Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Yr-t EISTEDDFOD GENEDLAETHOL,…

News
Cite
Share

Yr-t EISTEDDFOD GENEDLAETHOL, 1 8 8 5. Yr ydym, erbyn byn, yn gwybod fod yr Eisteddfod ^enedlacthoi yn cael sylw neillduol ar hyd a lied y 11 +> mae y g"dw pari)aus sydd am brograms, a'r ythyrau a dderbynir o bob cyfeiriad yn brofiou di- Sonol o hyn. Y mae yn anbawdd gwybod pa mor ddi- yd y mae y beirdd a'r llenorion yn gwetfchio, ond y nae yn amlwg iawn fod cyffro neillduol yn y byd cerddorol. Nid oes dim ond swn canu i*w glywed o wasrdydd i Lanelli. Y mae y cyfansoddiadau, yri aghyd ag enwau y cystadleuwyr yn dyfod i fewn yn Syflyri). ye gofia y beirdd, y llenorion, a'r cerddonon, Gorphenaf lleg yw y diwrnod diweddaf i dderbyn cyiansoridiadau. Fel yr awgrymais yr wythnos ddiweddaf, y mae y ymdeitbasau Dyngarol yn prysur barotoi ar gyfer yramd twn out ar ddyddian yr Eisteddfod- Deallwn hefyd fod y glowyr perthynol i'r rhan iiosocaf o lofeydd dyffryn Aberdar wedi penderfynu trefnu excursions eleni, fel y byddant yn arfer Pneyd, fel y gallont gael wythnos yr Eisteddfod i ( eu hunain ac I ddyfod allan i bleidio yr Eis- Iw -^y1153, 8am yn yr iawn gyfeiriad. Pe gallem yddo i gael gan lowyr a gweithwyr y cymoedd cylch- ytiol, yn neillduol gweithwyr a glowyr CwmRhondda, i ^RETNU excursions I ddyfod I Aberdar ar ddyddian yr ^'steddfod, byddai llwyddiant yr Eisteddfod yn sicr. oes acbos i mi ddyweyd wrth y rhai hyny sydd wedl bod yn Aberdar ei fod yn un o'r lleoedd iachusaf y byth dreulio diwrnod yndd<>. Y mae yma un Parciau prydferthaf, os nad y prydferthaf, yn Cymru. Y mae yr amrywiaeth golygfeydd feir ynddo yn rhagori ar y parciau yn gyfiredin. Heb- \yW hefVd) y yma bob cyfleusderau gofyno' i neyd ymwelwyr yn gysurns. Cymhellaf felly weith- d?r.P°b gwaith a lie a fwriadant drefnu cmuraioyis i ^Qyfod I Aberdar yn ystod wythnos yr £ isteddfod, a •"aliaf sicrhau y bydd iddynt gael y derbyniad mwyaf croosawus Hyderaf y bydd i rywun neu rywrai yn mhob gwaith fn y? boll ardaloedii cylchynol i i'eddwl am hyn, fel na yddo i'r Eisteddfod Genedlaethoi eleni fod ar ol mewn 0l'a^ a gynaliwyd eto. o yr ydym am abv sylw pobl y wlad at y pri- oldeb o fori iddynt drefnu i gael excursions yn ystod a yt"D°8 yr Eisteddfod. Y mae yr adeg fel pe wedi ei retnu ar eu cyfer—diwedd Awst—pan y bydd y cyn- Ha«af drosood, a'r meibion a'r merched ar ol llafur a f udderl yr haf yn awyddus am ddisvunod neu ddau i iart 6<^ ar '3'eser<^aith yn nghwmni eu cyfeillion a'u car- Gwahoddwn b:iwl> o bob firadd a sefylifa i "crdar Awst 25ain, 26 iin, 27ain, a'r 28ain. HYWEL CYNON, Ysg. Cyff.

Advertising

Cjifarfodjiddy &c.

- --Y SENEDD YMHERODROL.