Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMBEIG-

Y GOLOFN WLEIDYDDOL.I

News
Cite
Share

ftwy benodi un arall yn ei Ie yn ddioedi Nid oedd dim ganddo i'w wneyd bellach ond ym- roddi at y gorchwyl o ffurfio Gweinyddiaeth. Pwy i'w ddewis oedd y pwnc yn awr. Mae yr ymgeiswyr yn dra lluosog-, ac nid oes unoliaeth yn y blaid fel yr arferai fod flynyddoedd yn ol. Nos Lun diweddaf, yn y Senedd, caed prawf o wrthryfel yn y blaid. Cododd llawer, a rhai y gellid dysgwyl pethau gwell oddiwrthynt, yn erbyn Syr S. Northcote, a bu yno le rhyfedd. Ymddengys fod hyn oil wedi ei ragdrefnu, a hyny gyda'r bwriad o gael gwared o Syr S. Northcote. Profa hyn a'r stages dilynol yn yr helynt fod CHURCHILL YN BEN. Salisbury sydd ben mewn eDW, ond Randolph Churchill sydd yn teyrnasu yn y blaid y dyddiau hyn mewn gwirionedd. Mae yn mynu ei ffordd, ac yn ei chael yn agoa ar bobpeth. Ei gyntiun ef oedd symud Northcote i Dy yr Arglwyddi, a chael Syr Michael Hicks-Beach, erwr llai yn mhob ystyr, i fod yn arweinydd y Ty Cyffredin. Mae Northcote yn ei hunan- ymwadiad wedi boddloni cael ei roi ar y silff, a dyrchefir ef i Dy yr Arglwyddi o dan y teitl Xarll Iddesley. Bydd ganddo swydd a sedd yn y Cabinet, os Ihvyddir i ffurfio Cabinet hefyd. Edrycha yn dyvvyll yn-bresenol.. Mae atalfa ar y gwaith tra yr wyf yn ysgrifenu, a hyny am. y rhcswm mai ofer fydd ffurfio Cabinet heb gael sicrwydd oddiwrth y blaid Ryddfrydig y rhoddir help iddynt i gario y gwaith yn mlaen. Dyna haerllugrwydd, onide ? Y bobl sydd wedi arfer pob ystryw a allai ysbryd y fall ei ddyfeisio i dclrygu y Weinyddiaeth o'r wyneb i fyned at y bobl yr amcanasant eu niweidio yn mhob modd i ofyn am gael eu help a chwareu teg i gario y gwaith yn mlaen. Am na roddir iddynt y sicrwydd a geisiant, methant fyned yn mlaen i lenwi y swyddi, ac yn y fan yna y mae pethau yn awr. Tra thebyg, cyn y gwel y llinellau hyn oleu dydd, y bydd rhyw agwedd newydd eto wedi ymddadblygu. Mae deddf atdaliad ar Waith yn mhob cylch, a'r Toriaid sydd dani yn awr. llhyfedd mor gyflym y mae Churchill wedi dyfod i awdurdod. Ychydig o flynyddau sydd er pan y gwawdid ef a'i dri chanlynwr gan bob plaid, ond erbyn heddyw efe yw pen yr holl blaid Doriaidd mewn gwirionedd, er nad mewn enw. Mae hyn yn elfen o chwerwder mawr i'r hen arweinwyr. Ond dynion cymharol fychain sydd. yn y blaid i gyd, ac eithria dau neu dri. Os ymgymerant a'r gwaith. ceidw y llhydd- frydwyr hwy rhag gwneyd llawer o niwed oddigerth iddynt yn ddirgelaidd niweidio ein buddianau tramor. Dyna'r perygl. GLADSTONE YN GWRTHOD BOD YN IARLL. Ar ol derbyn ei ymddiswyddiad mor frysiog a galw am Salisbury i gymeryd ei Ie, cynygiodd y Frenines wneyd y diweddar Brifweinidog yn Iarll, ac er mawr lawenydd i'r holl blaid, gwrth- ododd yntau. Nid oes neb sydd yn hoffi y gwr yn chwenych gweled dim cyfnewidiad yn, nac ychwanegiad at yr enw William Ewart Gladstone, a hyny, mi dybiwn, yw ei deimlad yntau. Ni raid iddo ef wrth wag ogoniant, canys perthyn iddo gyflawnder o'r gwir ogoniant. Gellir gyda phriodoldeb ychwanegu hefyd nad yw yr ymddygiad hwn o eiddo Ei Mawrhydi tuag ato yn lleddfu dim ar ei hym- ddygiadau blaenorol yn ngolwg miloedd edmygwyr y gwr sydd lawer antvylach ganddynt nag y gall hi byth fod bellach. Un o'r arwydd. ion presenol yw y ceir ei wasanaeth ef eto i ymladd brwydr fawr yr Etholiad Cyffredinol, ac nid colled i gyd i'r blaid ar gyfer yr etholiad ydyw y cyfnewidiad sydd wedi cymeryd lie. Mae tafodau aelodau y Cabinet yn rhydd, a dechrcuant lefaru. Y mae Harcourt, Di.ke, a Chamberlain eisoes wedi bod wrthi, ac wedi traddodi ayeithiau sydd yn sicro gario dylanwad mawr. Gwaredi^aeth i'r Weinyddiaeth oedd cael dyfod o swydd, ac ymddengys eu bod yn ei mwynhau yn gampus, tra mae y Toriaid yn nghanol un o'r helyntion mwyaf bliir a gawsant er's blynyddoedd. Rhyfedd y fath gyfuewid- iadau sydd wedi cymeryd lie mewn amser mor fyr- 4