Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD. A DIFFYG AN ADL. ANHWYLDEEATJ Y FEE ST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Mcgys Peswch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolwt Gwddf, Anwyd, Poeri Givaed, Colli'r Llais, P&s, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! T BAWB sydd yu dyoddef oddiwrth yr auliwylderau uchod. "'ae miloedd yn en Uanwybodaetli yn dyoddef ac yn nychu orldiwrth anhvvylderau y frest, yn pesychu bron yn ddibaid, ac yn colli eu cwsgr gan <1 diffyg- anadl, heb ymofyn am feddygin- cy/insorf(liad 'rWy hyny, yn niweidio ac yn gwanychu eu DALIED Y CYFRYW SYLW. Y mae mcddyginiaeth sier ac effcithiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aiciiucol pa un y mae canoedd yn barod i dystiolELetitu- D AVIES'S COUGH MIXTURE Ni raid cymeryd end nn dofrn er prolt ei ddylanwad union- ^yrc'liol yn rhyddhau. y fflcm, yn clirio y llais, yn cyuesu ac yn cr.ylhau y frest, gran weithio pob anwyd a chrygni ymaith. wi raul ineb otni canlymadau anwyd na plieswcii, orid srofalu fol potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. Bynn POB DYN YN FEDDYG I'W DEULU At holl anhwylderan y iWddf. a'r frest, os bydd DAVIES'S COUtUI MIXTURE wrth law. Both ydyw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig at Beswcli a Brest j-aeth t—Davies s Cough Mixture. f A -beth ydyw y cymwynaswr goreu i bawb sydd yn cael ei flino g gan Ddiflye Anadl?—Davies's Cough Mixture. A wYddoch chwi pa beth a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen. y llyeaid yn goehion, y ffroenau yn 11 awn, a'r gwyn t yn fyr >—Davies's Cough Mixture. Pa beth ydyw, y ddarpariaeth oreu at ryddhan y fflem ac ehmviytliau Brest ddolurus? -Davies's Cough Mixture. Pa, beth a laeha y Dolur Gwddf ar unwaitli ?-Davies's Cough Mixture. PA I,E Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael? Can bob Druggist, mewn potelan, Is. 1 Jc., 2s. Sc., a 4s. 6c. (Y mae cryn arbediad trwy gymeryd y poteli mwyafi. Gotalcr fod enw HUGH DAVIES ar stamp y Llywodraeth. Gyda r Parcel Post, unrliyw faintioli, 3c. yn rhagor. t- TYSTIOLAETHAU. By wed Mr .T. Breese, eariwr cocd, Tjlanbrynraair" Cefais hoilol lacliad o.ld'.wrth anwyd a phesweh trwm drwy gymeryd un oofcel. Dywed II. Davies, Cwrecemryw Farm, Glasbwll:—" Gwnewch y defnydd a lynoch o fy cnW i. Nis gallaf ganmol gormod ar eich Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y darfodedigaeth end trwy gymN-yd eich meddyginiaeth, dyclnvelwyd Ii Pm cYIJawu i con yd.. Ithyddhaodd y fflem, gadawodd y peswcli fi, a ehefaia hollol lachad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Parch J-1. B. Roberts, Ffestiniog Dan ochain allwyd yn nychu—a'r lungs Yn rhyw lesg weithrcdu; 31 wy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddibesychu!" DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth ydyw y foddyginiaeth oreu at Ddiffyg Treuliad ?—Davies's Tonic and A ntibUious Pills, Beth sydd yn feddyjyiniaeth effeifchiol at boen yn yr Ysgwyddau? —Davies's Tonic and Antibiliowi Pills. A.ocs raeddygiuiaeth at Iselder Ysbryd? Oes-Davies's Tonic and A ntibiliúus Pills. Bethi ydyw y ddarpariaeth fwyaf effeithiol at godi yr Archwaeth at Fwyd?