Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

EISTEDDFOD G-ENEDLAETHOL CYMRU. DAN NAWDD EI MAWRHYDI Y FRENINES. X CYNELIR YR -mraftl -α-Nth EISTEDDFOD UCHOD YN ABERDAR, AWST 25ain, 26ain, 27ain, a'r 28ain, 1885, Mewn pabell gadarn, gyfleus i bawb weled a chlywed, yr hon A GYNVVYSA WTTH MIL 0 EISTEDDLEOEDD. LLYWYDDI0N:—Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Aberdar; Syr George Elliot, Barwnig A"8'-Yr Griffiths6' Henry Richard, Ysw., A S C. H. James, Ysw., A.S. y Milwriad Kemeys-Tynte li Hybaich Archddiacon Ixrimtns Gwilym Williams, Ysw. (Barnwr) a J. C. Parkinson, Ysw., Y H. ARWEINYDDION :-Parchn. W. Glanffrwd Thomas, St. Asaph; W. Jansen Davies, Cieckheaton B. Evans ac R. T Howell, Aberdar. ARTISTES :-Soprano, Miss Mary Davies, Miss Annie Marriott, Miss Lizzie Williams (Llmos y De), a Madam,ø Williams-Penn. R A.M.. Contralto, Miss Spencer Jones, A.R A.M. Miss Eleanor Rees, R. A At; a M.ss Katherrne James it A^ Tenors, Mr Ben Davies, Eos Morlais, a Mr Dyfed Lewys, R.A.M. Bass, Mr Bridson, Mi Lucas Williams, a Mi Price, R.C.M. Canvvr Penillion, Eos Dar. CYFEILWYRMrs Frost, Caerdydd: Mr R. Howell, Maesgwyn a Proff. A. N. James, Aberdar. Perffonnir dwy Oratorio SAMSON (Handel) a "ROSE OF SHARON" (Mackenzie) gan Band a Chor o dri chant o bersonau, Agorir yr Orsedd a chynelir cyCarfodydd gan y Cymrodorion a Chymdeithas yr Eisfceddf od Genedlaethol bob boreu Dechreuir yr Eisteddfod bob boieu am 11 o'r gloch, a'r cyngeiddau am 7 yn yr hwyr. Am fanylion pellach, gwelir y rhagleni. Y mae ychydig o gopiau o'r Rhestr o'r T«=|+ynau arbiw, a|ellirea cael am 3jc. yr un oddiwrth yr Ysgrifenyddion. KTELL, Y* T. IiOWELLS (Hywel Cynon) > s CA.RTREF ODDICARTREF. GWESTY PRETFAT GRIFFITHS, 23, EUSTON-ROAD, KING'S OROSS, LLUNDAIN. TELERAU RHESYMOL. YMWELWYR o Gymru, bookiwch i King's Cross Station JL gyda'r Metropolitan Railway. WILLIAM GRIFFITHS, 11.7.84. Perchenog, diweddar o Abertawy. TY OYMREIG, LLUNDAIN 9, THANET-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W. C. Four doors from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. "TXTILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei VV fod, oherwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- iodd gan y lluaws a fu yn aros yn ei dy, wedi helaethu Y He achod, fel y gall sicrhau y dedwyddwch mwyaf i drafaelwyr ac ymwelwyr & Llnndain, am y pnsiau tawyaf rhesymol. caiu)1ffThummak school. A BOARDING AND DAY SCHOOL. CI LASSES now reading for the UNIVERSITY Colleges, the J TRAINING and DENOMINATIONAL Colleges, the MEDICAL, LEGAL, and PHARMACEUTICAL Examin ations, and for the CIVIL SERVICE and COMMERCIAL PURSUITS. DUTIES resumed on MONDAY, JULY 2Sth, 1884. For terms, <fce., apply to R. O. LEVI, 13, Fitzalan Place Cardiff. 13 7.r RHIANVA, TOWYN. SCHOOL FOR GIRLS. PRINCIPAL-MES J. PETER (Widow of the late Prof. Peter, F.G.S.), ASSISTED BY QUALIFIED TEACHERS. PUPILS successfully preparedfor the Local Examinations. Terms from Thirty Guineas. 9.19.84j DAVIES At FEIBiON, s, imiuu ifim unnuw. A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAVIES AT TpEiBioN, AM ORIADURON D JD AUR ac ARIAN. T\ AYIES A'L THEIBION, am JEWELLERY I JU AUR ac ARIAN. PI 4 VIES A'L TPEIBION, am GLOCIAU U JJ BOB MATH. DAVIES A'L TPEIBION, am NWYDDAU ±1 ELECTRO-PLATED. DAVIES A'I TTIEIBION, AM FODRWYAU Jj PRIODAS a KEEPERS. DAVIES A'I TPEIBION A GANIATA 10 YN Y JO CANT AM ARIAN PAROD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspeetolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Ysbyty St. George, Llundain (Robert Brudeuell Carter, Ysw., F.R.C.bO, yn dywedyd Y mae pris uchel y Pebble Lenses yn I cael ei ad-dalu tiwy eu caledwch mawr, yr hya au gwnaynllai tueddol i gael eu tori au crafu. Mae Pebbles yn wir gymhwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yn debygologael en defnyddio yn barhaus neu am ysbaid hir." aid hir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVTES A'I FEIBION (am 10s.