Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

PELENI LLYSIEUOL KERNICK. OS ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolur y Pen, Auiiwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gewynwst, a Dolur y Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIEUOL KERNICK. Y maent yn fychain, a.c felly yn hawdd i'wcymeryd, ac nid yw yn angenrheidiol i aros yn y ty tra yn eu cymeryd. Y maeint yn cryfhan y cyfansoddiad, ac y maerit wedi eu treio gan filoedd, ac wedi en datgan fel y feddyainiaeth oreu yn y byd. ■ Cymeradwyaeth oddiwrth J. Balbirnie, Ysiv., M.A., M.D., darlithiwr ar Ddansoddiaeth, ac aivdwg Traethawd ar y Turkish Bath, S(C. Yr vnjf ivedi profi y Peleni sydd yn myned wrth yr enw Peleni Llysieuol Kerniclc, ac yr ivyf yn gwybod beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profi eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiolaethwirioneddoleu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau melelaidd a Hiwreidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y peleni agor iadol goreu i'w cymeryd. rhag bol-rvjymedd, ac, awn i art danynt. Arwyddwyd.J. BALBIRNIE. Gellid cyhoeddi miloedd o srymeradwyaethau ereill llawn cystal. Y mae PE, LENI KEBNXGK yn cryf- hau a bywiocau yr Loll gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reolau neillduol mewn perthynas i ym- borth, ac y maent yn cael eu cydnabod fel y feddygin- aeth oreu sydd wedi eu darganfod. Gellir eu cael gan unrhyw fferyllydd, neu gan Ddir- prwywyr penodedig, mewn blychau Is. I'-c. a nc. gyda chyfarwyddiadau pa fodd i'w cymeryd. Teisenau Llysieuol Kernick I LADD LLYNGYR. Y MAE y Teisenau hyn y feddygini eth fwyaf JL effeithiol i ladd Llyngyr sydd wedi eu cyuya i'r I cyhoedd. Y maent mor ddiniwed yn eu beffaitb, fel y gall plant o bob oed a sefylifa eu cymeryd g-yda'r dyogelwch mwyaf. Y maent befyd mor wasanaetligar blant o gylla gwan, a gwedclau llwyd, gan ei fod yn cryflisiu y eyfansoddiad trwy greu archwaeth. O" Pe byddai mamau yn gwybod gwerth y Teisenau byn, fyddai dim un t'eulu hebddvnt. I'w cael mewn blychau Is ltc. a He. yr un, gan y diriirwywjr sydd yn gwerthu Peleni Llysieuol Kernick, 'Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob sypyn ■oea flwck. Ti l K HKMI SCHOOL The Grove, Holywell, North Wales. 111-AD MASTER: WILLIAM OLIVER, M.A. (with Honours), of the Univenity of &la°gow. s.'4 1st. B A. (lit Class Honours) and English Exhibitioner of the Uii'.ver ity of London; Hcho1:tr and Prizeman in London :mi1 Glasgow late Professor of Classics at the Memorial College, Brecon. Assisted by the REVS. D. OLIVER, AND OWEN THOMAS, M.A. THE Course of Study includes the usual branches of a sound Classical, Mathematical, and Commercial Edu- cation Special attention given to the Study of English: Language. Literature, and History. 'Pupils prepared for the Matriculation Examination of the University of London, the Entrance and Scholarship Examinations of the University- Colleges of Wales, the Entrance Examinations of the Theolo- gical Colleges, the Oxford and Cambridge Local Examina- tions, the Preliminary Examinations in Law and Medicine, &c &a The School Year is divided into three Terms. Term commenced April 14th. Prospectus and further particulars sent on application. Cyfarfod Chwarterol Dwyreiniol Mor- ganwg. r^YXELIR ef y tro nesaf yn Castellau; Llun a Mawrth, Mehefin 29ain a'r 30ain. Y Gynadledd am '2. 