—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills ?,,TeiitiV^I,liV:isi!^7y A VBw1?, S.dd yn dyoddef oddiwrth y Utf yd Melyn, _<ur,ad y Galon, Diffyg Treuliad, Poen yn y Pen, Iiheurnatism, y Ddauodd, Neuralgia, a Surniyn yr Ystumog, &c. Maent yn hawdd eu •yracryd, yn ddyogel liollol i bob oed a Hiy w IN id ydynt yn acliosi y poen lleiaf yn eu heft'aitli ar y corff ond gweithiant ymalth yr atiechyd, gan Buro y Gwaed yn hollol oddi wrth bob tuihwylder sydd yn achosi toriad allan, &c. Ni ddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a Nychdod, Dift'yg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd, iSre., fod hebddynt, gan eu bod yn codi yr Archwaeth at Fwyd, ac yn cryfhau y Nerves a'r Corff vn gyffrcdinol. ———— J BHISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr xstumog ac yn y Celn,, Diiiyg Archwaeth, ac Iselder Ysbryd am nsoodd; ondgalwodd cyfaill fy sylw ,at DAVIES'S PILLS. CV- merais ddau hyohaid, a chefais adferiad trwyadl. Ydwyf, &c.. WILHAM WILLIAMS. lHEWN BLYGHAV, Is. He. A 2s. 9c. ^'1!' Druggist, neu anfonir blychaid drwy v Post ODAI'" JV.I I erehenog ar dderbyniad eu gwerth meWa stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), M ACHYNLLETH, I Medallist of the South London School of Chemistry and Pharmacy (Qualified Dispenser of Medicineiof tlte Apothecaries' JI»1 i, Loodpa S.2.8i,r, CYHOEDDIADAU DIWEODARAF HUGHES & SON, WREXHAM Yn ystod 1885 YN UNIGn EIRIABUR YSCRYTHYROI.: gan y diweddar Barch. T. CHARLES, Bala. y MewnCroen 1.10, ymylon marmor, ac wedi ei iprphen yny modd harddaf a goraf am y PRIS W8TYMQL 0 I- B¥MTH £ G SWLLT. Mewn Llian bardd, pris 3/6. y YNEGAIR TS6RTTH- tVi YEOL: gan y Parch. Peter Williams. Cynwysa dros 25,000 o Gyfeiriadau. Argralf- iad Newydd, wedi ei ddiwygio yn ofalus. Mewn Llian hardd, pris 3/6. PfFROL 0 BREGETHAU U Gan y Parch. JOHN THOMAS, D.D., Liverpool ARGRAFFIAD NEWYDD. Mewn Llian, pris 3/6 nR. OWEN AR BERSON U CRIST, neu Amlygiad o Ddirgelwch Gogoneddus Person Crist,—DuwaDyn. At yr hwn y chwanegir HANES YR ATH- RAWIAETH, gan y Parch. W.B. POPE, D.D., yng-hyda Holiadau am Bereon Crist, gan y Parch. Dit. EDWARDS, Bala. Mewn Llian hardd, pris 3/6. nR. OWEN ar yr YSBRYD U (Hi AN A'l WAITH. Ymdrinir yn y Traethawd hwn am ei Enw, ei Natur, ei Berson- oliaeth, ei oruchwyliaeth, ei Weithrediadau, a'i Effeithiau; yn nghyda Sylwadau Eglurhaol ac AmddifEynol ar ei holl waith yn yr Hen Giead- jgaeth a'r Newydd. PRIS G08TYNGOL; Haner rhwym, 7/6 yr un. TRAETHODAU DUWIN- • YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, TRAETHODAU LLEN- I YDDOL: gan y Parch, L. EDWARDS, D.D., Bala. Pris Gostyncol-Swllt yn unig. fiABAN F'EWYRTH TWM: \J (Argraffiad Newydd). Yn cynwys 208 o Dudalenau Dwy-golofn, wedi eu hargraffu mewn llythyren newydd ar bapur da, ynghyda 24 o Ddarluniau Mawr Ysplenydd, wedi eu darparu yn arbenig i'r gwaith hwn. Y Llyfr Rhataf yn yr iaith Gymraeg. ARGRAFFIAD NEWYDD. TAITH Y PERERIN DAR- ■ LUNIADOL: gan JÓRN BUNYAN, gyda 110 o ddarluniau eglurhaol ar ddur. Mewn Llian hardd ysplenydd, ymylon aur-PRIS. GOSTYNGOL, 7/6. Dwy