Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

Genedigaethau, Priodasau, &e. SYI/W.—Ein telerau am gyhoeddi Barddoniaeth yn pysylltiedig a hanes Genedigaeth, Priodas, neu Farwolaeth yw "ir coiniog y lliucll. GENEDIGAETHAU. 5ed, priod y Parch E. D. Evans, Brynmawr, ar ferch, a gelwir hi Maggie Ann. PRIODAS AU. ^TTGUSTTRS — THOMAS. — Mehefin 9fed, yn y Dock Chape), Llanelli, gan y Parch D. Lewis, Mr David Jones Augustus, New Dock, a Miss E, A. Thomas, toerch hynaf Mr David Thomas, grocer, Salamanca- road. MARWOLAETHAU. JAMES. Mehefin 6ed, yn 71 mlwydd oed, Thomas James, Login, ger Whitland. Yr oedd yr ymadaw- edig yn un o ffyddloniaid Seion, yn ddiacon defriydd- Jol yn Login er's blynyddae. Cofiwn efpan yn blen- tyn, ac adnabyddwn ef fel nn o brifgerddorion yr ardaloedd. Yr oedd yn un o'r bassers cryfaf awran- dawsom erioed, ac yn un o arweinvvyr corau goreu ar ddydd y gymanfa. Treuliodd y rhan fwyaf o'i ces yn ysgolfeistr, «.c yr oedd er's blynyddau hellach yn derbyn pension gan y Llywodraeth. Mah iddo yw yr athraw enwog Mr James, Henllan. Claddwyd corff yr ytnadawedig yn nghladdfa Login y dydd Mercher ar ol ei farwolaeth yn ngwydd tyrfa fawr. Gwein- yddwyd ar yr achlysur yo y ty gan y Parch H. Pr:ce, Rhydwilym, yn y capel gan y Parch D. E. Williams, Henilan, a'r Parch D. S. Davies, Login, yr liwu a draddododd bregeth ragorol (lr yr amgylchiad oddiar 2 Cor. v. 1. JoNns.—Mehefin 5cd, yn 80 mlwydd oed, Mr Thomas Jones, Bryncastell, Clarach, a chladdwyd efydydd Marcher canlynol yn mynwent Claracb. Darllenwyd a gweddiwyd wrth y ty gan y Parch J. Miles, Aber- ystwyth, a phregethwyd yn y capel gan Mr Davies, Sweinidog. Gweddiwyd ar y diwedd gan y Parch G. Parry, Llanbadarn. Gwasanaethwyd wrth y bedd gan y Parch T. A. Penry, Aberystwyth. Gwyr buch- eddol a'i dygasant ef i'w gladda i Machpelah y teulu 1 Clarach. Yr oedd Mr Thomas Jones yn un n'r hen golofnau a ddechreuodd yr achos yn y lie. Ymgy- sured ei blant a'i berthynasau ar ei ol. Nicholas. —Llun, yr 8fed cyfisol, yn 97, Wellington- street, Caerdydd, wedi ychydig wythnosm o ddihoen- lant, Miss Esther Nicholas, merch henaf y diweddar Mr Daniel Nicholas, un o ddiaconiaid yr eglwys ^ynulleidfaol yn Severn Road yn yr oedran tyner o 25. Prydnawn y Sadwrn dilynol hebryngwyd ei gweddillion ma wol i fynwent Eglwys Gadeiriol Llan- daf, pryd y gwdnyddwyd yn hynod dar.iwiadol gan y Parch D. B. iVIorjjan, y gweinidog. Catodd gladd- eJigaeth barchns. Yr oedd yr ytnadawedig yn ym- Wybodol ei bod i ymadael a'r fochedd hon, ac wedi dYlnuno ar y Parch W. Edgar Evans, Carmel, Tre- i gymeryd rhan yn ei h .ngladd,-ond yr oedd hyn yn annichonadwy gan fod Mr Evans ar y pryd yn ei ardal eneoigol yn sir Aberteiii. Gadawodd ein hanwyl chwaer fam oedranus, a chwaor ieuanc i hir- aethn ar ei hoi, i'r rhai yr hyderwn y bydd yr Ar- Bjwydd yn noddfa yn nydd eu trallod.