30ydydd cynt-tf Piegethir nos Iau am 7, a dydd Mawrth am 10, 2, a 7. Dysgwyliwn weled y frawdoliaeth oil yn bresenol. IV W. C. DAVIES. Cyfundeb Gogleddol Morganwg. C1YNELIR Cyfarfod Chwarterol nesaf y Cyfundeb uchod yn J Bethania, Dowlais, nos Lun a dvdd Mawrth, Gorpheiiaf l:leg a'r 11 eg. Piegethir y nos gyntaf, a bydd y Gynadledd am 10 30 yr ail ddydd. p J. THOMAS, Ysg. Nebo, Felindre, ger Abertawy. YN FLIR Cyfarfodycld ltrddiad Mr D. H. Thomas, o Goleg ) Caerfyrddin, yn nghyda'r Cyfarfod Blynyddol, yn yr Eglwvs uchod dydd Stil a LJun, Gorphenaf Sed a'r tiled. Dy- munir presenoldeb gweinidogion y Cyfundeb. Eglwysi Bethlehem a Carmel, ger Bangor. DYMUNA yr Eglwysi uchod wneyd yn liysbys na dnerbynir cyhoeddiad neb pwy bynag i biegethu yn yr wythnos Dios yr Eghvysi, THOMAS OWE.V, ) v WILLIAM ROBERTS, J Telerau y Tyst a'r Dydd. Anfonir ef trwy y Post am Chwarter yn ol y telerau canlynol:—1 (os telir yn mlaen) am 2s; 2 am 3s 4c. 3 am 4s..6c. Os na thelir yn mlaen, 1 am 2s. 2c; 2 am 3s. 9c.: a 3 am 4s 11 c. GOLD! GOLD!! GOLD! 1 O f)On MAGNIFICENT PRESENTS TO :HE GIVEN AWAY DURING THE NEW YEAR.. The CYPRUS GOLD COMPANY, in order to introduce heir business before the Public, have, at an enormous expense, resolved to present to every person applvins? for the same a FRENCH POCKET TIME INDICATOR (Patented). This admirable little article is the size and shape of an ordinary watch, ha3 strong metal cases (gold colour), steel works, balanced action, enamelled dial, crystal glass dome, patent adjusting swivel ring for attaching to watchguard each denotes solar correct time, and in fact no-one. either male or female, should want a Watch when such an opportunity as this offers-a chance will never occur again. The Time Indicator is warranted for live years. To secure one of these little articles the sum of Is. 6d. must be forwarded either by P.O.O. or stamps, or two will be sent for 2s. 8d. with the full name and address filled in the form below, and enclosed to the CYPRUS GOLD COMPANY, Sparkbrook, Birmingham. SPECIAL NOTICE.—A Free Gift to every purchaser for a short time only. To every gentleman purchaser we will present a handsome Cyprus Gold Fetter-Link or Curb Albert Chain. One hundred different patterns. These are very massive and heavy, and in wear, appearance, and pattern are equal to 18-carat gold chains costing £ 20. To every lady we will present a rich Cyprus Gold Brooch or Earrings of the newest design. These being intended as a free gilit to our customers, we were determined to present something new that will delight all. NONE SOLD WITHOUT THIS COUPON. This Coupon entitles sender to Pocket Timepiece. with handsome present, on receipt of Is. 6(1., or two for 2s. 8d., three for 4s., four for 5s. fid. > » H Name O H Address ? JUSSTE 20th. An letters to be addressed—CYPRUS GOLD COMPANY Abercennen Works, Sparkbrook, Birmingham. The demand for our timepiece from all parts of the- Kingdom being very great, customers will oblige by sending in their orders at once. Orders received after these are sold out will be returned. r JT TTB. JEljI YDIWYGIAD DIRWESTOL YN NGHYMRU, GAN Y PARCH J. THOMAS, D.D., LIVERPOOL PRIS HANER CORON. MAE y gvvaith uchod allan o'r Wang yn gyfrol hardd. Anfonir hi i unrhyw fan trwy y Post ar dderbyniad Postal OrderA-m 2s. 6c.Rhoddir saith copi am bris chwech i bwy bynag a allfono arebeb am danynt, gyda llciendal, '1' awdwr i 11, The Willows, Liverpool. WV"J E M INS BILL POSTER & TOWN CRIER MERTHYll TYDFIL, (Member of the United Kingdom Bill Posters' Association). Circulars addressed or delivered in town or country. AUCTIONEERS' SALES ATTENDED AT MODERATE CHARGES. Orders respectfully solicited and promptly attended to. Rents tins principal Posting Stations in Merthyr and Dowlais. BOOKBINDING- FOE THE TEADE. D. D. WILLIAMS (MAB CYHOEDDWR Y TYST A'R DYDD"), LLYFR-RWYMYDD, &e., 56, CASTLE-STREET, MEBTHYB TYDFIL. T~\YMUNA D. D. W. wneyd yn hysb,ys ei fod wedi prynu y fusnes a arferid gario yn mlaen gan Richard Thomas yn y lief uchod, a b/dd yn dda ganddo dderbyn Llyfrau o bob math i'w Rhwymo am Brisoedd Rhesymol. Gwne-ir hefyd pob math o Lyfrau Cyfrifon. Telir Cludiad un ffordd per goods train ar Barseli