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gan DAVIES A'I FEIBION stoc heiaeth o bob math o Yspectolau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN Y DULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, JEWELLERY, I PLATE, OPTICAL 'FEOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETERS, &c. 25.7.84.L. PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD! MAI MEDDYGINIAETH HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININEBITTERS GWILYM EVANS. H Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw.' BETH YW Y QUININE BITTERS ? PHYSIGWRTAETH lysieuol enwog, wedi ei cliyroysgu yn >* modd mwyaf celfyddydgar a ffodus as y_maG eynwys elfenau gweithgar y.llysiau a fydnabyddn yn )?y|Tiedm^ "SyZeu Si™? ^Shwyant dr^lyr ymbonh oed'd, ac adlonant J meddwl a'r tymherau; rwystrau ac atalfeydd yn yr ermigau bywiol Maent ,yn rlioddl tone i'r holl eyfundrefn, Kerthant y rhanau gweiniaid yn > cyfansoddiad, ae oherwydd hyny, y rhai a u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y ■m«nt wodi eni t iddvnt en hunain y gymeradwyaeth uehelaf fel y mwyaf cyfaddas ar gyfer pob math o wendidau_ a sefyllfa lsel nyAoeifdynfcmobwys'achymeriad wedirlioddi iddynt ffymeradwy- aeth aioi y pethau h/n? Oes, y 0 lyth/rau cymeradwyol 1 r QUI^N[NE ;IT1 fcltis oaaiwrta Feddvaon. Fleryllwyr, Pencadbenia:d, Offeinaid, Gwunido„ioii, Oanwyr, Masna'cliwyr cyfrifol, a dynion credadwy yn m iot> dosbarth, o'r rhai sydd eu hunain wedi eu proh yn rhuiwcddol jn mhob sefyllfa ac yn mhob amgylchiad. nTTTNrrNM i)yma engraifft (leg o farn Cymry America ai QUIIIIJN BITTERS GWILYM EVANS:— CLOD I'R IIWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "4fi, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa. "lihagfyr 26am. FY ANWYL GYD-GENEDL,—Y mae clod yn D<1YIE<,1U,S. GWIL7M EVANS, Llanelli, ar gyfrjf ei feddygmiaeth ryleddol dda sef y QUININE BITTERS, a brofodd 1 mi yn Hon d ei addevvid mewn cysylltiad a rlian heiaeth o'r anhwyldeimil a en^'n jn y Dri/ch, sef iselder ysbryd, cunad y ga'on, teimlad blineclig a chys^Iyd, y gwaed yn tori, diffys treuliad, g-waelder cyn bvsyd, trvrnder anarferol ar ol bwyd, diftyg archwaeth at tw>d, iy vitumog yn chwyddo, bratliiadau disym«'th yn fy ochiaa nea methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mhen, &e. Rhwng yr holl flinderau hyn, yr oeddwn ddau tis cyn y Nadohff yn ei theimlo hi yn orchwyl caled i gerdded i t'ewn i'r gwaith. heblaw fy mod yn gorfod eistedd lawergwaith ar Iiyd v dydd dan effeithiau yr aiihwy.- ^rrau* ond un diwrnod, pan ar lawr, wedi methu gaa guri&d y salon,'daeth ira cof am QUININE BITTERS GWILTM EVANS, 1 phenderfynais yn y fan, os cavyn fyw l fyned aUan yn y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt, ae felly y bu. -Nid eYat yr, B. Tl'omas, ar Brewei,v Hill. vmolchais nag yr aethum i store T. 33. Ihomas, ar Brewery HilL Ue y mae cyflawndcr o'i i'eddyginiaetli uchod ar werth, yn bur fd y mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, clnvi sydd vn teimlo oddiwrth yr anhwylderaa ucliod, gwnewch braw* arnynt • sicrhaf y byddweh chwithau, mewn canlymad, yn alluog 1 ddwyn yr un dystiolaeth." Y r eiddoch yn onest," "THOMAS T. DAVIES.' Pa ddoluriau yw y rhai y Mae y BITTERS hyn yn gyfaddas ar eu cyfer? Anhwylderau y giau, doluriau yr atu a r arenan, plefvdau V ddwyfron, malldraul y eylla, anmhurdeb a gwe ndid yn v gwaed, (fee. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi Hawer lawn o nnliwvlderau ereill yn ngwahanol ranau o r corn. Y mae rhinwedd^ y llyfian sydd yn y QUININE BITTERS yn union- srrchol yn nerthu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rhanau hyn, ac felly yn dileu yr achos; o ganlyniad, y mae yn lachau llu o ail ddoluriau. alpadfodd y'mae ei geisio, a bod yn star ein bod yncaely gwir BITTERS? Golyner tel hyn, Potelaid o QUININE 1>II ltRS OVVrr.YM EVANS, a gofaler am weled— 1 Fod. enw '• GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn ysgrifenedig a stampJrW^?draeth ar wddt po^ot^ 2. Y mae enw "GWILYM EVANS QUl-NIiSL BITTERS" al3^°Sid oes un botel i'W ehael dan 2s. 9c. yr un os cynygir 1 chwi werth ehwecheiniog neu swllt, byddwch wybyddus una twyll a 8 if'sa'chymerwch eieh cynghori gan neb i gymeryd unrhyw fatii o trymys0* arall o dan yr lien es<fus ei fod yn llawn moi ihinweddol ae yn rhatach. Esgus gwael a thwyllodrus yw hwna. Cofier mai pethau da yn unig yr ymdreehir en hefelychu, ac y mac mawr 0 efelychiadau i feddyginiaeth ardderchog a dihafal QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory, Llanelly Gwerthir mewn botelau 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un, neu cases 12s. 6e. yr un, yn eynwys 3 botel 4s. (Sc. Y mae botel 4s. Cc. yn cynwya ddwy waith*gymaint a botel 2s. 9c.; felly, gellir arbed swllt. D.S,-Os teimlir anhawsder i'w pwrcasu, geJlir ei gael oddiwrth yr Awdwr yn ddidraul, trwy y Parcel Post, am y pixsoed^ a nodwyd.. r~