— D. L. D., Caerdycld. RE £ —Mehefin laf, Mr David Rees, WhitIand, yn 58 tnlwydd oed. Y cbydig wythnosau cyn ei farwolaeth cafodd apoplectic fit, ond gwellhaodd yn bur fuan, ac yr oedd y dydd Gwener cyn ei farwolaeth yn ei fas- nachdy yn edrych yn lied iach, ond tra yno cafodd ail ergyd gan yr hen elyn, a boreu y dydd Llun can- ehe<lodd e' enaid at'' Dduw yr hwn a'i rhoes fit." yr 0edd ein hanwyl frawd yn ddyn o alluoedd Q¡ chynheddfau cryfion iawn, yn un cadarn yn yr Ys- ?rythyrau, yn un o'r mwyaf selog gyda'r Ysgol Sab- wthol, yno bob amser ac yn barod at waith, nid oedd dim yn ei foddio yn well na chael dosbarth o blant o'i jjmgylch, a gwyddotn nad oedd dim yn fwy cydnaws a tlieiiulad plant a phobl ieuaincyr ysgol na chael SWeled Mr Rees yn cael ei osod yn athraw arnynt. l' oedd Mr Hees yn un &r rhai mwyaf gafaelgar ttiewn gweddi a wrandawsom erioedi Yr oedd yn udiacon flyddlon yn y Tabernac!, ac yn drysorydd yr eglwys er's blynyddau. Yr oedd hefyd yn gymydog caredig, bob amser yn barod 1 estyn cymhorth i'r wd a'r angenus, ac yn noddwr i bob achos da yn y pmydogaeth. Dydd Ian canlynol ymgasslodd torf awr yn nghyd er dan«os cydymdeirnlad a'r teulu a P"&rch i goft'ad wriaeth yr ytnadawedig. Cyn cych- yn o'r ty, darllenwyd rh .nau o'r Ysgrythyr ac "rymwyd gweddi gan y Parch W. Thomas. Yna y^Hurfiwyd yn orymdaith plant yr ysgol ddyddioi yn -r> ori (yr oedd yr ymadawed'gyn Is-aade'rydd o'r wrdd Ysgol. Gwr thodocld y < adair uchaf pan |y>ygiwyd hi ii'do ar ol yr etholiaii diweddaf pan y ypbwelwyd ef yn ut-haf ar y rhestr), yna y gweinirt- 2ion o bob enwad a'r dorf fawr yn canlyn. Wedi yi'uaedd Soar, deehreuwyd y gwasanaeth gan y ^rch J, Williams, Carfan Yna pregethodd y Parch Thomas yn briodoi iawn oddiar loan xi. 11. 12,. g*w'eddiodd y Parch D. E. Wi/iiams, Henllan. edi gosod yr hyn oedd farwol o'n hanwyl trawd pi y, bedd, traddodwy anerchiad toddedjg an y j r-n1 Havard, Whitland, a gweddiodd y Parch j" j^aTies, Whitland. Gwelsom hefyd yn mhlith y TI y Parchn E. Rowland, Llwynybrain T. Davies, A a J■ Jones (Joanes Towi), Mri Powell, ,i5-> Maesgwynne, a J. Beynon, Y-H,, Trewern. j Yr oedd y dorf fawr, a'r Ileni ar bob ffenestr yn y pentref, a phob masnachdy yn gauedig, yn tystio fod anwylddyn nid yn unig y pentref ag eglwys y laber- nacl yn cael ei gladdu, ond helyd dyn a berchid gan yr holl ardaloedd.—W. S. STEPHENS.—Mehefin 8fed, Sarah Stephens, 36, How- den-street, Stockton-on-Tees, yn 70 mlwydd oed. Bu yr ymadawedig yn un o gychwynwyr cyntat Anni- byniaeth Gymreig yn Walker, ac wedi hyny yn un o brif gychwynwyr yr eglwys Annibynol Gymreig yn Stockton. Ba yn aelod ffyddlawn a dysslaer^ er boreu ei hoes—yr oedd yn hynod am ei ffyddlonc'eb. Yr oedd yn feddianol ar alluoedd meddyliol treidd- gar, gwybodaeth Feiblaidd eang, a chof ci'yf. Cref- ydd oedd prif nodwedd ei by wyd. Yr oedd iddi air dq, gan ba b, a chan y gwiiionedd ei hun. Deuparth o'i hysbryd ddisgyno ar yr eglwys yr oedd yn aelod ohoni. Claddwyd hi y Mercher canlynol, a gwein- yddwyd gan y Parch E. Evans, gweinidog y He. loan Tennant.

TYWALLT GWAED YN NGHYMRU.

Advertising