Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DR. JENNER'S PHOSPHOROUS AND CHARCOAL PROVIDED the human system with thought, nerve, and brain food, and furnishes the elements of vitality, health, and strength. DR..TENNER'S PHOSPHOROUS AND CHARCOAL are certain remedies for melancholia, nervous prostration, consumption, and impaired digestion. Depot: 172, Great Tichfield-street, Regent's Park, London, N.W. In bottles, 2s. 9d., 4s ad.. Its.. 22s, and 33s. From any Chemist or by Post. DR JENNERS PHOSPHOROUS AND CHARCOAL is a marvellous remedy for the loss of NERVE POWER, and in the ARREST of PHYSICAL DECAY from whatever cause arising. It is invaluab e, and acts as-a charm in CONSUMP- TION, EXHAUSTION, &c It has received the sanction of Sir Benjamin Brodie, Sir William Lawrence, Sir Thomas Watson, Sir Charles Locock, the College of Physicians, Sir James Ferguson, Sir Philip Crampton, Sir Edward Lasketh, Sir James Clark, Dr Miller, and Dr Lancaster. Order DR .TENNER'S PHOSPHOROUS and CHARCOAL, and see that it bears the correct address of the London Depot. 17'2, Great Tichfleld-streefc, Regent's Park, London, N;W all Others are a fraud. This is duly registered under the Trade Act. Order Dn. -TENNER'S PHOSPHOROUS and CHARCOAL, and take no other. Order of any Chendst in t )e World. LONDON AGENTS BARCLAY & SON, Fariingdon. HEALTH. Yet oft we slight thy worth, 0 blessed. Hea'th Poor mortals as we are, till thou art flown And thy sweefcjoys, more dear than fame or wealth, Touch not our hearts, but pass unfelt, unknown." HAMLET. THOSE WHO VALUE HEALTH SHOULD DAILY USE DANIEI7S DANDELION COFFEE Prepared from the Pure Fresh Dandelion Root. SOLD ONLY IN TINS AT Is nd EACH By the Proprietor, W. L. DANIEL, CHEMIST, 64, High Street, Merthyr Tydfil. -48 this Preparation is -different from all others sold under the name of Dandelion Coffee, Purchasers must BE eURE TO ASK FOR. AND SEE THAT THEY ARE SUPPLIED WITH DANIEL'S DANDELION COFFEE, Which, when ONCE TRIED, will ALWAYS be PH E PURRED, both for its agreeable TASTF; and RFFICACY. This is why it has obtained from public opinion an unsolicited OF atdCIESXI.X'X'. There's a proud modesty in merit! A verse from asking, and resolved to pay Ten times the gifts it asks." DRYDEN. JOSEPH TOLIAMST ARGRAFFYDD TRWY NERTH NWY, SWYDDFA'R "TYST A'R DYDD" 21 A 22, HEOL GLEBELAND, MERTI-IYR T YDFIL. WNEIR Argraffwaith o bob math yn y model mwyaf destlns, am Brisoedd Rbesymot. Bydd yn hyfrydwch gan J. W. a°fon Estimates am Argraffu TRAETHODAU, PREGETHAU, RHAG- LENAU CYMANEAOEDD CANTT AC EISTEDDFODAU. CIWNEIE HNFYD BOB MATH 0 Gardiau Coffadwriaethol, Bilian, t Ad- tD roddiadau Eglwysig Adroddiadau Arianol a Uyfrifon Clybiau, jjiythyrau Eglwysig, ac Anerchiadau Cyfarchiadol, &c,. &c. V PELENAU DR KING- AT YK AFU.—Cynwysa d<vY|lf 'ys'an dunty Hew a quinine, lieb ddim mercury yn- ae ,ae 7. hyn yn mliell nwchlaw creill fel y rhai sicraf vn v symud diffyg treuliad, anhwylderau geriaidd, poen evlia 'K n,' i''iwystr'iadau ac afreoleidd-dra perthynol i'r afu a'r mlTV sicr^lau perffaith iecliyd. Gwerthir l'elenau Dr King y AU 0 man. "CANYS Y GWABD YW Y BYWYD." GWAED GYMYSGEDD BYD ENWOG CLARICE. Y Gwasd Burydd a,c Adferydd Mawrlssol TJRhwn ni ellir rhodrli cym«radwyaeth rhy uohol am- X LANHAU a GLOEW 1 y' GWAED o bob AMM lllUEDD Iacha Hon