Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

RHANBARTH DWYREINIOL SIR GAERFYRDDIN.

News
Cite
Share

RHANBARTH DWYREINIOL SIR GAERFYRDDIN. Dydd Mercher diweddaf, Mehefin 17eg, ymgyf- arfu arweinwyr y blaid Ryddfrydig pertbynol i ranbarth dwyreiniol y sir yn Aftunford, neu Rhydaman-yr un lie ydyw a'r hen Cross Inn, Llandybie, ond ei fod wedi myned yn wlcyn o Sais yn ddiweddar. Wei, daeth torf fawr o bobl er ffurfio Cymdeithas Ryddfrydig i'r rhanbarth hwn. -Etholwyd Dr Jones, Cwmaman, i r gadair. Yna darllenodd yr ysgrifenydd y rheolau y naill ar ol y Ilall, a phasiwyd hwynt oil S.ydag ychydig o gvfnewidiadau yn rhai ohonynt. Wedi hyny cyhoeddodd y Cadeirydd fod y Gym- deithas Ganolog wedi ei ffurfio, ac anogodd y rhai oedd yn bresenol o wahanol ranau y vhanbaitb, i ffurfio cangen-gymdeithas yn mhob polling district trwy y rhanbarth, a gwneyd byny mor fuan a.g y byddo modd. Wedi hyny galwodd y Cadeirydd ar Mr Pugb, Manoravon, Llandilo, i anerch y gy- nulleidfa, ac yr oedd y derbyniad a gafodd giln y dorf yn lied arwyddo fod y naill yn deall y Hall yn o dda erbyn hyn. Cododd Mr Pugb ar ei draed, a safai o flaen y dorf, ond methai y dorf ymatsil beb guro dwylaw a ebeerio am fynyd. Pan gafwyd dystawrwydd, cafwyd befyd araeth Ryddfrydig iawn gan Mr Pugb. Y mae yn sicr o fod rnor lach yn y ffydd Ryddfrydig a Gladstone ei hun. Ar ei ol ef galwodd y Cadeirydd ar Mr Lewis Morris, M.A., awdwr yr Epic of Hades, &c. CAW- 80tu ganddo anerchiad gwir alluog ac amserol, awgrymai ef fod eisieu i'r aelodau Cymreig ddeall eu gilydd yn well yn y Senedd, a bod yn fwy o blaid Gymreig nag ydynt er sicrhau i Gymru y I pettaan y mae yn eu cyfiawn hawlio. Galwodd y Cadeirydd wedi hyny ar Mr J. Lloyd Morgan, Barrister at Law, mab y diweddar Barch Proff. Morfn« Caerfyrddin. Siaradodd yn rhagorol; yr oedd yn cario y dorf gydag ef o'r dechreu i'r diwedd. Synem ei weled yn gwneyd ei waith mor eneithiol ar ol y ddan arwr oedd wedi siarad o'i fIaeD. Ond waeth beth fo, y mae y peth ynddo ef, rc chip of the old block" ydyw, ac y mae yn sicr o gael eisedd yn mysg gwladweinwyr j dyfodol yn Senedd Prydain, os arbedir ei fy wyd. Dichon mai D. Pugh a anrhydeddir y waith hon gan y rhan- barth tichaf y Ithanbarth dwyreiniol ddylaswn ddywedyd. Bydd Mri Lewis Morris a J. Lloyd Morgan hefyd yn sicr o bob o sedd yn mhen ychydig enyd, y maent hwy yn ddigon ieuainc i aros un Senedd-dymhor, a hyny yn amyneddgar. WeJ, y mae or pwys mwyaf fod dvnion yn mhob ardal yn edrych ar ol y register, a gweled fod enw pob un sydd yn feddianol ar bleidlais ar y register. Nid oes raid iddo fod yn drethdalwr, ond yn unig ei fod yn talu rhent ty, neu rent rban o dy," pe na byddai ond un ystafell, os bydd ef yn cadw meddiant o'r ystafell, ac yn talu rhent am dani. Gall dau neu dri pleidleisiwr fod yn yr un ty felly, ac y mae o'r pwys mwyaf i ni fod ar ddihun gyda y mater hwn yn y wlad yma. Deebreuer ar y gwaith o ddifrif lie y mae heb gael ei ddecbreu, a charier ef yn mlaen yn egniol, nes y byddo pob peth wedi ei wneyd cyn y daw yr etholiad cyffred- inol. Nis gall fod mwy na phum' mis rhyn^om ar etholiad cyffredinol, oddieithr i rywbeth anghyffredin gymeryd lie. Gwir fod Salisbury wedi awgrymu yn ddiweddar ryw bethau a allant ein taflu i etholiad cyffredinol cyn hyny, a chyn y delo y ddeddf newydd i ymarferiad. Old dichon yr atelir ef yn y peth hwn. w. T.

-----+-----CYMANFA GANU GYNULLEIDFAOL…

. RESOLVEN.\

0 MANCHESTER.

Advertising