant mor ddyogel yma ag yn y Bank of England, gan na roddir benthyg un bunt i neb, heb fod ei llawn wertl' yn cael ei sicrhau i'r Gymdeithas ne sy byddo y cwbl wedi e dalu. T. REES, D D. CTETTCA.IP ROOFING. NNN GALVA^RI^KI> CORRUGATED ROOFING RHBET3, in 6, 7, and 8 ft. lengths, by 2ft m wide. Prices from ljd. per square foot and upwards, according to gauge, free on rails, Liverpool.—BRUCE & HILL, 85, Hatton Garden, Liverpool IBtOlSr ROOFS, &c. Of\ irON ROOFS, and 12 BUILDINGS, with FITTINGS COMPLETE. Sizes from 20 ft. by 12 ft. to 100 ft. by oO it. Prices exceptionally low. Wiil erect at small extra C0™-»Tf^!1 -^°°fs aiid 13ui;di»gs quoted for to own dimensions. —BRUCE & HILL, Roofing Department, 35, Hatton Garden. J s JUBILI YDIWYGIAD DIRWESTOL YN NGHTMRU, GAN Y PARCH J. THOMAS, D.D., LIVERPOOL PRIS HANER CORON. MAE y gwaith uchod allan or Wasg yn gyfrol liardd LYi. Anfonir hi i unrhyw fau trwy y Post ar dderbyniad Postal Order am 28. 6c. Rhoddir sctith copi am bris chwech i bwy bynag a anfono archeb am danynt, gyda blaendal, 'r awdwr i 11, The Willows, Liverpool. W. JENKINS BILL POSTER & TOWN CRIER MERTllYll TYDFIL, (Member of the United Kingdom Bill Posters' Association). Circulars addressed or delivered in town or country. AUCTIOXEEllW SALES ATTENDED AT MODERATE C II A RGBS. Orders respectfully solicited and promptly attended to. Rents the principal Posting Stations in Merthyr and Dowlais. BOOKBINDING FOR THE TRADE. D. D. WILLIAMS (MAB CYHOEDDWR Y "TYST A'R DYDD"), LLYFR-RWYMYDD, &e„ 56, CASTLE-STREET, MEET Id Y It TYDFIL. D YMUNA D. D. W. wneyd yn byshys ei fod wedi prynu y fusnes a arferid gario yn mlaen gan Richard Thomas yn y lie uchod, a bydd yn dda g'anddo dderbyn Llyfrau o bob math i'w Rhwymo am Brisoedd Rhesymol. Gwneir hefyd pob math o Lyfrau Oyfrifon. Telir Cludiad un ffordd per goods train ar Barseli dros 30s. o werth. COFIER Y CYFEIRIAD- 56, CASTLE-ST., MERTHYR TYDFIL. AHIAN A WNA ARIAN. TRWY FUDDSODDI YN OFALUS mewn Soddiona Chyf- JL ranan, gellir yn Pml ddyblu arian mewn diwrnod. Ceir yr un elw ar gyfartaledd oddiwrth o £10 i £ 1,000. Y gyfun- drefn anghyfrirol. Anfonir yn rhad ac yn rhi/dd trwy y post y L lyfr Sglurhaol (5ccl a)-grqfflf d) Cyfeiriad, GEORGE EVANS & CO., Stockbrokers, 141 & 142, Gresham House, Old Broad Street, London "Y CWMWL TYSTION." TZTOLWYDDOBEG ar Ilanes Teulu y Ffydd—Abel. Enoch, 2soah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Caleb, Josua, Debora a Barac, Gedeon, Jephtha, Samson, Samuel, a Dafydd-a Gorchest-gampau a dyeddef trwy Ffydd, mewn 0 o benodau. Y Trydydd Argraffiad—y 9fed, lOfed, lleg, a'r 12fed Fil. Pris 6c.; gyda'r post, 61c.; neu 9 am 8s. Ce., a 27 am 10s., yn free gyda r post. I'w gael gan yr awdwr—JOHN JONES, LlangiWc, Brynaman, ES.O., South Wales. 2.5.r. -DO AC UCHOD YN WYTHNOSOL, —Gall personau perthynol i un o'r DDAU RYW, enill y swm uchod yn hawdd ac yn onest bob wytlinos, lieb i hyny ymyrid o gwbl a'u galwedigaethau prescnol. Am fanylion, die,, amgaucr envelope. gyda ehyfeiirad personol arno, I EVANS, WATTS, AND COMPANY (! 