Gyfrol, mewn Llian hardd, pris 3/6 yr un. DEEGETHAU y Parch. D. < ROBERTS, Wrexham-(Caernarfon ,gynt). Dwy Gyfrol-Mewn tttan hardd, pris 316 yr un,' ORIAU GYDA'R IESU: neu U BERSON A BYWYD Y GWAREDWR. Gan OWEN EVANS, LIundain (gynt o Llanbryn- mair); Awdwr y cyfrolau ar Gwyrthiau Crist," Dammegion Crist," &c. PRIS GOSTYNGOL, 7/6, yn Haner-rhwym, PORPS 0 DDUWINYDD- W IAETH: Gan GEORGE LEWIS, D.D. Gyda Thraethawd Rhagarweiniol ar HANES DUWINYDDIAETH, gan L. EDWARDS, D.D., Bala. Mewn Lledr, ymylau cochion, pris 3/6. PYSONDEB Y PEDAIR U EFENGYL: Gaife y Parch. E. HOBIN-" SON, D.D.,LL.D., ynghyda Thraethawd A rwein- iol ar Wrthddrych, Hanes, a Haneswyr y Pedair Efengyl, gan y Parch. L. Edwards, D.D.; a Nodiadau Eglurhaol gan y Cyhoeddwr; a Map- iau o Palestina, Jerusalem, a'r Detnl, at wasj anaeth Ysgolion Sabbothol y Dywysogaeth. BEnrsonr'S NEW PATENT (No. 4658), "LUDGATE" WATCH, SILVER GOLD £ 5 12. IS A SPECIAL STRENGTH SILVER ENGLISH LEVER MY BEST LONDON MAKE, WITH THREE-QUARTER PLATE MOVEMENT. JEWELLED THROUGHOUT. CHRONOMETER BALANCE, WITH DAMP AND DUST PROOF PATENT RING BAND, AND EXTENDED BARREL, IN MASSIVE STERLING SILVER DOME CASES WITH CRYSTAL GLASS FRONT WINDS & SETS H&NDS & OPENS AT BACK, MAKING IT A BETTER WATCH THAN ANY £ 10 WATCH IN THE MARKET, ITS ADVANTAGES OVER THE OLD AND FAULTY FULL PLATE BEING ENORMOUS, AS THE "LUDGATE" WATCH WILL LAST ONE HUNDRED YEARS, IT NEVER BREAKS, AS IT CANNOT BE OVER- WOUND, AND NEVER NEEDS EXPENSIVE REPAIRS. IS A BETTER TIMEKEEPER. IS A BETTER WATCH, AND IS BETTER VALUE THAN ANY OTHER WATCH SOLD FOR .£10 IN TOWN OR COUNTRY. WILL STAND ROUGH USAGE OF ALL KINDS, AND IS THEREFORE THE BEST WVTCH AND EQUALLY SUITED FOR WORKMEN, RAILWAY MEN, MINERS, GENTLEMEN, BOYS, AND ALL WHO REQUIRE A PERFECT WATCH OF EXTRA STRENGTH FOR HOME, INDIAN, OR COLONIAL USE. MADE IN THREE SIZES, AS UNDER: WORKMEN'S LARGE SIZE (As SKETCH). MINER'S & RAILWAY MEN'S, EXTRA LARGE SIZ15, AND FOR GENERAL WEAR, MEDIUM SIZE. SENT FREE AND SAFE AT OUR RISK TO ALL PARTS FOR 95 5s. Od. CASH, OR P.O.O., PAYABLE AT G.P.O. PRICE IN 18-CARAT GOLD CRYSTAL GLASS CASES TWELVE GUINEAS. SPECIALLY NOTE that J. W. BENSON is the only Maker of a Three-Quaiter Plate English Watch for m. £ 5 5s., and that our Patent Ludgate Watch, cannot be had through, or of any Watchmaker io the Kingdom. Any infringement of the Patent Rights will be proceeded against. A Book ex- plaining the advantages of this Watch over the Fall Plate English Watches sold by all other makers, will be sent Post Free on application, to J. VV. BEKTSON, WATCHMAKER, TO H.M. THE QUEEN. THE STEAM FACTORY, 62 AND 64, LUDGATE HILL, E.C., AND 25, OLD BOND STREET, W., LONDON. Illustrated Pamphlets of Watches from £ 2 to £ 500, Gold and Silver Jewellery, Clocks (House, Chime, and Turret) and Musical Boxes, free on application. CLUB ASSOCIATIONS. FOREMEN, SECRET- ARIES OF FRIENDLY SOCIETIES, AGENTS, & others will find their Incomes considerably increased by establishing Clubs, for the New Patent Ludgate W. tch, as it is worth from £5 to .£10 more than anY English Watch sold, and therefore bound to supersede all others in the market.