Glwyfau t Iaeha Hen Glwyfau Crawnllyd yn y Gwddt Iacha Gluniau Cfornwydlyd Dolurus Iacha Bendduon nen Bisirwrn ar YIYyncb Iacha Glwyfau Orachlyd Iacha Gornwyd Cancraidd lacha Aiicehyd y Gwaed a'r Croe Iacha Chwyddiadau Chwarenol Iacha y Gwaed oddiwrth Sylwedd anmhur, yu codi oddiar ba achos bynaaf.l Gan fod y Cymysgodd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, to, yn cael ei warantu yn rhydd oddiwrth llnrhyw bcth niwcidiol, i r cyfansoddiad mwyaf gwanaidd perthynol i unrhyw un o 1* duau ryw, y mae y Perc'hcndg yn cvt'yn ar i ddyoddettvyr roddi praw* arno cr cael'allan ei fawr werth. Miloedd o Dystiolaetliau o.bob parth. "Korth-street, Audcnshaw (gcr Manchester). Rhvdrt i mi Mcser mawr f roddi fy nhystiolaeth i^effcithiau rhyfeddol eioh Gwaed Gyraysgcdd, yr hwn svdd wcdi l> ngwella o droed a migwrn cornwydlyd drwg ia}\'n, 5Tr oedd im! bed war o archollion, yr hyn a'm hftnalluogodd i ddilyn fy ngalwcdifcaotn am bedair blynedd, yn yst.od yr hwn amser bum mcwn punio o wahanol glafdai ac o dan bymthcg o wahanol foddygou. O i diwedd cymliellwyd fii roddi prawt ar eieh Gwned Oymyseedd. ac ar ol cymeryd tair o phiolau byehainyr oeddwn yn allnog- i fyned at fy ngwaitb, ac erbynj mi gymeryd naw neu ddeg o phiolau yr oeddwn .wcdi ly llwyr wellhau. Gallwch wneyd y det- nydd a fynoch o hyn cr budd dyoddctwyr erei .-Ueidd^ch ^yn parchus," JOHN I" CLIAMS." Ar worth mown phiolau 2s Oc yr un, ac mewn Cistiau, yn cyn- %)-s cli-%vc'givaith eyqiaiiit, lis yr uu-digon i effeitluo gwellhad hollol vn y mwyairif mawr o aehosion lnr-sefydlog—gan yr boll Ffervilwyr a Gwcrthwyr Meddyginiaeth Breintlythyrol trwy yr ho:i Deyrnas Gyfunol a thnvy y byd, neu a anfonir i unrhyw gyf- oiriud a.r dderbyniad as neu 132 o lytliyrau cciiuog, gan y LINCOLN" & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark—" Gwaed Cymysgedd." CVRN, BUNIONS, A CHYMALAU CHWYDDEDIG T BODIAU.—Deller's Corn and Bunion Plasters yw yr unig" fedd- yginiaeth wirioiieddol. Gwahaniaothant oddiwrth bob nlasterau, tarianau, ncu gy'mysgiad a ddyfeisiwyd enoea. Drwy vstwytho yn uniongyrchol y eroen tew amgylpnynoij aar- iydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn-tuan ar ei ol. oroiyna Bunions a Ohymaiau chwyddedig y bodiau fvvy o amser weJla yn llwyr, ond y mae y gweithrediad yn »icr, Blydiau. Gwerthir hwynt gan Fteryllwyr, &c., yn mhob man. NEBTH CORPFOROL, GIEUOL, MEDDYLIOL, A THHEDLIOL MAWII a ddilyna trwy duefnyddio 'Pepper's Quinine and Iron Tonic. T'wy roddi bywyd newydd yn y giau, cyfoeth- ogi y gwaed, a chryhau y galluoedd cyhyrol, diflana arwyddion o wendid, dychweia yr archwaeth, darfydda llesgedfl. a cheir ad- newyddiad iechyd." Mynwcli gael Tonic Pepper. Gellir ei gael yn awr mewn poteii 2s 6c. Ar wertii yii iahob man. Coatia oddeutu lie y dogn. TARAXACUM A PODOPHYLLIN.—Mae y fedd- yginiaeth lion rliag anhwyldcrau yr aru yn rliydd oddiwrth mercury, ac yn gymysgedd o sudd llysiau dant y Hew a mandrake. Y mae yn dda Hiag cur yn y pen, marweidd-dra, rhwymdra, gwyntogrwydd, dwfr poeth, diffyg treuliad, anhwylder geriaidd, diffyg archwaeth at fwyd, anghysur cyflTedinol, trymder, sc. Taraxacum a Podophyllin Pepper, trwy gynhyrfu yr afu i weith- redu yn neillduol o dyner ar y cj'lla, ydy w y feddyginiaeth ddy- 00-elai", a'r un y gellir ymddibynu fwyaf ai-Mt. Poteii, 2s 9c. Ar werth yn mhob man. Mynwcli gael meddyginiaeth Pepper. Duo GWALLT GWYN.