Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Teswch, Diffyg Anadl. Bronchitis, Dolur Gwddf, Anwyd, Poeri Gwaed, Colli'r Llais, Pâs, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! T EAffli eydil yn dyoddef oddiwrtli yr anhwvlderau uchod. 1- Y mae nliloodd yn ou hanwybodaeth yri dyoddef ac yn liyehn oddiwrtli anhwylderau y frest, yn pcsyelni broil yn ddibaid, ao yn colli eu cwsg gan dditt'yg' anadl, lieb ymofyn am feddygin- 1 aeili ae oherwydd liyny, yn niweidio ac yn gwanycliu eu eyiansoddiad. cy .msot DALIED Y CYFRYW SYLW. Y mae meddyginiaeth sicr ac effeithiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aicliusol pa 1111 y mae canocdd ya barod i dystiolacthu- jQ AVIES'S QOUGH jyj^IXTUEE Ni raid cymeryd ond un dogner profi ei ddylanwad union- gyrchol—yn rliyddhau y fflcm, yn clirio y llais, yn cyneau ac yn cr.yfliau y frest, gan weithio pob anwyd a chrygni ymaith. Ni raid ineb ofni eanlyniadau anwyd na phcswch, ond gofalu fol potelai,Ll o DAVIES'S COUGII MI)CTUPE yn y ty. BYDD POB DYN YN FEDDYG I'W DEULU At lioll anhwyldernn v gwddf. a'r frest, os bydd DAVIES'S Me COUGH MIXTURE with law. Beth ydyw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig at Beswcli a Brest Gaeth?—Davi.es's Cough Mixture.. Pa beth ydyw y cymwynaswr goreu i bawb sydil yn cael ei flino gan Ddift'yg Anadl?—Davies's Cough Mi\ture. A wyddoeli chwi pa betli a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwyd y ffi-ocnau yt trwm yn y pen, y llygaid yn goehion, y ffroenau yn llawn, a r gwynt yn fyr?-Davies's Couah l1lixtw'e. Pa betli ydyw y ddarpariaeth oreu at ryddliau y IDem ac e3nrwytlian Brest ddolurus? Davies's Cough Mixture. Pa beth a iacha y Dolur Gwddf ar unwaith ?-Davies's Cough Mixture. PA LE Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael? Gan bob Druggist, mewn potolau, Is. IJc., 2s. 9c., a 4s. Cc. (Y mae cryn arbcdiad trwy gymeryd y poteli mwyat). Gofaler fod enw "HUGH DAVIES" ar stamp y Llywodraeth. Gyda'r Parcel Post, unrhyw faintioli, 3e. yn rliagor. TYSTIOLAETHAU. Bywed Mr J. Breese, cariwr coed, Llanbrynmair" Oefais hollol iacliad oddiwrtli anwyd a pheswch trwm drwy gymeryd un D°lfywed H. Davies, Cwmcemryw Farm, Glasbwll:—" Gwnewch y defnydd a fynoeh o fy cnw i. Nis gallaf ganmol gormod ar eicli Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngatael y darfodedigaeth ond trwy gymeryd eicli meddyginiaeth, dychwclwyd til mcynawn iechyd. Rhyddhaodd y fflem, gadawodd y peswch h, a chelais hollol iaehad oddiwrtli ddiffyg anadl." Bywed y Parch LI. B. Roberts. Ffestiniog Dan ochain anwyd yn nycliu—a'r lungs Yn rhyw lesg weitliredu; Mwy eais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddibesychu!" DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth ydyw y feddyginiaeth orcu at Ddiffyg 'i'rculiad?—Davies's Tonic and A ntibilious Pills. Beth sydd yn feddyginiaeth effeithiol at boen yn yr Ysgwyddau? —Davies's Tonic and Antibilious Pills. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd? Oes -.Davies's Tonic and Antibilious Pilh. Beth ydyw y ddarpaaaeth fwyafeffeithiol at godi yr Archwaeth at Fwyd V—Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Daviep's Tonic and Antibilious Pills o werth aumhrisiadwy i baivb sydd yn dyodilef oddiwrtli y Clefyd Melyn, om-iad y Galon, Bifiyg Treuliad, X'oen yn y Pen, Rheumatism, y Bdauodd, Neuralgia, a Surni yn yr lstumog, &c. Maent yn hawdd eu fymoryd, yn ddyogel hollol i bob oed a rhyw. Sid ydynt yn acliosi y poen lleiaf yn ell hcffaitb ar y corff. ond KWeithiant ymaith Yralfechyd, gan Buro y Gwaed yn hollol oddi wrth bob anliwylder sydd yn achosi toriad allan, <fcc. Ni ddylai neb '*y<W yn dyoddef Gwendid a Nychdod, Diffyg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd, dire., fod hebddynt, gan eu bod yn codi yr Archwaech at Fwyd, ac yn cryfliau y lierves a'r Corff yn gyflrt dinol. BniSTOL HOUSE, MACHTNLLETII. Bum yn dyoddef oddiwrth Bdiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystumo<» ae yn y Cetn, Diffyg Archwaeth, ae Iselder Ysbryd am fisoedd "ond galwodd cyfaill t'ysylw at DAVIES'S PILLS. Cy- merais ddau tlychaid, a chcfais adferiad trwyadl. Ydwyt, &c., WILLIAM WILLIAMS. lHEWN BLYOFIAU, Is. He. A 2s. 9c. 2 l'w cael gan bob Bruggist, neu ai.fonir blychaid drwy y Post oddiwrtli y l'erchcuog ar dderbyniad eu gwerth rnewn stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), M ACHYNLLETH, Medallist of the South London School of Chemistry and PharmaCF lOualiiied Dispenser of Medicinelof the Apothecaries' IluiJ, London 8.2.84.r. CYHOEDDIADAU DIWEDDARAF HUGHES & SON,WREXHAM Yn ystod 1885 YN UNtG. rjEIRIADUR YSGRYTHYROL: y diweddar Batch. T. CHARLES, Bala. • Mewn Croen Llo, ymylon marmor, ao wedi ei Wrphen yn y modd harddaf a goraf am y PRIS mSTYNGQL 0 "BYMTHEG SWLLT. Mewn Llian hardd, pris 3/6. yYNE&AIR YSGRYTH- IVI YROL: gan y Parch. Peter Williams. Cynwysa dros 25,000 o Gvfeiriadau. ArgrafY- iad Newydd, wedi ei ddiwygio yn ol'alus. Mewn Llian hardd, pris 8/6. PIFROL 0 BREGETHAU U Gim y Parch. JOHN THOMAS, D.D., Liverpool _—————. ARGRAFFIAD NEWYDD. Mewn Llian, pris 3/6 nR. OWEN AR BERSON U CRIST, neu Amlygiad o Ddirgelwch Goffoneddus Person Crist,—DuwaDyn. At yr hwn y chwanegir HANES YR ATH- RAWIAETH, gan y Parch. W. B. POPE, D.D., Jnghyda Holiadau am Bercon Crist, gan y Parch. DIt. EDWARDS, Bala. Mewn Llian hardd, pris 3/6. nR. OWEN ar yr YSBRYD Ls GLAN A'l WAITH. Ymdiinir yn y Traethawd hwn am ei Enw, ei Natur, ei Berson- oliaeth, ei oruchwyliaeth, ei Weithrediadau, a'i Effeithiau; yn nghyda Sylwadau Eglurhaol ao Amddiffynol ar ei holl waith yn yr Hen Greail- Sgaeth a'r Newydd. PRIS GOSTYNGOL, Haner rhwym, 7/6 yr un. I YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, TRAETHODAU DUWIN- LD.D., Bala. TRAETHODAU LLEN- I YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, D.D., Bala. Pris Gostyngol—Swllt yn unig. P ABAN F'EWYRTH TWM: U (Argraffiad Newydd). Yn cynwys 208 o Dudalenau Dwy-golofn, wedi eu hargraffu mewn llythyren newydd ar bapur da, ynghyda 24 o Ddarluniau Mawr Ysplenydd, wedi eu darpaiu yn arbenig i'r gwaith hwn. Y Llyfr Rhataf yn yr iaith Gymraeg. ARGRAFFIAD NEWYDD. T AITH Y PERERIN DAR- • LUNIADOL gan JonN BUNYAN, gyda 110 o ddarluniau eglurhaol ar ddur. Mewn Llian harddysplenydd, ymylon aur—PRIS GOSTYNGOL, 