627), Merchants, Birmingham, Mae hyn yn wiTiomadiil, wiTiomadiil, CRYD-CYMALAU. CRYD-CYMALAU. MEDDYGINIAETH NEWYDD AT Y CRYD-CYMALAU. DALIER SYLW. Addefir fod EMBROCATION JENKINS YN anmhrisiadwy i bawb ydynt yn dyoddef oddiwrtli y JL SCIATICA, GOUT, LUMBAGO, Y8IGIAD, CRIC YN Y CEFN a'r GWDDF, &c., &c.. gan ei fod yn ami yn rhoddi esmvvythad bron yn nnioiijjyrchol. Y mae wedi cael ei ddef- •nyddio yn llwyddianus am lawer o flynyddau, ac wedi profi yn hynod. effeithiol mewn hen achosion, ac yn enwedig mewn Rheumatic Fevers; ond nid yw erioed blaen wedi ei ddwyn o flaen y cyhoedd. Erfynir .\n osiyngedig ar bob dyoddefydd roddi i'r Embrocation hwn brawf teg. Mewn potelau Is. 1 Jc. yr un. Ar werth gan Fferyllwyr a Patent, Medicine Dealers, neu gyda'r Post am 14 stamps, o'r CHEMICAL LABORATORY, FERNDALE, PONTYPRIDD. GORUCHWVLWYR CYFANWEP.TII:—Meistri Barclay a Feibion 95, Farringdon-street, Llundaio, E.C., a W. T. Hicks a'i Gyt., 28, Duke-street, Caerdydd mm HEWIDOIQN, g I I 6c. yr un. *5 «cC 5 2 Fy Ngwlad fy hun C_Z5 '3 g. Gwlad y Mynyddoedd (—^ 'If Gwraig y Cadben r b 2 t Gwersi i'y Mam r- g Teyrn y Coed Anwyl Gymru >> P< pj 011 i Bass neu Alto. o >> 2 a —r— a t. g o i ii ° h o E-< Eden y Byd til I | S Geneth y Meddwyn -—r § « eq s Bachgen y Meddwyn »— § Y Gadair Wag « o | 3 Teyrn y Coed >— .a « §> Anwyl Gymru (—J 3 m Oil i Tenor neu Soprano g GWYRTHIAIJ CRIST. Cantata i Blant. S. F. (ic, H. N. Is Go. Geiriau yn unig, 2c. Y TRI G O F. Triawd i T.T.B., 6c. LLUSEFIN YW DY AIR I'M TRAED. Dcuawd ddwy Soprano neu ddau Denor, Go. I'w cael gan yr Awdwr, H. DAVIES, A.C. (Pencerdd maelor)t BRYN GWYN, CEFN, RHIWABON. Rhestr o gantawdau, anthemau, &c., chael yn rhad. Yr elw arferol arweinyddion. r SWANSEA loox PERMANENT EUILCINC SCCIETT- CADEIRYDD-PARCH B. WILLIAMS, Abertawy. AR t AN AR LOG. DERBYNIR unrhyw symiau o arian gan y Gymdeithas uchod D Rhoddir llog o IiKDAIIi PUNT y cant am symiau o dan £ 25, a PHEDAIR PUNT A CHWEUGAIN y cant am symiau p £ 25 i £ 1,000, a'r ymrwymiadau dyogelaf, ynoly gyfraitli Seneddol am danynt. Rhoddir PUM' PUNT y cant a rhau o'r elw i feodiantt3'r/)«!(I up shares. Rhoddir benthyg unrhyw swm ar Mortgage ar dai ncn diroedd, a gellir cael 20 mlynedd i ad-dalu, os aewisir. Telir treuliau y Mortgage gan y Gymdeithas. Yrnofyner a'r Ysgrifenydd—Mr T. H DAVIES 18, Union- street, Swansea. 28.3.84.r YN A WR 3'A BAROn, "EMYNAU Y CYSEGR." CASGLIAD O SALMAU A HYMNAU WEDI EU DETHOL 0 WEITHIAU YR AWDURON GOREU, HEN A DIWEDDAR. CYNWYSA y Casgliad hwn I.r)0 o Salraau, 36 o Gorgana«> a thros 2,600 o Emynau Cymreig, yn nghyda nifer Emynau Peisonig a Mynegai i bob penill. Pris mewn gwahanol rwymiadau, Is (os gyda'r post, Is 3c), 2s, 3s, 4s, a 5s 6c. I'w gael gan y Llyfiwerthwyr. Pan nad ellir, anfoner y Cyhoeddwyr, ac anfonir ef am y prisiau uchod yn un — gyrchol gyda'r post. T. GEE A'I FAB, CVHOEDDWYR, DINBYCH. Anfonant catalogue o'u holl Gyhoeddiadau i'r neb r a enfyn am dano.