—Cynyrcha Loehyers Sulphur Hair Restorer shade beiffaith naturiol mown ychydig ddyddiau. Nid oes un gwallt-adferydd yn debyg i eiddo Lockyer am ei harddweh a'i weithrediad glnnhaol ar y gwallt, gan beri iddo dyfu bob amser. Poteii mawrion, Is Gc. At, werth yn mhob man. GWELLA. ANHWYLDEKAU Y CROEN.- Bydd i'r Salpholiue Lotion symud yr holi darddiadau, plorod, cochni, Ilynorod, cen, gerwinder, &e., mewn ychyoig ddyddiau. Bydol i'r Sulpholinc ymosod ar hen anhwylderau y eroen, a u difetha yn llwyr. Mae yn wlybwr neillduol o liyfryd a diberygl, yn eynyrchu croen clir. Gwerthir y Sulpholine Lotion gan yr holi iieryliwyr. Poteii, 2s 9c. BYDDABDOD, SWN YN Y CLUSTIAU, &O.— Deller's Essence f or Deafness ay dd yn parhau i fod yr unig feddyg- iniaeth o unrhyw werth. Y mae ei aim i glirio rhydau y glust, ac yn ami i wella'hen schosion, wedi ei broli am ehwarter canrit. I'w 1-oddiar iottan wool. Poteii, Is lie. I'tV gaei yn mhob man. BLAS HYFRYD.-Oracrqft's Areca-Nut Tooth Paste.—Drwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moethns hwn, daw arliw y danedd yn wyn, iach, adysgiaer tel it on. It mae yn nodedig am ei bcrarogl, ac yn neillduol ddefnyddiol er symud crestiau oddiar ddanedd wcdi eu hesgeuluso. Ar werth g'an yr holi Gyffyrwvr. Potiau Is. a 2s. yr un. (Mynwcli Cracroft's.) ANHWYLDEKAU YR AFU.-¥ mae tair rhan o bedair o'n hanlnvylderau yn cael eu liacliosi gan fcthiant yn n»-H'eithrcdiad yr al'u. Mae ychydig ddognau o Dr King's Dan- delion and Quinine Liver Fills, lieb mercury, yn leddygimaeth nerthol. Gwnant yr un gwasanaeth yn gymhwys a mercury, heb ddirn o'i anghyrleusderau a'i berygion. Syrnuda Pelenau Dr Kinff holi anhwylderau yr afu a'r cylla, anhwylder Tgenaidd. our yn y pen, llesgedd, poen yn yr ysgwyddau, dwtr poeth, diffyg treuliad, rhwymdra, ac felly sicrhau perifaith iecliyd. Y mae yr lien Pelenau hyn yu para i fod ;y Jeddygmiaeth fawr a blaenaf at anhwylderau yr afu. Ar werth yn mhob man. AT OLOllI Y GwnDF A'R SAFN, defnyddiwch Pepper's Tannin Throat Gargle. lUne yn gymhwysiad gwertli-. fawr at ddoJur y gwddf, pa un bynag ai enynol, rhyddhaol, neu lynorol. Cyrneraolwyir Tannin Gargle yn gryf i siaradwyr, cantor- ion <fec, fel dyogolydd gwertlii'awr. Y mae liefyd yn burwr o-w'erthfawr fel gcnau-olch, gan ei fod yn neillduol o liyfryd, cyf- nerthoi, a glaiihaol. Poteii. Ar Werth yn mhob man. "SULHOLINE SoAP" sydd sebon o wneuthur- iad fferyllol hynod bur, wediei fwriadu i fod at wasanaeth eyffred- inol a'r liwti sydd rydd oddiwrth yr ole^^r egrol, niweidiol, sydd yn nodweddu sebon o wneuthuriad cyffredin ae anmher- ffaitb Un rhagorol yw y Sulpholine Soap at ymolchi ar bob adeg, a 'n-wn'a y eroen yn dyner, clir, ac ystwyth. Tablets, Geyrun. Ar werth yn mhob mail. j EHWYSTEO PESWCH.