dros 30s. o werth. COFIER Y CYFEIBIAD— 56, CASTLE-ST., MERTHYR TYDFIL. AK1AN A WNA ARIAN. rnKWY FUDDSODDI YN Ofc'ALUS mewn So.Hion a Cii.yf- JL ranau, gellir yn ami ddyblu arian mewn diwrnod. Ceir yr un elw ar gyfartaledd oddiwrth o iCtO i £1,000. Y gyfun- drefn anghyfrifol. Anfonir yn rltad ac yn rhydd trwy y post y Llyfr Eglurhaol (5ed argraffiad). Cyfeiriad, GiCOUGE EVANTS & CO., Stockbrokers, 111 & 142, Gresham House, Olll Broad Street, London "y CWPf1WL TYSTION." TZTOLWYDDOREG ar Hanes Teulu y I'fydd—Abel, Enoch, -L+ Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Caleb, Josua, Det)ora a liarac, Gedeon, Jeplitlia, Samson, Samuel, a Dafydd—a Gorchest-gainpau a dyeddef trwy Ffyiid, mewn ."0 o benodau. Y Trydydd Ar^rafliad—y 9fed, lofed, lleg, a'r 12fed Fil. Pris 6e.; post, 6Jc.; neu 9 am 3s. Ge., a 27 am 10s., ynfree gyda'r post. I'w gael gan yr awdwr—JOHN JONES, Llarigiwe, Brynaman, RS.O., South Wales. 2.5.r. CRYD-CYMALAU. CRYD-CYMALAU. MEDDYGINIAETH NEWYDD !AT Y CRYD-CYMALAU. DALIER SYLW. Addefir fod EMBROCATION JENKINS YN anmhrisiadwy i bawb ydynt yn dyoddef oddiwrth y JL SCIATfCA, GOUT, LUMBAGO, YSIGIAD, CRIC YN Y CEFN a'r GWDDF, &c., &c., gan ei fod yn ami yn rhoddi esmwythad bron yn uniongyrchol. Y mae wedi cael ei ddef- nyddio yn llwyddianus am lawer o flynyddau, ac wedi profi ya hynod effeithiol mewn hen achosion, ac yn enwedig mewn Rheumatic Fevers; ond nid yw erioed o'r blaen wedi ei ddwyn o flaen y cyhoedd. Erfynir y n oatyngedig ar bob dyoddefydd roddi i'r Embrocation hWll brawf teg. Mewn potelau Is. 1 Jc. yr un. Ar werth gan Fferyllwyr a 2 Patent Medicine Dealers, neu gyda'r Post am 14 stamps, o'r CHEMICAL LABORATORY, FERNDALE, PONTYPRIDD. GORUCHWYLWYR CYFANWERTH:—Meistri Barclay a Feibion 95, Fairingdou-street, Llundaiu, E.C., a W. T. Hicks a'i Gyf., 2S, Duke-strcet, Caerdydd tAIESON NMD9IW, 6c. yr un. Fy Ngwlad fy liun Gwlad y Mvnyddoedd Gwraig y Cadben Gwersi fy Mam Teyrn y Coed Auwyl Gymlll Oil i Bass neu Alto. Eden y Byd Geneth y Meddwyn Bacligen y Meddwyn Y Gadair Wag Teyrn y Coed Auwyl Gymru Oil i Tenor neu Soprano CYDYMAITH Y DADGANYDD. j Pedair o Ganeuon yn y ddwy iaitli a'r dda liodlant am 7c. drwy y post. j t Dhan I. i Baritone neu Mezzo-Soprano. Rhan Soprano neu Tenor. i GWYRTHIAU C RIST. Cantata i Blant. S. F. 60, H. N. Is 60. Geiriau yn uuig, 2c. Y TRI GOF. Triawd i T.T.B., Gc. LLUSERN YW DY AIR I'M TRAED. Deuawd d(lwy Soprano neu ddau Denor, 6c. I'w cael gan yr Awdwr, II. DAVIES, AC. (Pencerdd Maelor), BRYN GWYX, CEFN, RIIIWABON. Rliestr o gantawdau, anthemau, &c., chael yn rhad. Yr elw arferol arweinyddion. r mmk m PERMANENT sum mm- CADEmYDD-PARCII B. WILLIAMS, Abertawy. AR I AN AR LOGt DERBYNIR unrhyw syrniau o arian gan y Gymdeitlias uchod Rhoddir llog o 15 ED AIR PUNT y cant am symiau o da" £ 25, a PHEDA1R PUNT A CHWEUGAIN y cant am symiau j> £ 25 i £ 1,000, a'r ymrwymiadau dyogelaf, ynoly gyfraith Seneddol am danynt. Rhoddir PUM' PUNT y cant a rhan o'r elw i feodianoeyr up shares. Rhoddir benthypr unrhyw swm ar Mortgage ar dai ncn diroedd, a gellir cael 20 mlynedd i ad-dalu, os dewisir. Tel" trenliau y Mortgage gan y Gymdeitlias. Ymofyner a'r Ysgrifenydd—Mr T. II DAVIES 18, Union* street, Swansea. 28.3.84.r • -< YN AWR rA BAROD, "EMYNAU Y OYSEGB," CASGLIAD 0 SALMAU A HYMNAU WEDI ED DETHOL 0 WEITHIAU YE AWDURON GOREU, HEN A DIWEDDAE. CYNWYSA y Casgliad hwn 150 o Salmau, 36 o Gorgana^ a thros 2,000 o Emynau Cymreig, yn nghyda nifer 0 Emynau Seisonig; a Mynegai i bob penili. Pris mewn gwahanol rwymiadau, Is (03 gyda'r post. Is 3c), 2s, 3s, 4s, a 5s Gc. I'w gael gan y Llyfiwerthwyr. Pan nad ellir,-anfoner y Cyhoeddwyr, ac anfonir ef am y prisiau uchod yn uU gyrohol gyda'r post. T. GEE A'I FAB, CYHOEDDWYR, DINBYCH. Anfollant catalogue o'u holl Gyhoeddiadau i'r neb r 110 enfyn am dano.