7/6. Dwy Gyfrol, mewn Llian hardd, pris 3/6 yr un. PREGETHAU y Parch. D. I ROBERTS^ Wrexham {Gaernavfon gynt). Dwy GYftol-Mewn Lliqn hardd, pris 818 yr un. ORIAU GYDA'R IESU: neu U BERSON A BYWYD Y GWAREDWR. Gan OWEN EVANS, Llundain (gynt o Llanbryn- mair); Awdwr y cyfrolau ar Gwyrthiau Crist," Dammeyion Crist," &0. PRIS GOSTYNGOL, 7/6, yn Haner-rhwym, pORPH 0 DDUWINYDD- \J IAETH: Gan GEORGE LEWIS, D.D. Gyda Thiaethawd Rhagarweiniol ar HANES DUWINYDDIAETH, gan L. EDWARDS, D.D., Bala. Mewn Lledr, ymylau cochion, pris 3/6. pYSONDEB Y PEDAIR U EFENGYL: Gan y Parch. E. ROBIN- SON, D.D.,LL.D., ynghyda Thraetbawd Arwein- iol ar Wrthddrych, Hanea, a Haneswyr y Pedair Efengyl, gan y Parch. L. Edwards, D.D.; a Nodiadau Eglurhaol gan y Cyhoeddwr; a Map- iau o Palestina, Jerusalem, a'r Deml, at waaj anaeth Ysgolion Sabbothol y Dywysogaeth. BEsnrsowS NEW PATENT (No. 4658), "LUDGATE" WATCH, SILVER N GOLD £ 5 5. £ 12 12. IS A SPECIAL STRENGTH SILVER ENGLISH L E V# R MY BEST LONDON MAKE, WITH THREE-QUARTER PLATE MOVEMENT. JEWELLED THROUGHOUT. CHRONOMETER BALANCE, WITH DAMP AND DUST PROOF PATENT RING BAND, AND EXTENDED BARREL, IN MASSIVE STERLING SILVER DOME CASES WITH CRYSTAL GLASS FRONT WINDS & SETS HANDS & OPENS AT BACK, MAKING IT A BETTER WATCH THAN ANY X10 WATCH IN THE MARKET, ITS ADVANTAGES OVER THE OLD AND FAULTY FULL PLATE BEING ENORMOUS, AS THE "LUDGATE" WATCH WILL LAST ONE HUNDRED YEARS, IT NEVER BREAKS, AS IT CANNOT BE OVE*1 WOUND, AND NEVER NEEDS EXPENSIVE REPAIRS. IS A BETTER TIMEKEEPER. IS A BETTER WATCH, AND IS BETTER VALUE THAN ANY OTHER WA^11 SOLD FOR .£10 IN TOWN OR COUNTRY. ,-e WILL STAND ROUGH USAGE OF ALL KINDS, AND IS THEREFORE THE BEST W \TCH AND EQUALLY SUITED FOR WORKMEN, RAILWAY MEN, MINERS, GENTLEMEN, BOYS, AND ALL WHO REQUIRE A PERFECT WATCH OF EXTRA STRENGTH FOR HOME, INDIAN, OR COLONIAL USE- MADE IN THREE SIZES, AS UNDER: WORKMEN'S LARGE SIZE (As SKETCH). MINER'S & RAILWAY MEN'S, EXTRA LAB" SIZE, AND FOR GENERAL WEAR, MEDIUM SIZE. SENT FREE AND SAFE AT OUR RISK TO ALL PARTS FOR 95 5s. Od. CASH, OR P.O.O., PAYABLE AT G.P.O. PRICE IN 18-CARAT GOLD CRYSTAL GLASS CASES TWELVE GUINEAS. SPECIALLY NOTE that J. W. BENSON is the otM Maker of a Tliree-Quas ter Plate English WatcH £ 5 5s., and that our Patent Ludgate Vy It in cannot be had through, or of any Watchmaker the Kingdom. Any infringement of the Pa1 s. Rights will be proceeded against. A Book plaining the advantages of this Watch °veT,i.et Full Plate English Watches sold by all o makers, will be sent Post Free on-applicatiou, to J. -w. BENSON< WATCHMAKEK, TO H.M. THE QUBEN. THE STEAM FACTORY, 62 AND 64, LUD<3AT HILL, E.C., AND 26, OLD BOND STREET, W., LONDON. Illustrated Pamphlets of Watches from < £ 2 to Gold and Silver Jewellery, Clocks (House, ChinJ0> Turret) and Musical Boxes, free on application. CLUB ASSOCIATIONS. — FOREMEN, SEC^EG ARIES OF FRIENDLY SOCIETIES, A.G^ASED & others will find their Incomes considerably met» by establishing Clubs, for the New Patent Luag y W. tch, as it is worth from £ 5 to £ 10 more th* se £ je English Watch sold, and therefore bound to snp all others in the market.