Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

0 ydwf fi &»'• &■ Jy/ ereill wedi gwneud arch-V. w>Tf wedi analyso xV /^wiliadmanwlimewniansawdd^X GEORGE'S IT* GEORGE'S PILE AND GRAVEL i eich Peleni, ac yr ydym yn cael eu w/ 5) bod yn gyfansoddedig o'r cyffciriau T -W P ft I/ ILLS' ac cae^ eu Jj llysieml tyneraf. Yrwj*f wedi eu defnyddio rl L L It A y r I, I bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau I yu helaeth am Aynyddau lawer mewn j Uysieuol. Nid oes ynddynt ddirn o natur private practice, a hyny gyda llwyddiant OTT I Q I 1 nodedig. Bhoddant esmwy thad buan i rai j J j e e ai YE YDWYF O E FARN EU | 1 mewn sefyllfa auobeithiol o herwydd y ~~—"—~ |\ BOD YN FEDDYGINIAETH DEA GWERTH- j V Piles a'r Grave!. Ac nid wyf yn petruso J PAROTOIR Y PELENI UCHOD FAWE AT Y DOLUEIAU HYNY AE GYFEB dvveud, nad oes, mewn gwirionedd, eu **(-»». -r-m Y\ J, i ,n § ■ MEWN TRI O DDULLIAU pa RAI Y MAENT WEDI v. cyirelyb fel meddygmiaeth tuag &* /# at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: <5^ EU HAMCANTJ. /Jt — Gravel. — »i i n n n V/jf NO. 1-GEORGES PILE & GRAVEL PlLLS. Nj^OON, No 2-GEOHGE S GRAVEL PILLS. No. 3-GEORGE S PILLS for THE PILES. GOCHELWCH DWVLLWYR. \[ 7—-r^ GOCHELWCH DWYLLWYR, [ MewnMyohau Is. l^o. a2s. 9o.yrun. i Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Tills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch .h < bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWYYR HOLL FYD "pile and Gravel Pills," o wneutliuriad e ad { wirioneddol. neb arall. i — — — III POEN YN Y CEFN Iii f CHWYDD YN Y TRAEP j IT, r^^amTI 'GWYNT, OWAEW, COLI C, ATALI-OL Y; LUMBAGO, SCIATICA MR. GEORGE, r, *4$^ GEORGE'S -—- m m Mr. GEOEGE, T>T T 71 A /"t r> R X7fr% J 1)KAR SLR' RHOINEV. T> Q- "\r nit, „ H1 1 i r< <V, VJC K A V f!i Li I have much pleasure in bearing testimony to tlie Dear bir,—Your Pills take well here, *U1U VU V*ll< M uu great efficacy of your fills for Piles and flrevel. r always ,1 t 1111 1 • recommend them with the greatest confidence t«» mv en'g- and in time I sliall have a large opening "T~">T""l T tomersas heirig superior toanv other medicine in rt-lieving » ,1 —i— —1— I I —1—- those troublesome and painful disorders, ami am rarely IOr tnem.— lOUl'S truly, disappointed even in most obstinate cases. G. OWflX, Chemist to tl.e lioijat Family. y mae y pejeni }tyn yH Feddyginiacth I 1'liANKLlN' DIXON ail ijiii 111 111 1 ■! Ui" ■ 15~TT:T~T~1~ SICR, BUAN, A DIOGEL I'R i PILES A'R GRAVEL, ^am, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob I amser yn eu canlyn, tneays:— ^^■\n&aQ'rwr a'» ETC :>W POEN YN. Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG *<Jk "GWELLHAD TREULIAD. RHWYMBDD. LLYNGER MAN. DIFFYG Ie ac anwyl Si,, i mi -if -r> S*" X ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNI JT .it, ,1; ,'i „„ XX o EHYFEDDOL. —Bum YN YR VSTYMOC, POEN DIRFAWR YN Y OOLUDDION, /vmlioeni' ccan'v 1'iles a'r Gravel, yn nphyii i\ i/$yn glaf llawer O flynyddau V> OWAEW. GWYNT, COLIC, TEIMLAD o BWYSAU YN y /■ scjwi mawr'av aniseruu yn dufewnol,'am tuft <MT. v Piles a'r Gravel Braidd CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, S dendilepr mlynedd. ac amy i»ump miuolaf eyn i mi v g a 1 Uiavei. JSldlUU & 0WFR poETHj 0WFn_ATALIAD< Y eWELEDlAD YN ar c,:cll 1>ejoni <hwi( „ oeddwn wedi fy yr oeddwn yn alluog 1 seryli arty BWL AC ANEGLUR, SYCHDER A BLAS ANYMUNOL YN llwyr gi^thhvo i arog yn y ty. Vr oedd y fath boen I nhraed gan y poen a achosent i mi, a'r GENAU- P0EN yN Y PORD; W'DV(>0' Ci,WYat>,AMT [ fy nghoimuiioA, fy >>hyn, a'm ysgyfai.it. a I/ o j i v;j •. TRA<r.M' poen wawr -vn fyiuhcn, oc vn feddwpaii nemlro. fr-lnas 1 I ysgafnaerynfyinhen. ]?e wnaetnDoctonaid I ^iiiwii.*angytrrodpctiKuiyneuJiiwa'u iinuprio.1. i; mewn I [ Aberdare a Merthvr en iroreu i mi ac vr RhOflOAMi ESMWYTKAO U.<l35!aY8CH0l. I' gair yr <H,uLn wJdi fy hvyr andv.-y,. rai. it-cna s-.lnl, fcl '.| II ADeiaaie a lueitnyr eu goieu 1 mi, ac yi J, Bttnwn Krc?iu fo,i mod.i „it yn. v.eiia; ond .iioich i j II wyf wedi talu iddynt buiioedd lawer am liyny, pehchf-nog, 1 Awdwr poi» iiaioni. a pi-mreii ciiwithuu. B ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o | J. E. GEOEGE. V eich^K^ j honynt, Prynais flychaid O GEORG-E s gaeth py<luji t'fi-ui a i/hlescr. Yr occiUyut yn fy ugwclm i V, PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais jj IIIII W A IiY, \l,i;fo«i!,5nt^?X'^ tuwel#cesn:v,TthJ v. ddau ddogn O honynt—yr yd'ivyf yn r*l AMnRPANQHiRF Yr 0Clid ft' Hgliyl'ansodaiad wedi m.vned trior /i j j U L M 1VI U n U H IN O n I n L. ocr n chlai, ond drwy ^avhaii i'w cyiuci-vd. v ■& Xv BENJAMIN EDWARDS, (_ ilc yr M7,f ^y»,d>?od >u icuanco-r^y v— newydd.—Ttdwyf, Jtc. CWMDABE, ABERDARE. DAVID DA VIES. ArgrafEedig a.Cbyhoeddedig gan JosEpH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.-Dydd Gwener Mehefin 26,1885.