— xchydig ddognau o Pemer's White Cough Mixture a welllia y peswch mwyaf poenus, gan roddi rliyddhad ac esmwythder i'r pilenau a'r pibellau gwynt cynhyrfus. Gan ei fod yn gweitliredu yn lliniarol, cysurol, ac esmwythaol, y mae felly yn wahanol hollol i'r meddyginiaethau cyHredinrhagypeawch. Poteii. Ar weilh yn mhob man,. M rn Universal Patronage. Let all sufferers from general or local disease take heart and follow in the wake of thousands who ascribe their restoration of health to the use of HOIXOWAV'S OINTMENT AND PILLS Rheumatism in the muscles or joints, gouty pains, neuralgic tortures, cramps and spasmodic twitches depart: under the employment of these noble remedies. Bad legs, all kinds ot woSnds ulcers, sores, burns, cutaneous inflammations, are quickly conquered. The reputation Holloway's Ointment and Pills have acquired throughout the habitable Globe should induce every afflicted person to give them a fair trial before despairing of relief or abandoning hope. Bronchitis, Sore Throats, Coughs, and Colds. This Ointment will cure when every other means have failed. It is a sovereign remedy for all derangements of the throat and chest. Settled coughs or wheezing will be' promptly removed by rubbing in the Unguent. Bad Legs, Bad Breasts.—Old Wounds, Sores, and Ulcers. It is surprising how quickly a sore, ulcer, or wound deprives the body of strength and unfits it for the duties of life, and it is no less wonderful to watch the effect of Holloway's healing Ointment, when it.is used according to the printed directions. and assisted by appropriate doses of the Pills. Gout and Rheumatism. Will be cured with the greatest certainty if large quantities of the Ointment be well worked into the afflicted parts. This. treatment must be perseveringly followed for ^™ time and duly assisted by powerful doses of Holloway s Pills. Ihese purifying and soothing remedies demand the earnest attention of all persons liable to"rheumatism, gout, sciatica, or other pain- ful affections of the muscles, nerves, or joints. Dropsical Swellings. This incomparable Ointment is earnestly recommended to all suffering from, or having a tendency to, dropsy. The worst cases will yield in a comparatively short space of time when this Ointment is diligently rubbed into the parts affected. In all serious maladies the Pills should be taken to purify the blood and regulate its circulation. Both the Ointment and Pills should be used in the following comPlaints:- P3d Prists GountS(SOft) SoreThroats Burns' Glandular Swell- Skin Diseases Bunions ings |curv^ Chilblains Lumbago T?,m^ Chapped Hands Piles TTV Contracted and Rheumatism Ulcers Stiff Joints Sore Nipple? Wounds Sold at Professor HOLLOWAY'S Establishment, 78, New Oxford St. (late 533, Oxford St.), London; also by nearly every respectable Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at is. ltd., 2S, gd., 4s. 6d., lIS., 22S. and 33S. each. Full printed directions are affixed to each Pot and Box, and can be had in any language. N.B.-Advice Gratis, at the above address, daily, between the hours of 11 and 4, or by letter. No. 15- 2. SWYDDFA S TYS r A'R DYDD amLyfrau obob math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoedd adau Seisonig. H>fyd pob math o waith ar raffr. W^IENTNT^BY<ID 1 UN BLYCHAID O CLARKE'S B 41 Pills i wella pob dyf'erlif o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn ardymherol, Graianwst a Phoenau yn y Cefn. Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gan yr holi Fieryllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Breint- lythyrol; neu a anfonir i unrhyw gyfeiriad am 60 o lythyrnodau, gtln y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES DRUG COMPANY, Lincoln. Goruchwylwyr Cyfan. werthol :—Barclay a'i Feibion, LSundainj a'r holl Dai Cyfauwerthol,